organizacja salonu fryzjerskiego - sklep.wsip.pl .tom ii organizacja salonu fryzjerskiego . technik

Download Organizacja salonu fryzjerskiego - sklep.wsip.pl .Tom II Organizacja salonu fryzjerskiego . TECHNIK

Post on 27-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Izabella Sarna PodrcznikNOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

technik usug fryzjerskich

kwalifi kacja A.23

Stylizacja. Tom II

Organizacja salonufryzjerskiego

TECHNIK USUG FRYZJERSKICH

Kwali kacja A.23

NO

WA

PO

DST

AWA

PR

OG

RA

MO

WA

Testy i zadania praktyczneEgzamin zawodowy

Izabella Sarna PodrcznikNOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

Fryzjerstwo. Tom III

Dziaalno usugowa we fryzjerstwie

165808

fryzjer

kwalifi kacja A.19

Izabella Sarna PodrcznikNOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

technik usug fryzjerskich

kwalifi kacja A.23

165809

Stylizacja. Tom II

Organizacja salonufryzjerskiego

NO

WA

PO

DST

AWA

PR

OG

RA

MO

WA

PRA

KTYC

ZN

A N

AU

KA Z

AWO

DU

kosmetyczna twarzy Pracownia

Kwali kacja A.61 TECHNIK USUG KOSMETYCZNYCH

NO

WA

PO

DST

AWA

PR

OG

RA

MO

WA

PRA

KTYC

ZN

A N

AU

KA Z

AWO

DU

kosmetyczna ciaa Pracownia

Kwali kacja A.62 TECHNIK USUG KOSMETYCZNYCH

NO

WA

PO

DST

AWA

PR

OG

RA

MO

WA

PRA

KTYC

ZN

A N

AU

KA Z

AWO

DU

fryzjerska Pracownia

Kwali kacja A.19 TECHNIK USUG FRYZJERSKICH FRYZJER

Te i inne publikacje do nauki zawodw: technik usug fryzjerskich, fryzjer, technik usug kosmetycznych (kwalifikacje A.19, A.23, A.61, A.62) mona obejrze i kupi pod adresem sklep.wsip.pl

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne polecaj publikacje do nauki zawodw: technik usug fryzjerskich, fryzjer, technik usug kosmetycznych przygotowane zgodnie z now podsTaw programow.

Ksztacimy zawodowo!

Kwalifikacja A.23Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik usug fryzjerskich

Kwalifikacja A.19Dziaalno usugowa we fryzjerstwie (REA)

Kwalifikacja A.23Organizacja salonu fryzjerskiego (REA)

Kwalifikacja A.61Pracownia kosmetyczna twarzy. Technik usug kosmetycznych. Wykonywanie zabiegw kosmetycznych twarzy

Kwalifikacja A.62Pracownia kosmetyczna ciaa. Technik usug kosmetycznych. Wykonywanie zabiegw kosmetycznych ciaa

Kwalifikacja A.19Pracownia fryzjerska. Fryzjer. Technik usug fryzjerskich. Wykonywanie zabiegw fryzjerskich

podrczniki

repetytoria i testy egzaminacyjne

publikacje do praktycznej nauki zawodu

FRYZJERTECHNIK USUG FRYZJERSKICH

KwalIFIKaCJa a.19

EGZamIN ZawodowY+ TESTY

KwalIFIKaC

Ja A.19

TECHNIK USUG KoSmETyCzNyCH

KwalIfIKaCja a.61

EGzamIN zawodowy+ TESTy

KwalIfIKaC

ja A.61

TECHNIK USUG KoSmETyCzNyCH

KwalIfIKaCja a.62

EGzamIN zawodowy+ TESTy

KwalIfIKaC

ja A.62

Kwalifikacja A.19Repetytorium i testy egzaminacyjne. Fryzjer. Technik usug fryzjerskich

Kwalifikacja A.61Repetytorium i testy egzaminacyjne. Technik usug kosmetycznych

Kwalifikacja A.62Repetytorium i testy egzaminacyjne. Technik usug kosmetycznych

Ksztacimy zawodowo!Ksztacimy zawodowo!

