modell plv-z5 plv-z5bk ... logo funktionen logo g£¶r det m£¶jligt...

Download MODELL PLV-Z5 PLV-Z5BK ... Logo Funktionen Logo g£¶r det m£¶jligt f£¶r dig att anpassa sk£¤rmens logo

If you can't read please download the document

Post on 28-Dec-2019

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Multimediaprojektor

  MODELL PLV-Z5 PLV-Z5BK

  Ägarmanual

 • 2

  Funktioner och design

  Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder inbyggda multimediafunktioner, en palett med 1,07 miljarder färger och matrisskärm med flytande kristaller (LCD)- teknologi.

  � Kortkast & bredomfattning zoomobjektiv Den 2x kortkast & bredomfattning zoomobjektivet är kapabel att ge en 100” diagonal bild på ett avstånd av 3.0 m till 6.1 m.

  � Objektivskifte Funktionen för objektivskifte tillhandahåller en ännu större installationsflexibilitet. Du kan använda projektorn på valfria platser utan att bilden störs (se sid 15).

  � Färghantering Färghanteringsfunktionen gör det möjligt att justera detaljerna av bildfärger så att det passar dig och den miljö du tittar i (se sid 31 - 32).

  � Dubbel iris Integrationen av objektivets slutare och lampans slutare förstärker kontrasten och djupet i den projicerade bilden.

  � Kompatibilitet Projektorn accepterar signaler från flera källor: datorer, analoga TV-system (PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL- M, och PAL-N), komponent-video, S-video, RGB-scart och HDMI.

  � Enkel datorsysteminställning Multi-scan-systemet på projektorn överenstämmer med nästan alla dator ut-signaler snabbt (se sid 26).

  � 16 : 9 Wide Screen Wide LCD-panelen med 1280 x 720 upplösning (16:9 aspect ratio) kan projicera bilden från komponent-video- signaler som t ex DVD-spelare och HDTV-apparater i helskärm.

  � Sammanflätad progressiv konversion Högkvalitets bildteknologi är tillgänglig, och den konverterar en sammanflätad signal till en progressiv-scannad (se sid 29).

  � Automatisk bildvisningsslutare Den automatiska avtryckaren för bildvisning skyddar objektivet från damm och repor. Den öppnas och stängs automatiskt när du trycker på knappen POWER ON/STAND-BY.

  � Brett urval av bildlägen Du kan välja det ideala bildläget för den miljö som du befinner dig i eller en bildkvalitet som du föredrar (se sid 27). De fyra olika bilderna som du har att välja bland kan också lagras (se sid 28-32).

  � Strömhantering Funktionen för strömhantering minskar elförbruktningen och underhållet lampans brinntid (se sid 39).

  � Logo Funktionen Logo gör det möjligt för dig att anpassa skärmens logo (se sid 38). Du kan ta en bild till skärmlogon och använda den till uppstartsskärmen eller mellan presentationer.

  � Lampkontroll Ljusstyrkan i projektorlampa kan väljas (se sid 22, 29).

  � Flerspråksmenyvisning Hanteringsmenyn finns på 16 språk: Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, portugisiska, holländska, svenska, finska, polska, ungerska, rumänska, ryska, kinesiska, koreanska och japanska (se sid 36).

  � Valbar inställningsposition Monteringsfunktionen tillhandahåller en ordentlig bildposition (upp/ned och vänster/höger) beroende på inställningspositionen av projektorn som t ex takmontering eller väggmontering i (se sid 37).

  � Två HDMI-terminaler Projektorn har två HDMI (High Definition Multimedia Interface) terminaler. Enkel anslutning med digital utrustning erbjuds genom de här terminalerna.

  ✔Anmärkningar: • Skärmmenyn och figurerna i den här manualen kan skilja något från den verkliga produkten. • Innehållet i den här manualen är föremål för förändring utan föregående anmärkning.

 • 3

  Innehållsförteckning

  VARUMÄRKEN � Apple, Macintosh och PowerBook är varumärken eller registrerade varumärken hos Apple Computer, Inc. � IBM, VGA, XGA och PS/2 är varumärken eller registrerade varumärken hos International Business Machines, Inc. � Alla namn på företag eller produkter i den är ägarmanualen är antingen ett varumärke eller ett registrerat varumärke av

  sitt respektive företag.

