malaysia - oleh: seksyen penyata rasmi parlimen malaysia 2018 k a n d u n g a n jawapan-jawapan...

Download MALAYSIA - oleh: seksyen penyata rasmi parlimen malaysia 2018 k a n d u n g a n jawapan-jawapan lisan

Post on 28-Jul-2019

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ________________________________________________________________________________________________________

  Diterbitkan oleh: SEKSYEN PENYATA RASMI PARLIMEN MALAYSIA 2018

  Bil. 6 Isnin 2 April 2018

  MALAYSIA

  PENYATA RASMI PARLIMEN

  DEWAN NEGARA

  PARLIMEN KETIGA BELAS

  PENGGAL KEENAM MESYUARAT PERTAMA

 • ________________________________________________________________________________________________________

  Diterbitkan oleh: SEKSYEN PENYATA RASMI PARLIMEN MALAYSIA 2018

  K A N D U N G A N

  JAWAPAN-JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN-PERTANYAAN (Halaman 1) RANG UNDANG-UNDANG: Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2017) 2018 (Halaman 27)

 • DN 2.4.2018 i

  AHLI-AHLI DEWAN NEGARA

  1. Yang Berhormat Tan Sri Dato Sri SA. Vigneswaran (Dilantik)(LS)

  2. Datuk Abdul Ghani bin Mohamed Yassin

  3. Timbalan Yang di-Pertua, Datuk Seri Haji Abdul Halim bin Abd. Samad (Dilantik)

  4. Dato Haji Abdul Rahman bin Mat Yasin (Terengganu)

  5. Tuan Haji Abdul Shukor bin Mohd Sultan (Perlis)

  6. Datuk Haji Abdullah bin Mat Yasim (Dilantik)

  7. Datuk Haji Abidullah bin Salleh (Dilantik)

  8. Tuan Aknan A/L Ehtook (Dilantik)

  9. Dato Dr. Ananthan A/L Somasundaram

  10. Dr. Ariffin bin S.M. Omar (Pulau Pinang)

  11. Dato' Dr. Asyraf Wajdi bin Dato' Dusuki (Dilantik) - Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri

  12. Puan Hajah Azizah binti Haji Harun (Dilantik)

  13. Datuk Haji Bashir bin Haji Alias (Dilantik)

  14. Puan Bathmavathi Krishnan (Dilantik)

  15. Dato Chai Kim Sen (LS)

  16. Tuan Chandra Mohan A/L S.Thambirajah (Selangor)

  17. Datuk Chong Sin Woon (Negeri Sembilan) - Timbalan Menteri Pendidikan

  18. Dato Sri Devamany A/L S. Krishnasamy (Dilantik) - Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri

  19. YBM. Engku Naimah binti Engku Taib (Terengganu)

  20. Dato' Hajah Fahariyah binti Hj Md Nordin (Dilantik)

  21. Datuk Hamzah bin Mohd. Kasim (Perak)

  22. Datuk Sr. Haji Hanafi bin Haji Mamat (Dilantik)

  23. Dato Indera Hoh Khai Mun (Pahang)

  24. Dato Dr. Hou Kok Chung (LS)

  25. Prof. Emeritus Tan Sri Dato Seri Dr. Ibrahim Shah bin Abu Shah (LS)

  26. Dato Isa bin Ab. Hamid (Dilantik)

  27. Datuk Jamilah Sulaiman (Dilantik)

  28. Datuk John Ambrose [Dilantik]

  29. Puan Hajah Khairiah binti Mohamed (Kelantan)

  30. Dato Sri Khairudin Samad (Dilantik)

  31. Tuan Khairul Azwan Harun (Dilantik)

 • ii DN 2.4.2018

  32. Yang Berhormat Dato Lee Chee Leong (Perak) - Timbalan Menteri Kewangan

