odnosi s javnošću, 16.04.2013. iii

Download odnosi s javnošću, 16.04.2013. III

Post on 04-Jan-2016

30 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prezentacija

TRANSCRIPT

 • Odnosi s javnou, INTERNO KOMUNICIRANJE+ VJEBE

  Doc.dr.Emin Mesi16.04.2013.

 • ta je interna komunikacija?Interna komunikacija predstavlja nain uspostavljanja komunikacijskih odnosa unutar organizacije, kao i forme, sredstva i metode kojima se vri razmjena informacija.

 • Cilj: vrenje uticaja Osnovni cilj internog informisanja jeste vrenje odreenog uticaja na ponaanje ljudi a sa osnovnom intencijom obezbjeenja to boljih uslova za uspjeno poslovanje preduzea.Unutranja kooperacija

 • Kreativan adnosInternu komunikaciju treba kreirati,njegovati,sprovoditi i sa njom znalaki vladati kako bi stvorili kvalitetan odnos i dobru saradnju izmeu zaposlenih u organizaciji.

 • Unutranje informisanje i komuniciranje treba organizovati tako da to efikasnije doprinese meusobnoj kooperaciji uposlenika!

 • HORIZONTALNO I VERTIKALNO KOMUNICIRANJE

 • TIPINE REAKCIJENERAZLIKOVANJE TRENUTNOG RASPOLOENJA OD OSOBINE LINOSTITENDENCIJA DA PROMJENIMO TEKE LJUDE ZAKLJUAK: JA SAM UZROK TAKVOM PONAANJUTA SITUACIJA JE NEPROMJENJIVA RJEENJE JE IZBJEGAVATI GA

 • POELJNE /FUNKCIONALNE/ REAKCIJE

  UTVRDITI DA LI SE RADI O TRENUTNOM RASPOLOENJU ILI OSOBINI LINOSTI

  NAUITI KAKO SA NJIMA RADITI I IVJETI, BEZ TENDENCIJE DA IH MI MIJENJAMO

  NAPRAVITI DISTANCU IZMEU SEBE I TEKOG PONAANJA DRUGIH OSOBA

  POZNAVATI RAZLIITE STRATEGIJE KOMUNIKACIJE, NAPRAVITI PLAN PRISTUPA, SPROVESTI I PRATITI EFEKTE UZ KOREKCIJU GREAKA

 • TA SU TEKI LJUDI?

  dJeluju frustrirajue, hladno, ubijaju kreativnost, nemate ansu da kaete svoje miljenje, ne sluaju druge, stalno prekidaju, postavljaju uvijek detaljna pitanja, druge vide kao objekte,..Pored njih se ljudi oseaju obeshrabreno i nesposobno.

 • METODE RADA paljivo predoiti alternativna rjeenjauraditi domai zadatak (dobra priprema, upoznavanje sa problematikom)dobro sluati, ne prekidatipaljivo sa neverbalnom komunikacijomkorisno je parafraziranje na kraju ili povremeno Ako sam vas dobro razumio...

 • koristiti pitanja i postaviti ih nepokolebljivo (korisna proirena pitanja Kako taj plan operacionalizovati?), a ne ii u konfrontaciju izbei da se bude drugi ekspert Ja vas veoma cenim....pauza....postaviti pitanje i traiti miljenje u vezi sa vaim razmiljanjima, idejama, predlozima pustite ga da bude ekspert, prihvatite podreenu poziciju radi budunosti

 • METODE RADA: prepoznati neodlunu osobu i pomoi joj da razrei dilemu, ili da prepozna gde je konflikt, zastoj,... izvui problem na povrinu (diskusija, predlog plana uz argument da e time biti zadovoljna veina ljudi) rangirati znaajnost alternativa definisati vrednost izbora alternativa za ljude

 • potkrepite kada je odluka doneta, podrkom ako je mogue drite inicijativu u svojim rukama, zadrite kontrolu tako to e definisati potrebno vreme ne pritiskati previe, jer e doneti impulsivnu odluku ili e pobei, pratiti neverbalnu komunikaciju

 • SUPER PRIJATNI I LJUBAZNI LJUDIKako emo - lako emodaju nerealna obeanja raskorak nastupa izmeu obeanog i neuraenog poslagovore ono to elimo da ujemonasmejani i ljubazni sve dok vam neto ne treba daju nerealna obeanja