Bran

a fr

yzje

rsko

-kos

met

yczn

a

Artur Dzigaskiszef Zespou szkolnictwa Zawodowego

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

szanowni pastwo, z przyjemnoci przedstawiamy Pastwu fragmenty nowego podrcznika, speniajcego wszystkie wymagania nowej podstawy programowej ksztacenia zawodowego. Jest to publikacja gwarantujca skuteczne przygotowanie do egzaminw potwierdzajcych kwalifikacje w zawodzie, napisana jzykiem zrozumiaym dla ucznia i wzbogacona o atrakcyjny materia ilustracyjny. Prawdziwa nowo, warta Pastwa uwagi.

1 wrzenia 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczo reform szkolnictwa zawodowego, ktra wprowadzia now klasyfikacj zawodw oraz ich podzia na kwalifikacje. Dla wszystkich wyodrbnionych zawodw przygotowano nowe podstawy programowe. Zmienia si take formua egzaminu zawodowego wprowadzono egzamin potwierdzajcy kwalifikacje w zawodzie. Uczniowie, koczcy nauk w zasadniczej szkole zawodowej i technikum oraz suchacze szk policealnych, po zdaniu egzaminw pisemnego i praktycznego otrzymuj dyplom potwierdzajcy kwalifikacje w zawodzie.

Aby umoliwi Pastwu zapoznanie si z naszym podrcznikiem, prezentujemy wykaz zawartych w nim treci oraz fragmenty wybranych rozdziaw.

Wierzymy, e przygotowana przez nas oferta umoliwi Pastwu efektywn prac oraz pomoe w skutecznym przygotowaniu uczniw i suchaczy do egzaminu zarwno w czci pisemnej, jak i praktycznej.

Zapraszamy do korzystania z naszego podrcznika.

Z nami warto si uczy!

Ksztacimy zawodowo!

wsip skuteczne przygotowanie do egzaminw potwierdzajcych kwalifikacje w zawodzie

Publikacje:

zgodne z now podstaw programow

z aprobat mEn opracowane w podziale

na kwalifikacje

napisane przez specjalistw i nauczycieli praktykw

z du liczb wicze, przykadw praktycznych, tabel i schematw

z wyrnieniem najwaniejszych treci, rysunkami i ilustracjami uatwiajcymi zapamitywanie

Izabella Sarna

Podrcznik

technik usug fryzjerskich

kwalifikacja A.23

Stylizacja. Tom II

Organizacja salonufryzjerskiego

Copyright by Wydawnictwa Szkolne iPedagogiczne sp. zo.o., Warszawa 2014

Wydanie I(2014)

ISBN 978-83-02-15256-6

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Stanisaw Grzybek (redaktor koordynator)Konsultacje: Danuta MatuszewskaRedakcja jzykowa: Anna KapuciskaProjekt graficzny okadki: Dominik KrajewskiFotoedycja: Agata BayskaRedakcja techniczna: Elbieta WalczakSkad iamanie: Shift_Enter

Wydawnictwa Szkolne iPedagogiczne spka zograniczon odpowiedzialnoci00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie96Tel.: 22 576 25 00Infolinia: 801 220 555www.wsip.pl

Publikacja, ktr nabye, jest dzieem twrcy i wydawcy. Prosimy, aby przestrzega praw, jakie imprzysuguj. Jej zawarto moesz udostpni nieodpatnie osobom bliskim lub osobicie znanym. Alenie publikuj jej w internecie. Jeli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treci i koniecznie zaznacz, czyje to dzieo. A kopiujc jej cz, rb to jedynie na uytek osobisty.

