Magazyn Employer Branding Q3 2014

Download Magazyn Employer Branding Q3 2014

Post on 26-Jun-2015

1.384 views

Category:

Recruiting & HR

3 download

DESCRIPTION

Employer Branding Magazine. Polish employer branding quarterly. Inspiration, case studies and advice. Q3 2014 edition: EY, Kemira, KPMG, Ceneo, Citi, TBWA, Wyborowa Pernod Ricard and many more. Magazyn Employer Branding. Kwartalnik o budowaniu marki pracodawcy. Inspiracje, prezentacje case studies i porady. Wydanie Q3 2014: EY, Kemira, KPMG, Ceneo, Citi, TBWA, Wyborowa Pernod Ricard i inne.

TRANSCRIPT

  • 1. Numer 3(6)/2014ISSN: 2300-6684Milowy krokbrany EBPodrpo kandydatwRekrutacja na portalurandkowym

2. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT U142810Drodzy EB-owcy!Jesie to intensywny czas dla specjalistwod wizerunku pracodawcw. Przemierzamyca Polsk, z jednej uczelni na drug, ebyspotka si ze studentami i dowiedzie siczego wicej o pokoleniu Y. O tym, jakprzygotowa si do targw i jak si podczasnich wyrnia, pisze Aneta Tur z MJCC.Nie tylko na targach mona zaobserwowa,e brana EB nieustannie ewoluuje. Komuni-kacjaz grup docelow jest dzi na znaczniewyszym poziomie ni kiedy. Niestety niedotyczy to wszystkich, ale przynajmniej ronie wiadomo, e powinnotak by. A jak byo kiedy? Anna Woniak z EY wspomina czasy, kiedydo kandydatw dzwonio si na telefony stacjonarne. Opowiada teo tym, jak EY, ktry wydawa si modym ludziom niedostpny, ociepliswj wizerunek.Wiele organizacji staje przed wyzwaniem zrekrutowania osb ze zna-jomociniszowych jzykw obcych. Przedstawiciele Kemiry pojechalipo pracownikw biegle wadajcych fiskim do Skandynawii. Natomiastspecjalistw z niderlandzkim szukali wrd Polakw mieszkajcych w Ho-landii.Aby do nich dotrze, wybrali nietypowe kanay komunikacjiW tym numerze piszemy rwnie o tym, jak, zachcajc pracownikw doprzyjedania do biura na dwch kkach, promowa zdrowy styl ycia(i swoj firm). Pacenie rowerzystom za kady kilometr to tylko jedenz pomysw. Lektur Magazynu wsplnie skoczymy w barze firmyWyborowa Pernod Ricard, z ktrego jest pikny widok na Warszaw.redaktor Magazynu Employer BrandingWydawca:MJCC Employer Branding Consultantsul. Stpiska 22/30, 00-739 Warszawawww.mjcc.pl mjcc@mjcc.plKontakt:magazyn@employerbranding.plRedaktor prowadzca:Anna Tomczyk, MJCCPORADNIK14 Jesie targami pracy si zaczyna...17 Czytaem to w naszej firmowej gazecieCASE STUDIES20 Podr po kandydatw23 Studencka kuchnia od KPMG24 Poprawi komfort mylenia26 Kobieta potrafi28 Do pracy na dwch kkach30 Rekrutacja na portalu randkowymZ WIZYT U31 Wyborowa Pernod RicardSpis treciWIADOMOCI3 HR Solutions Trends3 Marketing w sukcesie HR4 Najlepsi wedug Aon Hewitt4 Career EXPO5 Bogowie5 Dobre przykady5 Kontrowersyjne benefity6 Jak znale programistw? Wyszkoli ich!6 Kariera na grillu6 Luxoft rzuca wyzwanie informatykom8 #ALSIceBucketChallengeEB WEDUG10 Milowy krok brany EBAnna TomczykProjekt okadki: MJCCProjekt i skad:MJCC i Pracownia Register,ul. Halczyna 7, 30-086 Krakwwww.pracowniaregister.plKorekta:Stylograf Magorzata OlszewskaWszystkie materiay znajdujce si w Magazynie EB s chronione prawem autorskim. Redakcja zezwala na cytowaniei publikowanie treci zawartych w Magazynie wycznie w celach niekomercyjnych, pod warunkiem podania rdawraz z linkiem do elektronicznej wersji Magazynu. Treci nie mog by opracowywane i zmieniane bez wiedzy redakcji.W Magazynie wykorzystano zdjcia z Shutterstock.com i Fotolia.com oraz fotografie bdce wasnoci opisywanych firm.MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 2Fot. Micha Msior, www.madmassa.com 3. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT UMarketing w sukcesie HRTemat employer brandingu cieszy si coraz wikszym za-interesowaniem,rwnie w rodowiskach akademickich.30 padziernika Koo Naukowe Zarzdzania ZasobamiLudzkimi wraz ze Szko Wysz Psychologii Spoecznejzorganizuje konferencj Marketing w sukcesie HR, ktrejtematem bd zagadnienia zwizane z marketingiem i HR.Osoby zainteresowane problematyk budowania wizerun-kupracodawcw specjalici, freelancerzy oraz studen-ci bd mogy najpierw wysucha prelekcji na tematemployer brandingu, a nastpnie wybra jedn z czterechrwnolegych cieek tematycznych: CSR (spoeczna od-powiedzialnobiznesu), metoda bada postaw utajonychpracownikw, personal branding, start-upy w sukcesie HR.Prelegentami bd m.in.: Joanna Kamiska (HR z pasj),dr Agnieszka Popawska (SWPS), Natalia Hatalska i AnnaMikulska z MJCC.Jak mwi przewodniczca KN ZZL Olga Muzyczuk,Marketing w sukcesie HR to wicej ni konferencja na-ukowa. Jako organizatorzy chcemy realnie wpynna promocj kultury organizacyjnej opartej o wartoci.Liczymy na to, e zintegrowanie dziaw marketingu i HRpozwoli im wsplnie stworzy now jako. Uczestnikwkonferencji bdzie goci Pomorski Park Naukowo-Tech-nologicznyw Gdyni, ktry jest rwnie partnerem strate-gicznymwydarzenia. Udzia w konferencji jest bezpatny,a chtni mog si rejestrowa na stronie wydarzenia.HR Solutions Trends27 listopada w Warszawie odbdzie si konferencja HRSolutions Trends. Zostan podczas niej zaprezentowanenowoczesne systemy i rozwizania informatyczne dladepartamentw Human Resources. Kluczowi gracze narynku przedstawi swoje produkty i usugi, a branowieksperci podziel si wiedz i dowiadczeniem. Sto-sowanienowoczesnych rozwiza informatycznych toklucz do sukcesu. Dlatego te s one coraz czciej wy-korzystywanerwnie w procesie zarzdzania zasobamiludzkimi. Coraz wicej szefw dziaw personalnychwdraa je i korzysta z nowych technologii oraz opro-gramowaniam.in. do oceny pracownikw zapewniajorganizatorzy.Kluczowe zagadnienia, ktre zostan poruszone podczas wydarzenia: Usprawnienie organizacji poprzez elektronicznyobieg dokumentw kadrowych Podniesienie wydajnoci poprzez wprowadzenieoceny efektywnoci z automatycznymwyliczaniem premii Systemy pracy grupowej Automatyzacja pracy i optymalizacja procesww dziaach HR Systemy suce do szybkiego i atwegoraportowania Narzdzia IT w procesach rekrutacyjnych korzyci i zalety Rozwizania wspierajce nauczanie na odlego e-learning, m-learning, wideokonferencje Najwaniejsze trendy w obszarze technologiidla HR Nowoczesne narzdzia e-rekrutacji Portale spoecznociowe w realizacji misjii zada HR Systemy automatyzujce zarzdzanie zasobamiludzkimi Potencjalne zagroenia ze strony technologiiIT dla skutecznej ochrony danych osobowychi prywatnoci pracownika zasady ichzabezpieczania Skutki karno-prawne naduy w zakresieujawniania lub nieujawniania danychosobowychKonferencja jest bezpatna, jednak trzeba si wczeniej zarejestrowa. Liczba miejsc jest ograniczona.Wicej na: www.hrtrends.plMAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 3 4. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT UBadanie Aon Hewitt: najwyej i najniej oceniane obszary rodowiska pracy rednio w Polsce i wrd Najlepszych PracodawcwWARUNKI PRACYADEKWATNOZARZD KARIERARWNOWAGAPRACA-YCIE PROCESYSPJNO MARKIPRACODAWCYWSPPRACOW-WARUNKI PRACYPACYADEKWATNORWNOWAGAPRACA-YCIEORIENTACJA NA PACYKARIERALUDZIPROCESYNAJLEPSI PRACODAWCY 2014Career EXPO,na jesie ju w trzech, a nawiosn w siedmiu miastachJu wkrtce rusza kolejna edycja Career EXPO targw pracyskierowanych do studentw, absolwentw i specjalistw. PozaPoznaniem (30.10) i Wrocawiem (19.11) list jesiennychlokalizacji uzupeni Krakw (27.11). Natomiast na wiosnbd to: Wrocaw, Pozna, Krakw, Warszawa, d, Gdaski Katowice.W ramach jesiennych wydarze odbywaj si szkolenia, debatyi prelekcje. Wrd tematw znalazy si m.in.: Personal bran-dingw social media, Jak osign sukces w yciu i w pracy,Nie musisz by jak Steve Jobs czego pracodawcy oczekujod modych? oraz Jakie mam szanse zosta prezesem?.Wicej informacji: www.careerexpo.plKontakt dla firm: wiktor.fiszera@careerexpo.pl, tel. 503 135 667-NICYWSPPRACOW--NICY ZADANIANajlepsi wedug Aon HewittW dziewitej edycji rankingu Najlepsi Pracodawcy zwyci-yli:Intel Technology Poland, Towarzystwo UbezpieczeLink 4 oraz Xstream odpowiednio w kategoriach bardzoduych (powyej 1000 pracownikw), duych (od 250 do1000 osb) oraz maych i rednich przedsibiorstw (do250 zatrudnionych). W projekcie wzio udzia 108 firm.Badanie Aon Hewitt mierzy wskanik zaangaowania za-trudnionych.U Najlepszych Pracodawcw uksztatowasi on na poziomie 77%, utrzymujc tym samym najwy-szyz dotychczasowych wynikw na polskim rynku. Wrdwszystkich przebadanych organizacji wskanik osignpoziom 50%. To o 1 punkt procentowy mniej ni w ubiegymroku, ale wicej ni w poprzednich latach, kiedy oscylowawok 4448%.Z badania wynika, e Najlepszych Pracodawcw wyrniajczonkowie zarzdu, ktrzy s postrzegani jako skuteczniREDNIO W POLSCE 2014realizatorzy firmowej strategii, rwnoczenie zorientowanina ludzi. Drugim wyznacznikiem firm, ktre osignywysokie rezultaty, jest wiarygodna i spjna marka. Na-tomiastnisko zostaa oceniona dbao o zachowanierwnowagi midzy yciem zawodowym a prywatnym,a to jest niezbdne, aby w dugim okresie utrzyma za-angaowaniei motywacj zatrudnionych.Przedstawiciele pracodawcw odebrali wyrnienia pod-czasgali, ktra odbya si 21 padziernika w Warszawie.Gociem specjalnym by John Shiels, CEO Manchester Uni-tedFoundation. Podzieli si on swoimi dowiadczeniamidotyczcymi tworzenia zwyciskich zespow, a takerozwijania liderw. John Shiels opowiedzia take o tym,jak biznes moe czerpa z dowiadcze sportu w obszarzeangaujcego przywdztwa.Pena lista laureatwMAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 4 5. