orbita anatomisi

Download Orbita anatomisi

Post on 19-Jan-2017

2.657 views

Category:

Health & Medicine

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ORBTA VE GZ EVRE DOKULARI

  Dr. Sefa Yaar

 • ORBTAOrbitalar kranyumun altnda, ban her iki midsagittal hattnda yerlemi kemik kavitelerdir.

 • Orbitann Komuluklar Superior Anterior kranial fossa

  Medial - Nasal kavite & Etmoidal sinsler

  Inferior - Maksiller sins

  Lateral Orta kranial fossa & Temporal fossa

 • Her bir erikin orbitasnn hacmi 30 ccden azdrORBTAL HACM

 • ORBTAL HACMYkseklik: 35 mmGenilik: 40 mmDerinlik: Lateral - 42mm,Medial - 50 mm

 • KEMK ORBTA

  1.Frontal2.Zigomatik3.Sfenoid4.Maksiller5.Etmoidal6.Lakrimal 7.Palatin123a3b4567

 • Orbital KenarSuperior kenar Frontal kemikMedial kenar frontal kemikposterior lakrimal krest (lakrimal kemik) anterior lakrimal krest (maksiller kemik)Inferior kenarMaksiller ve zigomatik kemiklerLateral kenar Zgomatik ve frontal kemikler

 • ORBTAL TAVAN

  - Frontal kemiin orbita tabakas - Sfenoid kemiin kk kanad- Anterolateralde - lakrimal glandn yatt fossa

  Frontal kemiin orbita tabakas ve sfenoid kemiin kk kanad yapsna katlr. Anterolateralde - lakrimal glandn yatt fossa bulunur

  *

 • ORBTAL TAVANTroklear FossaFrontal kemiin zerinde,Orbital kenardan yaklak 4 mm uzaklktast oblik kasn kasnann olduu yer Hyalin kkrdak olan troklea buraya yapr.

 • Orbital Duvar4 kemik Maksillann frontal kntsLakrimal kemikEtmoidin orbital paras (lamina papyracea)Sfenoidin kk kanadLamina papyracea(paper thin ) medial blow out* Lakrimal fossa, maksiller kemiin frontal knts ve lakrimal kemik tarafndan oluturulur.

 • ORBTAL KENAR

 • Orbital Taban3 kemik MaksillerPalatinZigomatik kemiin orbital tabakasInfraorbital olukInferior oblik kas ***

  nfraorbital tnel taban boydanboya katederek ne doru bir kanala uzanr, maksiller kemiin orbital kenarnn altnda infraorbital delik olarak sonlanr.Orbita tabanndan kan alt oblik kas orbital apeksten balamayan tek gzd kastr.*

 • BLOW-OUT KIRIIDiplopiEnoftalminfraorbital sinirin dald alanlarda hipoesteziOrbital dokularn skmasZorlu duksiyon testi +Maksiller sinuste sv seviyesi ve havalanma azl

  blow- out fractures due to unsupported dome of maxillary sinus and plus the infra orbital groove & canal weaken the already thin floor further.It is easily invaded by tumors of the maxillary antrum*

 • D Orbital DuvarEn kaln , en gl

  ki kemikZigomatikSfenoidin byk kanadnferior orbital fissr

 • Zigomatik kemiin orbital kenarndaki kk bir kabarklk olan orbital tberkle (whitnall tberkl-lateral orbital tberkl);D rektusun kontrol ligamentleriLockwoodun asc ligaman D palpebral ligamanLevator kasnn aponrozu yapr.

  Whitnall ligaman withnall tberklnn yaklak 10 mm superolateraline tutunuyor. (whitnall tberklne tutunmaz)*

 • Orbital Delikler Optik ForamenOrta kranyal fossadan balar, orbita apeksinde biterSfenoidin kk kanad boyunca uzanr.indekilerOptik sinir Oftalmik arter Koroid pleksustan sempatik lifleri

 • Orbital ForamenSupraorbital foramenOrbitann st kenarnn i 1/3 nde yerleiktir.

  Kan damarlar ve supraorbital siniri ierir.

