organizaciona struktura - za re¥œavanje pojedinih vrsta problema...

Download Organizaciona struktura - za re¥Œavanje pojedinih vrsta problema ¢â‚¬â€œ ¥Œkola, fakultet, sportski klub,

Post on 01-Sep-2019

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Organizaciona struktura

 • Organizaciona struktura

  • formalni sistem zadataka i ovlašćenja kojij kontroliše na koji način ljudi koordiniraju svoje akcije i koriste resurse za postizanje ciljeva organizacije.

  • formalizovane šeme interakcija koje povezuju zadatke, tehnologije i ljude u firmi.

  • "rečnik obrazaca" koji su pojedinci razvili i integrisali u zajednički aktivacioni entitet.

 • Funkcije organizacione strukture

  • Smanjuje kompleksnost:

  – problema koji se rešavaju

  – suopstvenog bića, sastavljenog od većeg broja ljudi kojima su na raspolaganju obimni i heterogeni resursi i dr.

  – Primer: FON curriculum, profesor / asistent

  – Primer: PKB

  • Organizacije su specijalizovane strukture za dostizanje pojedinih ciljeva i za rešavanje pojedinih vrsta problema – škola, fakultet, sportski klub, berza, pijaca.

  – Primer: Fakultet / studentska pitanja/nastava, praksa, biblioteka, internet, ...

 • NOVO STANJE

 • Smanjenje kompleksnosti kroz specijalizaciju primer PKB - gazdinstvo

 • Funkcije organizacione strukture

  • ljudi razumeju svoje uloge, koordiniraju zajedničke i odvojene aktivnosti, ostvaruju kontrolu, komuniciraju i dr., – Primer: ugovor o radu

  • ostvaruje odnose sa okruženjem – zna se ko nešto pravi, ko prodaje, ko prevozi, koga možete nešto da pitate, a kome možete nešto da saopštite- – Primer:

  • prilagođava delovanje organizacije potrebama i promenama okruženja – struktura daje sposobnost strategiji da se promeni – Primer: PETROHEMIJA (outsourcing/insourcing)

 • Sadržaj ugovora o radu

  - ljudi razumeju svoje uloge -

  1. naziv i sedište poslodavca;

  2. ime i prezime zaposlenog, mesto prebivališta;

  3. vrstu i stepen stručne spreme zaposlenog;

  4. opis poslova koje zaposleni treba da obavlja;

  5. mesto rada;

  6. način zasnivanja radnog odnosa (na neodređeno ili određeno vreme);

  7. trajanje ugovora o radu na određeno vreme;

  8. dan početka rada;

  9. radno vreme (puno, nepuno ili skraćeno);

  10. novčani iznos osnovne zarade i elemente za utvrđivanje radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog;

  11. rokove za isplatu zarade i drugih primanja na koja zaposleni ima pravo;

  12. pozivanje na kolektivni ugovor, odnosno pravilnik o radu koji je na snazi;

  13. trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena.

 • PETROHEMIJA (outsourcing/insourcing)

 • Inovativna organizacija

 • Proces dizajniranja organizacione strukture

  1. Definisanje poslova i zadataka

  2. Diferencijacija poslova i zadataka da bi se kompleksnost svela na nivo elementarnih aktivnosti koje mogu da se dodeljuju i uklapaju u celine takve da obezbeđuju efikasno obavljanje. (ANALIZA)

  3. Integracija poslova i zadataka - objedinjavanje u skladne celine. (SINTEZA)

 • Dimenzije organizacione strukture

  • promenljive, merljive karakteristike kojima je moguće odrediti i opisati elemenate koji čine organizacionu strukturu;

  1. specijalizacija,

  2. decentralizacija,

  3. departmentalizacija,

  4. koordinacija i kontrola, i

  5. formalizacija.

 • Proces projektovanja organizacione strukture

 • I Definisanje poslova i zadataka

  • sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

  • uredenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina

  • proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom

  • odstranjivanje otpadaka i smeca, sanitarne i slicne aktivnosti

  • trgovina na malo na tezgama i pijacamap

  • pogrebne i pratece aktivnosti.