 • RAZUMEVANJE ZATO?snanu potrebu da se dopadnu drugima , treba afirmacije Izbegavaju KONFLIKTE-nee reskirati da izgube vae prijateljstvo manipuliu sa prezentovanjem realnosti, glorifikuju nerealno izbegava mogunost da dobije kritiku

 • METODE RADA isprovocirati da kau ta zaista misle, da prihvatanje ili neprihvatanje njihovih predloga nema veze sa konfliktomiskreno iskazati nain na koji osobu cenite (UKAZATI JOJ VANOST), odbijanje doivljava kao otpisivanje, formirati STAZU PRIHVATANJAne dozvoliti im da vam daju nerealna obeanja/zajedno definisatibudite spremni na kompromis (Pitati da li je zahtev ili rok realan, da li moe da ga ispuni....Vana je realnost vae procene)

 • TIHI I HLADNI OPIS PONAANJA ne dobijate odgovor kada vam je potrebno niti ume nit ubore nemate otvoreni konflikt ali vas izluuju uglavnom odgovaraju sa DA/NE

 • ZATO SU OVO TEKI LJUDI?

  deluju frustrirajue, nema oekivanog odgovora, nema emocionalne reakcije, nikada niste sigurni ta stvarno misle, znaajno im je da ne pokau ta misle i oseaju, smatraju da je to najbolji nain da interpersonalnu situaciju dre napetom

 • METODE RADA /KOMUNIKACIJA/ SA OVIM TIPOM TEKIH OSOBA:

  vano je da ih isprovocirate da progovore razgovor zaponite o neobaveznim temama postavljati otvorena pitanja Kako vi reagujete na taj predlog umesto Da li se slaete? jer sledi DA/NE odgovor gledati osobu u oi (prijateljski ali otro)

 • OTVORENO PITATI Ja sam oekivao da neto kaete, imate stav, a vi nita. ta to treba da znai? napravite pauzu budite strpljivi-odredite sebi vreme koliko ete biti strpljivi zakaite novi razgovor ako se otvori budite spremni za nastavak razgovora

 • OTVORENO AGRESIVNI LJUDI Ah, koliko ih je oko nas!!!

 • Opis ponaanja:ivotna pozicija: JA sam OK ti nisi OKEmocionalne reakcije: ljutnja, bes, (samo)prezir dakle NEGATIVNE i vezane za OSEAJ MOI Odnos prema konfliktu: PRAVE KONFLIKT zato to im treba......Pristup problemu: Ono to sam JA zamislio mora se ostvariti PO SVAKU CENUOdnos prema pravilima: KRUT odnos ali prema (SVOJIM) pravilima; sueno sagledavanje situacije; Ponaanje: ironino, agresivno, progone, opsednuti borbom sa drugima

 • Zato agresivni ljudi tako reaguju?Zadovoljiti potrebu za moi i samopouzdanjemMehanizam (nain) za samopouzdanje poniziti drugeKako nastaje ovaj mehanizam?roditelji modeli ili potkrepljivali takvo ponaanjelino potkrepljenje samo kada su bili pobednici oseaj vlastite vrednostipo pravilu pojaava se dolaskom na rukovodei poloaj (+ legitimno pravo)

 • KAKO DA IZAEMO NA KRAJ SA AGRESIVNIM LJUDIMA????Opti principi: PONAATI SE DRUGAIJE OD NJIHOVOG OEKIVANJA!!!!!/ a to oekivanje je: da ete ui u konflikt, da ete se oseati ponieno, da ete se baviti njima kao oni sa vama stalno,opsednuto/NE ULAZITI U BORBU SA DOBRIM BORCIMA!!!!!ZAUZMITE SE ZA SEBE!!!/ to znai kontolisati oseanja, ostati na liniji zbog koje ste u komunikaciji sa tom osobom, ponavljati u sebi ta treba uraditi /

 • Metode komunikacije sa agresivnim ljudima: Dajte im vremena da se isprazne ZA TO VREME MOETE....1, 2, 3...UKAZATI IM PANJU TAKO TO ETE: ih osloviti imenom, gledati u oi.....Staviti ih u isti poloaj u kom ste Vi - DA SEDE ILI I VI USTANITEZaboravite na ljubaznost i kulturno ponaanje - uzmite re u njihovoj pauzi, ako Vas prekida izborite se za na nastavak prie Da li vi to mene prekidate? Govoriti sa SVOG stanovita: JA govor, po mom miljenju NIKAKO Niste u pravu....

