montaŽna gradnja ab- mostova - građevinski fakultet nbsp;· 25 montažna gradnja mostova -...

Download MONTAŽNA GRADNJA AB- MOSTOVA - Građevinski fakultet nbsp;· 25 Montažna gradnja mostova - podizanje nosa ča 26 Montiranje rasponskih ab-nosa ča mostova jedan primjer montiranja razmaknutih ab-nosa ča s auto-dizalicom

Post on 01-Feb-2018

220 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  MONTANA GRADNJA AB-MOSTOVA

  2

  Montana konstrukcija ab-mosta

  (montani ab-most)

  primjer

 • 3

  4

 • 5

  6

  masa nosa a:

  isti pore ni presjek

  duljina nosa a 22 m

  masa nosa a 44 t

  duljina nosa a 30 m

  masa nosa a 57 t

 • 7

  Montana gradnja ab-mostova

  Izrada ab-nosa a mostova

  8

 • 9

  10Gotovi element na podlozi- poduprt

 • 11

  12Otvoreni kalup

 • 13

  14

 • 15

  16Glava i kotve

 • 17Uvueni kablovi spremni za utezanje

  18Hidrauli ka prea za utezanje kablova

 • 19

  20

 • 21

  22

  Povrina elementa lice betona

  Povrina sa zranim mjehuri imana kosini betona

 • 23Mjerenje nadvienja u polovici raspona

  24

 • 25

  Montana gradnja mostova

  - podizanje nosa a

  26

  Montiranje rasponskih ab-nosa a mostova

  jedan primjer montiranja razmaknutih ab-nosa a

  s auto-dizalicom

 • 27

  Polazite:

  montiranje (60-tonskih) ransponskih ab-nosa a s dvije (2) autodizalice

  28

  Obiljeja nosa a i dizanja:isti popre ni presjek

  duljina nosa a 22 m (8 kom)

  masa nosa a 44 tduljina nosa a 30 m (20 kom)

  masa nosa a 57 tmax. visina dizanja:

  visina nosa a 1,8 mmax. visina stupa 15, 5 mdizanje ~18 m

  max. dohvat (promjer) 15 m

 • 29

  30

 • 31

  32

 • 33

  34

 • 35

  36

 • 37Popre ne grede

  38

  mostova

  drugi primjer montiranja nosa as auto-dizalicom

 • 39Prijevoz ab-nosa a mosta posebnim vozilom

  40

 • 41

  42Stranji zakretni leaj nosa a na transportnom ure aju

 • 43

  44Nasip za dizalicu radi visine dizanja

 • 45

  46

 • 47

  48leajevi

 • 49

  mostova

  trei primjer montiranja

  s bager-dizalicom

  50

 • 51

  52

 • 53

  54

 • 55Nosai jedan do drugog

  56

 • 57

  58

  Monta na gradnja ab -mostova

  Navlaenje ab-nosa a mostova

  (motiranje sa skelom za navla enje nosa a

  navla na skela)

 • 59

  Montana gradnja mostova

  - navlaenje nosa a

  (motiranje sa skelom za navla enje nosa a

  navla na skela)

  60

 • 61

  62

 • 63

  64

 • 65

  66Sinkroni rad dizalica u paru

 • 67

  68

 • 69Navlana skela - reetka za montau nosa a

  70

 • 71

  72

 • 73

  Unutranjost reetke. dizalica

  74

 • 75

  76

 • 77

  78

 • 79

  80

 • 81

  Reetka u desnom poloaju

  82

 • 83

  84Dio konstrukcije s postavljenom gornjom zonom armat ure

 • 85

  86

 • 87

  88

 • 89

  90

 • 91