napoleon hill's golden rules

Download Napoleon Hill's Golden Rules

Post on 22-Apr-2015

377 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Những Nguyên Tắc Vàng Của Napoleon Hill

TRANSCRIPT

  • 1. Cng Ty Samsung Trn trng gi n bn cun sch ny.Phin bn ebook ny c thc hin theo bn quyn xut bn v pht hnh n bnting Vit ca cng ty First News - Tr Vit vi s ti tr c quyn ca cng tyTNHH Samsung Electronics Vit Nam. Tc phm ny khng c chuyn dngsang bt k hnh thc no hay s dng cho bt k mc ch thng mi no.
  • 2. Original title:Napoleon Hills Golden Rules: The Lost Writingsby Napoleon HillCopyright 2008 by Napoleon Hill FoundationVietnamese Edition 2010 by First News Tri VietPublished by arrangement with The Napoleon Hill Foundation.All rights reserved.NAPOLEON HILLS GOLDEN RULES NHNG NGUYN TC VNG CA NAPOLEON HILL Cng ty First News Tr Vit gi bn quyn xut bn v phthnh n bn ting Vit trn ton th gii theo hp ng chuyngiao bn quyn vi The Napoleon Hill Foundation, Hoa K.Bt c s sao chp no khng c s ng ca First News ul bt hp php v vi phm Lut Xut bn Vit Nam, Lut Bnquyn Quc t v Cng c Bo h Bn quyn S hu Tr tuBerne.CNG TY VN HA SNG TO TR VIT FIRST NEWS11H Nguyn Th Minh Khai, Qun 1, TP. HCMTel: (84.8) 38227979 38227980 38233859 38233860Fax: (84.8) 38224560; Email: triviet@firstnews.com.vnWeb: www.firstnews.com.vn
  • 3. Bin dch:Kim Vn Xun Dung Giang ThyFIRST NEWSNH XUT BN TR
  • 4. 5Li gii thiuNh hng triu c gi trn th gii, c l bn cng tng c qua nhng tc phm ca Napoleon Hill v thu c nhng bi hc b ch. D bn l ngi tn sngnhng trang vit ca ng hay y l ln u tin bn c tcphm ca Napoleon Hill, chc chn bn s lun tm thy li chthit thc t nhng trang sch ng vit v tim nng ca conngi chng ta.Cun sch bn ang cm trn tay l tp hp cc bi vittrong nhng tp ch c Hill xut bn hn 80 nm v trc.Hills Golden Rule Magazine (Tp ch Nhng nguyn tc vng caHill) cng Hills Magazine (Tp ch Hill) c xut bn mtvi nm trc khi cun sch u tin ca Hill xut hin. Nhngli khuyn ca Hill nm trong mt lot cc bi vit v tim nngca con ngi.Nhng ngn ni ho lnh ca vng Wise County, Virginia,ni Hill c sinh ra vo nm 1883, khng to nhiu c hi
  • 5. NAPOLEON HILLS GOLDEN RULES6cho mt cu trai sinh trng trong ngho kh. M ca Hill mtnm ng ln 10, cha ng ti hn vi nm sau . Nhng m kca Hill - b Martha - ch che v mang li phc lnh chocuc i cu thiu nin sm chu nhiu bt hnh. B l mt gaph tr sinh trng trong mt gia nh c hc thc, cha b lbc s; v b cm thy yu mn a con trai ring hiu ng,tinh nghch ca chng. Thnh vin mi ny ca gia nh Hill tr thnh ngun ng vin cho c cuc i ng sau ny. V sau,Hill tin cy ngi m k ca mnh khng khc g AbrahamLincoln - Tng thng th 16 ca M - tin cy ngi m kca ng. Hill tng tuyn b rng: D ti c tr thnh nginh by gi hay nh ti tng khao kht, th ti vn lun mangn ngi ph n ng knh ny. Nm ln 13 tui, vi s gip ca m k, Hill c bc i u tin trong s nghip ca mnhkhi tr thnh mt nhn vin nh my. Sau mt lot cc bibo ca ng c ng, s kin ny thi thc ng theo uingh vit sch chuyn nghip.Sau hai nm hc trung hc, Hill ghi danh vo mt trngkinh