nssm 62- comertul cu ridicata si namanuntul

Download NSSM 62- Comertul Cu Ridicata Si Namanuntul

Post on 15-Jul-2015

303 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE DEPARTAMENTUL PROTECTIEI MUNCII

NORME SPECIFICEDE PROTECTIE A MUNCII PENTRU COMERTUL CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL

62

-2001-

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE ORDIN NR.665/10.09.1997 privind aprobarea normelor specifice de protectie a muncii pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul

Avand in vedere: - art.3 din Hotararea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale; - art.5 alin.5 si anexa nr.2 pct.5 din Legea Protectiei Muncii nr.90/1996; - avizul Consiliului Tehnico-Economic nr.51 din 09 iunie 1997 al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale Protectia Muncii; Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Alexandru Athanasiu, in baza Decretului nr.591/12.12.1996 pentru numirea Guvernlui Romaniei, emite urmatorul ORDIN: Art.1. Se aproba Normele specifice de protectie a muncii pentru comertul cu ridicata si amanuntul. Art.2. Normele prevazute la Art.1 intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei. Incepand cu aceeasi data, se aproba normele departamentale de protectie a muncii care se refera la activitatea privind comertul cu ridicata si amanuntul. Art.3. Normele specifice de protectie a muncii pentru comertul cu ridicata si amanuntul sunt obligatorii pentru toate activitatile cu acest profil si se difuzeaza celor interesati prin inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii si prin alti agenti autorizati de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

MINISTRUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE Alexandru Athanasiu

CUPRINS

PREAMBUL 1. PREVEDERI GENERAL 2. PREVEDERI COMUNE TUTUROR ACTIVITATILOR COMERCIALE 2.1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca 2.2. Instruirea personalului 2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie 2.4. Organizarea locului de munca si a activitatilor 2.5. Protectia impotriva electrocutarii 2.6. Protectia impotriva incendiilor si exploziilor 2.7. Transportul, depozitarea, manipularea, sortarea si receptionarea marfurilor 3. PREGATIREA MARFURILOR PENTRU VANZARE 3.1. Portionarea prin transare si realizarea preparatelor cu ajutorul utilajelor de transat si prelucrat 3.1.2. Portionarea prin transare si realizarea preparatelor cu ajutorul uneltelor si a sculelor de mana 3.2. Portionarea marfurilor in vrac prin cantarire 3.3. Prajirea, macinarea si preambalarea cafelei si a altor marfuri pulverulente 3.4. Taierea lemnelor de foc 4. COMERCIALIZAREA MARFURILOR 4.1. Vanzarea cu amanuntul 4.1.1. Vanzarea clasica 4.1.2. Vanzarea prin autoservire 4.1.3. Vanzarea prin corespondenta 4.1.4. Vanzare in piete, targuri si oboare 4.1.5. Vanzare prin automate 4.2. Vanzarea cu ridicata 5. PREVEDERI DE PROIECTARE SPATII COMERCIALE 5.1. Cerinte privind amplasarea, constructia si amenajarea depozitelor de marfuri 5.2. Cerinte privind amplasarea, constructia si amenajarea magazinelor 5.3. Cerinte privind amplasarea, constructia si amenajarea spatiilor comerciale situate la parterul blocurilor, a complexelor agroalimentare si a chioscurilor ANEXA 1 LISTA NORMELOR SPECIFICE DE PROTECTIE A MUNCII COMPLEMENTARE ANEXA 2 LISTA STANDARDELOR CONEXE ANEXA 3 PRESCRIPTII TEHNICE ISCIR ANEXA 4 GHID DE TERMINOLOGIE Notiuni de baza