  *

 • Orbital ForamenAnterior etmoidal foramen Anterior etmoidal damarlar ve siniriPosterior etmoidal foramen Posterior etmoidal damarlar ve siniri

  Dsr de infratrokleat blok yaparken anterior etmoidal damarlara zarar verebiliriz.*

 • Orbital ForamenZigomatik foramen Zigomatik kemigin d yznde Zigomatik sinir Zigomatik arterin zigomatikofasyal ve zigomatikotemporal dallarnfraorbital foramen nfraorbital arter ven ve sinir Enfeksiyon ve tmrlerin orbita yaylm !!!

 • NAZOLAKRMAL KANAL

 • FISSURA ORBITALIS SUPERIORSfenoid kemiin byk ve kk kanatlar arasnda 22mm uzunluundazerinden rektus kaslarnn ortak tendinz halkas (Zinn halkas) geer.

 • Fissura Orbitalis SuperiorZinn Halkasnn zerinde

  Lakrimal sinir (CN5 in dal) Frontal sinir (CN5 in dal) CN 4 Superior oftalmik venZinn halkasnn ii

  Okulomotor sinirin st ve alt dallar Nasosilier sinir (CN5 in dal) Silier ganglionun sempatik lifleri CN6

 • Fissura Orbitalis nferior

  st yarn hemen altnda, orbitann d duvar ve taban arasnda Pterigopalatin ve infratemporal fossaya geii salar.

  V2 nin infraorbital ve zigomatik dallar, Pterigopalatin gangliondan bir orbital sinir Alt orbital ven geer.

  Alt orbital ven, kavernz sinuse girmeden nce pterigoid pleksus ile birleir.

 • GZDII KASLAR7 adet gzd kas vardr

 • GZDII KASLARININ ORJNLERMedial rektusZinn halkas ve Lateral rektusZinn halkas ve sfenoidin byk kanadSuperior rektusZinn halkas ve nferior rektusZinn halkas Superior oblikSfenoidin kk kanadLevator palp. sup.Sfenoidin kk kanadnferior oblikMedial maksiller kemik*

 • GZDII KASLARININ ORJNLER

  Superior ObliqueLevator palpebrae superiorisMedial RectusLateral RectusSuperior Rectus

  Inferior Rectus

  Inferior Oblique

 • GZ KASLARININ YAPIMA YERLER4 rektus kasnn insersiyon yeri limbus etrafnda hayali bir spiral oluturur.Tillaux spiraliMR en yakn sonra srayla IR - LR - SR eklinde limbustan uzaklar.

  5.5 mm6.5mm6.9mm7.7mmMRSRLRIRKlinik: alk cerrahisi

  2. Sklera rektus insersiyo yerlerinde ok incedir (0.3mm) . Knt travmalarda en sk perfore olan yerlerdir.

 • GZ KASLARININ YAPIMA YERLERst oblik kas, orbital kenarda trokleaya, oradan st rektusun altndan arkaya uzanarak

  rotasyon merkezinin arkasna yapr.Alt oblik kas makula dzeyinde arka alt temporal kadranda, rotasyon merkezinin arkasnda

  yapr.

  ntrakonal EkstrakonalItisconsidered,forconvenience,thatthecentreofrotationofanemmetropiceyeliesonthelineofsightoftheeye13.5mmbehindtheanteriorpoleofthecorneawhentheeyeisinthestraightaheadposition(straightforwardposition),*

 • Tenon kapsl

  nde korneaskleral birleimin hemen arkasnda konjonktiva ile birleir. Arkada optik sinir klf tarafndan ve arka silyer damar ve sinirlerle delinir.Sk dizilmi kollajen liflerden olumu.*

 • Tenon kapsl

  Yaklak 20 ksa silyer arter ve 10 ksa silyer sinir (OD evresinde)2 uzun silyer arter ve sinir (horizontal meridyen civarnda)*

 • EKSTRAOKLER KASLAR - BESLENME Oftalmik arterin dallar ile beslenirler.

  Muskuler dallarLakrimal dallar

  Oftalmik arter optik kanaldan kas konisine girerken lateral ve medial muskuler dallarna ayrlr.

