my fair lady - fair lady/text/my... · my fair lady hudební komedie o dvou dílech podle hry g....

Download My Fair Lady - Fair Lady/text/My... · MY FAIR LADY hudební komedie o dvou dílech podle hry G. B.…

Post on 31-Aug-2018

232 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MY FAIR LADY

  hudebn komedie o dvou dlech podle hry G. B. Shawa Pygmalion

  prava a texty psn: Alan Jay LernerHudba: Frederick Loeweesk verze: Ota Ornest

  Divadlo F.X. aldy v Liberci 2015

  1

 • Dl prvn

  1. obraz

  (Pickering pichz ped oponu s kufry, prv pijel do Londna. Slyme zvuky vlak, vpravch, jsme u Londnskho vlakovho ndra. Opona se otevr a Pickering vstupuje na runou ulici, po chvli chud okolo spat pna z lep spolenosti, zpozorn a nkolik poulinch prodava se hned chyt pleitosti.)

  Prodava: Jablka, pane?

  Pickering: Nedkuji

  Prodavaka: Krajku, pane?

  Pickering: Ne

  isti bot: Vyistit boty, pane?

  Pickering: Ne

  Taxik: Taxi, pane?

  Pickering: Ne.ANO, dkuji

  Lza: (Higgins jde okolo, zahledn do zpisnku, vraz do

  Lzy, kter b opodn nabdnou fialky Pickeringovi,

  j vypadne kok, kvl)

  Dv kytiky fialek v blt! Celej den na to du.

  Nemete koukat, abyste vidl? (na taxike, kter

  nakld Pickeringovy kufry) Dv kytiky fialek v blt

  Taxik: Hle si laskav svho

  Lza: Dv kytiky fialek v blt! Pane kapitn, kupte kytiku

  vod chud holky.

  Pickering: Promite, ale nemm drobn.

  Lza: Rozmnm teba plkorunu. Hele, tady tyhlety sou za dv

  penny.

  Pickering: (acuje se) Opravdu nemm vbec dn drobn pokat,

  tady mm ti plpence, jestli Vm to sta

  Lza: (zklaman, ale pomysl si, e lep ti plpence ne

  nic) Dkuju, pane kapitn.

  kluk: (Lze) Hele, vopatrn. Radi mu vra honem jednu kytku.

  Tmhle za sloupem je njakej moula a ten si pe kad

  tv slovo.

  Lza: (postraen vysko) J nic tomu pnovi neprovedla! J

  mam prvo tady prodvat kytky, dy nestojim na chodnku.

  2

 • J mu nic neekla, j mu jen ekla, aby si vode m

  koupil kytku. (veobecn vava, v podstat sympatizujc

  s Lzou, ne vak jej pemrtnou citlivost)

  Zevloun: Vo co de?

  Mu z Hoxtonu: Co je to za kravl?

  Jin zevloun: le, jeden tajnej si ji zapisuje.

  Lza: (k divoce - k Pickeringovi) Ach pane, nenechte ho,

  aby m zabs ! Vy nemta ajn, co by to pro m bylo. Vo

  reputaci bych pila a musela bych na ulici a to jenom

  za to, e sem tady mluvila s pni.

  Higgins: (vychz zpoza sloupu, dopisuje si posledn slovo) No

  tak, no tak, no tak ! Kdo vm tady ubliuje, hloup

  dve ? Za koho m mte ?

  Lza: Psahm pi Bohu vemohoucm, e jsem nekecla ani

  slovo

  Higgins: Tak u mlte, proboha. Copak vypadm jako strnk ?

  Lza: Tak co jste si zapisoval m ei ? Jak j mu vdt,

  jestli jste si to zapsal sprvn? (Higgins j oteve

  notes pmo ped oima) Ck tohle je ? To neni dn

  psan. To j nepetu.

  Higgins: Ale j ano. (te, imituje jej zpsob mluvy) Pane

  kapitn, kupte kytiku vod chud holky.

  Lza: To, e sem mu ekla kapitn !? Dy j tim nemyslela nic

  zlho. ( k Pickeringovi ) , pane, nenechte ho, aby m

  prsknul pro jedno slovko, vy pece

  Pickering: To opravdu nen zapoteb. Vn, pane, jestli jste

  detektiv, nemuste mne chrnit ped mladmi dvkami,

  kter m podle vs obtuj. Kad pece jasn vidl, e

  to dve nic neprovedlo.

  kluk: Ale to neni fzl. Je to lep pn. Podvejte se mu na

  boty.

