organizaciona struktura drإ½avnih ... - izjz-nis.org.rs struktura drzavnih...آ  1 organizaciona...

Download ORGANIZACIONA STRUKTURA DRإ½AVNIH ... - izjz-nis.org.rs struktura drzavnih...آ  1 ORGANIZACIONA STRUKTURA

Post on 08-Sep-2019

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  ORGANIZACIONA STRUKTURA

  DRŽAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

  NA TERITORIJI NIŠAVSKOG OKRUGA, 31.12.2018.GODINE

  Matični broj Naziv zdravstvene ustanove

  07283741 APOTEKA NIŠ

  * 000007 Apoteka Ratko Pavlović

  * * 000035 Apotekarska stanica Gornji Matejevac

  * * 000036 Apotekarska stanica Malĉa

  * * 000037 Apotekarska stancaKamenica

  * 000010 Apoteka Higija

  * 000011 Apoteka Zdravlje

  * * 000038 Apotekarska stanica Gabrovac

  * 000012 Apoteka 14 Oktobar

  * 000013 Apoteka 1.maj

  * 000014 Apoteka Zelezniĉar

  * * 000039 Apotekarska stanica Novo Selo

  * 000015 Apoteka Medijana

  * * 000040 Apotekarska stanica Prva Kutina

  * 000016 Apoteka Ćele Kula

  * 000017 Apoteka Niška Banja

  * * 000041 Apotekarska stanica Jelašnica

  * * 000042 Apotekarska stanica Sićevo

  * 000018 Apoteka Ĉegar

  * 000020 Apoteka EI

  * 000021 Apoteka Bubanj

  * 000022 Apoteka Crveni Krst

  * * 000044 Apotekarska stanica Gornja Toponica

  * * 000045 Apotekarska stanica Vele Polje

  * * 000046 Apotekarska stanica Supovac

  * * 000047 Apotekarska stanica Trupale

  * * 000048 Apotekarska stanica Hum

  * 000023 Apoteka Kalĉa

  * 000024 Apoteka Zdravlje Raţanj

 • 2

  * * 000049 Apotekarska stanica Vitoševac

  * * 000050 Apotekarska stanica Skorica

  * * 000051 Apotekarska stanica Novi Braĉin

  * 000025 Apoteka Arnika Aleksinac

  * * 000052 Apotekarska stanica Aleksinaĉki Rudnici

  * * 000053 Apotekarska stanica Gornji Krupac

  * * 000054 Apotekarska stanica Katun

  * * 000055 Apotekkarska stanica Kulina

  * * 000056 Apotekarska stanica Tešica

  * * 000057 Apotekarska stanica Gradetin

  * * 000058 Apotekarska stanica Korman

  * * 000059 Apotekarska stanica Mozgovo

  * * 000060 Apotekarska stanica Rutevac

  * 000026 Apoteka Ţitkovac Ţitkovac

  * 000027 Apoteka dr Milenko Hadţić Svrljig

  * 000028 Apoteka Doljevac

  * * 000061 Apotekarska stanica Malošište

  * * 000062 Apotekarska stanica Pukovac

  * 000030 Apoteka Gadţin Han

  * * 000068 Apotekarska stanica Dušnik

  * * 000069 Apotekarska stanica Liĉje

  * * 000070 Apotekarska stanica Krĉimir

  * * 000071 Apotekarska stanica Zaplanjska Toponica