Szanujmy cudz wasno i prawo.Wicej na www.legalnakultura.pl

Polska Izba Ksiki

Spis treci

3

SPIS TRECIWstp 5

Rozdzia 1. (KPS) Kompetencje personalne ispoeczne 71.1. Osobowo 8

1.1.1. Typy charakterw klientw 81.2. wiadome postrzeganie klientw 101.3. Komunikacja wsalonie fryzjerskim 11

1.3.1. Komunikacja werbalna 141.3.2. Komunikacja niewerbalna 16

1.4. Strefy kontaktu zklientem 181.5. Zasady dobrej komunikacji 201.6. Bariery komunikacyjne 22

1.6.1. Sprzeciw klienta 241.6.2. Sposoby rozpoznawania sprzeciwu klienta 25

Rozdzia 2. (PDG) Podejmowanie iprowadzenie dziaalnoci gospodarczej 292.1. Gospodarowanie podstawowe pojcia 30

2.1.1. Ochrona konsumenta 322.2. Prawo pracy 33

2.2.1. Rodzaje umw oprac: 352.2.2. Rozwizanie umowy okresy wypowiedzenia 372.2.3. Urlopy pracownicze 382.2.4. Zatrudnienie modocianych 392.2.5. Dokumentacja pracownika 422.2.6. Pastwowy nadzr ikontrola nad warunkami pracy 46

2.3. Prawo podatkowe 472.3.1. Formy opodatkowania 48

2.4. Prawo autorskie 502.5. Przedsibiorstwa 52

2.5.1. Rodzaje programw dla przedsibiorstw 542.5.2. Przedsibiorstwa iinstytucje dziaajce wbrany fryzjerskiej 54

2.6. Rejestracja dziaalnoci gospodarczej 572.6.1. PKD Polska Klasyfikacja Dziaalnoci 642.6.2. Dokumentacja rachunkowa 652.6.3. Dokumenty rozliczeniowe 68

2.6.3.1. Rozliczenie zurzdem podatkowym 692.6.3.2. Rozliczenie zZUS 71

Spis treci

DZIAALNO USUGOWA WE FRYZJERSTWIE4

2.7. Organizowanie pracy ipraca wsalonie fryzjerskim 732.7.1. Koncepcja salonu 742.7.2. Dofinansowanie firmy 79

2.7.2.1. Przykadowy biznesplan salonu fryzjerskiego 832.7.2.2. Fundusze europejskie 90

2.7.3. Koszty uruchomienia iprowadzenia salonu 912.7.4. Wane decyzje podejmowane przy otwieraniu salonu 95

2.8. Strategie marketingowe 103

Rozdzia 3. (BHP) Bezpieczestwo ihigiena pracy 1093.1. Ochrona zdrowia iycia pracownikw 1103.2. Zasady ochrony przeciwpoarowej 113

3.2.1. rodki ganicze 1163.3. Zasady higieny wsalonie fryzjerskim 1203.4. Ochrona pracy irodowiska 126

3.4.1. Ochrona rodowiska 129

Rozdzia 4. (OMZ) Organizacja pracy maych zespow 1334.1. Organizowanie pracy ikierowanie zespoem 134

4.1.1. Style kierowania 1364.1.2. Dobry lider 136

4.2. Rozwizywanie konfliktw 1384.3. Sztuka negocjacji 139

Tabela skrtw 142

Literatura 144

Rozdzia 2.(PDG) PODEJMOWANIE IPROWADZENIE DZIAALNOCI GOSPODARCZEJ

95

WANE DECYZJE PODEJMOWANE PRZY OTWIERANIU SALONU

Decydujc si na otwarcie salonu, naley wzi pod uwag kilka istotnych czyn-nikw, ktre mog mie kluczowe znaczenie wjego prnym dziaaniu, atym sa-mym wodniesieniu sukcesu firmy. S to m.in.: pooenie salonu, jego wielko, wyposaenie, godziny otwarcia oraz zatrudnienie personelu.

Pooenie salonu zaley od tego, gdzie ma by usytuowany (miasto, bez-porednio wcentrum lub wjego pobliu, przedmiecie, osiedle mieszkaniowe). Jeeli otwieramy salon wsamym centrum miasta, musimy liczy si zkonieczno-ci zwikszenia liczby personelu (liczni przechodnie, ktrzy mog sta si po-tencjalnymi klientami). Waciciel bdzie ponosi koszty jego zatrudnienia, atake koszty wysokiego czynszu, jaki jest zwykle naliczany wc

Recommended

View more >