  Higgins: (obrt se na nj vesele) A jak se da tvoj rodin v

  Selsey ?

  kluk: Jak vte, e jsem ze Selsey?

  Higgins: Na tom nezle, jak to vm, ale jsi. (Lze) A jak vy

  jste se dostala a do vchodnho Londna ? Narodila jste

  se pece v Lisson Grove.

  3

 • Lza: , co to komu dl, e jstem zdrhla z Lisson Grove ?

  Tam by nevydrelo ani prase, a stlo to tam tyry a pl

  ilinku tejdn. , b, b, b !

  (Pickering d gestem najevo taxiki aby chvli pokal,

  zajm ho, co se tu dje)

  Higgins: Bydlete si kde chcete, ale nechte toho kiku !

  Pickering: Nebojte se ! Nic vm neudl. Mte prvo bydlet, kde

  chcete.

  Lza: (schoul se do sebe a melancholicky si povd) J jsem

  podn holka, to teda nhodou jsem.

  Mu z Hoxtonu: Vdl byste vod ka sem j ?

  Higgins: Z Hoxtonu

  Mu z Hoxtonu: (pekvapen) A kdo k, e nejsem ? Do prkvanic, von

  v vecko, na mou dui.

  Jin zevlou: (ukazuje na Pickeringa) eknte tadyhle tomu vodka je,

  dy chcete dlat jasnovidce.

  Higgins: Cheltenham, Harrow, Cambridge a Indie.

  Pickering: Pesn tak. Smm se vs, pane, zeptat, zda se touhle

  produkc ivte na estrdch?

  Higgins: Vidte, to m nenapadlo. Snad jednou

  Lza: Neni to dnej lep pn, depak, jinak se nebude mchat

  do vc takov chud holky.

  Pickering: Jak to prosm, vs, dlte ?

  Higgins: Nic ne fonetika. Vda o vslovnosti. Je to m povoln

  a tak mj konek. J vm pesn urm kohokoliv v

  okruhu esti mil od msta, kde se narodil. V Londn v

  okruku dvou mil. (uke na Lzu) Nkdy v okruhu dvou

  ulic.

  Lza: Moh by se stydt, syk zbabl.

  Pickering: A d se z toho t ?

  Higgins: Ano. Docela slun.

  Lza: A si hled svho a d chud holce pokoj.

  Higgins: (vybuchne) ensk ! Okamit pestate s tm skuhrnm,

  nebo u zmiste.

  Lza: Hle ! J mam to sam prvo tady bejt jako vy, dy se mi

  zachce.

  4

 • Higgins: ena, kter vydv tak skliujc a nechutn zvuky, nem

  prvo bt nikde - nem prvo t. Nezapomete, e jste

  lidsk bytost, kter m dui a bosk dar artikulovan

  mluvy, a vae matetina je jazykem Shakespearov a

  Miltonovm a nesete tu a nevrkejte jako luovit

  holub.

  Lza: (pln vyveden z mry) , , !

  Higgins: (hled zamylen na Lzu) Vidte tu kreaturu s jej

  perifern anglitinou, kter ji a do konce jejch dn

  vrh do stoky ? Vzte, pane, e bych ji dokzal za est

  msc uvst na velvyslaneck bl jako vvodkyni. Co

  vevodkyni ba, pjdu jet dle: dokzal bych ji opatit

  msto komorn nebo prodavaky, a k tomu je zapoteb

  jet vrazn lep anglitiny.

  Lza: Ck ste to ek?

  Higgins: Ovem, vy zosobnn urko anglickho jazyka !

  Lza: (k Pickeringovi) Von ns tady kul, e jo, pane

  kapitn ?

  Higgins: KDY VLATN BUDEM ZNT SVOU E ?!

  Kdy tu stojm bubnek mi prask,

  ji zrad kad vysloven hlska,

  t ensk ml by hlavu setnout me,

  za to, jak chladnokrevn vrad rodnou e !

  Lza: g !

  Higgins: g ! Boe, hrozn zvuk !

  Tohleto, jak soud na pni

  elementrn je vychovn

  Pickering: Ale jdte, pane, to jste si vybral patn pklad !

  Higgins: Myslte ? (Opravdu ?)

  Vimnte si, jak n lid

  nic neum vyslovit,

  hlska ulet mu jako ptk.