  Medial muskuler dalLateral muskuler dal

 • EKSTRAOKLER KASLAR - BESLENME Lateral muskuler dallar

  LRSRLPS SO

  Medial muskular dallar

  MRIRIOLakrimal dal-LR** ve SR

 • Anterior silier arter (ACA)Muskler arterin dalKaslarn tendonu boyunca uzanr limbustan yaklak 4mm uzaklkta sklray delip gz kresine girer. LPCA ile birleir irisin major arteriel arkusunu oluturur . Silier cisim ve irisi beslerACA 3 rektus kasnda ift LR * tek ACA bulunur

  ACAMuskuler dalLR Tek ACAKlinik:2 veya daha fazla rektus kasnda zedelenme (travmaya veya cerrahi) n segment iskemisi oluturabilir.

  LR de ki ACA lakrimal arterden kaynaklanyor.*

 • Venz drenajSuperior ve inferior orbital venler --- oftalmik ven

  Anterior ciliary veinCavernous sinusInferior ophthalmic veinSuperior ophthalmic veinSuperior orbital veininferior orbital veinKlinik:Perimuskuler enfeksiyonlar kavernz sinse yaylabilir. Kavernz vaskler hastalklar oftalmopleji ve proptozis oluturabilir.

 • GZDII KASLARIN NNERVASYONUst rektus N. oculomotoriusun st blmLevator palp. sup.N. oculomotoriusun st blm

  rektusN. oculomotoriusun alt blm Alt rektusN. oculomotoriusun alt blm nferior oblikN. oculomotoriusun alt blm

  Superior oblikN. trochlearisD rektusN. abducens

 • PARANAZAL SNSLER

 • Periorbital SinusesFrontal sinusFrontal sinus superior orbital kenarn stnde Frontanasal kanal ile orta nasal kaviteyeSeptal yap radyolojik olarak taraks grnm

 • Periorbital SinusesMaksiller sinsEn byk sinsOrbita tabanna yakn bir yerden orta meatusa direne olur. Orbita cerrahi veya travma ostiumu tkayabilir.

 • Periorbital SinslerEthmoid ve Sfenoid SinslerEtmoid sinsler arkaya doru geniler arkada sfenoid sins ile birleir. Orbital sellit genellikle etmoid sinzite sekonder geliir. Optik kanal sfenoid sinsn st d ksmnda yer alr . Sfenoid sinzit ** ciddi grme kayb

  Lakrimak kesenin oturduu fossa etmoidal sinslere ok yakn DSR yaparken dikkate alnmal*

 • KALAREmbriyolojik yaamda ilk gelien kllarYz ifadesinde nemli yeri Hareketini alndaki m. frontalis, m. procerus, m. corrugator superciliaris ve m. orbicularis oculi salar.N. frontalis

 • Kalar hareket ettiren aln kaslar

 • GZ KAPAKLARI(PALPEBRAE)Gz kapaklarnn 4 nemli grevi vardr:Globu kaplayarak korur.Kapandnda - medial kantustan gz ya drenajAldnda - gz yann okuler yzeye yaylmasGz ya reten yaplar ierir.

 • GZ KAPAKLARIPalpebral aralk : 8-11 mmLateral kantus globun stnde yatar ama medial kantus globtan gz ya rezervuar grevini gren lakrimal gl tarafndan ayrlmtr.

 • Plica SemilunarisPlica semilunaris hilal eklindeki konjonktiva kvrm Bulbarkonjonktivada gerilim yaanmadan gzn laterale bakmasPlica, hayvanlardaki nc gz kapana anolog bir yap

  MEDAL KANTUS

 • MEDAL KANTUSKarnkl Medial kantsn hemen medialindeModifiye olmu deri parasGoblet hcreleri ieren non-keratinize ok katl yass epitel ile kapl. Yzeyinde ince tyler , ya ve ter bezleri var.

 • GZ KAPAI TOPOGRAFSst gz kapa Tarsal blgeOrbital (preseptal blge)

 • Gz kapa 7 tabakaya ayrlr

  Cilt Cilt alt dokuProtraktr kaslar 3. Orbital Septum4. Orbital Ya tabakas5. Retraktr kaslar6. Tarsus7. Konjonktiva

 • I . Cilt Cilt alt DokusuEn ince ciltSubkutan ya dokusu bulunmaznce kllar, sebase bezler ve ter bezlerist gz kapa kvrm tarsn st