  * * 000072 Apotekarska stanica Barbeš

  * 000031 Galenska Laboratorija

  * 000032 Oeljenje lekova

  * 000033 Drogerija Lotos

  * 000034 Zajedniĉka sluţba

  * 000073 Apoteka Merošina

  * 000074 Apoteka Rasadnik

  * 000075 SLUŢBA ZA PRAVNE,EKONOMSKE, FINANSIJSKE, INFORMACIONO-

  TEHNIĈKE I DRUGE STRUĈNE POSLOVE

  * 000076 SLUŢBA ZA MEDICINSKO SNABDEVANJE SA CENTRALNIM

  MAGACINOM

  * 000077 JEDINICA ZA FARMAKOINFORMATIKU

 • 3

  * 000078 GALENSKA LABORATORIJA

  * 000079 APOTEKE

  * * 000082 APOTEKA "HIGIJA" NIŠ

  * * 000083 APOTEKA "ZDRAVLJE" NIŠ

  * * 000084 APOTEKA "14. OKTOBAR" NIŠ

  * * 000085 APOTEKA "1. MAJ" NIŠ

  * * 000086 APOTEKA "MEDIJANA" NIŠ

  * * 000087 APOTEKA "ĆELE KULA" NIŠ

  * * 000088 APOTEKA "ĈEGAR" NIŠ

  * * 000089 APOTEKA "NIŠKA BANJA" NIŠKA BANJA

  * * 000090 APOTEKA "CRVENI KRST" NIŠ

  * * 000091 APOTEKA "RATKO PAVLOVIĆ" NIŠ

  * * 000092 APOTEKA "DURLAN PLUS" NIŠ

  * * 000093 APOTEKA "RASADNIK" NIŠ

  * * 000094 APOTEKA "BUBANJ" NIŠ

  * * 000095 APOTEKA "ŢELEZNIĈAR" NIŠ

  * * 000096 APOTEKA "EI" NIŠ

  * * 000097 APOTEKA "DOLJEVAC" DOLJEVAC

  * * 000098 APOTEKA "MEROŠINA" MEROŠINA

  * * 000099 APOTEKA "ZDRAVLJE" RAŢANJ

  * * 000100 APOTEKA "GADŢIN HAN" GADŢIN HAN

  * * 000101 APOTEKA "DR MILENKO HADŢIĆ" SVRLJIG

  * * 000102 APOTEKA "ARNIKA" ALEKSINAC

  * * 000103 APOTEKA "ŢITKOVAC" ŢITKOVAC

  * * 000104 APOTEKA "JASTREBAC" NIŠ

  * 000080 JEDINICE ZA IZDAVANJE GOTOVIH LEKOVA

  * * 000105 JZIGL "NOVO SELO"

  * * 000106 JZIGL "GABROVAC"

  * * 000107 JZIGL "KAMENICA"

  * * 000108 JZIGL "MALĈA"

  * * 000109 JZIGL "GORNJI MATEJEVAC"

  * * 000110 JZIGL "GORNJA TOPONICA"

  * * 000111 JZIGL "TRUPALE"

  * * 000112 JZIGL "JELAŠNICA"

 • 4

  * * 000113 JZIGL "SIĆEVO"

  * * 000114 JZIGL "PRVA KUTINA"

  * * 000115 JZIGL "TEŠICA"

  * * 000116 JZIGL "KATUN"

  * * 000117 JZIGL "KORMAN"

  * * 000118 JZIGL "RUTEVAC"

  * * 000119 JZIGL "NOVI BRAĈIN"

  * * 000120 JZIGL "SKORICA"

  * * 000121 JZIGL "VITOŠEVAC"

  * * 000122 JZIGL "MALOŠIŠTE"

  * * 000123 JZIGL "PUKOVAC"

  * * 000124 JZIGL "DONJI DUŠNIK"

  * * 000125 JZIGL "VELIKI KRĈIMIR"

  * * 000126 JZIGL "ZAPLANJSKA TOPONICA"

  * * 000127 JZIGL "DONJA VREŢINA"

  * * 000128 JZIGL "CRVENA ZVEZDA"

  * * 000129 JZIGL "HUM"

  * * 000130 JZIGL "MOZGOVO"

  * * 000131 JZIGL "GREDERIN"

  * * 000132 JZIGL "VELEPOLJE"

  * * 000133 JZIGL "LIĈIJE"

  * * 000134 JZIGL "NIKOLA TESLA"

  * * 000135 JZIGL "BRANKO BJEGOVIĆ"

  * * 000140 JZIGL "MIN"

