Nikšić može biti u društvu evropskih gradova koji misle ?· Branimir Džoni Štulić Postoji izreka…

Download Nikšić može biti u društvu evropskih gradova koji misle ?· Branimir Džoni Štulić Postoji izreka…

Post on 19-Aug-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Godina III Broj 25 Februar 2010 ISSN 1800-7031

  http://ozonniksic.wordpress.com//

  Niki moe biti u drutvu evropskih gradova koji misle na budunost Usvojena inicijativa za umreavanje

  Niki- Predsjednik optine Niki, g-din Neboja Radojii prihvatio je preporuku Savjeta za zatitu ivotne sredine Skuptine optine Niki, da se podri inicijativa koju je uputilo Udruenje graana ,,OZON Niki, a tie se prikljuivanja optine Niki u projekat ,,Izgradnja kapaciteta za upravljanje energijom u gradovima u kojem je ukljuen i glavni grad Podgorica. Za odgovorno lice imenovana je Vera Mirkovi, naelnica Slube za zatitu ivotne sredine optine Niki.

  Inicijativa je potekla sa okruglog stola ,,Umreavanje gradova u cilju poveanja energetske efikasnosti i korienja obnovljivih izvora energije, kojeg su 15. decembra 2009. godine, u okviru aktivnosti regionalnog ekolokog pokreta BELLS (Balkan Energy Life Leadership Standard), organizovale lanice nevladine organizacije Green home iz Podgorice i OZON. Jedna od projektnih aktivnosti je inicijativa EU ,,Sporazum gradonaelnika (Covenant of Mayors-CoM) kojim bi se gradovi obavezali da u roku od 1 godine donesu akcioni plan na koji nain e se ispuniti obaveze iz Sporazuma, koje se tiu smanjenja emisije CO2 vie od 20%, poveanja udjela obnovljivih izvora energije vie od 20%, te poveanja energetske efikasnosti vie od 20% do 2020. godine. Prvi datum za potpisivanje Sporazuma gradonaelnika je 4. Maj, kada e u Briselu dokument potpisati predstavnici gradova Podgorice i Skoplja i kada je veliko zasjedanje svih potpisnika ove povelje. Sva pitanja i odgovori oko pristupa inicijativi CoM dostupni su na: http://www.eumayors.eu/faq/index_en.htm#c0003 NVO ,,OZON je stupila u kontakt sa g-dinom Vladimirom Kalinskim, regionalnim projektom meaderom i izrazila spremnost da shodno svojim kapacitetima doprinese aktivnom ueu optine Niki u ovom vanom projektu. To isto je ponueno i lokalnoj upravi. Nadamo se da e donosioci odluka prepoznati mogunosti za napredovanje u ovoj oblasti i znati na pravi nain iskoristi jedinstvenu priliku da Niki uestvuje u zajednikim aktivnostima sa velikim evropskim gradovima. Ovdje je vano istai da ukoliko se procjeni da grad trenutno nije spreman za preuzimanje pomenutih obaveza nije potrebno uriti jer je sporazum otvorenog karaktera. Savjet za zatitu ivotne sredine optine Niki, kojim predsjedava mr Luka Mitrovi, istakao je spremnost da podri sve aktivnosti NVO ,,OZON koje imaju za cilj unapreenje ukupnog stanja ivotne sredine na teritoriji optine Niki.

 • http://ozonniksic.wordpress.com//

  ZA IVOT U ZDRAVOM OKRUENJU

  | 2

  TEKST SA POVODOM OGLEDALO NIKIKO

  ,,Grad bez ljubavi, sumrak ideja, loe vibracije u mojoj glavi, Dolje na ulici koraci u tami, mozgovne vijuge eu svoje pse...

  Branimir Doni tuli I Postoji izreka da su ulice lice grada. Nikike ulice, ovih dana zatrpane smeem i vie nego obino, zbog trajka radnika JKP, ukazuju na bezlije najprostranije optine u prvoj ekolokoj dravi. I na to koliko se cijene ljudi koji su zadueni za zdravlje grada, njihov rad i njihov doprinos. Veliki broj graana, ukljuujui i moju malenkost, redovnim plaanjem komunalnih usluga, u praksi pokazuje da shvata znaaj ovog plemenitog zanimanja, ali mali broj nas je spremno dati doprinos i kroz lini angaman, to se vidi po odzivu na trenutno aktuelne akcije ienja. Jo manji je broj graana koji su spremni da iskoriste svoja zakonska prava i da trae informaciju o uzroku sadanjeg alarmantnog stanja. Neznatan je broj onih koji javno govore o naraslim problemima. O onima koji su ih prouzrokovali, ili preciznije koji su ih trebali sprijeiti, gotovo ni jedne rijei. O pravima korisnika usluga ni slova. Sve su to razlozi zbog kojih je lice Nikia neprijatno za pogled, toliko da je neophodno uraditi detaljan dermatoloki tretman. Stanje u kom su nikike ulice i trotoari zasluuje da se podvede pod kategoriju ,,Hitno. II Druga izreka opet kae da su vode vene grada. Nikike rijeke i jezera, te podzemne vode, neto su najvrijednije to imamo na raspolaganju. Na alost, ogromne koliine razliitih vrsta otpada, neplanska eksploatacija pijeska, nepreiene otpadne vode, unitavanje vika naoruanja, neki su od razloga zbog kojih je njihovo stanje danas veoma ugroeno. Kao neko ko je esto na terenu, mogu slobodno rei da vene Nikia imaju visok stepen zakrenja. I da je hitno potrebno uraditi njihovu kateterizaciju. III U treoj izreci se tvrdi da su zelene povrine plua grada. I ovdje Niki, uostalom kao i veina naih gradova, ima bahat odnos prema svom zdravlju. Znaajan broj stabala je posjeen zbog izgradnje novih objekata, jo je vie oboljelih i ugroenih. Nerijetko zelene povrine, ili ono to je od njih ostalo, slue kao mjesta za parking. U strogom centru grada, u Karaorevoj ulici, koja iako prepuna ugostiteljskih i trgovakih objekata, nema ni jedan kontejner, kese za smee se odlau uz prorijeena stabla, okruena nagomilanim betonskim stubiima, po kojima, na alost, Niki zadnjih godina postaje prepoznatljiv. I sve to uz preutno odobravanje nadlenih organa. Da nastavim sa medicinskim izrazima, moe se rei da su oba pluna krila grada napadnuta kancerogenim elijama i da je neophodno sprijeiti dalje irenje. Mora se hitno utvrditi da li je rije o malignim ili benignim i poeti sa adekvatnom terapijom. Inae umjesto u ureenim

 • http://ozonniksic.wordpress.com//

  ZA IVOT U ZDRAVOM OKRUENJU

  | 3

  zelenim zonama moraemo nauiti da uivamo u polomljenim stubiima. Dodue zelenim. IV Ne znam da li postoji izreka da su graani srce grada? Ako ne postoji, svakako bi je trebalo uvesti u upotrebu. Po graanima se prosuuje i koliko je ,,sran grad. A Niki je vaio za takav. Logino bi bilo da su lokalni parlament i organi lokalne samouprave oi grada. A oi su ogledalo due. Bojim se da bi mnogi donosioci odluka pogledavi lice grada u ogledalu, poeljeli da ga razbiju. Moda bojazan od 7 godina nesree spreava takvu reakciju? To je ipak neto manje od 2 mandata. Naroito ako niko ne postavi pitanje ,,e e ti dua? To pitanje bi se moralo postaviti zloincu koji je oderao psa i bacio ga na ulicu u blizini osnovne kole. Kao i mnoga druga. Ali za ta pitanja bi morao biti odgovoran osnovni tuilac. Kako se godinama prolongira reavanje najveih ekolokih problema, prie o izgradnji preiaa gradskih otpadnih voda, sistema za predtretman otpadnih voda u Pivari, sistema za otpraivanje gasova u eljezari, regionalne deponije za vrsti otpad, zavretku Doma revolucije, poprimaju satirinu dimenziju. Neophodno je suoiti se sa stvarnim stanjem i urgentno promijeniti dosadanji odnos prema gradu, ukoliko se zaista eli njegov oporavak. Tu bi se morao pokazati karakter i snaga volje, osobine po kojima smo nekada bili prepoznatljivi. Ne smije se vie muriti na jedno oko pred problemima. Bez obzira na koje. Ili da zaboravimo ustavno opredjeljenje ekoloke drave i zapjevamo ,,Predaj se srce izgubili smo boj, nikada vie ti ne priaj o njoj... Jedno je sigurno. Odgovornost je na svima nama. HITNO OISTIMO NIKI.

  http://aleksandarperovic.wordpress.com/ (Autor je glavni i odgovorni urednik e-biltena ,,Ekolog)

  Oglas za upis u II generaciju polaznika/ca

  Udruenje graana ,,OZON Niki i Sluba menadera optine Niki raspisali su oglas za prijem 15 polaznika/ca II generacije programa kola urbane ekologije, koji se realizuje u okviru implementacije Lokalnog ekolokog akcionog plana. Zainteresovani kandidati/kinje kratke biografije i motivaciono pismo mogu slati na e-adrese: nvo.ozon@gmail.com ili m.nk@t-com.me. Oglas je otvoren od 26. februara do 12. marta i nije namjeten. Vie informacija na http://skolaue.wordpress.com//

  Elektonski bilten

  Osniva i izdava: Udruenje graana ,,OZON Niki Glavni i odgovorni urednik: Aleksandar Perovi Redakcija: mr Rado urovi, Milan Kora, Aleksandar Perovi Savjet biltena: mr Nikola Perovi Kompjuterska priprema: OZONE team Tira: Neogranien Distribucija: Besplatna, elektronskom potom Telefon: +382 (0) 67 657 279 E-mail: bilten.ekolog@gmail.com Web: http://ozonniksic.wordpress.com/

 • http://ozonniksic.wordpress.com//

  ZA IVOT U ZDRAVOM OKRUENJU

  | 4

  Javna rasprava povodom predloga ,,Odluke o uslovima i nainu dranja kunih ljubimaca i zbrinjavanju i zatiti naputenih i izgubljenih pasa i

  maaka

  Foto: OZONE team

  Niki- U utorak 9. februara, u Sali br.1 Skuptine optine Niki, sa poetkom od 18h, upriliena je Javna rasprava povodom predloga ,,Odluke o uslovima i nainu dranja kunih ljubimaca i zbrinjavanju i zatiti naputenih i izgubljenih pasa i maaka.

  Iako se Sekretarijat za komunalne poslove, saobraaj i vode, potrudio da osim na zakonom propisan nain, oglaavanjem na Lokalnom javnom servisu RTVNK i telefonskim pozivima obavijesti nevladine organizacije o javnoj raspravi, to je svakako za pohvalu, a vijest je bila objavljena i na e-mrei nikikih NVO, osim predstavnika Drutva mladih ekologa Niki i Udruenja graana ,,OZON" Niki, nije bilo zainteresovanih.

  Kao ozbiljne organizacije civilnog drutva OZON i DMEN su nakon paljivog analiziranja nacrta dokumenta i uporeivanja sa domaom, i zakonskom legistativom EU, te meusobnih kontakata, pripremili predloge dopune odluke i predali g-dinu Mijanoviu, koji je bio prisutan ispred predlagaa.

  Ukazano je i na neophodnost reavanja problema ivotinjskog otpada, na nain koji bi bio u skladu sa standardima EU, to je jedan od ekolokih momenata u ovoj oblasti.

  Vie informacija na http://ozonniksic.wordpress.com/2010/02/10/javna-rasprava-o-nacinu-i-uslovima-drzanja-kucnih-ljubimaca/

  Postanite nai prijatelji

  http://www.facebook.com/ozon.niksic/

 • http://ozonniksic.wordpress.com//

  ZA IVOT U ZDRAVOM OKRUENJU

  | 5

  ZELENA AGENDA CRNA GORA - NACIONALNA

Recommended

View more >