doanh. Hc xong, ng lm vic cho Ngi Rufus Ayres -Tng chng l(*)bang Virginia, cng l thnh vin ca chnhquyn lin bang v tng lt vo danh sch ng c vin Thngvin. Ngi Ayres l ngi giu c v quyn lc, thch u t vongnh ngn hng, khai thc g, khai thc than. Nhng ri Hillt nhin chuyn hng sang ngnh Lut, ng thuyt phc emtrai l Vivian cng ng np n vo trng Lut Georgetown v* Tng chng l (Attorney General): Ngi ng u c quan t php ca mta phng, cp cao hn l B trng B T php ca mt quc gia; mtchc v cao cp, hot ng vi t cch ngi c vn php l cho chnh ph.
  • 6. NHNG NGUYN TC VNG CA NAPOLEON HILL7vit sch tr tin hc ph cho hai anh em. Vivian theo uiv tt nghip trng Lut Georgetown trong khi Napoleon lib i theo hng khc. ng tm c mt cng vic tp chBob Taylor thuc quyn s hu ca Robert Taylor - Thngngh s ca tiu bang Tennessee khi . y Hill c giaonhim v vit v nhng cu chuyn thnh cng, trong c cuchuyn v s pht trin ca thnh ph Mobile thuc tiu bangAlabama, c bit n nh l mt thnh ph cng ni ting.Khi Hill c c n gp Andrew Carnegie(*) cn bit th 45phng ca ng, cuc phng vn nh ra ch tin hnh trong thigian ngn ko di ti 3 ngy. Cuc phng vn ca Hill viCarnegie ni v s thnh cng v vic pht trin nhng trit lv thnh cng, nhng iu m v sau Hill truyn li cho hngtriu c gi qua cc cun sch ca mnh. Cuc sng ca Hillt thay i mnh m, v chuyn phiu lu ca cuc i nggn lin vi cuc phng vn nhng ngi thnh cng. Nhngcuc tr chuyn gip ng hiu c nguyn nhn ti sao mtvi ngi t c thnh cng trong khi nhng ngi khc likhng.Qua s gii thiu ca Carnegie, Hill c gp g HenryFord, Thomas Edison, George Eastman, John D. Rockefeller vnhng nhn vt ni ting khc ca thi i. Trc khi Hill vitcun sch u tin, cuc hnh trnh tri nghim v thu thp kinthc ca Hill v nhng nguyn tc dn n thnh cng kodi sut 20 nm vi hn 500 ln phng vn.* Andrew Carnegie (1835-1919): ng vua thp ca M, sinh ti Scotland. Tmt ngi khng mt xu dnh ti, ng tr thnh t ph v to c hi cho rtnhiu ngi khc tr thnh triu ph trong ngnh cng nghip thp.
  • 7. NAPOLEON HILLS GOLDEN RULES8Hill sng n nm 87 tui, v sut cuc i ng phttrin nhng trit l v cc nguyn tc t c thnh cng mgi tr thc tin ca chng n nay vn c nh gi cao. Tcphm u tin ca Hill thc ra l tp hp 8 bng ghi m mng t tn l The Law of success (Quy lut ca s thnh cng),xut bn vo nm 1928. ng nhn c nhun bt t 2.000 n3.000 -la mt thng, l mt khon tin khng l vo lc yv Hill mua mt chic Rolls-Royce i thm li con sngGuest River vng ni Wise County, Virgina min t gnb vi tui th ng.Hill vit mt tp sch nh c tn The Magic Ladder toSuccess (Nhng nc thang k diu dn n thnh cng), v khi cunsch ny c xut bn di dng tm gn ca cun The Lawof Success, n cn c b sung thm mt chng Forty UniqueIdeas (Bn mi sng kin c o) bn v vic lm th no kim tin. Trong s nhng sng kin ca Hill th c sngkin v trm xng t ng nhng tay li m-t c th t xng cho xe ca mnh bt k ngy hay m; hoc nhng kha khng c cha chng trm; nc gii kht lm t rau cti khng dng cht bo qun. Hy nh rng, lc ny ch angl nm 1930, v nhng sng kin ny cho thy tm nhn xatrng rng ca Hill.Mt bng chng khc v nng lc trc tuyt ca Hill cth hin mt thc t rng rt nhiu nhng cun sch dy knng sng c xut bn ngy nay u l s k tha v tip ninhng g m Hill chim nghim v c rt t hn 80 nmv trc.