 • I Definisanje poslova i zadataka • 01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

  • 01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka

  • 01.30 Gajenje sadnog materijala

  • 23.61 Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo

  • 23.69 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa

  • 23.70 Sečenje, oblikovanje i obrada kamena

  • 33.11 Popravka metalnih proizvoda

  • 35.30 Snabdevanje parom i klimatizacija

  • 36.00 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

  • 37.00 Uklanjanje otpadnih voda

  • 38.11 Skupljanje otpada koji nije opasan

  • 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

  • 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva

  • 42.21 Izgradnja cevovoda

  • 42.91 Izgradnja hidrotehničkih objekata

  • 42.99 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina

  • 43.11 Rušenje objekata

  • 43.12 Pripremna gradilišta

  • 43.21 Postavljanje električnih instalacija

  • 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema

  • 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

  • 43.39 Ostali završni radovi

  • 46.22 Trgovina na veliko cvećem i sadnicama

  • 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

  • 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima

  • 47.76 Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama

  • 49.41 Drumski prevoz tereta

  • 52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju

  • 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo

  • 81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline

  • 82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

  • 93.21 Delatnost zabavnih i tematskih parkova

  • 96.03 Pogrebne i srodne delatnosti

 • Organizaciona uloga

  • Definicija: skup zadataka (i ponašanja) koji se postavlja pred određenog člana organizacije kao njegova odgovornost za funkcionisanje sistema.

  • Određivanje organizacionih uloga je prvi zadatak u procesu projektovanja organizacione strukture

  • Kontrola stabilnosti sistema

  • Fluktuacija ljudi ugrožava stabilnost – zasnovanost organizacione strukture na ljudima bi destabilizovala rešenje, zato su organizacione uloge njena osnova.

 • Poslovi i zadaci – prvi nivo diferencijacije

  01.00 Usluge

  02.00 Menadžment

  03.00 Nabavka

  04.00 Finansije i ekonomika

  05.00 Pravno-normativni

  06.00 Ljudski resursi

  07.00 Marketing

  08.00 Prodaja

  09.00 Kvalitet

  10.00 Informacioni

  11.00 Razvoj

  12.00 Logistika

  13.00 Administracija i podrška

 • Diferencijacija II nivo

  05.00 Pravno-normativni

  05.01 Praćenje, tumačenje i primena propisa

  05.02 Izrada normativnih akata

  05.03 Izrada i analiza ugovora

  05.04 Uređivanje radnih odnosa

  05.05 Pravno zastupanje

  05.06 Pravna podrška radu organa upravljanja

  06.00 Ljudski resursi

  06.01 Izrada sistematizacije poslova i sistema

  nagrađivanja

  06.02 Utvrđivanje potreba za zapošljavanjem

  06.03 Pronalaženje, selekcija i izbor zaposlenih

  06.04 Raspoređivanje zaposlenih na radna mesta

  06.05 Usmeravanje, razvoj i praćenje zaposlenih

  06.06 Zaštita prava, bezbednost i zdravlje na radu

  zaposlenih

  06.07 Kretanje zaposlenih kroz organizaciju i

  otpuštanje

 • Poslovi i zadaci – usluge – drugi nivo diferencijacije

  P.2.0 Izdavanje prostora i objekata

  Utvrđivanje

  slobodnog

  prostora i objekata

  Oglašavanje,

  licitacija ili drugi

  postupak

  Prikupljanje i

  obrada zahteva i

  dokumentacije

  korisnika

  Priprema odluka i

  drugih akata

  (rešavanje

  prigovora)

  Ugovaranje (zaključivanje

  ugovora o zakupu,

  izdavanje

  rezervacija)

  Fakturisanje i

  praćenje naplate

  Legitimisanje,

  kontrola vozila i

  naplata/Izdavanje

  kartice za kupce

  Staranje o pravilnom

  zauzimanju i

  korišćenju prostora,

  objekata i opreme

  Investiciono i

  preventivno

  održavanje

  prostora i objekata

  Tekuće

  održavanje

  prostora i objekata

  Čišćenje i

  sakupljanje otpada

  Klasifikacija,

  separacija i

  selekcija otpada

  Privremeno

  odlaganje

  Transport na

  deponiju

  Snabdevanje

  energentima (struja,

  voda) i održavanje

  instalacija

  U.1.0

  Izdavanje pijačnog

  prostore

  U.2.0

  Izdavanje pijačnih

  objekata

  U.4.0

  Usluge korišćenja

  pijačnog prostora,

  objekata i usluga

  U.3.0

  Izdavanje prava

  Usluge

  Prikupljanje

  računovodstvenih

  isprava i vođenje

  evidencija U.5.0

  Usluge

  posredovanja

  Proizvodnja

  energije iz otpada

  Klasifikacija

  proizvoda i ostale

  usluge

  P.1.1

  Urbanističko

  sređivanje lokacije

  P.1.2

  Projektovanje i