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT UBogowie14 padziernika PZU zainauguro-waokolejn kampani employerbrandingow pod hasem PZU.Przycigamy najlepszych. Tymrazem bohaterem jest boski Thor,syn Odyna.Dobre przykadyMiasto Pozna nowy rok akademicki przywitao pro-jektemBusiness Mentor. W jego ramach jedenastuprzedstawicieli kadry zarzdzajcej poprowadzi wyka-dyotwarte dla studentw. Przedsibiorcy przedstawiwasne case studies, ktre pozwoliy im na osigniciesukcesu w biznesie.Do projektu Business Mentor wczyy si firmyzrzeszone w Konsorcjum Marki Pozna: Alba, Beyond,Century Link, DGA, Hama, INEA, NIVEA, Rule Finan-cial,TPA Horwath, Solaris oraz Volkswagen Pozna. Dla nas to szansa, by pokaza modym ludziom naprzykadzie DGA, ktre ma za sob prawie 25-letnihistori, e biznes to nie tylko sukcesy, ale te poraki,z ktrych naley zrobi dobry uytek. Chcielibymyw ten sposb zainspirowa uczestnikw do przemy-leoraz przekaza cenne wskazwki wynikajcez wielu lat praktyki, ktre na pewno wykorzystajw swojej pniejszej karierze zawodowej mwiAndrzej Gowacki, prezes firmy DGA.Dodatkowe informacje: www.marki.poznan.plKontrowersyjne benefityFirmy posuwaj si coraz dalej, wymylajc nowebenefity dla pracownikw. Facebook zdecydowasi refundowa zatrudnionym kobietom zamraa-niekomrek jajowych. Od stycznia podobn ofertwprowadza rwnie Apple poda Nbcnews.com. Tokosztowna procedura. W USA wie si z opat rzdu10 tys. dolarw i 500 dolarami rocznie za przetrzymy-waniekomrek. Zwolennicy takiego rozwizania pod-krelaj,e dziki niemu kobiety bd mogy odoydecyzj o macierzystwie i ksztatowa ycie wedugswoich potrzeb. Jednak nie brakuje komentarzy, eorganizacje, zamiast wprowadza takie rozwizania,powinny raczej budowa przyjazne rodowisko pracydla modych rodzicw.Przycigamy najlepszychstopada na 16 uczelniach w Polsce odbd si szkoleniaKampusu Ekspertw PZU. Pojawi si te stoiska targowepromujce jesienne konkursy oraz wiosenne stae i prak-tyki.Natomiast na pocztku grudnia rusz Dni OtwartegoBiznesu. Kady dzie pozwoli uczestnikom pozna kulisypracy w innym obszarze (inwestycje, sprzeda, marketing,projekty IT, zarzdzanie strategiczne i projekty). Ponadtochtni bd mogli rozwiza realne case study.PZU zaplanowao rwnie kolejn edycj konkursu Inwe-stycjaw Przyszo, polegajcego na prezentacji i pro-mowaniuwideo CV uczestnikw. Ubezpieczyciel pojawi sitake na konferencjach i szkoleniach wsppracujcych z nimorganizacji studenckich (m.in. AIESEC, SF BCC, NZS orazESN). Dziaania bd prowadzone take na YouTube orazna duych portalach spoecznociowych i rekrutacyjnych,m.in. na Pracuj.pl czy LinkedIn.O pomysach PZU na promocj marki pracodawcy przeczy-taszw rozmowie z Maciejem Hass, ktr opublikowalimyw 4. numerze Magazynu.Thor kandyduje do pracy w PZU i chce pokaza, na co gosta. Potrafi zrobi piorunujce wraenie i udzieli byska-wicznejpomocy. Jednak to, jak potoczy si jego kariera,zaley od internautw. Mog oni gosowa na filmiki pre-zentujcetalenty Thora, a przy okazji wygra tablet. Ponad-tona stronie kampanii: Przyciagamynajlepszych.pl monastworzy swoje CV godne wiecznej chway. Chcemyzachci odbiorcw kampanii do interakcji i podjcia kon-kretnychdziaa. Aplikacja jest niejako generatorem CV.Uytkownicy mog zmieni twarz Thorowi czy stworzykreatywny opis swoich boskich cech, ktre bd przy-datnepodczas pracy w PZU. Kady moe przygotowatakie CV, wydrukowa je lub udostpni znajomym mwiAgnieszka Kiewesz z dziau marketingu PZU. Kobiety przypomocy aplikacji mog zamieni si w bogini (wersj dlapa zamieszczono na stronie z opnieniem. Wczeniejnasza redakcyjna koleanka zostaa synem Odyna ).W ramach kampanii zaplanowane s eventy skierowanedo studentw i absolwentw. Od 13 padziernika do 5 li-MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 5 6. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT ULuxoft rzuca wyzwanieinformatykomLuxoft wpad na pomys, jak wyowi najwikszetalenty na rynku IT. Zorganizowa Java RecruitmentChallenge, podczas ktrego programici mogli spraw-dziswoj wiedz i umiejtnoci oraz porwna siz innymi. Aby wzi udzia w konkursie, trzeba byozarejestrowa si przez formularz na stronie firmy(zrobio to blisko 60 osb) i 14 lub 15 padziernikamidzy godzin 8 a 18 przyj do siedziby przed-sibiorstwaw Krakw Business Park. Na Java Re-cruitmentChallenge zdecydowao si 25 chtnych.Odpowiadali na pytania specjalistw z Luxoft i roz-wizywalijedno zadanie z kodowania. Kady otrzymaspersonalizowany raport opisujcy kompetencje orazkoszulk polo z logo firmy. Osoby, ktre uzyskay re-zultatpowyej 70 punktw (na 100), dostaway biletydo kina. Omiu uczestnikw otrzymao ofert pracy.Zwycizca wygra iPada.Dlaczego Luxoft zdecydowa si na tak akcj? Chy-badla kadego to, co zdobywane, co nie przychodziatwo, stanowi du warto. W dodatku programicito grupa spoeczna, ktra w wikszoci ceni sobierywalizacj. Du satysfakcj przynosi im znajdowaniebdw w zastanym kodzie, ulepszanie obecnych roz-wizai odkrywanie nowych. Poprzez konkurs chcie-limyte podkreli, e Luxoft to nie jest zwyczajnafirma. Stawiamy na wiedz i umiejtnoci, potrafimyje doceni mwi dr Ewelina Jurczak, Marketing Ma-nagerw Luxoft.Jak znale programistw? Wyszkoli ich!rozpoczli przygod z bran nowych technologii. Na40-dniowe stae przyjo ich osiem lokalnych przedsi-biorstw:Volanto, Quantum Lab, Foreto, SpeedNet, Atena,Dom Finansowy QS, Younity i HolonGlobe. Po tym okresieistnieje moliwo kontynuowania wsppracy z poszcze-glnymifirmami.Inicjatyw wspieraj: Gdaski Park Naukowo-Technologicz-ny,Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, InvestGDA,Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia, Great Vibes.Wicej o projekcie: www.code20.pl.rdo: IBM PolskaPodczas wydarzenia IBM przekaza Katedrze Informa-tykiAkademii Grniczo-Hutniczej rozwizanie PureDataSystem for Analytics, ktre umoliwia analiz ogromnychiloci danych w bardzo krtkim czasie. Studenci i dok-torancibd mogli z niego korzysta przy pisaniu pracdyplomowych oraz prowadzeniu projektw naukowych.W midzyczasie firma prezentowaa poszczeglne dzia-y,zachcaa do aplikowania na aktualne oferty praktyki pracy oraz zbieraa zapisy na warsztaty w IBM PolandSoftware Lab. Na potrzeby akcji zaoono stron inter-netow:www.grillowaniezibm.pl.Deficyt programistw doskwiera wielu przedsibiorstwom.Pomorska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych postanowiaznale na to lekarstwo i przy udziale lokalnych przedsi-biorstwzorganizowaa projekt CODE 2.0.Przez 54 dni 15 osb zarejestrowanych jako bezrobotniw Powiatowym Urzdzie Pracy w Gdasku nieodpatnieuczyo si kodowa pod okiem trenerw-praktykw. Uczest-nicyprojektu poznawali rne jzyki, techniki i rodowiskaprogramistyczne. W padzierniku, po uzyskaniu wiedzyi kompetencji oczekiwanych przez przyszych pracodaw-cw,Kariera na grilluIBM postanowi wykorzysta zamiowanie studentwAGH do grillowania i zaprosi ich na wsplne barbecue.Organizatorzy mieli zjawi si przy bibliotece AGH bezwzgldu na pogod (na wszelki wypadek rozstawiononamiot), ale pocztek padziernika by przepikny. Oso-by,ktre zapisay si na wydarzenie, mogy liczy nakiebaski, cho oczywicie chodzio o co wicej. IBMchcia w miej atmosferze podzieli si ze studentamiswoimi dowiadczeniami, a take odpowiedzie na ichpytania. Tematy wystpie byy zrnicowane od tegojak ujarzmi Big Data i o co chodzi w Cloud Computing,po analiz mediw spoecznociowych i nowoczesnezarzdzanie firm.MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 6 7. k+ karieraplus.plRekrutujesz?Poznaj nasze branowe publikacje:IT Sprzeda Inynieria Bizneswww.karieraplus.pl/przewodnikiMateusz Krzemiskitel. 531 100 138Filip Kaamagatel. 533 223 452reklama@karieraplus.pl 8. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT U#ALSIceBucketChallengeWakacyjna akcja ALS Association z USA spotkaa si z ogromnymzainteresowaniem internautw na caym wiecie. Pomc chcieli dorolii dzieci, szefowie firm i bracia zakonni, sportowcy i rozmaite organizacje.MICHALINA ABRAMOWICZKoncepcja bya prosta: wpacamy pienidze na konto funda-cji,oblewamy si lodowat wod, dokumentujc zdarzeniena filmie, nominujemy kolejne osoby do zrobienia tego sa-megoi wrzucamy nagranie do internetu. Kampania miaana celu wsparcie finansowe fundacji dziaajcych na rzeczosb cierpicych na stwardnienie zanikowe boczne na caymwiecie oraz zwikszenie wiadomoci istnienia i istoty tejchoroby. Znaczc rol w sukcesie, jaki odniesiono, odegrawirusowy charakter akcji, ktra szybko zawadna serwi-samispoecznociowymi.Do podjcia wyzwania nominowane byy osoby publiczne,kadra akademicka, a take cae firmy. Poprzez zabaw nietylko wspierano gwny cel kampanii, ale te pokazywa-noswoje zaangaowanie w projekty odpowiedzialne spo-ecznie.Przedsibiorstwa oblewajce si kubami wodydostrzegy w akcji potencja do zintegrowania firmy. Dopracownikw doczali przeoeni, a nawet prezesi organi-zacji,co zmniejszao dystans i pokazywao ich solidarnoz pracownikami. Zintegrowany zesp wietnie si bawi,potrzebujcy otrzymali wsparcie akcja odniosa sukcesna kadym polu.Nie mona przy tym nie wspomnie o negatywnych gosachpod adresem kampanii. Pojawiay si zarzuty marnotraw-stwawody i braku realnego wpywu na ycie chorych. Liczbymwi jednak same za siebie. Kwoty na kontach fundacjizwielokrotniy si w zawrotnym tempie, a w sieci pojawiasi coraz wicej przekazw mwicych o tym, z czym wiesi choroba. Akcja #ALSIceBucketChallenge