  * 000081 OGRANAK-APOTEKE

  * * 000136 OGRANAK-APOTEKA "DUVANIŠTE" NIŠ

  * * 000137 OGRANAK-APOTEKA "DELIJSKI VIS" NIŠ

  * * 000138 OGRANAK-APOTEKA "LEDENA STENA" NIŠ

  * * 000139 OGRANAK-APOTEKA "ELIKSIR" NIŠ

 • 5

  Matični broj Naziv zdravstvene ustanove

  17862952 DOM ZDRAVLJA ALEKSINAC

  * 000001 SLUŢBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH STANOVNIKA,

  KUĆNO LEĈENJE I ZDRAVSTVENU NEGU I

  HIGIJENSKO EPI

  * * 000002 Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika

  * * 000003 Odeljenje za kućno leĉenje i zdravstvenu negu

  * * 000004 Odsek epidemiologije

  * 000005 SLUŢBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DECE,

  ŢENA I POLIVALENTNU PATRONAŢU

  * * 000006 Odeljenje za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece

  * * 000007 Odeljenje za zdravstvenu zaštitu ţena

  * * 000008 Odeljenje za polivalentnu patronaţu

  * 000009 SLUŢBA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ

  * 000010 SLUŢBA ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

  * 000011 SLUŢBA ZA PRAVNE I EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE

  * * 000012 Odeljenje za pravne poslove

  * * 000013 Odeljenje za opšte poslove

  * * 000014 Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove

  * 000015 SLUŢBA ZA TEHNIĈKE I DRUGE SLIĈNE POSLOVE

 • 6

  Matični broj Naziv zdravstvene ustanove

  07211821 DOM ZDRAVLJA DOLJEVAC

  * 000001 Slu`ba za zdravstvenu zaštitu odraslih

  * * 000020 Odeljenje neodloţne pomoći i kućnog leĉenja

  * * 000021 Odeljenje opšte medicine

  * 000002 Sluţba za zdravstvenu zaštitu ţena

  * 000003 Sluţba za zdravstvenu zaštitu dece

  * * 000022 Odeljenje za zdravstvenu zaštitu predškolske dece i razvojno savetovalište

  * * 000023 Odeljenje za zdravstvenu zaštitu školske dece

  * 000004 Sluţba polivalentne patronaţe

  * 000005 Sluţba za stomatološku zaštitu

  * * 000024 Odeljenje stomatologije

  * * 000025 Odeljenje deĉije preventivne stomatologije

  * * 000026 Odeljenje zubne tehnike

  * 000006 Sluţba laboratorijske dijagnostike

  * 000007 Sluţba rendgen dijagnostike

  * 000008 Sluţba interne medicine

  * 000009 Zdravstvena stanica Pukovac

  * * 000027 Odeljenje opšte medicine

  * * 000028 Odeljenje za predškolsku i školsku decu

  * * 000029 Odeljenje stomatologije

  * * 000030 Odeljenje laboratorije

  * * 000031 Odeljenje interne medicine

  * 000010 Zdravstvena stanica Malošište

  * * 000032 Odeljenje opšte medicine

  * * 000033 Odeljenje stomatologije

  * 000011 Zdravstvena stanica Belotinac

  * * 000034 Odeljenje opšte medicine

  * * 000035 Odeljenje stomatologije

  * 000012 Zdravstvena ambulantaRusna

  * * 000036 Odeljenje opšte medicine

  * 000013 Zdravstvena ambulanta Ĉeĉina

 • 7

  * * 000037 Odeljenje opšte medicine

  * 000014 Zdravstvena ambulanta Kneţica

  * * 000038 Odeljenje opšte medicine

  * 000015 Zdravstvena ambulanta Ĉapljinac

  * * 000039 Odeljenje opšte medicine

  * 000016 Zdravstvena ambulanta Orljane

  * * 000040 Odeljenje opšte medicine

  * 000017 Zdravstvena ambulanta Mekiš

  * * 000041 Odeljenje opšte medicine

  * 000018 Zdravstvena ambulanta Šarlinac

  * * 000042 Odeljenje opšte medicine

  * 000019 Zdravstvena ambulanta Šainovac

  * * 000043 Odeljenje opšte medicine

  * 000044 Sluzba za opste, pravne i ekonomsko finansijske poslove

  * 000045 Sluzba za tehniĉke poslove

Recommended

View more >