o unii europejskiej - ec. ?· o unii europejskiej sieci, informacje, porady przedstawicielstwo...

Download O Unii Europejskiej - ec. ?· O Unii Europejskiej sieci, informacje, porady Przedstawicielstwo Komisji…

Post on 27-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

O Unii Europejskiejsieci, informacje, porady

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsceul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

Przedstawicielstwo w Polsce

Szanowni Pastwo,

w broszurze, ktra traa do Waszych rk, zebralimy dane na temat dziaajcych w Polsce sieci i punktw informacyjnych, ktre specjalizuj si w rnych aspektach funkcjonowania Unii Europejskiej. Znajdziecie tu krtki opis tego, czym zajmuj si poszczeglne sieci oraz ich dane kontaktowe.

Za porednictwem dziaajcych w Polsce sieci zainteresowane osoby mog dowiedzie si wicej o pracy UE w poszczeglnych obszarach, a take aktywnie uczestniczy w dialogu z jej instytucjami. Oprcz dziaa informacyjnych i promocyjnych sieci zajmuj si rwnie organizowaniem szkole i konferencji.

Wierz, e ta publikacja uatwi Pastwu dostp do waciwych rde informacji, ktre pomog poszerzy wiedz o Unii Europejskiej.

Z powaaniem,

Marek Prawda Dyrektor Przedstawicielstwa

Komisji Europejskiej w Polsce

3

Punkt Informacyjny UEPunkty Informacyjne UEEU Info Point

Europe Direct

Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct (PIEED)Europe Direct Information Centres

Team Europe (TE)

Prowadz ogln dziaalno informacyjn o Unii Europejskiej. Organizuj debaty, szkolenia, lekcje europejskie oraz spotkania tematyczne, wsppracuj z instytucjami administracji publicznej, samorzdami lokalnymi, przedsibiorstwami i organizacjami pozarzdowymi, a take z innymi sieciami informacyjnymi. Oferuj bezpatne praktyki dla studentw i absolwentw kierunkw spoecznych i europejskich. Dysponuj publikacjami dotyczcymi instytucji i polityki UE, ktre mona bezpatnie otrzyma. Punkty Informacyjne UE udzielaj informacji o UE listownie, telefonicznie, elektronicznie i osobicie - kada osoba zainteresowana dziaalnoci UE oraz poszukujca informacji na tematy unijne moe bezporednio zwrci si do Punktw w celu uzyskania odpowiedzi na swoje pytania. Dziaalno Punktw koordynowana jest przez Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie i we Wrocawiu.

Sie, w ktrej skad wchodz Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct (PIEED), Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE) oraz Team Europe (TE), koordynowana jest przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct udzielaj oglnych informacji o UE listownie, telefonicznie, elektronicznie i osobicie. Organizuj m.in. debaty, szkolenia, konkursy, lekcje europejskie, wykady otwarte itp. Znajduj si m.in. przy uczelniach wyszych, izbach rolniczych, organizacjach pozarzdowych, instytu-cjach samorzdowych. Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct rozpoczy dziaalno w krajach Unii Europejskiej w 2005 roku. Prcz sieci PIEED, dziaa rwnie infolinia Europe Direct, ktrej pracownicy odpowiadaj we wszystkich ocjalnych jzykach UE na pytania dotyczce Unii. Numer infolinii to 00 800 6 7 8 9 10 11

Team Europe to sie zewntrznych ekspertw specjalizujcych si w rnych dziedzinach dotyczcych Unii Europejskiej, ktrzy wspieraj Komisj Europejsk swoj wiedz i kompetencjami podczas konferencji, debat, seminariw, warsztatw, spotka tematycznych, lekcji europejskich itp.

Sie Team Europe jest czci szerszej sieci informacyjnej Europe Direct i dziaa obecnie w 11 krajach czon-kowskich UE. W skad polskiej sekcji Team Europe wchodzi ponad 40 ekspertw z rnych stron Polski, wrd ktrych znajduj si m.in. nauczyciele akademiccy, pracownicy think-thankw oraz organizacji pozarzdowych. Osoby poszukujce eksperta z zakresu tematyki unijnej, mog znale list czonkw TE oraz ich specjalizacj i dane kontaktowe na stronie Przedstawicielstwa KE w Polsce.

Punkt Informacyjny UEul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa+48 22 556 89 70/71infopoint-eu@e.plhttps://ec.europa.eu/poland/about-us/contact_pl

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsceul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa+48 22 556 89 89COMM-REP-WAW-ED@ec.europa.euhttp://bit.ly/PIEEDPolska

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsceul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa+48 22 556 89 89COMM-REP-WAW-TEAMEUROPE@ec.europa.euwww.ec.europa.eu/polska/information/network/team_europe/index_pl.htm

Punkt Informacyjny Przedstawicielstwa Regionalnego KEul. Widok 10, 50-052 Wrocaw+48 71 324 09 10regionalny-infopoint-eu@e.plhttp://bit.ly/WroInfoPoint

4

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsceul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa+48 22 556 89 89ec-poland@ec.europa.eu

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsceul. Widok 10, 50-052 Wrocaw+48 71 324 09 02ec-wroclaw@ec.europa.eu

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsceul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa+48 22 595 24 70epwarszawa@europarl.europa.euwww.europarl.pl

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocawiuul. Widok 10, 50-052 Wrocaw+48 71 337 63 63epwroclaw@europarl.europa.euwww.europarl.pl/wroclaw

Europe Direct Centra Dokumentacji EuropejskiejCentra Dokumentacji Europejskiej (CDE)European Documentation Centres