  33. Datuk Lee Tian Sing (Lantikan baru)

  34. Dato Dr. Loga Bala Mohan A/L Jaganathan (Dilantik) - Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan

  35. Datuk Dr. Lucas Umbul (Sabah)

  36. Datuk Haji Megat Zulkarnain bin Tan Sri Haji Omardin (Dilantik)

  37. Datuk Mohan A/L Thangarasu (Dilantik)

  38. Laksamana Tan Sri Dato Setia Mohd Anwar bin Haji Mohd. Nor (B)

  39. Dr. Mohd Nor bin Haji Monutty (Selangor)

  40. Dato Haji Mohd Salim bin Sharif @ Mohd Sharif (Negeri Sembilan)

  41. Datuk Seri Panglima Dr. Mohd. Salleh bin Tun Said Keruak (Dilantik) - Menteri Komunikasi dan Multimedia

  42. Dato Haji Mohd Suhaimi bin Abdullah

  43. Tuan Haji Muhammad bin Mustafa

  44. Datuk Mustapa Kamal bin Mohd Yusoff (Dilantik)

  45. Datuk Ng Chiang Chin (Dilantik)

  46 DatoOng Chong Swen [Dilantik]

  47. Dr. Nuing Jeluing (Lantikan baru)

  48. Datuk Paul Igai (Lantikan baru)

  49. Datuk Lim Pay Hen (Lantikan baru)

  50. Datuk Paul Low Seng Kuan (Dilantik) - Menteri di Jabatan Perdana Menteri

  51. Datuk Rabiyah binti Ali (Dilantik)

  52. Puan Hajah Rahemah binti Idris (Dilantik)

  53. Datin Rahimah binti Haji Mahamad (Dilantik)

  54. Tuan Ramli bin Shariff (Perlis)

  55. Datuk Sambathan A/L Manickam

  56. Dato' Shahanim binti Mohamad Yusoff (Dilantik)

  57. Datuk Prof. Dr. Sim Kui Hian (Dilantik)

  58. Puan Siti Aishah binti Shaik Ismail (Pulau Pinang)

  59. Puan Sopiah binti Sharif (Dilantik)

  60. Datuk Teo Eng Tee @ Teo Kok Chee (Dilantik)

  61. Tuan Wilfred Yong Chen Leong (Dilantik)

  62. Datuk Ir. Yong Wui Chong

  63. Datuk Haji Yahaya bin Mat Ghani @ Abbas (Dilantik)

  64. Dato Zahari bin Sarip (Johor)

  65. Dr. Zaiedi Haji Suhaili (Sarawak)

 • DN 2.4.2018 iii

  DEWAN NEGARA

  Ketua Pentadbir Parlimen Datuk Awang Alik bin Jeman

  Setiausaha Dewan Negara

  Riduan bin Rahmat

  Setiausaha Bahagian (Pengurusan Dewan) Muhd Sujairi bin Abdullah

  PETUGAS-PETUGAS PENYATA RASMI (HANSARD) Monarita binti Mohd Hassan

  Azhari bin Hamzah Halijah binti Mat Sin @ Mt Zain

  Rosna binti Bujairomi Alzian binti Baharudin

  Siti Norlina binti Ahmad

  Noraidah binti Manaf Nor Hamizah binti Haji Hassan

  Sherliza Maya binti Talkah

  Nor Faraliza binti Murad @ Nordin Alli Nor Liyana binti Ahmad

  Zatul Hijanah binti Yahya Sharifah Nor Asilah binti Syed Basir

  Nik Nor Ashikin binti Nik Hassan Hafilah binti Hamid

  Siti Norhazarina binti Ali Tengku Sofia Dora binti Tengku Mohamad

  Noor Afiza binti Mohd Fadzi Herdawati binti Mohd Amir Abbu

  Nor Effazimmah binti Maliki Nur Annisa binti Hamid

  Sharifah Nazurah binti Wan Sahdi Hasnah Sakinah binti Mohd Hashim

  Mohd Salleh bin Ak Atoh

  Azmir bin Mohd Salleh Mohd. Izwan bin Mohd. Esa Nor Kamsiah binti Asmad Siti Zubaidah binti Karim