  Funktioner och design . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Innehållsförteckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Till ägaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Luftcirkulation 6

  Installera projektorn i passande position 6

  Flytta på projektorn 6

  Överenstämmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Delnamn och funktioner . . . . . . . . . . . . . . . 8

  Front 8

  Baksida 8

  Botten 8

  Bakre terminal 9

  Toppkontroll 10

  Fjärrkontroll 11

  Fjärrkontrollens bruksspann 12

  Fjärrkontrollens batteriinstallation 12

  Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Positionera projektorn 13

  Justerbar fot 13

  Ansluta AC-strömsladden 14

  Flytta på objektivet 15

  Ansluta till videoutrustning (Video, S-Video) 16

  Ansluta till videoutrustning (Komponent) 16

  Ansluta till videoutrustning (HDMI, RGB-scart) 17

  Ansluta till en dator 17

  Grundläggande användning . . . . . . . . . . . 18 Sätta på projektorn 18

  Stänga av projektorn 19

  Hur man använder skärmmeny (OSD) 20

  Menyn och dess funktioner 21

  Zoom- och skärpejustering 22

  Användning av fjärrkontroll 22

  Ingång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Ingångskälla och systemval 24

  Bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Bildlägesval 27

  Bildjustering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Bildlägesjustering 28

  Bildjustering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Bildpositionering och skärmjustering 33

  Skärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Skärmstorleksjustering 34

  Inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Inställning 36

  Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Visning av ingångskällinformation 41

  Underhåll och rengöring . . . . . . . . . . . . . . 42 Varningsindikator 42

  Rengöra RGB-panelerna 43

  Rengöra luftfiltren 45

  Rengöra projektorobjektivet 46

  Rengöra projektorhuset 46

  Byta ut lampan 47

  Lamputbytesräknare 48

  Bilaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Problemsökning 49

  Indikatorer och projektorns skick 50

  Menyträd 51

  Systemlägesbeskrivning 53

  Tekniska specifikationer 54

  Konfigurering av terminaler 55

  Tillbehör 55

  Dimensioner 56

 • 4

  Till ägaren

  FARA: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT SKA DU AVSTÅ FRÅN ATT TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). INGA ANVÄNDAR-SERVICE-DELAR FINNS INUTI, FÖRUTOM LAMPUTBYTE. HÄNVISA SERVICE TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.

  DEN HÄR SYMBOLEN PÅVISAR ATT FARLIG SPÄNNING SOM KAN ORSAKA RISK FÖR ELEKTRISK STÖT FINNS INUTI DEN HÄR ENHETEN.

  DEN HÄR SYMBOLEN BETYDER ATT DET FINNS VIKTIGA BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR I ÄGARMANUALEN MED DEN HÄR ENHETEN.

  FARA RISK FÖR ELEKTRISK

  STÖT ÖPPNA EJ

  Innan du installerar och använder den här projektorn ska du noggrannt läsa igenom den här manualen. Den här projektorn erbjuder många bekväma tillval och funktioner. När du använder projektorn är det möjligt för dig att hantera de här funktionerna och behålla den i god kondition under många, kommande år. Oriktig användning kan resultera i inte bara att produktens livslängd förkortas, utan också att den inte fungerar, det föreligger fara för brand eller andra olyckor. Om det verkar som om din projektor inte fungerar riktigt ska du återigen läsa igenom den här manualen, kontrollera utföranden och kabelanslutningar, och söka lösningar i avsnittet ”Problemsökning” längst bak i den här manualen. Om problemet kvarstår ska du kontakta återförsäljaren där du köpte projektorn eller servicecentrat.

  Säkerhetsföreskrift

  VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT SKA DU AVSTÅ FRÅN ATT UTSÄTTA DEN HÄR APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT.

  – Den här projektorn producerer intensivt ljus från projektionsobjektivet. Undvik att stirra direkt in i objektivet så mycket du kan, annars kan dina ögon skadas. Var särskilt uppmärksam mot att barn inte stirrar direkt in i ljusstrålen.

  – Installera projektorn i lamplight läge. Annars kan det resultera i brandfara.

  – Tillse ordentligt med utrymme ovanför, vid sidan om och bakom projektorhuset, det är kritiskt för ordentlig luftcirkulation och avkylning av enheten. Dimensionerna som syns här påvisar det minimumutrymme som krävs. Om projektorn ska byggas in i ett utrymme eller liknande sluten plats måste dessa minimumavstånd respekteras.

  – Täck inte över ventilationsöppningarn på projektorn. Uppbyggd värme kan minska servicelängden på din projektor och kan också vara farlig.

  – Om inte projektorn ska användas under en längre tid ska den kopplas ur från strömuttaget.

  1.5' (50 cm)

  3' (1 m) 1.5' (50 cm) 1.5' (50 cm)

  SIDA och TOPP BAKSIDA

  Får inte användas i datorrum som definierats i Standard for the Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment, ANSI/NFPA 75.

  Ne peut être utilisé dans une salle d’ordinateurs telle que définie dans la norme ANSI/NFPA 75 Standard for Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment.

  LÄS OCH FÖRVARA DEN HÄR ANVÄNDARMANUALEN FÖR SENARE ANVÄNDNING.

  ANMÄRKNING: Den här symbolen och återvinningssystem gäller endast för EU-länder e