marketing stratego

Download Marketing Stratego

Post on 30-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Op 7 en 25 maart en 4 mei 2011 organiseert Steunpunt Jeugd 3 vormingen over marketing, voor jeugdwerk. Over print en social media, online communicatie, conversation management, jeugdwerk campagnes, strategie... In Stratego kan je lukraak pionnen verzetten en met wat geluk sla je af en toe wel eens een slag thuis. Om de vlag te vangen ben je vrij kansloos. Zeker niet tegen strategische spelers. Marketing werkt volgens hetzelfde concept. Daarom willen we jeugdorganisaties leren hoe je met marketing meer en beter resultaat kan boeken. (layout by Emma)

TRANSCRIPT

 • Marketing is een sociaal proces waarbij je

  de juiste mensen overtuigt dat jouw

  product, dienst, organisatie of boodschap

  het beste aansluit bij wat ze nodig hebben.

  Marketing is ook een beleidsproces waarin

  je doelen scherp stelt. En gefundeerde

  keuzes maakt die bijdragen tot een

  duurzame organisatiestrategie.

  Door sociale en beleidsmatige processen

  te combineren krijg je succesvolle

  strategien. Maakt niet uit of je meer

  boekjes wil verkopen, je ledenaantal wil

  opkrikken, een vorming populair wil

  maken of de wereld wil veranderen

  (of veroveren).

  MARKETING

  In Stratego kan je lukraak pionnen verzetten

  en met wat geluk sla je af en toe wel eens een

  slag thuis. Om de vlag te vangen ben je vrij

  kansloos. Zeker niet tegen strategische

  spelers. Marketing werkt volgens hetzelfde

  concept. Daarom willen we jeugdorganisaties

  leren hoe je met marketing meer en beter

  resultaat kan boeken. We organiseren drie

  studiedagen om dat te doen.

  Voor communicatiemedewerkers, cordinato-

  ren en marketeers die een rol opnemen als

  maarschalk, kapitein, verkenner, ontmijner,

  spion of iets willen maken dat inslaat als een

  bom.

  STRATEGO

  LEGENDE7 MAART 2011 VOORMIDDAGMARKETING EN JEUGDWERK: HET PLAATJEWat is marketing en hoe kan je het gebruiken in jouw jeugdwerkorganisatie?

  NAMIDDAGGEEN BLAD VOOR DE HOND: EEN TIJDSCHRIFT DAT OOK GELEZEN WORDTMark Van Bogaert leert je hoe een goed tijdschrift moet geschreven en opgemaakt worden.

  25 MAART 2011VOORMIDDAGEEN SOCIAL MEDIA STRATEGIE VOOR JE ORGANISATIE:VOOR ALS HET GOED MOET...Talking Heads vertelt je alles wat je moet weten voor een goede social media strategie.

  NAMIDDAG... OF FOUT GAATProgressiveMedia leert je omgaan met slecht nieuws in online tijden.

  4 MEI 2011 VOORMIDDAGJIJ BENT HET! DE KUNST VAN CONVERSATION MANAGEMENTInsites doet de kunst van conversation management uit de doeken.

  NAMIDDAGJIJ KAN HET!JE PROJECT DOORGELICHTJe analyseert samen met een marketingexpert een aantal jeugdwerkcases.

  EINDSTRATEGIEHet sluitstuk op je marketingstrategie: Futurelab aan het woord.

  WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING

  WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING

  WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING

  WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING

  V OO R

  C OM M

  U N I C A T I E M E D E W ERK ERS , CO

  RDINATOREN & MARKETEERS

  IN H

  ET J

  EUGD

  WER

  K >

  MARKETING

  STRATEGO

  V.U.:

  Kris

  Lamb

  erts

  Aren

  bergs

  traat

  1a

  1000

  Brus

  sel -

  Vorm

  : Emm

  a Thy

  ssen

  Inschrijven via WWW.STEUNPUNTJEUGD.