  Aifarina binti Azaman Noorfazilah binti Talib

  Farah Asyraf binti Khairul Anuar Julia binti Mohd. Johari

  Syahila binti Ab Mohd Khalid Ismalinda binti Ismail Hazliana binti Yahaya

  Amir Arshad bin Ab Samad Sharifah Raabiatul Adawiyah binti Syed Mohamed

  Nik Nor Nazrin binti Nik Ab Rahman Nurul Fadhilah binti Ibharim

  Hizamihatim Maggisa bin Juarah

  http://www.parlimen.gov.my/staff-details.html?uweb=p&id=421http://www.parlimen.gov.my/staff-details.html?uweb=p&id=205
 • DN 2.4.2018 1

  MALAYSIA

  DEWAN NEGARA

  PARLIMEN KETIGA BELAS

  PENGGAL KEENAM

  MESYUARAT PERTAMA

  Isnin, 2 April 2018

  Mesyuarat dimulakan pada pukul 10.00 pagi

  DOA

  [Tuan Yang di-Pertua mempengerusikan Mesyuarat]

  JAWAPAN-JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN-PERTANYAAN

  1. Puan Siti Aishah binti Shaik Ismail minta Menteri Pertahanan menyatakan, inisiatif kerajaan bawah blueprint agenda pendidikan, hala tuju Kementerian Pertahanan 2018-2022 bagi menjaga kebajikan warga ATM dalam bidang pendidikan.

  Timbalan Menteri Pertahanan [Dato Seri Mohd. Johari bin Baharum]: Terima kasih, Yang Berhormat. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pertahanan dan Angkatan Tentera Malaysia sentiasa menjadikan agenda pendidikan sebagai salah satu agenda utama kepada anggota-anggota ATM, veteran ATM dan warga Awam Kementerian Pertahanan yang pelaksanaannya diperluaskan kepada anak-anak anggota ATM.

  Agenda pendidikan dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan ATM melalui teras task force. Agenda pendidikan di bawah teras kebajikan iaitu salah satu daripada enam hala tuju Kementerian Pertahanan Malaysia. Blueprint Agenda Pendidikan Kementerian Pertahanan 2018 sehingga 2022 telah dilancarkan pada 11 Januari 2008 oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan.

  Melalui blueprint ini, Tuan Yang di-Pertua, ia mempunyai empat pendekatan iaitu pendekatan yang pertama ialah meningkatkan pembangunan infra-pendidikan sekolah-sekolah dalam kem ATM yang melibatkan kolaborasi N-BOS bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. Program-program yang dilaksanakan ialah yang pertama, pembangunan 38 buah sekolah dalam kem angkatan tentera yang terdiri daripada 33 buah sekolah rendah, 4 buah sekolah menengah serta sebuah MRSM dengan jumlah pelajar adalah seramai 17,984 orang pelajar.

  ATM juga telah membelanjakan RM5.6 juta untuk menyelenggarakan sekolah-sekolah yang tersebut bagi tahun 2016 hingga 2017. Kerjasama strategik di antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi mengiktiraf sembilan buah sekolah dalam kem Angkatan Tentera sebagai sekolah cemerlang dalam jangka masa lima tahun bermula pada tahun 2018 ini.

  Ketiga, meningkatkan tahap pencapaian internet melalui jalinan kerjasama dengan KKMM dalam membangunkan kemudahan berkenaan di sekolah-sekolah dalam kem ATM dan menjadikan Sekolah Kem Terendak dan Sekolah Pangkalan TLDM Lumut sebagai sekolah berprestasi dan cemerlang. Ini bertujuan untuk memberikan feeder school kepada Universiti Pertahanan Malaysia dan universiti-universiti awam yang lain.

 • 2 DN 2.4.2018

  Pendekatan yang kedua ialah memperkasakan institusi pendidikan ATM yang sedia

  ada ke konsep yang lebih unggul berdasarkan kepada konsep N-BOS bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, KKMM dan KKLW yang pernah

Recommended

View more >