pokazaa, jakaDANONE #ALSIceBucketChallengesia drzemie w mediach spoecznociowych. Podobnie byoz innym wirusowym hitem tegorocznych wakacji, ktry pro-pagowajedzenie polskich jabek, aby wesprze rolnikwznajdujcych si w trudnej sytuacji ze wzgldw politycz-nych.O sile mediw spoecznociowych warto pamitaJOANNA BIEUSKA-SZEWCZYK,kierownik ds. komunikacji wewntrzneji budowania wizerunku pracodawcy DanoneZdrowie jest dla nas bardzo wane, dlatego po otrzy-maniunominacji nie mielimy adnych wtpliwoci, eprzekaemy 100 dol. z firmowego konta na rzecz fundacji.Jednak to, czy wylejemy na siebie wiadro lodowatej wody,stao pod znakiem zapytania. Nasi pracownicy dowiedzielisi o nominacji do ALS Ice Bucket Challenge z intranetuoraz specjalnej edycji newslettera firmowego. Dokadniewytumaczylimy, na czym polega akcja, jaki jest jej celi walk z jak chorob wspiera. Wiadomo rozniosa sibardzo szybko tak zwan poczt korytarzow, kawowi sametime'ow (Sametime to nasz wewntrzny komu-nikator).Na zacht zobowizalimy si, e za kadego,kto podejmie wyzwanie, wpacimy dodatkowe 100 dol. nakonto fundacji. Atmosfera podczas nagrania bya wesoa,nawet przez chwil mielimy wraenie, e a za bardzo,biorc pod uwag cel caej akcji. Ale wanie w tym tkwijej moc. W lekki, zabawny sposb pokazuje wszystkim,jak atwe jest pomaganie. Nagranie zrobilimy po go-dzinie17 przed siedzib naszej firmy. Pracownicy robilito po zakoczeniu pracy, z wasnej woli, eby pomcchorym na stwardnienie zanikowe boczne. Pomoc jestw DNA kadego Danonersa, co po raz kolejny udowod-nilimy.W krtkim czasie opublikowalimy filmik. To byapremiera wyczekiwana przez wszystkich. Newsy w in-traneciez nominacj i nasz odpowiedzi na nominacjmiay najwiksz poczytno w danym tygodniu, znacznieprzewyszajc pozostae aktualnoci.rwnie w kontekcie rekrutacji. MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 8 9. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT UEDYTA SANDERrekruter, specjalista ds. relacji z uczelniamiState Street BankW State Street Banku mamy mody zesp, ktry chtniedocza do rnych akcji dobroczynnych w ramach wolon-tariatupracowniczego. Tym razem postanowilimy wsplniepodj wyzwanie lodowatego kubeka i kolejny raz, jakoorganizacja, zespoowo wesprze ludzi potrzebujcych. Pra-cownikwpoinformowalimy o nominacji od prezesa bankuJaya Hooleya z Bostonu poprzez intranet. Przygotowalimywicej wiaderek, w razie gdyby liczba chtnych przekroczyanasze oczekiwania. Uwaamy, e udzia w takich akcjachjest szalenie istotny, poniewa zwiksza zaangaowanie za-trudnionychi stanowi wany aspekt budowania zespou. IceBucket Challenge jest prawdziwym wyzwaniem wywoujeduo silnych emocji, miechu oraz krzyku i pozostaje nadugo w pamici. Podjcie go w State Street Banku zmo-tywowao50 ochotnikw do wczenia si w inicjatyw.Sami pewnie by si na to nie zdecydowali. W rezultacie firmaprzekazaa 100 tys. dol. na potrzeby fundacji, a my poczuli-mysi jak zesp, ktry razem moe wszystko. W czasach,kiedy pracownicy oczekuj nie tylko rozwoju zawodowego,ale rwnie wsparcia w rozwoju osobistym, kada organiza-cjapowinna angaowa si spoecznie. Szczeglnie wrdmodych ludzi wida wzrost znaczenia wartoci pozama-terialnych.Pracownikom i kandydatom do pracy zaley natym, eby zwiza si z firm, ktra ma dusz.MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 9W czasach, kiedy pracownicy oczekujnie tylko rozwoju zawodowego, alerwnie wsparcia w rozwoju osobistym,kada organizacja powinna angaowasi spoecznie.Ice Bucket Challenge jest prawdziwymwyzwaniem wywouje duo silnychemocji, miechu oraz krzyku i pozostajena dugo w pamici.Ice Bucket Challenge wedug State Street Banku 10. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT UMilowy krokbrany EBO pocztkach EB w Polsce, ocieplaniu wizerunku firmy i o tym, jak dotrzedo czowek rankingw pracodawcw, opowiada Anna Woniak z EY.Jeste jedn z tych osb, ktre zaczy zajmowa si EBdawno i przy EB zostay. Jak oceniasz zmiany w brany?To prawda. Moje pocztki sigaj 2000 r. Wtedy jednak tostanowisko nazywao si specjalista ds. PR w dziale HRi waciwie sama si zastanawiaam, co to oznacza. Alebrzmiao interesujco, wic zaaplikowaam. Pocztkowowykorzystywano okrelenia marketing rekrutacyjny, za-rzdzaniekanaami rekrutacyjnymi lub sourcing. Zupenieinne byy te narzdzia. Papierowa Gazeta Praca miaaok. 100 stron, czasami wicej. Korzystali z niej wszyscy pracodawcy traktowali j jak podstawowy zewntrzny kanakomunikacyjny, a poszukujce pracy osoby w poniedziaekod rana wertoway jej strony. Ogoszenia byy duo prostszeni obecnie wszystkie podobne do siebie: zdjcie umiech-nitychosb, haso oraz opis stanowiska.Wikszo zgosze przesyano w formie papierowej.Wszystkie trzeba byo rcznie wpi w segregatory i wpro-wadzido bazy. Dopiero nieco pniej proporcje si zmieniyi dostawalimy wikszo aplikacji mailem. Na rozmowy za-praszalimykandydatw, dzwonic na telefony stacjonarne.Zdarzao si, e odbieraa babcia i mwia, e wnuczek wrcipniej, bo jest teraz na uczelni. Czasami to byo dobre,bo babcia zawsze potrafia szybko zmotywowa wnuczka,eby oddzwoni (miech).I znacznie mniej firm inwestowao w EBTo prawda. Ulotki, targi pracy i wydarzenia na uczelniach waciwie do tego ograniczao si mylenie o EB. Miao tot zalet, e kiedy dua firma przyjedaa na uniwersytet,wszyscy chcieli si spotka z jej przedstawicielami. Na pre-zentacjefirm przychodzio mnstwo osb.Obecnie wiedza na temat pracodawcw jest duo wiksza,a szybki rozwj internetu spowodowa, e komunikacja jestna zupenie innym poziomie. Przez ostatnie 14 lat branaEB zrobia ogromny krok do przodu. Teraz kampanie wi-zerunkoweprzeprowadzaj nie tylko due firmy, ale tak-eznacznie mniejsze. Globalne korporacje przygotowujdziaania dopasowane do oczekiwa polskiego studenta.Jest to bardzo fajne, bo EB powinien by mocno osadzonyw lokalnych warunkach.Kiedy mao mwio si o rzeczywistym DNA organizacji. EBby nastawiony po prostu na przekazanie informacji o rekru-tacjina otwarte stanowisko lub stanowiska. Teraz dziaaniaEB s znacznie bardziej kreatywne. Firmy chc zaskakiwa,MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 10 11. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT UMAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 11np. poprzez ciekawe poczenia zdj czy grafik z hasa-mi takie wanie kampanie s zgaszane do konkurswbranowych i w nich wygrywaj.Jak wspominasz targi pracy z tamtych czasw? Co naj-lepiejzapamitaa?Pamitam, e kiedy pierwszy raz zobaczyam nasz stand, tonie za bardzo wiedziaam, co si z tym robi, jak si zabraza jego rozoenie. To byy czasy, kiedy pajczki dopierowchodziy na rynek, i wiele firm nie miao profesjonalnychstoisk. Nawet roll-upy naleay do rzadkoci. Mimo to natargach pojawiao si bardzo duo zainteresowanych osb,a do pracodawcw ustawiay si kolejki. I to nie po to, ebyzebra gadety, ale by zamieni kilka zda, wyrobi sobieopini na temat firmy. Z targw przywozilimy wiele CV, boludzie przynosili je wtedy w wersji papierowej.Obecnie obie strony maj par rzeczy do przemylenia, jelichodzi o targi pracy my, pracodawcy, chtnie podczas tychMylisz, e ten bezporedni kontakt jest waniejszy odinternetu?To si nie wyklucza, jest komplementarne. eby odniesukces w budowaniu marki pracodawcy, potrzeba dobrejstrategii i konsekwencji w jej wdraaniu. Kanay komunikacjiz kandydatami s rne i trzeba nimi umiejtnie zarzdza,zarwno online, jak i offline.Jak mierzycie, ktre najlepiej si sprawdzaj?Bardzo uwanie monitorujemy rda spywu zgoszei wskaniki jakociowe (przeoenie liczby aplikacji na liczbosb, ktre zatrudniamy z danych rde). Mamy te celejakociowe dla wikszoci inicjatyw, np. dotyczce konwersjiuczestnikw naszych konkursw na zatrudnienie w firmie.Sprawdzamy te w raportach, takich jak Universum, jak na-szekomunikaty s odbierane przez studentw i czy kanay,ktre wybieramy, s wykorzystywane przez kandydatw.Znam wielu pracownikw, ktrzywspominaj swj pierwszy kontaktz EY podczas targw. To waniepodczas rozmw targowych kandydatmoe lepiej zrozumie, czym firma sizajmuje, i ostatecznie przekona si(lub zniechci) do aplikowania.wydarze puszymy pirka, a studenci z tego korzystaj.Troch szkoda, e wartociow rozmow czsto zastpujewycig po gadet.Ale cigle na nie jedzimyBo to wci wany kana komunikacji element konse-kwentnegobudowania marki w dugim okresie. Znam wielupracownikw, ktrzy wspominaj swj pierwszy kontaktz EY podczas targw. Student pierwszego roku przychodzipo dugopis, a na drugim, trzecim roku pyta o moliwoodbycia praktyk. To wanie podczas rozmw targowychkandydat moe lepiej zrozumie, czym firma si zajmuje,i ostatecznie przekona si (lub zniechci) do aplikowania.Dlatego zawsze staramy si powici odwiedzajcym wy-starczajcoduo uwagi, aby mieli szans zada wszystkienurtujce ich pytania.Sama formua targw powinna by przedmiotem rozmwwrd specjalistw EB. 12. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT U A rankingi?To rwnie jeden ze wskanikw. Wane s dla nas np.ranking Idealnych Pracodawcw przeprowadzany przez Uni-versumoraz Pracodawca Roku organizowany przez AIESEC,bo ich wyniki opieraj si o opinie naszej grupy docelowej.Otrzymanie tytuu Pracodawca Roku lub Idealny Pracodawcato dowd, e moliwoci kariery w EY i nasza praca zostaydocenione. Jest to powd do radoci i witowania. Ale napewno nie stanowi to jedynego miernika.Z czego, twoim zdaniem, wynika dua przewaga niekt-rychfirm, np. EY, w rankingach studenckich?Jest kilka elementw, ktre o tym decyduj. Wana jestspontaniczna znajomo marki. Aby to osign, nasza fir-ma,ktra reprezentuje bran usug profesjonalnych i nieprowadzi kampanii konsumenckich, aktywnie uczestniczyw yciu akademickim. Jestemy na co dzie na kluczowychuczelniach, wsppracujemy z ambasadorami, staramy simie wkad w rozwj studentw ich wiedz i dowiad-czenie.Znaczenie ma rwnie skala rekrutacji, bo firmyprzyjmujce wicej osb w naturalny sposb prowadz in-tensywnedziaania informacyjne i s czciej rozwaanejako potencjalni pracodawcy.Jak oceniasz dziaania EB nastawione na czyst rozrywk?Z punktu widzenia efektywnoci kade dziaanie powinnoprowadzi do uzyskania jak najwikszej liczby odpowiednichkandydatw nie chodzi przecie o to, ebymy otrzy-malisabe jakociowo aplikacje. Warto jednak w swojejkomunikacji wykorzystywa niestandardowe rozwizania.Na samym pocztku, kiedy budowalimy spjn strategikomunikacji, badania wskazyway, e EY by postrzeganyjako firma prestiowa, z czego bylimy zadowoleni, ale rw-nie niedostpna. Jednym z naszych gwnych celw byowic ocieplenie wizerunku i zblienie si do studentw dzikiwikszej otwartoci na ich potrzeby zwizane z rozwojemi wiedz. Staramy si wic, aby nasze dziaania byy przedewszystkim wartociowe merytorycznie. Jednak konsultancito nie tylko superspecjalici z ogromn wiedz i dowiadcze-niem,to rwnie osoby, ktre potrafi si bawi i patrzena siebie z przymrueniem oka. To wanie chcemy pokaza otworzy drzwi i zaprosi do nas studentw na spotkaniaz pracownikami w biurze, aby poczuli atmosfer panujcw firmie. Pozytywne dziaania, ktre wywouj umiech,Kiedy budowalimy spjn strategikomunikacji, badania wskazyway,e EY by postrzegany jako firmaprestiowa, ale rwnie niedostpna.Jednym z naszych gwnych celw byowic ocieplenie wizerunku.prowadzimy te na uczelniach m.in. na SGH wysalimynaszego tego Mikoaja z prezentami.Czy prba ocieplenia wizerunku bya gwnym powodem,dla ktrego zdecydowalicie si kilka lat temu na pjciew komunikacji zupenie inn drog ni ta, ktr wtedywybieray wszystkie firmy z Wielkiej Czwrki?Oczywicie nie tylko. Mielimy poczucie, e jestemy na-prawddobrym pracodawc, i chcielimy, eby ta informacjaskuteczniej docieraa do studentw. Wykonalimy sporopracy, eby zrozumie, co nasi pracownicy rzeczywicieo nas myl i co ceni najbardziej w EY. Zadbalimy teo budowanie atmosfery i przyjaznego rodowiska wewntrz,co motywuje ludzi do tego, eby byli ambasadorami firmyna zewntrz. Chcielimy te wrci na najwysze miejscaw rankingach pracodawcw i w konsekwencji wszystkichdziaa pozyskiwa dobrej jakoci kandydatw.I zrobilicie te duo na zewntrzRzeczywicie, zmiana bya spora. Odejcie od standardowe-gosposobu komunikacji nie byo atwe. Ale czy zrobilimywtedy wicej ni inne firmy z Wielkiej Czwrki? Nie sdz.Zrobilimy inaczej i spjnie te same elementy komunikacjiw rnych kanaach. Gdybymy wtedy nie byli konsekwentni,to nie osignlibymy takiego efektu.To bya dua inwestycja?Wspieraa nas firma zewntrzna, ktra realizowaa dla nasten projekt. Mielimy bardzo ustrukturyzowane i systema-tycznepodejcie. Myl, e mona je porwna do sytuacjiwprowadzania produktu na rynek. Zajo to te sporo czasu.Pniej sama realizacja komunikacja w poszczeglnychkanaach nie kosztowaa nas wicej ni wczeniej.Jak t zmian komunikacji odebrali wtedy wasi kandydaci?Bardzo dobrze. Miaam wraenie, e na rynku udao sinam wywoa due poruszenie. Dostawalimy wiele in-formacjizwrotnych, e takiej kampanii wczeniej nie byo.Myl, e troch zmienilimy w Polsce sposb myleniao EB. Jako pierwsi zamiast zdj wykorzystalimy w ko-munikacjirysunki.Natomiast nasze haso Zacznij poziom wyej zaczo tefunkcjonowa wewntrz organizacji. Pracownicy nadal gouywaj i si z nim identyfikuj. Podkrelaj, e tu majlepsze moliwoci rozwoju ni w innych firmach.Jak wybieracie kanay, w ktrych jestecie?Cay czas interesujemy si tym, co si dzieje. Mamy bardzozaangaowany zesp, z pasj do EB, staramy si kreatyw-niepodchodzi do tematu, na bieco analizujemy wynikibada i monitorujemy efektywno dziaa. Na wyniki, ktreosigamy, skada si wiele drobnych elementw. Wanejest wic dowiadczenie, ktre pomaga zarzdza caoci.Czasami to te pewnie intuicja. MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 12 13. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT UHaso Zacznij poziom wyej zaczo te funkcjonowa wewntrz organizacji.Pracownicy nadal go uywaj i si z nim identyfikuj. Podkrelaj, e tu majlepsze moliwoci rozwoju ni w innych firmach.Anna Woniak meneder ds. rekrutacji i budowania wizerunku pracodawcyw Polsce oraz w Europie rodkowej i Poudniowo-Wschodniej w EY(dawniej Ernst & Young). Od 2008 r. wsptworzy kampaniewspierajce budowanie wizerunku EY firmy, ktra od trzechlat zajmuje najwysze pozycje w rankingach pracodawcwprzeprowadzanych przez Universum oraz AIESEC w Polsce. Od 14 latpasjonatka employer brandingu i rekrutacji. Absolwentka zarzdzaniai marketingu w Szkole Gwnej Handlowej w Warszawie oraz studiwpodyplomowych w zakresie zarzdzania zasobami ludzkimi i PR.Preferencje studentw si zmieniaj. Staramy si nie tylenada za trendami, ile wyprzedza zmiany, by krok doprzodu. Zdarza si nam testowa rne kanay i obserwo-wa,jakie przynosz efekty. Bylimy np. jednym z pierwszychpolskich pracodawcw na Facebooku i sprawdzalimy, czyto ma sens. Okazao si, e to dobry kana komunikacji. Alezdarza si te, e podejmujemy dziaania, ktre nie przy-noszefektw. Na szczcie rzadko si tak dzieje (miech).Kilka razy mwia o konsekwencji, a w Polsce kampaniezmienia si w wielu firmach waciwie co roku, czstow duym stopniu. Jak mylisz, kiedy powinno si to robi?Zmiana kampanii, biorc pod uwag zakres dziaa, to cza-sochonnapraca. Trzeba mie dobre uzasadnienie, dlaczegochcemy j wykona. Wydaje mi si, e rok to za mao, ebydotrze do kandydatw z konkretnym komunikatem. A imczciej zmieniamy ten komunikat, tym wiksze prawdopo-dobiestwo,e utracimy spjno, np. w rnych kanaachbd zarwno stare, jak i nowe materiay. Przez to moemystraci element konsekwencji.Czy korzystacie z globalnych dowiadcze EY?Polski oddzia EY zawsze prezentowa innowacyjne podej-ciedo EB. Mamy to szczcie, e nasz globalny zesp ro-zumie,e prowadzone dziaania musz by odpowiednio do-pasowanedo oczekiwa i warunkw lokalnych. Oczywicies zasady, ktrych z uwag przestrzegamy, np. identyfikacjiwizualnej EY. Nasze komunikaty s rwnie zgodne z wy-pracowanymmidzynarodowym EVP. Dodatkowo w naszedziaania wczamy globalne inicjatywy, np. konkurs GlobalQuiz czy zabaw w sze skojarze. Z kolei nasze kampanie,pomysy i rozwizania s wykorzystywane w innych kra-jachregionu, np. rysunki byy czci kampanii w Rumunii,Bugarii i w krajach batyckich.Z czego po tych kilku latach jestecie najbardziej dumni?Najbardziej jestem dumna z tego, e udaje si nam kon-sekwentnierealizowa nasze zaoenia. Prowadzimy wieledziaa, ktre ukadaj si w bardzo spjn cao. Cieszymysi te, e jestemy czsto o krok przed innymi i nadal mamyciekawe pomysy na budowanie wizerunku EY. Kada markapowinna mie swoj osobowo i nam si chyba udao.Rozmawiali Anna Mikulska i Adrian JuchimiukMAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 13 14. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT UJesie targami pracysi zaczyna...Jesieni pracodawcy coraz czciej organizuj wasne wydarzenia, konkursyi inne akcje, eby na pocztku roku akademickiego zwrci uwag studentwna swoj organizacj. Jednak ja przez cae wakacje z niecierpliwoci czekamna targi pracy. To na nich mona spotka kilkudziesiciu pracodawcwjednoczenie i przekona si, kto zdecydowa si wprowadzi now kampani,kto zmodyfikowa dotychczasow, a kto pozosta przy wczeniejszymkomunikacie. Bior udzia w tego typu wydarzeniach od lat i z kadego z nichstaram si wyciga wnioski. Zatem, jak przygotowa si do targw, ebykorzystnie si zaprezentowa?ANETA TUREmployer Branding Manager, MJCCWybr targwKonkurencja zrobia si na tyle dua, e organizatorzy muszsi natrudzi, eby przycign na swoje imprezy zarwnokandydatw, jak i firmy. A ty, jako pracodawca, masz pra-wowymaga i oczekiwa. Czego? Na przykad statystykodwiedzin, dodatkowych moliwoci promocji i najwyszejjakoci obsugi.Aby wybra waciwe targi pracy, musisz odpowiedzie sobiena kilka pyta. Zacznij od tego, co chcesz osign czyzaley ci na wzmocnieniu wizerunku firmy jako pracodawcy,a tym samym dotarciu do szerokiego grona kandydatw, czychcesz zrealizowa cile okrelone cele rekrutacyjne skiero-wanedo wsko okrelonej grupy kandydatw? W pierwszymprzypadku rozwa targi uniwersalne, w drugim te, naktrych na pewno spotkasz swoj grup docelow. A skoromowa o grupie docelowej, to kto ni jest? Studenci czy moeprofesjonalici? Szukasz kandydatw do dziaw bizneso-wychczy do fabryki? W zalenoci od odpowiedzi masz dowyboru targi organizowane na uczelniach ekonomicznychi technicznych lub wydarzenia skierowane do studentwi osb dowiadczonych (tych jest mniej, wyjtek stanowiimprezy przeznaczone dla informatykw, inynierw czyMAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 14Jeli obecnie nie prowadzisz rekrutacji,zapro zainteresowanych do ledzeniainformacji o firmie, np. poprzeznewsletter, zorganizuj warsztaty lubkonkurs. Pod adnym pozorem niewypuszczaj kandydata z pustymirkami.finansistw). W wielu miastach targi odbywaj si pozauczelniami, na halach lub stadionach, i trwaj do godziny1819, wic przy dobrej promocji odwiedz je kandydaciz rnych uczelni i kierunkw studiw, a take osoby jupracujce. Ofert targw moesz take porwna pod k-temdodatkowych opcji, takich jak: reklama w przewodnikutargowym, moliwo zorganizowania punktu z poradamirekrutacyjnymi, przeprowadzenie warsztatw, zapewnienieniestandardowych atrakcji studentom.Dialog z kandydatemLudzie podchodz do pracodawcw, eby znale prac,najlepiej od zaraz i w elastycznych godzinach (to jest istotnezwaszcza dla studentw). Koniecznie wydrukuj aktualneoferty pracy. Moe trafisz na odpowiednich kandydatw.Jeli obecnie nie prowadzisz rekrutacji, przygotuj atrakcyjnemateriay o organizacji oraz o programach, ktre planujeszwprowadzi na wiosn. Ju teraz zapro zainteresowanychdo ledzenia informacji o firmie, np. poprzez newsletter, 15. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT UMAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 15zorganizuj warsztaty lub konkurs. Pod adnym pozoremnie wypuszczaj kandydata z pustymi rkami. Porozmawiajz nim, a na koniec wrcz ulotk lub broszur. Postaraj sizapa mu w pami, eby wiosn spord gszczu ofertwybra wanie twoj.Dopinanie budetuKoszt powierzchni targowej to tylko pierwszy punkt na liciewydatkw. Kalkulujc udzia w targach pracy, we takepod uwag konieczno wyposaenia stoiska w materiaywystawiennicze i wizerunkowo-rekrutacyjne oraz gadety.W budecie uwzgldnij take koszty logistyczne (transportmateriaw, bilety i noclegi) oraz czas pracy osb przeby-wajcychna stoisku.Jeli po podliczeniu wszystkich kwot uznasz, e koszty niemieszcz si w twoich moliwociach, pomyl, jak je ob-ci.Moe dobrymi rozwizaniami bd mniejsze stoiskolub skromniejsze materiay wystawiennicze? Mniej okazaestoisko i jego wyposaenie nie bdzie przeszkod w zreali-zowaniuzaoonych celw. Jeli wci nie domyka ci sibudet, lepiej zrezygnowa z gadetw ni obnia jakomateriaw, ktre bdziesz wrcza kandydatom tak, tak,zdarzay si i takie historie .Organizacja stoiskaNiezalenie od tego, czy jeste sponsorem czy zwykym wy-stawc,postaraj si wyrni. Organizatorzy zazwyczaj za-pewniajna stoisku ciany, lad, stolik oraz krzesa. Jednaknie musisz z tego korzysta, jeli masz swoje wyposaenie lubwasny pomys na zaaranowanie przestrzeni. Przykadowona naronym stoisku zrezygnuj z bocznej cianki i otwrzsi na kandydatw. Koniecznie we pod uwag powierzch-ni,ktr masz do dyspozycji. Standardowo dostpne sstoiska 4-, 6- i 8-metrowe. Moesz wykorzysta ciank nastelau pajczku, roll-upy lub plansze z nadrukowangrafik, ktre bd stanowiy element zabudowy. Dodaj dotego stojaki z produktami lub ulotkami. Niektrzy ustawiajna ladach kwiaty lub misy z owocami czy cukierkami. Niemusisz wydawa kilku lub kilkunastu tysicy zotych, ebystoisko byo atrakcyjne. Jednak coraz czciej pojawiaj sitake tablety czy ekrany dotykowe ze specjalnie przygoto-wanymiinformacjami oraz grami. Pomyl, jak si wyrni.Moe przygotowa nietypowy fryz, powiesi balony z helem,ktre sprawi, e stoisko bdzie widoczne ju od wejcia,Pomyl, jak si wyrni. Moeprzygotowa nietypowy fryz, powiesibalony z helem, ktre sprawi, estoisko bdzie widoczne ju odwejcia, lub ubra przedstawicieli firmyw charakterystyczne stroje?lub ubra przedstawicieli firmy w charakterystyczne stroje(np. pracownicy PLL LOT zaoyli kostiumy stewardw lubstewardess, a reprezentanci Alior Banku mieli na gowachznane z reklam meloniki). Pamitaj, e wszystko musi two-rzyspjn cao i nie moe odciga uwagi kandydatwod tego, co najwaniejsze, czyli od oferty twojej firmy.Kiedy ju zaplanujesz przestrze, sprawd, czy materiay,ktre chcesz zabra, zmieszcz si na zarezerwowanymmiejscu.Gadety mie je czy nie?Kiedy myl o gadetach rozdawanych na targach pracy,przypomina mi si demotywator z hasem Dni Kariery.Gwny dostawca dugopisw dla studentw. Ale co ze-gojest w dugopisie lub notesie? To popularne gadety,a studenci z nich korzystaj, jednoczenie promujc twojfirm. Wybierajc gadety, kieruj si zasad, e powinnyby funkcjonalne, najlepiej te, eby kojarzyy si z twojorganizacj. Liczy si rwnie jako. Lepiej nie proponowaich wcale, ni ryzykowa, e szybko si zepsuj lub rozpadn.Obsada stoiskaNie mniej wane od zabudowy wystawienniczej czy materia-wrekrutacyjnych jest to, kto bdzie reprezentowa twojfirm na targach. Idealny skad to przedstawiciele rnychdziaw, ktrzy opowiedz o specyfice pracy w swoich ob-szarach,oraz reprezentant dziau HR, ktry przeprowadzizainteresowanych przez meandry procesu rekrutacyjnego.Dobierz pracownikw z rnym staem w firmie, otwartychi chtnych do rozmw. Jeli w organizacji s absolwenciuczelni, na ktrej odbywaj si targi, zapro ich w pierwszejkolejnoci. Wsplne dowiadczenia buduj relacje. 16. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT UPamitaj te o tym, eby przygotowa zesp do targw.Dobrze jest zorganizowa wczeniej spotkanie i opowiedzieo aktualnych rekrutacjach czy programach rozwojowychskierowanych do studentw. Ponadto dostarcz zespoowilist najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi na nie (przy-kadowepytania znajduj si w ramce). Przekonaj kolegwi koleanki, eby byli dobrym rdem informacji, a na stroninternetow odsyali tylko po to, eby kandydaci zaaplikowalina polecan przez nich ofert praktyki, stau czy pracy.Dzie targwNa co zwrci uwag w trakcie dnia targowego? Przedewszystkim kandydaci powinni mie dostp do twojego sto-iskaoraz do materiaw. Pamitaj, eby broszury, ulotkii gadety uzupenia na bieco, zachowujc przy tym po-rzdekna stoisku (baagan to jeden z targowych grzechwgwnych. Wicej o nich przeczytasz na naszym blogu).Niezalenie od tego, czy rozstawiasz stoisko samodzielnie,czy masz do pomocy agencj, we ze sob kilka przedmio-twna wypadek sytuacji kryzysowych. Do tzw. niezbdnikatargowego zaliczam m.in. noyczki, tam pakow i klejc,yk, ciereczki i rczniki papierowe, markery, a take pla-stryna ewentualne skaleczenia (chociaby przy rozcinaniupapieru, w ktry zapakowane s ulotki).ObserwujWybierz si na targi, nawet jeli zapada decyzja, e nie b-dzieciesi na nich wystawia. Dziki temu moesz zobaczymateriay innych pracodawcw, poobserwowa zachowaniaodwiedzajcych, przeanalizowa, na co zwracaj uwag,podchodzc do stoisk, co przyciga ich wzrok itp. Popatrzte, jak rozplanowane s stoiska na hali targowej i ktremiejsca s atrakcyjne. Zobacz, jakie dodatkowe moliwocidaj organizatorzy oraz jak prezentuje si twoja konkurencja.Te wszystkie informacje pomog ci lepiej przygotowa sido wiosennej edycji targw pracy.Do zobaczenia na targach!Fot. Anna Tomczyk, MJCC. Zdjcia zostay zrobione podczas targwConnecticum w Berlinie w maju 2014 r.MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 16Pamitaj o tym, eby przygotowazesp do targw. Dobrze jestzorganizowa wczeniej spotkaniei opowiedzie o aktualnych rekrutacjachczy programach rozwojowychskierowanych do studentw.Przykadowe pytania uczestnikw targw,na ktre warto przygotowa odpowiedzi: Czym si zajmuje pastwa firma? (Tak, topytanie jest zadawane bardzo czsto, nawetw przypadku najwikszych firm w brany). Jak maj pastwo ofert dla studentw? Dlaczego nie maj pastwo w swojej oferciepraktyk dla studentw I i II roku studiw? Czy przyjmuj pastwo studentw II rokuna obowizkowe praktyki? Czy firma oferuje praktyki w trakcie rokuakademickiego? Co mona robi w pastwa firmie na prak-tykach.Jakie s projekty? Dlaczego oferuj pastwo bezpatne prak-tyki? Ilu praktykantw przyjmuje firma roczniei dlaczego tak mao? Jaka jest wysoko wynagrodzenia na prak-tykach/stau? Czy umoliwiacie czenie pracy ze studia-mi?W jaki sposb? Jak szybko mona awansowa? Jakie s godziny pracy w pastwa firmie?Czy trzeba liczy si z nadgodzinami? Jak wyglda proces rekrutacji do firmy? Czy wszyscy, ktrzy zaaplikuj, otrzymajinformacj zwrotn? Czy mona zaaplikowa spontanicznie, niena konkretn ofert? Korzystaj pastwopniej z tych aplikacji? Czy wszyscy pracownicy maj takie samebenefity (niezalenie od miejsca pracy: biu-ra,fabryki, regionw)? Wymagaj pastwo dowiadczenia. Czyzaliczaj pastwo do niego dziaalnow organizacjach studenckich/ wolontariat/wymian zagraniczn?Aneta Tur Employer Branding Manager, MJCC.Z employer brandingiem zawodowo zwizana od ponad szeciu lat. Pierwsze dowiadczenia zdobywaa jakoambasador firmy z tzw. Wielkiej Czwrki, pracowaa rwnie w Nestl i ING Banku lskim, gdzie koordynowaadziaania z obszaru marketingu rekrutacyjnego. W MJCC pracowaa w latach 20082010, ponownie doczyado zespou w sierpniu 2012 r. Jest zaangaowana w realizacj projektw ze wszystkich obszarw budowaniawizerunku pracodawcy. 17. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT UCzytaem to w naszejfirmowej gazecieW dobie coraz bardziej narzucajcej si komunikacji elektronicznejdo ask wracaj tradycyjne narzdzia przekazywania informacjiwewntrz organizacji, w tym gazety pracownicze. O czym pamita,zabierajc si za uruchomienie firmowego wydawnictwa, by w peniwykorzysta jego moliwoci?JACEK GRUSZCZYSKIPracownia RegisterBadania The Radicati Group pokazuj, e uytkownik biz-nesowyotrzymuje i wysya rednio 121 e-maili dziennie1.Konia z rzdem temu, kto jest w stanie rzetelnie przetwo-rzytak ilo informacji! Pracownicy koncentruj si wicna realizacji biecych projektw, ktrych opnienie gro-zinatychmiastowymi konsekwencjami, i niejednokrotnieumyka ich uwadze informacja strategiczna o kierunku,w jakim zmierza przedsibiorstwo. Firmowy newsletter l-dujew folderze na pniej, a na klikanie po intranecienigdy nie ma czasu. Tymczasem nie od dzi wiadomo, ewiadomo celu, w jakim wykonuje si dan czynno,pobudza do dziaania.Czy kto mnie syszy?Aby gazeta spenia swoj funkcj, musi odpowiada narealne potrzeby pracownikw. I to od ich poznania zacznijprac nad czasopismem.W kadej organizacji przepyw informacji nastpuje w trzechkierunkach: z gry na d (komunikacja zarzdu i kierow-nictwaz pracownikami), z dou do gry (przekazywanie MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 17 18. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT Uinformacji przeoonym) oraz poziomo (midzy poszczegl-nymidziaami). Odpowied na to, czy w naszej firmie ktraz tych cieek wymaga udronienia, da audyt komunikacjiwewntrznej. Mona go zleci zewntrznemu podmiotowibd wykona wasnymi siami, choby w ograniczonymzakresie wane, by podejmowane dziaania nie bazowayna odczuciach, tylko na faktach.Wyniki audytu s podstaw do skonstruowania strategiikomunikacji wewntrznej, obejmujcej rne kanay i narz-dzia.Powinna ona zakada wystpowanie synergii midzyposzczeglnymi elementami, dziki czemu uzyskamy efektwzmocnienia komunikatu.Pilnuj obranego kursuWiedzc, e gazeta powinna by czci szerszego planukomunikacji wewntrznej, zadaj sobie pytanie, jakie bdjej gwne zadania w ramach tego planu. Cho odpowiedwydaje si oczywista informowanie pracownikw o tym,co si dzieje w firmie dr gbiej i szukaj wskazwekw wynikach audytu. Czy zgoszono problemy z przepyweminformacji? Czy ujawniy si animozje w relacjach midzyrnymi dziaami? A moe wypracowano now strategi,od ktrej realizacji zaley by albo nie by przedsibiorstwa?Wybierz gwne zadania, jakie stawiasz przed gazet, za-piszje i zakomunikuj wszystkim zaangaowanym w pro-jekt:Wanie po to robimy nasz biuletyn!. Niech bd jakkompas pilnujcy, by w wirze prac nad kolejnymi numeraminie zboczy z kursu.Nie wywaaj otwartych drzwiSkoro gazeta wewntrzna ma wspiera sprawny przepywinformacji, to nie utrudniaj go, tworzc magazyn niewygodnyw odbiorze. Czytelnika atwo zniechci, np. narzucajcmocno awangardowy layout, zmieniajc w kadym wyda-niukolejno rubryk czy zapeniajc kolejne strony chobynajciekawszymi dla ciebie, ale nieinteresujcymi odbiorcyartykuami.Warto mie za punkt odniesienia oglnodostpne i ukazu-jcesi od lat magazyny, np. tygodniki opinii. Ich wygld,struktura, kolejno tematw czy sposb mwienia do czy-telnikanie s dzieem przypadku, lecz wynikiem wieloletnichdowiadcze i bada. Stosuj podobny ukad treci: najpierwnewsy, po nich dusze materiay i analizy, a na kocupisma tematy luniejsze. Jeli ju zdecydujesz si na dziaz dowcipami, pamitaj, by byy naprawd mieszne, a ichlektura nie wywoywaa u czytelnika rumiecw...Buduj zespParadoksalnie pobudzenie zaangaowania ogu pracowni-kwpoprzez gazet trzeba bdzie zacz od... zaktywizo-waniazespou redakcyjnego do jej tworzenia. Naturalnymmiejscem jej powstawania s dziay komunikacji wewntrz-nej,HR, marketingu lub PR, lecz kluczem do sukcesu jestAby gazeta spenia swoj rol,musi odpowiada na realne potrzebypracownikw. I to od ich poznaniazacznij prac nad czasopismem.wewntrzfirmowych korespondentw, czyli osb angauj-cychsi w pisanie artykuw i dostarczanie zdj. Sprawdze-niautorzy to skarb kadej redakcji i korzy dla czytelnikw,dlatego potraktuj priorytetowo ich szukanie. Postaw na ludziotwartych, lubianych przez kolegw i przez to majcychatwy dostp do informacji i komentarzy. Niektrzy zgodzsi od razu, inni odmwi albo trzeba bdzie ich dugo prze-konywa.Nieraz padnie Ale ja nie umiem pisa!. Nic nieszkodzi od specjalisty ds. IT nie oczekuje si umiejtnocidziennikarskich, gdy jego atutem mylc kategoriamigazety jest znajomo biecych projektw dziau. Dlategopotencjalnych autorw naley uprzedzi, e ich teksty przeddrukiem bd redagowane i poddawane korekcie, bdzie tododatkowym argumentem za wspprac. Jeli nie czujeszsi na siach, by samemu poprawia teksty kolegw, zlet usug profesjonalnemu redaktorowi.Stosuj nastpujcy ukad treci:najpierw newsy, po nich duszemateriay i analizy, a na kocu pismatematy luniejsze.Druk czy online?Gazety pracownicze ukazuj si nie tylko drukiem, alerwnie w formie elektronicznej. W praktyce optymalnymrozwizaniem jest poczenie obu form: egzemplarzy papie-rowychuatwiajcych odbir treci oraz wersji elektronicznej(pliki PDF bd flipy dostpne w intranecie), przydatnej w ra-ziepotrzeby szybkiego dostpu do numerw archiwalnych.Jeli jednak rozwaasz cakowit rezygnacj z druku, niekieruj si wycznie budetem, ale skutecznoci w realizo-waniuzaoonego celu oraz... dostpnoci dla czytelnikw.zaangaowanie rwnie pracownikw z innych dziaw.Czsto, szczeglnie przy pierwszych numerach, to naczelnyNie ma bowiem uzasadnienia przygotowywanie elektronicz-neji jego najblisi wsppracownicy (jeli tacy s) sami planujgazety dla pracownikw, ktrzy na co dzie nie pracuji przygotowuj gwne materiay. Z czasem ronie grono przy komputerze.Przykad wykorzystania synergii midzy rnymi narz-dziamikomunikacji wewntrznejNowy projekt strategiczny w firmie: zaangaowanie pra-cownikww zgaszanie propozycji usprawnie organiza-cyjnychw celu redukcji barier biurokratycznych.Podejmowane dziaania komunikacyjne:1 cotygodniowy newsletter e-mailowy: krtka zapo-wiedakcji z linkiem odsyajcym do intranetu2 intranet: dedykowana podstrona projektu; banneryi buttony umieszczone cay czas w obrbie serwisu3 gazeta wewntrzna: projekt jako gwny materiaokadkowy. Artyku wyjania, dlaczego warto zgaszapropozycje usprawnie, oraz wskazuje, jak to robi (tekstwzbogacony o wypowiedzi, przykady z innych firm)4 komunikacja wizualna w biurze: wywieszenie na ko-rytarzachfirmy plakatw reklamujcych akcj5 komunikacja kierownicza: informacja o akcji przeka-zywanaprzez kierownikw podczas zebra dziaw6 gazeta wewntrzna, intranet: co kwarta podsumowy-wanieprojektu: podanie statystyk i opisw najciekaw-szychwdroonych usprawnie, nagrodzenie autorw,ponawianie apelu o zgaszanie swoich pomyswMAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 18 19. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT UCechy gazet wewntrznych drukowanych i elektronicznychGazeta drukowana Elektroniczna PDF Elektroniczna flipatwa w odbiorze, mona j czytaprzy okazji i w rnych miejscach Wymaga komputera bd tabletuWydua czas produkcji o kilka dnipotrzebnych na drukGotowa do kolportau od razupo ukoczeniu prac redakcyjnychKoszt druku Brak kosztu drukuatwy dostp do gazety sprawia, epracownicy i ich rodziny czsto po ni sigajatwiej j przegapi lub zignorowa ni wersj drukowan;czsto koczy si na jednorazowym przeczytaniuatwiej o koncentracj czytelnika forma papierowa wymusza skupienieuwagi na jednej czynnociTrudniej o skupienie czytelnika, ktry czyta jw midzyczasie, zwykle majc otwarte inne programyMona doczy inserty(np. plakaty, ulotki, gadety)Mona zamieci aktywne odnoniki do innychdokumentw, stron www, intranetu, adresw e-mailTrudna kontrola nad rozpowszechnianiempoza firmTrudna kontrolanad rozpowszechnianiempoza firmMoliwe ograniczeniegrona czytelnikw douytkownikw intranetuPrestiMoliwo prowadzeniadokadnych statystyk dlaposzczeglnych stronPozyskaj solidnego partneraJeli wewntrz firmy nie funkcjonuje dzia graficzny, trzebaposzuka zewntrznego wykonawcy. Najlepiej, gdy bdzieto osoba lub agencja majca ju w dorobku projekty gazetlub szerzej usugi typu custom publishing. Do wstpniewybranych podmiotw rozelij brief, w ktrym oprcz pod-stawowychinformacji, takich jak planowana czstotliwoukazywania si pisma, jego objto i forma, znajd si tetwoje oczekiwania wzgldem zakresu odpowiedzialnoci,jaki chcesz zleci.Naturalnym miejscem powstawaniagazety s dziay komunikacjiwewntrznej, HR, marketingu lubPR, lecz kluczem do sukcesu jestzaangaowanie rwnie pracownikwz innych dziaw.Klienci dziel si na dwie grupy: oczekujcych wycznierealizacji prac kreatywnych i technicznych (projekt, skad,korekta, druk) oraz tych, ktrzy zapraszaj ekspertw ze-wntrznychdo wsppracy take przy opracowywaniu stra-tegiikomunikacyjnej pisma, jego koncepcji oraz zawartoci.Zwykle im mniej liczny jest zesp przygotowujcy gazetw firmie (lub im bardziej zapracowany), tym szerszy zakresodpowiedzialnoci skonny jest przekaza na zewntrz.Jeli na podstawie strony www czy referencji spodoba ci sifreelancer lub agencja z siedzib na drugim kocu Polski,nie skrelaj ich. Bieca praca nad biuletynem w wikszociprzypadkw ogranicza si bowiem do maili i telefonw, wicodlego nie ma znaczenia.Pytaj i korygujZakadajc, e gazeta firmowa ma by narzdziem do osi-ganiaokrelonych celw, dobrze jest okresowo sprawdza,czy dobrze wykonuje swoje zadanie. Raz do roku prze-prowadkrtk (!) ankiet czytelnicz, ktrej wyniki bdpodstaw do ewentualnych korekt obranej strategii. Niezaniedbaj tego elementu nawet jeli uwaasz, e we-wntrznybiuletyn jest wietny, ale pracownicy myl inaczej,wsuchaj si w ich gos.1 Email Statistics Report, 20142018, The Radicati GroupJacek Gruszczyski zarzdza Pracowni Register, agencj graficzno-wydawniczspecjalizujc si w przygotowywaniuczasopism firmowych. Wraz z zespoem Pracownirealizowa projekty customowe dla firm takich jak GrupaOpen Finance, Sygma Bank Polska, Grupa BIK, EuroviaPolska, ASTOR czy Valvex.MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 19 20. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT UPodr pokandydatwBiuro Business Service Center EMEA, Kemira GdaskMAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 20Dlaczego zdecydowali si pastwo na akcj rekrutacyjnw Finlandii?Arkadiusz Rochowczyk: Od zeszego roku prowadzimy pro-jektcentralizowania obsugi klienta, ktra odbywaa sidotd w siedmiu rnych lokalizacjach w Europie. W Gdaskuodbieramy zamwienia, weryfikujemy dostpno towaru,organizujemy transport, nadzorujemy realizacj wysyki i fak-turujemysprzeda dla obszaru caej Europy. Od pracownikwwymagamy znajomoci jzykw odbiorcw na poziomienative. Wsppracujemy z wieloma firmami skandynawski-mi,std due zapotrzebowanie na jzyki z tamtego rejonu,zwaszcza na fiski. A to nie jest jzyk popularny w Polscei do trudny do nauczenia si. Ponadto w naszym krajumieszka relatywnie mao Finw w Polsce jest zarejestro-wanychok. 200 obywateli Finlandii. Dlatego stwierdzilimy,e musimy dziaa niestandardowo.Od czego pastwo zaczli?ukasz Szerenos: Finowie do ostronie podchodz donowych wyzwa, dlatego ich rekrutacj trzeba opiera nabudowaniu relacji i zaufaniu. Zanim rozpoczlimy dziaa-niaw Finlandii, zdecydowalimy si zaprosi do Gdaskai do naszego biura osoby opiniotwrcze. Przyjecha donas przedstawiciel Uniwersytetu w Helsinkach zajmujcystanowisko Placement Coordinator. Taka osoba na fiskichuczelniach odpowiada za komunikacj midzy studentamia biznesem. Ma kontakt z pracodawcami i poleca modymludziom odpowiednie miejsca pracy. Byo dla nas wane,eby zobaczya, e Gdask to ciekawe miasto, w ktrymmona funkcjonowa na globalnych zasadach.Naszym drugim gociem by przedstawiciel MinisterstwaPracy odpowiedzialny za sie urzdw pracy. W Finlandii teinstytucje bardzo dobrze dziaaj, s prospoeczne, orga-nizujmnstwo spotka i efektywnie cz bezrobotnychz pracodawcami, nie pobierajc za to adnych opat. Zaich spraw oferty trafiaj za darmo na najpopularniejszestrony z ogoszeniami. Podobnie dziaaj uczelnie, ktretake nie pobieraj adnego wynagrodzenia za oferowanbiznesowi pomoc.Nasi gocie byli zachwyceni Polsk. Nigdy wczeniej tu niebyli i mieli inne wyobraenia na nasz temat. Dziki nawizaniutych relacji udao nam si w niedugim czasie zorganizowawyjazd i dotrze do odpowiednich kandydatw na terenieFinlandii. Zaangaowanie osb, ktre nas odwiedziy, prze-rosonasze oczekiwania.Odpowiednich kandydatw, czyli jakich?AR: Na profil zawodowy osb zatrudnionych w Gdaskuskada si kilka elementw: dowiadczenie i znajomoKemira, fiska firma z brany chemicznej, w sierpniuubiegego roku otworzya w Gdasku centrum usugbiznesowych (Business Service Center). Obecnie zatrudniaono 170 osb zajmujcych si finansami, obsug klienta,logistyk i zakupami oraz IT. Do poowy przyszego rokuliczba pracownikw wzronie do 220 osb. Wiele stanowiskwymaga biegego posugiwania si jzykiem fiskim. Kemirapostanowia wic poszuka chtnych do pracy za granic.O rekrutacji specjalistw z bieg znajomoci jzykw obcych rozmawiamy z Arkadiuszem Rochowczykiem, dyrektoremzarzdzajcym Kemiry w Gdasku, i ukaszem Szerenosem, ktry by odpowiedzialny za pozyskanie pracownikw z Finlandii. 21. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT Ubrany, kompetencje mikkie, zwaszcza zarzdzanie re-lacjwirtualn, umiejtno analizy i zrozumienie klientaoraz jzyk. Na pocztku kady kandydat musia si wykazatakim zestawem cech i nie byo tutaj kompromisw. Jednakniedawno otworzylimy si take na osoby tu po studiach,ktre maj odpowiedni poziom umiejtnoci jzykowychi wiedz ogln, zakadajc, e specjalistyczne informacjemog uzupeni u boku dowiadczonych wsppracownikw.Podani s oczywicie absolwenci konkretnych kierunkwodpowiadajcych naszym potrzebom, np. logistyki.Jak wyglday spotkania na uczelniach?S: Udao nam si zorganizowa spotkania na uniwersyte-tachw Helsinkach, Espoo, Turku i Lahti. Nasz firm repre-zentowaemwraz z koleank z dziau HR oraz pracujcymu nas Finem, ktry mg opowiedzie w lokalnym jzyku,jak wyglda ycie w Polsce z jego perspektywy. Mielimyprzygotowany film oraz prezentacj multimedialn. W ka-dymmiecie na spotkanie przyszo ponad 20 studentw w sumie okoo stu osb. Wykadowcy umoliwiali nam te2030-minutow prezentacj na zajciach. Mielimy ze sobfoldery, ulotki, dugopisy i kalendarze, na ktrych byo ze-stawieniekilku polskich i fiskich sw. Rozdawalimy tetorby ekologiczne nie byy to wielkie rzeczy, ale bardzopraktyczne, co podobao si Finom.Wierzymy, e to, co proponujemykandydatom w Gdasku, to lepszaoferta od tej, ktr mogliby dostaw Finlandii. Ponadto nie bez znaczeniajest poziom ycia. Z polsk pensjw Gdasku mona chodzi dorestauracji czy do kina znacznieczciej ni z fisk w Helsinkach.Jeeli chodzi o przekaz, to skupialimy si nie tylko na mo-liwociachrozwoju w Kemirze, ale prezentowalimy rwniepraktyczne informacje dotyczce poziomu ycia w Polsce.Analizowalimy ceny ile kosztuje u nas obiad, a ile wynajciemieszkania. Opowiadalimy o tym, jak yje si w Gdaskui jak spdzamy wolny czas. Wsuchiwalimy si te w obawyAkcja rekrutacyjna Kemiry na Uniwersytecie w Turkuuczestnikw. Zaleao nam na interakcji. Finowie s narodemwyksztaconym, jednak maj znikom wiedz na temat na-szegokraju. Pytalimy wic zgromadzonych, z czym kojarzyim si Polska. Zazwyczaj asocjacji w ogle nie byo, a jeli ju,to dotyczyy one czasw sowieckich. To, co opowiadalimy,byo wic dla suchaczy duym zaskoczeniem.Otrzymalicie ju sto CV. Co przekonao Finw do apli-kowania?S: W Finlandii osoby wieo po studiach czy bezrobotnemaj problem z wejciem w prawdziwy biznes. Wierzymy,e to, co proponujemy im w Gdasku praca zwizanaz finansami, logistyk czy IT, bycie blisko klienta to lepszaoferta od tej, ktr mogliby dosta w Finlandii. Dla nasogromnym atutem jest jzyk fiski, ktry tam na miejscu niejest adn kart przetargow. Wyjedajc, mog zrobi krokdo przodu w swojej karierze. Ponadto nie bez znaczenia jestpoziom ycia. Moe zabrzmi to niewiarygodnie, ale z polskpensj w Gdasku mona chodzi do restauracji czy do kinaznacznie czciej ni z fisk w Helsinkach.AR: Faktycznie, sytuacja gospodarcza w Finlandii nie jestobecnie ciekawa. Bezrobocie zaczyna rosn, a prac atwodosta tylko w okolicach Helsinek. W zwizku z tym ludziestaj si bardziej mobilni i otwarci na zmiany. Myl, ew podjciu decyzji o wysaniu aplikacji pomagao im taketo, e w biurze w Gdasku mamy midzynarodowe, zr-nicowanerodowisko pracy. Co czwarta osoba pochodziz zagranicy, wic codzienny jzyk komunikacji to angielski.Ponadto Kemira jest w Finlandii rozpoznawalna, wic wik-szociosb nasza marka nie bya obca.Finowie nie s jedynymi obcokrajowcami pracujcymiw pastwa biurze w Gdasku. Jakie napotkalicie wyzwa-niapodczas rekrutacji osb mwicych biegle w innychjzykach?AR: Na pocztku naszej dziaalnoci potrzebowalimy sporoosb ze znajomoci niderlandzkiego. Kilka lat mieszkaemw Holandii i stwierdziem, e warto zachci Polakw, ktrzynauczyli si jzyka, do powrotu do kraju. Poniewa grupadocelowa bya specyficzna, takie te musiay by kanaykomunikacji. Dzwonilimy do sklepw z polsk ywnocii prosilimy o rozwieszanie ogosze o spotkaniach. Wrazz kilkoma osobami pojechaem na dwa dni do Rotterdamu.Po tym wyjedzie zebralimy kilkanacie yciorysw i zatrud-nilimytrzy osoby na pi dostpnych wwczas wakatw.Zastanawialimy si, gdzie jeszcze mona spotka Polakw,i doszlimy do wniosku, e w kociele, podczas niedzielnejmszy. Ksidz zgodzi si odczyta nasz informacj z ambo-ny,mielimy wic dodatkowy kana komunikacji. Prowadzcrekrutacj w Holandii, stawialimy na osoby, ktre rozwaajpowrt do Polski, wic najwaniejszym aspektem byo za-bezpieczeniestanowiska pracy. Wtedy gdaskie centrumdopiero si ksztatowao, nie mielimy czym si pochwali,wic to, co mwilimy, byo w duej mierze deklaratywne,co stanowio dodatkowe wyzwanie. Ponadto Kemira nie byarozpoznawalna wrd naszej grupy docelowej. Co prawdaMAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 21 22. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT UNa pocztku dziaalnocipotrzebowalimy osb ze znajomociniderlandzkiego. Stwierdziem, ewarto zachci Polakw, ktrzynauczyli si jzyka, do powrotu dokraju. Dzwonilimy do sklepw z polskywnoci i prosilimy o rozwieszanieogosze o spotkaniach. Naszinformacj zgodzi si take odczytaksidz podczas niedzielnej mszy.1520 minut, wtedy, kiedy mu pasuje. Dzi mamy akuratdzie hiszpaski i wikszo z nas ma na sobie ubraniew kolorach tym albo czerwonym. Ja zaoyem czer-wonespodnie, eby podkreli poczenie z hiszpaskimibarwami narodowymi. Ponadto wsplnie opiekujemy sidomem dziecka i gramy w pik mamy nawet druynw lidze lokalnej dziaania s wic bardzo zrnicowane.Jakie s teraz pastwa najwiksze wyzwania rekruta-cyjne?AR: Wci duym wyzwaniem jest rekrutacja Finw. Nadrugim miejscu wymienibym specjalistw IT. Wczeniejpotrzebowalimy osb do zarzdzania bazami danych. Turekrutacja posza cakiem gadko, natomiast obecnie budu-jemycentrum kompetencji SAP-a. Lokalnie w tym obszarzenie ma wielu kandydatw, wic szukamy ich w caej Polsce.Przy tak szerokiej rekrutacji mona znale odpowiednichspecjalistw, ale ich oczekiwania finansowe s czsto wy-sokie,a nie chcemy uczestniczy w tym wycigu. Doczajdo nas nowe osoby, ale nie w takim tempie, jak to sobiezaplanowalimy. Trzecim wyzwaniem jest co, czego sinie spodziewaem, mianowicie kadra liderw, menederww rnych obszarach, np. w finansach czy logistyce. Szuka-myju bardzo dugo, mimo e nie wymagamy znajomociinnego jzyka poza angielskim. Kompetencje i dowiadczeniew poczeniu z umiejtnociami przywdczymi na wysokimpoziomie stanowi, jak si okazuje, pewien problem. Wierzjednak, e znalezienie waciwych osb to kwestia czasu.Rozmawiaa Anna TomczykArkadiusz Rochowczyk dyrektor zarzdzajcy Kemiry, Business Service Center EMEA w Gdasku. Jestmenederem z wieloletnim dowiadczeniem. Zarzdza zespoami w wielu krajach,zwaszcza