osho wiara medytacja - psychologia sprzeda¼y .osho wiara medytacja osho urodzony jako...

Download Osho Wiara Medytacja - Psychologia Sprzeda¼y .Osho Wiara Medytacja Osho urodzony jako Rajneesh Chandra

Post on 28-Feb-2019

241 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Osho

Wiara

Medytacja

Osho urodzony jako Rajneesh Chandra Mohan Jain hindi

, szeroko znany rwnie jako Bhagwan Shree Rajneesh wspczesny hinduski guru, nauczyciel i

mistrz duchowy. Zaoyciel ruchu religijnego Neo-Sannyas

Czowiek nie samym sob yje...

Jest jaki nieznany, niepoznany aspekt (duch? istota? nadzorca?), ktry

jest od nas wikszy, ma szersze spojrzenia na to wszystko co jest nasz

rzeczywistoci i potrafi (miejmy nadziej) kierowa tym wszystkim.

Niebo i Ziemia - yjemy w obrbie tej dwoistoci. Jak sprawi, by to

rozdwojenie przestao by rozdwojeniem? Jak sprawi, by czowiek mg

sta si ogniwem czcym siy wiksze od nas z tymi, ktre s od nas

zalene?

Jak zyska si, by zdawa sobie spraw z wasnych ogranicze, by mc z

pokor przyjmowa to, czego nie jestemy w stanie zmieni? Jak zyska

si, by zmienia to co zmienia moemy?

By moe modlitwa jest odpowiedzi - nie modlitwa sowami, ale modlitwa

yciem, prac, odpowiednimi relacjami z ludmi. Niech ta jedna z form

modlitwy, jak przedstawia nam Osho, bdzie takim wanie dodaniem

si... dla Ciebie, dla mnie, dla nich.

Jezus rzek do nich:

Jeeli pocicie

grzech poczniecie przeciwko sobie;

a jeli modlicie si

bdziecie potpieni;

gdy za jamun dajecie

zo zalgnie si w duszach waszych.

Kiedy udacie si w odlege krainy

i wdrujecie po okolicy,

i przyjm was tam,

jedzcie to, co przed wami postawi

i uzdrawiajcie chorych pord nich.

Albowiem to, co wchodzi w usta wasze nie kala

was,

to za, co z ust waszych wychodzi, jest tym

wanie, co was kala.

ewangelia wg Tomasza

Bardzo dziwne to sowa, ale jake znaczce. Wygldaj dziwnie, poniewa

czowiek nie jest prawdziwy, yje faszem, tote wszystko, co robi rwnie

jest faszywe.

Jeeli si modlisz, czynisz to z niewaciwych pobudek; jeeli pocisz,

czynisz to z niewaciwych pobudek, albowiem ty nie jeste taki jak

trzeba. A zatem nie chodzi o to, co naley zrobi, lecz jak osign

suszno swego bytu. Jeeli istniejesz w sposb waciwy, cokolwiek

uczynisz niejako automatycznie okae si suszne, gdy jednak twoje

istnienie nie jest takie jak naley, nie jest zerodkowane, nie jest

autentyczne, cokolwiek by zrobi, bdzie le.

Ostatecznie wszystko zaley nie od tego, co si robi, ale kim si jest. Jeli

za modlitw wemie si zodziej, modlitwa ta bdzie za, jake bowiem

miaaby modlitwa narodzi si w sercu czowieka, ktry kadego oszukuje,

kradnie, kamie, wyrzdza krzywd? W jaki sposb modlitwa ma pyn z

serca zodzieja? To nie jest moliwe. Modlitwa moe ci przemieni, ale

skd ona pochodzi? Jej rdo jest w tobie. Jeeli jeste chory, twoja

modlitwa take bdzie chora.