  (k prodavai)

  Do koli jste chodil rd?

  Prodava: Ck jste e z vin spad?

  5

 • Higgins: Msto copak ekne klidn ck!

  e msto love,

  lovk radi utee,

  jak basa je to nenaladn.

  Jak kdy mlt na hrnec,

  kdy vm spust..

  Lza: Kec!

  Higgins: Kec A te mi eknte, pane, co je tohle za slovo ?

  Ne, ani pna ani zplata,

  jej e ji vrh do blta !

  Pro Anglian dti mluvit neu ?

  Pro kad mluv jinak - to m snad umu.

  Vdy vy mluvit jako ona, od t hodiny

  prodvat byste moh kvtiny.

  Pickering: No dovolte!

  Higgins: Kdy Anglian mluv, vme odkud je, a jak si ije.

  A jakmile jeden promluv, hned po nm druh plije.

  Kdy slym rodn jazyk, hned m chyt ke.

  Ach, kdy vlastn budem znt svou

  e, moc bych si pl, aby e nae ne tolik nemla

  a jen matetina nae zaznla

  Jsou msta, kde pln nm anglitina zmizela.

  V Americe ji nepouvaj u roky

  Pro vyslovujem jak ten bo dobytek?

  Vdy ei mluv asky a ecky mluv ek,

  ve Francii kady Francouz enk hotov

  (co Francouz to ve Francii enk hotov)

  Francouzm moc nezle na tom co eknou, hlavn kdy to

  hezky vyslov

  Jak pekrsn mluv Eskymci, i kdy je jim zima,

  a id mluv pozptku z eho m hrza jm.

  Kdy vak slym Angliana, hned m chytne ke.

  Kdy vlastn budem, kdy vlastn budem znt svou e?!

  Pickering: musm piznat, e tohle je vn zajmav vte, j sm

  studuji indick dialekty a

  6

 • Higgins: Opravdu? Neznte nhodou plukovnka Pickeringa, autora

  knihy mluven sanskrt ?

  Pickering: J jsem plukovnk Pickering. Kdo jste vy ?

  Higgins: Henry Higgins

  Pickering: Henry Higgins? Autor Higginsovy universln abecedy ?

  Jedu a z Indie, abych vs poznal !

  Higgins: A j chtl jet do Indie, abych poznal Vs !

  Pickering: Higginsi !

  Higgins: Pickeringu ! Kde bydlte?

  Pickering: V Carltonu.

  Higgins: Kdepak. Bydlte ve Wimpole Street 27a. Ukate (Dv

  taxiki bankovku a vykld Pickeringovi kufry z taxku)

  Je to tu kousek, pojte se mnou, popovdme si a

  poveeme pi tom.

  Pickering: Pojme

  Lza: A co j? (Higginsovi) Dv kytiky fialek v blt.

  (Pickeringovi) Pane kupte kytku, nemm na ini.

  Higgins: Lhko ! kala jste, e panu plukovnku Pickeringovi

  rozmnte plkorunu.

  Lza: (zoufale vztekle) Vs by mli rozsekat na madru ! Tady

  mte (hod po nm kokem) !

  Higgins: ( odchz s Pickeringovmi kufry) Mne indick dialekty

  vdycky (vid, e zmaten Pickering ho nensleduje,

  zamysl se, pochop, dojde k Lze a hod ji hrst minc,

  ani by mylenkov peel z diskuze o fonetice. Znovu

  odchz, lehce pobaven Pickering ho nsleduje) Mne

  indick dialekty vdycky okouzlovaly. Zaznamenal jsem

  jich pes padest.

  Pickering: Nekejte. A vte, e je jich pes dv st ?

  Higgins: Pro pna, to je hor ne Londn

  Lze: (zved mince) u! ugh! ugh!

  Hostinsk: Hele, tohle neni dnej dobroinej bazar. Bu zaplat,

  co vypije, nebo nepij. Tak poj Doolittle, vypadni.

  Pohyb, pohyb.

  (Lza sly jmno svho otce a schov se za)

  Doolittle: (vpadne na jevit, za nm Kuba a Harry)

  7

 • Tak ti pkn dkuju za tvou pohostinost. Jdem, najdem

  Lzu. At se na m nikdo nezlob, ale j ji nechm aby

  se v takov krsn noci toulala sama, po celm

  zavivenm Londn se me poflakovat