 • LJUDI KOJI STALNO KRITIKUJUAh ti borci za pravdu!!!

 • Opis ponaanja:ivotna pozicija: JA sam OK - ti nisi OKEmocionalne reakcije: lutnja, bes, prezir-NEGATIVNE I VEZANE ZA OSEAJ MOIOdnos prema konfliktu: PRAVE KONFLIKT svojim nekonstruktivnim kritikamaPristup problemu:Ono kako JA mislim da treba je JEDINO ISPRAVNOOdnos prema pravilima: preterano KRUT odnos; INSISTIRANJE NA PRAVILIMA, ZAKONU, PRAVDI i kada to ne treba da bude prioritet.....Ponaanje: IRONINO, STALNO KONTROLIU DRUGE, KAO MENADERI SVODE POSAO NA KONTROLU A/ u porodici prave porodine tenzijeB/ kao menaderi demotiviu, koe

 • Zato tako reaguju?Zadovoljiti potrebu za pozitivnom slikom o sebi i moiU njihovom pogledu na svet kombinovana su tri faktora:

  perfekcionizam

  tenja ka moioseaj nemoi -spoljanji lokus kontroleZato ja nisam nikada zadovoljan?

 • KAKO SA NJIMA DA IZAEMO NA KRAJ SA KRITIZERIMA??? Opti principi:PONAATI SE DRUGAIJE OD NJIHOVOG OEKIVANJA!!!!!/oni ekuju od vas da se upecate u konflikt....../ZAUZMITE SE ZA SEBE!!!OSTANITE NA TRASI REAVANJA PROBLEMA SADA I OVDE!

 • Metode komunikacije sa kritizerima:Paljivo sluanje sluanje se isplati jer DOBRO UOAVAJU PROBLEM ALI NE ZNAJU KONSTRUKTIVNO DA GA REEUkazati im PANJU metoda PARAFRAZIRANJA Ako sam Vas dobro razumela..ponoviti svojim reimaKoristiti VREMENSKI I SITUACIONO SPECIFINE ODGOVORE pobijati njihovo UVEK I NIKADA primerom koji se odigrao u to i to vreme

 • Ne iskazujte slaganje jer tada pristajete da budete odgovorni za nastali problemDAJTE KONSTRUKTIVNE PREDLOGE ZA REAVANJE PROBLEMASkrenuti panju na reavanje problema umesto njihove orijentacije na ISTORIJU To je uvek tako bilo,.......Potrebno je prekinuti razgovor ako su preopirniKorisno je traiti da KRITIKU NAPIU test njihove motivacije i koliko su duboko uli u problem

 • Nee to upaliti!, Nema anse!!NEGATIVISTI

 • Opis ponaanja:ivotna pozicija: JA sam OK - ti nisi OKEmocionalne reakcije: lutnja, bes, prezir, ZAVIST dakle NEGATIVNE I VEZANE ZA OSEAJ MOI odnosno nemoiOdnos prema konfliktu: PRAVE KONFLIKT SVOJIM NEGATIVIZMOM I PASIVIZMOMPristup problemu: Odustajanje od pokuaja traenja reenja problemaOdnos prema pravilima: krut u odnosu na pravila

 • Ponaanje: a/ usmereni su na potencijalne tekoe, a ne na ciljb/ uvereni su da ni jedan zadatak koji nije pod njihovom kontrolom nee biti izvrenc/ ne bave se pitanjem kako da se radi bolje i produktivnijed/ opaska: ide sa godinama i gubitkom moi

 • Zato negativisti tako reaguju? 1. Dobro opravdanje za pasivizam 2. Ako se nita ne preduzima stvari su poznate i mogu se kontrolisati3. Nisu nauili da se nose sa razoarenjem4. Zavist to se oni toga nisu setili pa dobro je onda pokolebati druge

 • KAKO DA SA NEGATIVISTIMA IZAEMO NA KRAJ? Opti principi:ZALOITE SE ZA SEBE! /neka vam daju dodatnu motivaciju PAZITE NE RADITI NJIMA ZA INAT nego ZA

Recommended

View more >