Mua Nasruddin zgosi si pewnego razu do pracy. W kwestionariuszu

poda wiele kwalifikacji. Napisa: Byem pierwszym spord studentw

uniwersytetu, oferowano mi stanowisko wiceprezesa banku, odmwiem,

gdy nie interesuj mnie pienidze. Jestem uczciwym i szczerym

czowiekiem. Nie jestem chciwy, wynagrodzenie nie ma dla mnie

znaczenia; cokolwiek dostan, bdzie dobre. A poza tym kocham pracowa

-65 godzin tygodniowo." Kiedy kierownik dziau prowadzcego nabr

nowych pracownikw przyjrza si temu podaniu, nie kry swego

zaskoczenia i stwierdzi: Panie! Nie masz adnych wad?"

Nasruddin odpar: Tylko jedn: kami!"

Tyle, e ta jedna wpywa na ca reszt. Nie trzeba adnych innych, ta

jedna w zupenoci wystarczy. Nie ma w tobie zbyt wielu wad, jest tylko

jedna - z niej bior swj pocztek wszystkie pozostae. Trzeba zawsze o

niej pamita, gdy bdzie ci towarzyszy niczym cie; cokolwiek uczynisz,

nada temu swj wasny smak.

Tak wic podstawow rzecz w religii jest nie to, co robi, lecz czym by.

Bycie" oznacza najgbszy rdze istnienia, robienie" to aktywno

niejako na powierzchni. Robienie" to zwizki z innymi, ze wiatem

zewntrznym, natomiast bycie" sprowadzi mona do ciebie, takiego

jakim jeste, nie zwizanego z niczym, ciebie wewntrz".

Mona by nie robic nic, lecz nie mona by nie bdc. Dziaania to rzecz

drugorzdna, zbdna. Czowiek moe by bezczynny, nie robi nic, lecz nie

moe oby si bez bycia - byt stanowi zatem sam esencj. Jezus, Krishna,

Budda, wszyscy mwi o byciu, za to witynie, kocioy, meczety,

organizacje, sekty, tak zwani guru, nauczyciele i kapani - rozprawiaj o

robieniu. Jezus zapytany mwi o byciu i o tym jak je przemieni. Jeli

zapytasz papiea z Watykanu, usyszysz w odpowiedzi co masz robi,

bdzie on mwi o moralnoci. Moralno jest nastawiona na dziaanie,

religia na bycie.

Z istnienia tego rozdziau trzeba sobie zdawa spraw, bowiem wszystko

inne od niego zaley. Ilekro przychodzi na wiat kto taki jak Jezus,

rozumiemy go opacznie. Powodem jest to, e nie dostrzegamy tej rnicy:

on mwi o byciu, a my suchamy go i interpretujemy tak, jakby mwi o

dziaaniu.

Jeli to rozumiesz, powysze sentencje oka si by przejrzystymi i

bardzo poytecznymi. Mog sta si wiatem na twej ciece. W

przeciwnym razie wygldaj dziwnie, s sprzeczne i sprawiaj wraenie

anty-religijnych. Gdy Jezus przemawia, kapanom musiao si wydawa,

e te

sowa s anty-religijne, dlatego te zosta ukrzyowany. Uwaano, e ter

czowiek zamierza zniszczy religi.

Przyjrzyjmy si tym sowom, na pierwszy rzut oka tak to wyglda:

Jezus rzek do nich:

Jeeli pocicie

grzech poczniecie przeciw sobie...

A my syszelimy, e religia uczy postu; wielokrotnie powtarzano, e gdy

si poci, czowiek si oczyszcza. Caa religia dinistw opiera si na

pocie. Gdyby oni usyszeli te sowa Jezusa, stwierdziliby: Ten czowiek

jest niebezpieczny, ydzi dobrze zrobili, e go ukrzyowali!"

ydzi take byli tym zaniepokojeni, tego rodzaju sformuowania s

buntownicze, mogy wstrzsn ca ich moralnoci. Kiedy mwisz do

ludu: Jeeli pocicie poczniecie grzech przeciw sobie", poszczenie staje si

grzechem! ...jeli modlicie si bdziecie potpieni." Czy syszae

kiedykolwiek, e modlc si bdziesz skazany na potpienie? Czym wic

jest religia? Mylimy, e religia to chodzenie do kocioa i modlenie si do

Boga, a tymczasem Jezus mwi:

... jeli modlicie si

bdziecie potpieni;

gdy za jamun dajecie

zo zalgnie si w duszach waszych.