  • 8. NHNG NGUYN TC VNG CA NAPOLEON HILL9Ngy nay, c mt s cun sch vit v quy lut thu ht sthnh cng, nh th l nhng nguyn tc mi c pht hin.Thc ra, Hill vit v nhng nguyn tc c gi l mi nytrn tp ch Hills Golden Rule Magazine t thng 3 nm 1919,nay c tp hp li lm Bi hc th 4 trong sch:Quyluttngtc.Ngy cng c nhiu nhng cun sch ly t liu tham khot cc tc phm ca Hill. Nhng lun im ca Hill thngxuyn c cc tc gi khc trch dn - nguyn vn hoc c khib thay i i cht.Nm 1937, Hill vit cun sch ni ting nht ca ng Thinkand Grow Rich(*). Cun sch c ti bn ba ln trong nm vi gi 2,5 -la mt cun (lc ny ang l thi k i khnghong(**)), m khng cn phi qung co rm r nh ngy nay.Cho n nay, cun sch ny bn c hn 60 triu bn trnton th gii v vn duy tr mc bn ra vi con s khong 1 triubn mi nm. Ngy nay, mt cun sch c xem l bn chynht ch khong 100 ngn bn. Tt c cc cun sch ca Hillu bn c hn s ny, v hu ht chng u vt qu cons mt triu bn. Cc nh xut bn c lng rng nhng cunsch c xem l c a chung ngy nay c tui th t mtn hai nm. Trong khi , cun sch The Law of Success caHill c xut bn lin tc k t nm 1928, cun Think and* First News dch v xut bn Vit Nam vi ta Cch Ngh Thnh Cng.** Thi k i khng hong: Thi k suy thoi kinh t u tin din ra t nm1929 n nm 1933, bt u sau s sp ca th trng chng khon ph Wallvo ngy 29 thng 10 nm 1929 (cn c bit n nh Th Ba en ti). N btu Hoa K v nhanh chng lan rng ra ton chu u v khp ni trn th gii.
  • 9. NAPOLEON HILLS GOLDEN RULES10Grow Rich l t nm 1937, cun Master Key to Riches t nm1945, cun Success Through a Positive Mental Attitude(*)t nm1960, cun Grow Rich with Peace of Mind t nm 1967 v cunYou Can Work Your Own Miracles l t nm 1971. Ni cchkhc, nhng cun sch ca Hill ngy cng c bn ra vi slng ln, vt gp nhiu ln so vi ln u tin xut bn.- Don M. GreenGim c iu hnh Qu Napoleon Hill* First News dch v xut bn Vit Nam vi ta T Duy Tch Cc To Thnh Cng.
  • 10. NHNG NGUYN TC VNG CA NAPOLEON HILL11 tip cn nhng li ch c sn t mt tc phm, u tin bn phichun b cho mnh kh nng tip nhn thng tin mt cch hiu qu.Chng ti xut vi bn 2 nguyn tc sau y:Nguyn tc 1: Hy hc cch Nhn bit (Recognize), Lin h (Re-late), Thu hiu (Assimilate) v p dng (Apply) nhng nguyn tc,k thut v phng php t nhng iu m bn thy, nghe, c hoctri nghim m c th nh chng, bn s t c nhng mc tiu camnh. Chng c gi l Cch thc R2A2.R2 c vit tt t Nhn bit (Recognize), Lin h (Relate) v A2 cvit tt ca Thu hiu (Assimilate) v p dng (Apply).Nguyn tc 2: Hy iu khin suy ngh, kim sot cm xc v thoch nh s phn ca chnh bn bng cch thc y bn thn tc nhng mc tiu quan trng.Trong qu trnh p dng cch thc ny, hy lun gi nhng mc tiutrong tm tr bn v sn sng tip nhn nhng thng tin hu ch.Khi bn c, hy tp trung vo nhng ni dung c lin quan n mctiu ca bn. Hy c nh th tc gi vit ring cho bn. Hy gchdi nhng cu vn hoc on vn m bn cm thy quan trng ivi mnh.Vit ngay ngoi l cun sch khi bn gp nhng tng lm bn hngkhi, hay nhng kin ph hp vi li ch ca bn.Khi bn c v p d