nyckelstrategi ped pub 25 mars 2014

Download Nyckelstrategi ped pub 25 mars 2014

Post on 05-Dec-2014

374 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. 1. Att kunna klargra, delge och skapa frutsttningar fr lrandeml och kriterier fr framsteg. 2. Att ta fram belgg fr elevernas prestationer och se var de benner sig just nu. 3. Att ge feedback som fr lrandet framt. 4. Aktivera eleverna som lranderesurser fr varandra. 5. Aktivera eleverna till att ga sitt eget lrande. EdCamp - s hr gr det till Vi kommer ha tv pass dr du fr vlja vilka nyckelstrategier du villdiskutera. Det kan du gra med utgngslge att du vill lra dig mer om just de strategiernaeller att du vill bertta om dina erfarenheter. Sharing is caring! NYCKELSTRATEGI-PUB Twittrar du? #pedagogiskpub #blund
  • 2. 1.Attkunnaklargra,delgeochskapa frutsttningarfrlrandemloch kriterierfrframsteg.
  • 3. 2.atttaframbelggfrelevernas prestationerochsevardebefinner sigjustnu.
  • 4. 3.Attgefeedbacksomfrlrandet framt.
  • 5. 4.Aktiveraelevernasom lranderesurserfrvarandra.
  • 6. 5.Aktiveraelevernatillattgasitt egetlrande.