Biura Informacyjne Parlamentu Europejskiego (BIPE)European Parliament Information Oces in Poland

Polsk sie CDE tworzy kilkanacie orodkw ulokowanych w bibliotekach dziaajcych przy uniwersyte-tach lub innych instytucjach naukowych znajdujcych si w najwikszych miastach na terenie Polski. Obecnie Centra dziaaj w ramach sieci informacyjnej Europe Direct, ale zachowuj pen odrbno organizacyjn. Zadaniem sieci jest gromadzenie i udostpnianie ocjalnych publikacji UE, materiaw naukowych, ksiek oraz baz danych zwizanych z szeroko rozumian integracj europejsk. CDE udzielaj te informacji na temat funkcjonowania UE i jej instytucji oraz odgrywaj rol orodkw debaty na tematy zwizane z integracj europejsk. Ich dziaalno jest adresowana w szczeglnoci do spoecznoci akade-mickiej tj. studentw i rodowiska naukowego

Wicej informacji na temat sieci CDE oraz dane kontaktowe do poszczeglnych orodkw mona znale na stronie internetowej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce pod poniszym linkiem:www.ec.europa.eu/polska/information/network/local_sources/index_pl.htm .

Biura Informacyjne Parlamentu Europejskiego informuj o Unii Europejskiej, a w szczeglnoci o Parla-mencie Europejskim i jego dziaaniach, debatach, decyzjach, w tym o inicjatywach polskich europosw i zajmowanych przez nich stanowiskach; uczestnicz w inspirowaniu w Polsce debaty o integracji europej-skiej, organizujc i wspierajc konkursy, konferencje, seminaria, lekcje o UE w caej Polsce; pomagaj mediom w informowaniu o UE, w tym o Parlamencie Europejskim, zachcaj do produkcji programw radiowych i telewizyjnych czy wkadek tematycznych; zapraszaj dziennikarzy na sesje PE w Strasburgu czy Brukseli i na seminaria powicone konkretnym problemom omawianym przez PE; utrzymuj kontak-ty z innymi rodowiskami opiniotwrczymi, w tym akademickimi, eksperckimi, pomagajc im w uzyskiwa-niu informacji i dokumentw PE i w debatach na tematy unijne; wsppracuj w powyszych dziaaniach z Sejmem i Senatem oraz innymi wadzami polskimi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, a take z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce; wspieraj logistycznie ocjalne delegacje Parlamentu Europejskiego przebywajce w Polsce i w miar moliwoci rwnie polskich europosw w kraju, zwaszcza tych, ktrzy nie maj biur poselskich w Warszawie; informuj Parlament Europejski o sytuacji w Polsce, m.in. poprzez przygotowanie codziennych przegldw polskiej prasy.

Centrum Konferencyjne Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentwpl. Powstacw Warszawy 1, 00-950 Warszawa+48 22 556 01 18sekretariat@konsument.gov.plwww.konsument.gov.pl

Europe DirectEuropejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK)e European Consumer Centres Network (ECC-Net)Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) naley do Sieci Europejskich Centrw Konsumenckich (ECC-Net), pomagajcych konsumentom w caej UE. Centra bezpatnie informuj i edukuj konsumentw w zakresie ich praw w Unii Europejskiej oraz pomagaj w polubownym rozwizywaniu sporw transgra-nicznych z przedsibiorcami majcymi siedziby w UE, Norwegii oraz Islandii. Dziki wsppracy Centrw w ramach Sieci przeprowadzane s rwnie badania i analizy stanu ochrony konsumentw w UE poprzez identykacje luk i barier prawnych m.in. w obszarach: e-handlu, praw pasaerw lotniczych, procedur europejskiego postpowania w sprawie drobnych roszcze. Centra ECC-Net s take oddelegowane do wsppracy z organami administracji, organizacjami konsumentw oraz przedsibiorcami..

5

Koordynator krajowej sieci Enterprise Europe Network Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci, Departament Promocji Gospodarczejul. Paska 81/83, 00-834 Warszawa+48 22 432 71 02een@parp.gov.plwww.een.org.pl

Europe Direct Centra Dokumentacji EuropejskiejSOLVITSOLVIT jest bezpatnym i nieformalnym systemem, ktry poredniczy w rozwiazywaniu konkretnie zaistniaych problemw - sporw z administracj publiczn innego pastwa czonkowskiego UE (oraz Norwegii, Liechtensteinu i Islandii), powstaych w zwizku z niewaciwym stosowaniem przepisw prawa UE. SOLVIT pomaga zarwno obywatelom, jak i przedsibiorcom.

Do SOLVIT mona zgasza problemy wynikajce z naruszenia prawa UE z zakresu rynku wewntrznego; spowodowane przez administracj innego pastwa czonkowskiego; zawierajce element transgraniczny. SOLVIT zajmuje si problemami z obszarw zabezpieczenia spoecznego; zezwolenia na pobyt; uzna-wania kwalikacji zawodowych; dostpu produktw do rynku; prawa jazdy; dostpu do rynku usug; podjcia dziaalnoci na wasny rachunek; rejestracji pojazdw silnikowych; kontroli granicznych i drogo-wych; podatku VAT. SOLVIT nie moe zaj si problemem, jeli nie ma on charakteru transgranicznego; dotyczy relacji midzy przedsibiorcami; dotyczy relacji konsument-przedsibiorca; postpowanie sdowe zostao ju wszczte.

Enterprise Europe Network (EEN)Enterprise Europe Network to najwiksza na wiecie sie wspierajca mae i rednie pr

Recommended

View more >