Przedziwne to sowa, lecz jake przy tym gbokie. Jezus powiada, e taki,

jakim jeste, niczego nie zdoasz uczyni waciwie. Nacisk nie jest tutaj

pooony na poszczenie czy nie poszczenie; dawanie jamuny czy nie

dawanie jamuny; modlenie si czy nie modlenie si. Chodzi przede

wszystkim o rzecz nastpujc - cokolwiek zrobisz, taki jaki jeste,

wszystko potoczy si nie tak, jak naley.

Czy potrafisz si modli? Moesz skierowa swe kroki ku wityni, jest to

bardzo atwe... ale nie potrafisz si modli. Modlitwa wymaga czego

zupenie innego - tego przymiotu nie posiadasz, moesz wic tylko

oszukiwa samego siebie, e oto modlisz si... Id, przyjrzyj si ludziom

modlcym si w wityni. Oni po prostu si oszukuj, nie maj tej cechy,

brak im modlitewnego oddania. Jak wic ty miaby si modli? Jeli

jednak nie jest ci obce to modlitewne oddanie, na c zda si chodzenie do

wityni lub kocioa?

Gdziekolwiek jeste, tam jest i modlitwa: poruszasz si, spacerujesz -jest

to modlitw! Jesz, kochasz - to take jest modlitw! Patrzysz, oddychasz -

oto twoja modlitwa! Zawsze bowiem obecna jest ta cecha modlitewnego

oddania, tak jak dzieje si to z oddychaniem. Nie moesz nawet na chwil

znale si w stanie nie-modlitewnym. Ale wtedy nie ma potrzeby

chodzenia do kocioa, wityni. witynie i kocioy s dla tych, ktrzy

pragn samych siebie oszukiwa, nie rozwinli w sobie przymiotu

zwanego modlitw, a jednak pragn wierzy w to, e si modl.

Umiera pewien grzesznik. Nigdy nie by w adnej wityni, nigdy nie

modli si, nigdy nie sucha kapanw, lecz w chwili mierci przelk si.

Prosi o kapana, niemal baga... Gdy ten przyszed, napotka tum ludzi.

Otaczali umierajcego, bo w grzesznik by czowiekiem sukcesu,

politykiem, mia wadz, pienidze. Zebrao si tam wielu ludzi.

Grzesznik poprosi kapana, by zbliy si do niego, pragn bowiem

powiedzie mu co na osobnoci. Kapan pochyli si i grzesznik szepn

mu do ucha: Wiem, e jestem grzesznikiem, nigdy nie chodziem do

kocioa, aden ze mnie parafianin. W ogle nie jestem religijny, nigdy si

nie modliem, wiem, e wiat mi tego nie wybaczy. Pom mi prosz,

pociesz i powiedz, e Bg mi wybaczy! wiat tego nie uczyni, tyle wiem,

nic si na to nie poradzi, ale powiedz, e Bg mi wybaczy!"

No c... - odpar kapan - moe i wybaczy, albowiem nie wie o tobie tego,

co my wiemy. Moe i wybaczy, bo nie zna ci tak dobrze jak my." Lecz jeli

przyj, e wiata si nie oszuka, czy mona oszuka Boga? Jeeli nie da

si oszuka zwyczajnych umysw, czy mona oszuka Umys Boski? To

tylko pocieszanie, tak dla faszywego spokoju: Moe..." To moe" jest

tutaj cakowitym nieporozumieniem; nie trzymaj si kurczowo takiego

moe"!

Modlitwa jest przymiotem, ktry naley przypisa naszej istocie, a nie

osobowoci. Osobowo sprowadza si do tego, co robimy, dotyczy

zwizkw z innymi. Istot, esencj, jest to, co mona nam przypisa - nie

ma ona nic wsplnego z dziaan

Recommended

View more >