  BE/MARKETING

  MARKETING STRATEGO

  MAR

  KETI

  NG S

  TRAT

  EGO MARKETING STRATEGO

  MARKETING STRATEGOM

  ARKE

  TING

  STR

  ATEG

  O MARKETING STRATEGO

  MARKETING STRATEGO

  MARKETING STRATEGOM

  ARKE

  TING

  STR

  ATEG

  O

  MARKETING STRATEGO

  MARKETING STRATEGOM

  ARKE

  TING

  STR

  ATEG

  O

  verkenner

  kapitein

  bom

  ontmijner

  vlag

  spion

  maarschalkVOOR COMMUNICATIEMED

  EWER

  KERS

  , CO

  R

  DI N

  ATO R

  E N

  & M A

  R K E T E E R S I N H E T J E U GDWER

  K >

  MARKETING

  STRATEGO

  VOOR COMMUNICAT

  IE

  MEDE

  WER

  KER

  S , C

  O R D

  I NAT O

  R E N & M A R K E T E E R S I N H E T JEUGDWERK >

  MARKETING STR

  ATEGO

  MARKETING_BUITENZIJDE.pdf 1/27/11 10:28:33 AM

 • Marketing is een sociaal proces waarbij je

  de juiste mensen overtuigt dat jouw

  product, dienst, organisatie of boodschap

  het beste aansluit bij wat ze nodig hebben.

  Marketing is ook een beleidsproces waarin

  je doelen scherp stelt. En gefundeerde

  keuzes maakt die bijdragen tot een

  duurzame organisatiestrategie.

  Door sociale en beleidsmatige processen

  te combineren krijg je succesvolle

  strategien. Maakt niet uit of je meer

  boekjes wil verkopen, je ledenaantal wil

  opkrikken, een vorming populair wil

  maken of de wereld wil veranderen

  (of veroveren).

  MARKETING

  In Stratego kan je lukraak pionnen verzetten

  en met wat geluk sla je af en toe wel eens een

  slag thuis. Om de vlag te vangen ben je vrij

  kansloos. Zeker niet tegen strategische

  spelers. Marketing werkt volgens hetzelfde

  concept. Daarom willen we jeugdorganisaties

  leren hoe je met marketing meer en beter

  resultaat kan boeken. We organiseren drie

  studiedagen om dat te doen.

  Voor communicatiemedewerkers, cordinato-

  ren en marketeers die een rol opnemen als

  maarschalk, kapitein, verkenner, ontmijner,

  spion of iets willen maken dat inslaat als een

  bom.

  STRATEGO

  LEGENDE7 MAART 2011 VOORMIDDAGMARKETING EN JEUGDWERK: HET PLAATJEWat is marketing en hoe kan je het gebruiken in jouw jeugdwerkorganisatie?

  NAMIDDAGGEEN BLAD VOOR DE HOND: EEN TIJDSCHRIFT DAT OOK GELEZEN WORDTMark Van Bogaert leert je hoe een goed tijdschrift moet geschreven en opgemaakt worden.

  25 MAART 2011VOORMIDDAGEEN SOCIAL MEDIA STRATEGIE VOOR JE ORGANISATIE:VOOR ALS HET GOED MOET...Talking Heads vertelt je alles wat je moet weten voor een goede social media strategie.

  NAMIDDAG... OF FOUT GAATProgressiveMedia leert je omgaan met slecht nieuws in online tijden.

  4 MEI 2011 VOORMIDDAGJIJ BENT HET! DE KUNST VAN CONVERSATION MANAGEMENTInsites doet de kunst van conversation management uit de doeken.

  NAMIDDAGJIJ KAN HET!JE PROJECT DOORGELICHTJe analyseert samen met een marketingexpert een aantal jeugdwerkcases.

  EINDSTRATEGIEHet sluitstuk op je marketingstrategie: Futurelab aan het woord.

  WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING

  WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING

  WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING

  WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING

  V OO R

  C OM M

  U N I C A T I E M E D E W ERK ERS , CO

  RDINATOREN & MARKETEERS

  IN H

  ET J

  EUGD

  WER

  K >

  MARKETING

  STRATEGO

  V.U.:

  Kris

  Lamb

  erts

  Aren

  bergs

  traat

  1a

  1000

  Brus

  sel -

  Vorm

  : Emm

  a Thy

  ssen

  Inschrijven via WWW.STEUNPUNTJEUGD.