PREAMBULSistemul national de norme privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca este compus din: - Normele generale de protectie a muncii, care cuprind prevederi de protectie si medicina a muncii general valabile pentru orice activitate; - Normele specifice de protectie a muncii care cuprind prevederi de protectie a muncii valabile pentru anumite activitati sau grupe de activitati caracterizate prin riscuri similare. Prevederile acestor norme se aplica cumulativ, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a activitatilor reglementate. Normele specifice de protectie a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, cuprinzand prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea diferitelor activitati in conditii de protectie. Respectarea acestor prevederi nu absolva persoanele juridice sau fizice de raspunderea ce le revine pentru asigurarea oricaror altor masuri, corespunzatoare conditiilor concrete in care se desfasoara activitatile respective, prin instructiuni proprii. Intrucat sistemul national este structurat pe activitati, persoanele juridice sau fizice vor selectiona si aplica cumulativ normele specifice corespunzatoare, atat activitatii de baza cat si celor conexe sau complementare. Structura fiecarei norme specifice are la baza abordarea sistemica a aspectelor de protectie a muncii practicata in cadrul normelor generale pentru orice proces de munca. Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem, compus din urmatoarele elemente ce interactioneaza: EXECUTANTUL: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca; SARCINA DE MUNCA: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate de executant, prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca; MIJLOACELE DE PRODUCTIE: totalitatea echipamentelor tehnice (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul de munca. MEDIUL DE MUNCA: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihosociale in care, unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca. Reglementarea masurilor de protectie a muncii in cadrul normelor specifice, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de protectie, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de protectie a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului executant sarcina de munca mijloace de productie mediu de munca, propriu proceselor de munca in cadrul activitatii care face obiect de reglementare. Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea protectiei muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la securitatea si sanatatea in munca, baza pentru: - activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si a tehnologiilor; - autorizarea functionarii unitatilor; - instruirea salariatilor in domeniul protectiei muncii; - cercetarea accidentelor de munca, stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor. In contextul prezentat anterior, normele specifice de protectie a muncii pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente in domeniul protectiei muncii, precum si pe baza studierii proceselor de munca care intra in componenta activitatilor comerciale; aceste norme cuprind masuri de prevenire la nivelul fiecarui element component al sistemului de munca.

Astfel, prezentele norme au fost structurate pe capitole distincte, urmarind abordarea problemelor specifice fiecarei categorii de operatii sau procese specifice activitatii comerciale, in corelatie cu pericolele existente. De asemenea, la elaborarea normelor au fost luate in consideratie diversele schimbari survenite in tehnologia comerciala, ca urmare a progresului tehnic survenit, precum si ca urmare a trecerii la economia de piata. Pentru a veni in sprijinul activitatii de concepere si proiectare a spatiilor comerciale, a echipamentelor si utilajelor comerciale, normele prezinta un capitol de masuri de protectie a muncii, necesar a fi asigurate din faza de conceptie si proiectare, pentru imbunatatirea nivelului de protectie in munca. De asemenea, normele cuprind, in anexe, o serie de informatii utile, necesare atat producatorilor cat si utilizatorilor de tehnologii comerciale. Din continutul prezentelor norme au fost excluse atat activitatea de alimentatie publica, cat si aceea de prestari servicii, intrucat activitatile mentionate fac obiectul unor norme specifice de protectie a muncii de sine statatoare, conform ANEXEI 2 Legea Protectiei Muncii.

1.

PREVEDERI GENERALEContinut

Art.1 (1) Prezentele norme specifice de protectie a muncii pentru comertul cu ridicata si amanuntul cuprind cerintele necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca a personalului care desfasoara diferite activitati comerciale, cu exceptia personalului din domeniul alimentatiei publice si al activitatii de prestari servicii. (2) Activitatile desfasurate de personalul exceptat la alin.1 sunt reglementate de Normele specifice de securitate a muncii pentru turism, alimentatie publica si transportul persoanelor cu instalatii pe cablu, precum si de Normele specifice pentru activitati de prestari servicii, conform Anexei 2 la Legea Protectiei Muncii.

ScopArt.2 Prevederile prezentelor norme au ca scop diminuarea sau eliminarea pericolelor specifice acestor activitati si desfasurarea proceselor de munca in conditii de securitate si sanatate.

Domeniu de aplicareArt.3 Prevederile prezentelor norme specifice se aplica persoanelor juridice sau fizice care desfasoara activitati comerciale, indiferent de forma, proprietate sau modul de organizare a acestor activitati.

Conexiunea cu alte acte normativeArt.4 Prezentele norme specifice se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Art.5 Pentru activitatile nespecifice sau complementare activitatilor comerciale, la nivelul persoanelor juridice sau fizice, se vor aplica normele specifice de protectie a muncii pentru respectivele activitati prezentate in Anexa 1. Art.6 Organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor se va realiza potrivit prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul M.I. nr.381/04.03.1994 si M.L.P.A.T. nr.1219/MC/03.03.1994.

Revizuirea prezentelor normeArt.7 Prezentele norme specifice se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa s