natuurwetenschappen zoals het hoort!?

Download Natuurwetenschappen zoals het hoort!?

Post on 25-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Freya De Paepe

TRANSCRIPT

 • Juni 2014

  Natuurwetenschappen

  zoals het hoort!? Praktijkhandboek voor de leerkracht

  natuurwetenschappen

  EDITIE 1

  SPIJSVERTERING VERTEERBAAR MAKEN

  Freya De Paepe

 • OP DOKTERS VISITE

  blz. 6

  Van boeren en winden

  laten tot overgeven en

  rammelende magen

  Interview van de

  maand blz. 7

  Stil! De Meester

  spreekt.

  DE PUBLIEKE OPINIE

  blz. 11

  De toekomst aan het

  woord.

  CONCEPT

  CARTOONS blz. 9

  De oplossing voor alles!

  Nu ja toch voor veel.

  Leerlingenpracticum

  spijsvertering blz. 4

  DONE or NOT DONE

  WELKOM

  De Redactie

  ADRESSENBOEK

  VERWONDERING en

  NIEUWSGIERIGHEID

  Experiment van de

  maand

  Hoe light zijn light chips?

  De redactie test het uit

  KUNST OF PURE

  BIOLOGIE Cloaca

  LEVEND STELSEL

  Interactieve

  werkvorm

  WERKMAP (CD-ROM)

  De

  pu

  blie

  ke

  op

  inie

  En nog meer

  3

  8

  10

  13

  14

  15

  17

  Slikken we zo maar alles? Kritisch gaan denken met de leerlingen.

  Wat ligt er op zijn lever?

  Studenten nemen het woord.

  Meer dan n uitweg

  SPIJSVERTERING

  VERTEERBAAR

  MAKEN

  Leerlingen slaan aan het verteren.

 • 3

  De Redactie

  WELKOM

  Wij stellen u graag voor

  De redactie!

  Natuurwetenschappen zoals het hoort!?,

  daar staan we voor. Maar hoe hoort

  natuurwetenschappen dan te zijn? Wij

  zoeken dit graag samen met u uit. Wees

  welkom!

  Natuurwetenschappen zoals het hoort, uitroepteken, vraagteken Wat doet die overload aan leestekens daar toch? Ik wil u graag met dit magazine een ideale methode voorstellen, om zowel inhouden uit de levende als de niet-levende natuur binnen n vak aan leerlingen aan te brengen! Dit zelfzekere uittroepteken werd echter al snel aangevuld met een vraagteken Hoe hoort natuurwetenschappen dan te zijn?, Wat is de ideale methode?, Hoe ver kunnen we in een integratie gaan? Een lange zoektocht bracht me uiteindelijk tot de idee dat er misschien wel geen (ideale) methode bestaat? Misschien zijn er wel meerdere ideale methodes? Een vakdidactiek natuurwetenschappen lijkt immers te ontbreken. Dat zette me aan het

  denken. Als een vakdidactiek ontbreekt, staat het ons juist vrij het vak te organiseren zoals we willen. U, de leerkracht bepaalt hoe het vak eruit zal zien. Met dit magazine wil ik u dan ook aanzetten handboeken kritischer te gaan bekijken en zelf uw eigen lessen te vormen. Nog meer dan u al deed, ik wil u uitdagen, inspireren! Neem gerust alles uit de werkmap bij dit magazine mee, of nog beter vul ze aan en maak er de uwe van! De publieke opinie en het interview van de maand nodigen u uit om mee in discussie te gaan, uw mening telt ook! In deze eerste editie richt ik mij op het verteerbaar maken van de spijsvertering. Ik vul het onderwerp in op mijn manier. Niet alleen integratie van de niet-levende natuur maar ook andere aspecten (nieuwsgierigheid, verwondering, interactie, samenwerken, ) komen aan bod. Natuurwetenschappen is veel rijker dan alleen maar levende en niet-levende natuur integreren en samenbrengen!

  Freya

  Freya De Paepe is een laatstejaars studente

  Bachelor Secundair Onderwijs biologie en

  wiskunde aan de Hogeschool Universiteit

  Brussel. Vanuit haar voorliefde voor het vak

  biologie werpt ze een kritische blik op het vak

  natuurwetenschappen in de eerste graad. Ze

  stelde haar eindproef op rond de vraag Hoe

  pakken we een vak als natuurwetenschappen

  aan? met de focus op het onderdeel van de

  spijsvertering.

  Uit haar eindproef groeide deze eerste editie

  van het magazine Natuurwetenschappen

  zoals het hoort!? een praktijkhandboek

  natuurwetenschappen voor u.

  In dit magazine tracht Freya inhouden uit de

  levende natuur te bekijken door een

  natuurwetenschappelijke bril.

  WIE IS FREYA?

  Het materiaal bij deze editie is terug te vinden in

  werkmappen op de CD-ROM achteraan in dit

  magazine! Neem gerust een kijkje!

 • 4

  LEERLINGENPRACTICUM SPIJSVERTERING

  DONE or NOT DONE?

  Het onderdeel van de spijsvertering barst van de experimenten. Ook

  de leerplandoelstellingen wijzen in de richting van experimenteren.

  Toch zal men niet zo gauw de leerlingen van de eerste graad ook

  effectief aan het werk zien in een practicum. Mogelijk een terechte

  en doordachte keuze van u, de leerkracht Maar kan het dan echt

  niet anders? Wij zoeken het voor u uit.

  Waarom een leerlingenpracticum DONE or NOT DONE zou zijn, kan u

  hiernaast lezen. Mogelijk kan u zich in enkele van deze redenen

  vinden.

  Er moet toch een manier zijn om problemen als tijd en budget te omzeilen? Ook mislukking moet kunnen vermeden worden. Dat de experimenten fout lopen of niet begrepen worden, ligt misschien eerder aan de experimenten dan aan de leerlingen. We moeten hen kunnen vertrouwen, de touwtjes uit handen kunnen geven. Er is zeker iets van aan dat wanneer men leerlingen niet vertrouwd maakt met experimenteren ze zich de bijhorende vaardigheden niet eigen kunnen maken.

  DONE

  DOEL: Het leerplan vermeldt al deze experimenten in zijn leerplandoelstellingen, dat is toch niet voor niets? GEEN BABYS MEER: Leerlingen van de eerste graad werkten op allerlei manieren zelfstandig in het basisonderwijs. Het is niet omdat ze als jongsten het secundair binnenstappen dat ze niets meer kunnen. Hoe meer je hen zelfstandig laat experimenteren, des te sneller het een gewoonte wordt en ze er vaardig in worden. NATUURWETENSCHAPPELIJKE METHODE: Al doende leert men deze methode, leerlingen kunnen best voor zichzelf nadenken en hypotheses formuleren en toetsen. ZIN VOOR WETENSCHAPPEN: Plaatst men leerlingen bij experimenten telkens aan de kant, dan wordt hun interesse voor wetenschappen er mogelijk niet groter op.

  NOT DONE

  TIJD: De tijd is bij een overvol

  leerplan natuurwetenschappen

  te beperkt om leerlingen te

  laten experimenteren. Met het

  bordboek (dit handige ding

  bestaat nu toch) of snel zelf

  uitvoeren en demonstreren is

  de boodschap.

  BUDGET: 5 Clinistix per groep, 5

  groepen en 5 klassen in het

  eerste jaar maken al gauw 125

  teststrookjes De directie zal

  lachen.

  MISLUKKING: In heel wat

  gevallen, slagen de leerlingen

  er niet in de complexe

  experimenten correct uit te

  voeren. Geen resultaten en het

  daarbovenop niet begrijpen van

  het experiment, kan gemist

  worden!

 • 5

  Er wordt aan een stak tempo gewerkt om het leerplan natuurwetenschappen rond te krijgen. De spijsvertering is een erg groot deel (ongeveer 7 lestijden) dat op het einde van het eerste jaar gegeven wordt. In (meestal) de drukste periode van het schooljaar. Wat dan nog niet gezien is, moet echt wel gezien worden. Doorschuiven naar een volgend trimester is niet meer aan de orde. Dat we daardoor de leerlingen practica moeten ontzeggen is misschien wel een t drastische oplossing. Kan men niet eens een verdiepingsdoelstelling weglaten? In een vak als natuurwetenschappen primeren de onderzoeksvaardigheden toch? Heel wat leerwerkboeken nemen de verdiepingsdoelstellingen uitgebreid op, waardoor ze naar voor gebracht worden als prioriteit. (Ga maar na!) Spelen en puzzelen met de tijd zal vooral een werk voor de leerkracht n voor achter de schermen zijn. Men kan met gemak een practicum vlot laten verlopen zonder vervelende wachttijden en tijdrovende activiteiten. Iets mis mee? Neen, helemaal niet. Piet Huysentruyt en Jeroen Meus laten toch ook hun zogenaamde mis en place op voorhand uitvoeren? Met heel wat voorbereidend werk kan men tijd winnen. Daarnaast kan men ook de experimenten een handje helpen la Jeroen en Piet. Of dacht u echt dat zij op TV altijd zo lang als u thuis op hun cake of lasagne staan te wachten voor de oven?

  Het moet wel gezegd worden, niet alles valt op te lossen met voorbereiding. Alles klaarzetten en zelf bereiden, gebeurt dan wel buiten de les, men moet ook dan er de tijd voor vinden. Niet alles valt zomaar uren of dagen op voorhand klaar te maken. Daarnaast mogen we de leerlingen niet vergeten, hoe goed alles ook klaarstaat, we zijn voor het verloop van een practicum nog steeds afhankelijk van hen. Op vlak van budget, blijft er mogelijk altijd een probleem. Herkenningsmiddelen en andere benodigdheden groeien niet aan de bomen. Het enige wat men kan doen is spaarzaam zijn en dit overdragen op de leerlingen. Men kan op zn minst wel de leerlingen n experiment laten uitvoeren en de andere demonstreren. Op die manier bant men het leerlingenpracticum niet volledig en houdt men de kosten binnen de perken. In de werkmap bij dit artikel (op de CD-ROM achteraan in dit magazine) kan u een uitgewerkt leerlingenpracticum met handige tips terugvinden. De experimenten zijn aangepast aan onze leerlingen van de eerste graad. Niet onnodig de dingen complex maken, is hierbij de boodschap. Net zoals u misschien bewust kiest om geen leerlingenpracticum te organiseren, kunnen wij u misschien overtuigen om bewust wel n te organiseren. Een leerkracht natuurwetenschappen is en blijft een handige duizendpoot! (FDP)

  Alvast een handige tip om

  te besparen!

  Loopt uw rekening aan Clinistix en Albustix op? Knip elk teststrookje in twee (overlangs!). Op die manier hebt u in een handomdraai twee potjes voor de prijs van n! De kussentjes zijn zeker nog groot genoeg!

  Van de mis en place tot

  een handje helpen van

  de