  BE/MARKETING

  MARKETING STRATEGOM

  ARKE

  TING

  STR

  ATEG

  O MARKETING STRATEGOMARKETING STRATEGO

  MAR

  KETI

  NG S

  TRAT

  EGO MARKETING STRATEGO

  MARKETING STRATEGO

  MARKETING STRATEGOM

  ARKE

  TING

  STR

  ATEG

  OMARKETING STRATEGO

  MARKETING STRATEGOM

  ARKE

  TING

  STR

  ATEG

  O

  verkenner

  kapitein

  bom

  ontmijner

  vlag

  spion

  maarschalk

  VOOR COMMUNICATIEMEDEW

  ER

  KERS

  , CO

  R

  DI N

  ATO R

  E N

  & M A

  R K E T E E R S I N H E T J E U GDWER

  K >

  MARKETING

  STRATEGO

  VOOR COMMUNICAT

  IE

  MEDE

  WER

  KER

  S , C

  O R D

  I NAT O

  R E N & M A R K E T E E R S I N H E T JEUGDWERK >

  MARKETING STR

  ATEGO

  MARKETING_BUITENZIJDE.pdf 1/27/11 10:28:33 AM

 • M a r k e t i n g i s e e n s o c i a a l p r o c e s w a a r b i j j e

  d e j u i s t e m e n s e n o v e r t u i g t d a t j o u w

  p r o d u c t , d i e n s t , o r g a n i s a t i e o f b o o d s c h a p

  h e t b e s t e a a n s l u i t b i j w a t z e n o d i g h e b b e n .

  M a r k e t i n g i s o o k e e n b e l e i d s p r o c e s w a a r i n

  j e d o e l e n s c h e r p s t e l t . E n g e f u n d e e r d e

  k e u z e s m a a k t d i e b i j d r a g e n t o t e e n

  d u u r z a m e o r g a n i s a t i e s t r a t e g i e .

  D o o r s o c i a l e e n b e l e i d s m a t i g e p r o c e s s e n

  t e c o m b i n e r e n k r i j g j e s u c c e s v o l l e

  s t r a t e g i e n . M a a k t n i e t u i t o f j e m e e r

  b o e k j e s w i l v e r k o p e n , j e l e d e n a a n t a l w i l

  o p k r i k k e n , e e n v o r m i n g p o p u l a i r w i l

  m a k e n o f d e w e r e l d w i l v e r a n d e r e n

  ( o f v e r o v e r e n ) .

  M A R K E T I N G

  I n S t r a t e g o k a n j e l u k r a a k p i o n n e n v e r z e t t e n

  e n m e t w a t g e l u k s l a j e a f e n t o e w e l e e n s e e n

  s l a g t h u i s . O m d e v l a g t e v a n g e n b e n j e v r i j

  k a n s l o o s . Z e k e r n i e t t e g e n s t r a t e g i s c h e

  s p e l e r s . M a r k e t i n g w e r k t v o l g e n s h e t z e l f d e

  c o n c e p t . D a a r o m w i l l e n w e j e u g d o r g a n i s a t i e s

  l e r e n h o e j e m e t m a r k e t i n g m e e r e n b e t e r

  r e s u l t a a t k a n b o e k e n . W e o r g a n i s e r e n d r i e

  s t u d i e d a g e n o m d a t t e d o e n .

  V o o r c o m m u n i c a t i e m e d e w e r k e r s , c o r d i n a t o -

  r e n e n m a r k e t e e r s d i e e e n r o l o p n e m e n a l s

  m a a r s c h a l k , k a p i t e i n , v e r k e n n e r, o n t m i j n e r,

  s p i o n o f i e t s w i l l e n m a k e n d a t i n s l a a t a l s e e n

  b o m .

  S T R A T E G O

  LEGENDE7 MAART 2011 VOORMIDDAGMARKETI