dynamicznie rozwijajcych si, takich jak Indie, Tajlandia, Chiny czy Brazylia.Przez trzy lata mieszka i pracowa w Holandii, zarzdzajc tam globalnym procesem.Obecnie buduje midzynarodowy zesp fiskiej firmy Kemira, zgodnie ze skandynawskkultur organizacyjn.ukasz Szerenos absolwent filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Od siedmiu lat zwizany z szerokopojt rekrutacj, zarwno po stronie agencji, jak i biznesu. Dwa lata temu przyjecha doGdaska na kilkumiesiczny projekt, jednak Trjmiasto i jego mieszkacy tak go urzekli,e zosta na duej. Obecnie w Kemirze odpowiada za budowanie zespou CustomerService i testuje niestandardowe rozwizania. Trzykrotnie wyjeda do Finlandii w zwizkuz rekrutacj osb ze znajomoci jzyka fiskiego.mamy w Holandii trzy fabryki, ale dziaamy w brany B2Bi z perspektywy spoeczestwa nie jestemy znani, bo niedostarczamy produktw, ktrych na co dzie uywa siw domach.A pozostae jzyki?AR: Szwedzki jest relatywnie dobrze reprezentowany w Pol-sce,wic udao si nam znale w kraju odpowiednich kan-dydatw.Osb z norweskim i duskim nie potrzebowalimyduo, wic z tym rwnie szybko si uporalimy. adnegoproblemu nie mielimy z rekrutacj Hiszpanw (pracuje ichu nas picioro) myl, e ze wzgldu na obecnie duebezrobocie na Pwyspie Iberyjskim. Poudniowcom od-powiadayte warunki finansowe. Mamy tak polityk, ewszystkim zarwno Polakom, jak i obcokrajowcom pa-cimywedug tych samych zasad. Bonus mona otrzymaza znajomo dodatkowego jzyka, ale niezalenie od tego,czy jest si Hiszpanem, Niemcem czy Polakiem.Czy komunikacja w midzynarodowym zespole jest dlapastwa wyzwaniem?AR: Zespoy s zorganizowane wok procesw i wielona-rodowe.Posugujemy si jzykiem angielskim, eby nikt nieczu si wykluczony. Obserwujc ycie grupy, bardzo szybkomona stwierdzi, e stereotypy nie maj wiele wsplnegoz rzeczywistoci. Wydaje nam si, e Skandynawowie sponurzy i milczcy, a niektrzy z naszych kolegw z tegoregionu zachowuj si, jakby mieli ADHD. Z kolei jedniHiszpanie szybko si denerwuj, a inni wrcz przeciwnie.Oczywicie trzeba uwaa na to, e co, co jest oczywistedla osoby z jednego kraju, wcale nie musi by takie jasnedla kogo innego.Pomagaj pastwo zespoom w integrowaniu si?AR: Wrd pracownikw 25% stanowi obcokrajowcy, 25%to Polacy spoza Pomorza, wic tak naprawd poowa osbjest spoza regionu. Ci, ktrzy przyjedaj do Gdaska, wy-tyczajsobie nowe cieki i chtnie nawizuj znajomoci.W naturalny sposb buduj relacje z ludmi w ramach firmy,take towarzyskie. My staramy si t integracj uatwiapoprzez rne inicjatywy. Organizujemy dni narodowe, pod-czasktrych pracownicy z danego kraju prezentuj rneciekawostki i przygotowuj tradycyjne przekski. Trwa tozazwyczaj okoo dwch godzin, ale kady przychodzi naMAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 22 23. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT UStudenckakuchnia od KPMGStudents Cook Book to ksika kucharska z przepisami dla studentwwydana przez KPMG w Polsce. Zawiera porady, jak przygotowa szybkiei smaczne dania na kad kiesze. W publikacji znajduj si przepisysprawdzone przez najbardziej zainteresowanych, czyli samych studentw.To wanie oni przysali do KPMG swoje receptury oraz zdjcia gotowychkulinarnych dzie.Stworzenie ksiki kucharskiej Students Cook Book tokontynuacja projektu Almanach Studenta publikacjiwydanej przez KPMG w 2013 r. z myl o tych, ktrzystawiaj pierwsze kroki na uczelniach. Jego autorami byyosoby ze starszych rocznikw, ktre chciay podzieli siz modszymi koleankami i kolegami przydatnymi informacjamii udzieli im wskazwek dotyczcych tego, jak odnalesi w akademickim wiecie. W almanachowym sownikustudenckim pod hasem Jedzenie mona przeczytanastpujce wyjanienie: 404 Error Page NotFound. Skoro studencka kuchnia to takie wy-zwanie,KPMG postanowio przyj z pomoc.Kulinarn propozycj przedstawilimy na facebookowymprofilu KPMG Poland w styczniu 2014 r.Zachcalimy do podzielenia si swoimi kulinarnymidowiadczeniami. Nie czekalimy dugo na odpowie-dzi.Studenci nadesali kilkadziesit zgosze oraz zdjprzygotowanych da, a nasz zesp Employer Brandingoceni, czy faktycznie nadaj si na studenck kiesze.Po obrbce redakcyjnej smaczny materia trafi w rcegrafikw. Temat zainspirowa ich do stworzenia ksikiw stylu retro. Std charakterystyczna cerata w czer-wono-bia krat na okadce publikacji.Pierwsza odsona Students Cook Book zostaa przy-jtaz duym entuzjazmem. Ksika jest dostpna natargach kariery oraz na Dniach z KPMG organizowa-nychna wyszych uczelniach.Zesp Employer Branding KPMGMAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 23 24. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT UMood Manager dba o nasz nastrj.Jego magiczn rdk jest kartakredytowa, ktra pozwala mu spenialiczne zachcianki zespou.MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 24PoprawikomfortmyleniaMeneder ds. dobrego nastroju,spotkania z inspirujcymi ludmi,lune pitki... Ceneo z mylo najwikszym zasobie firmy ludziach tworzcych serwis wprowadzio kilka inicjatyw, ktresprawiaj, e w tym miejscu dobrzesi pracuje.Ceneo tworz modzi i kreatywni ludzie, ktrym zaley nawasnym rozwoju. Do poszerzania horyzontw chtnie wy-korzystujwarunki, jakie stwarza im firma.Otoczenie ma znaczenieIstotne jest te miejsce wykonywania pracy. Siedziba Ceneomieci si w nowoczesnym wrocawskim biurowcu GreenTowers, w lokalizacji dobrze skomunikowanej z innymi cz-ciamimiasta. Pracownicy, w zalenoci od wielkoci dziau,siedz w mniejszych pomieszczeniach lub przestrzeni typuopen space. Najchtniej odwiedzanymi miejscami s jed-naksalki do spotka biznesowych czy burz mzgw, kadautrzymana w innym klimacie. W Sali Bilardowej inspiracj dopracy maj by postacie Marilyn Monroe, Elvisa Presleya,Jamesa Deana i Humphreya Bogarta gigantw kina orazpostaci popkultury, natomiast Sala Marokaska pozwalaprzenie si w ciepy klimat pnocnej Afryki, zatrzymasi i odpry. Pracownicy maj te zapewnion rozrywk w Chillout Roomie mona nie tylko wypocz, ale i rozerwasi, grajc w dziesitki gier na Xboksie, w pikarzyki, rzutki,bilard czy gry planszowe.Mood ManagerNajwaniejsz osob w organizacji, obok dyrektora serwisu,jest meneder ds. dobrego nastroju. Jego zadaniem jestuprzyjemnianie ycia pozostaym pracownikom. Gdy spadanam nastrj, a humory nie dopisuj, wkracza on, niczymsuperbohater. Szykuje niespodzianki, zaskakuje, sprawia,e robi si nam ciepo na sercach. Jego magiczn rdkjest karta kredytowa, ktra pozwala mu spenia licznezachcianki zespou. Menederem ds. dobrego nastroju moezosta kada osoba z naszej zaogi wystarcz dobre chcioraz zgoszenie. Funkcja ma charakter przechodni, a osoba,ktra zgosia si do niej, peni j przez okrgy miesic.Na Mood Managera czekaj pomaraczowa koszulka lidera,achy i ochy kolegw i koleanek oraz satysfakcja z dobrzewykonanej roboty. Pomysw na wydanie budetu jest wiele,a historia tej funkcji pokazuje, e ilu ludzi, tyle pomysw.Mielimy ju wystawne niadania w rnych wariacjach nasodko, sono, po wosku, francusku. Byy take zdroweposiki oraz soki ze wieych owocw, dzie z czekoladi napojami energetycznymi. Byy te maty masujce i kon-sultacjez trenerem personalnym.Lune pitkiCo dwa tygodnie, punktualnie o godzinie 12.00, pracownicyodchodz od biurek i komputerw, by zaj si rzeczamitylko z pozoru niezwizanymi z prac. To czas na dugrozmow przy kawie, gry planszowe, budowanie konstrukcjiz klockw, czy plotki. Sowem wszystko, na co przyjdzienam ochota. To czas luzu i odprenia, ktry aduje bateriena kolejny tydzie oraz pozwala lepiej si pozna. Wpywna to, jak wyglda ten dzie, maj sami pracownicy. Kadydzia organizuje swoje wydarzenia powizane z zaintereso-waniamiczonkw zespou.Zdarza si, e ten czas powicamy na rozwj. Wtedy spo-tykamysi w wikszym gronie, np. by obejrze inspirujcewystpienia, posucha o pasjach jednego z nas, nauczy si 25. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT UCeneo inspiruje to cykl comiesicznychspotka w biurze firmy, na ktrezapraszane s charyzmatyczne i penepasji osoby. jakiej nowej umiejtnoci lub porozmawia o prowadzonychprzez nas projektach np. zaangaowa innych w burzmzgw, ktra pomoe rozwiza nurtujcy problem.Ceneo inspirujeInicjatywa jest stosunkowo moda, mona by nawet rzec raczkujca, ma bowiem cztery miesice, ale ju zyskaaspor sympati pracownikw. Ceneo inspiruje to cykl comie-sicznychspotka w biurze firmy, na ktre zapraszane scharyzmatyczne i pene pasji osoby. Gocilimy ju OrestaTabak minimalist, animatora artystycznego i podr-nika,a od ratownikw medycznych uczylimy si, w jakisposb udziela pierwszej pomocy. Uczestniczylimy takew warsztatach kuchni wegaskiej.Wspieramy inicjatywy pracownikwCenimy ludzi z pasj! W naszych szeregach mamy m.in.profesjonalnych rajdowcw, wolontariuszy opiekujcychsi zwierzakami, twrc gier planszowych, projektantkautorskich zabawek dla dzieci, instruktorw sportowychi trenerw. Pracownicy wiedz, e mog liczy na pomocfirmy poprzez wsparcie finansowe ich inicjatyw, a takedziaania pozapienine, np. pomoc w zakupie sprztu,wsparcie mediowe czy kompetencyjne naszego dowolnegoeksperta. W biecych dziaaniach kierujemy si kilkomawanymi zasadami oddajemy inicjatyw pracownikom,okazujemy trosk o ludzi, wspieramy i doceniamy ich pasjeoraz aktywnoci pozafirmowe, wyzwalamy kreatywnoi inspirujemy do dziaania.Praca to nie tylko pracaFirma szanuje indywidualno swoich pracownikw, dlategonie obowizuje dress code. Wszyscy mwi do siebie poimieniu. Ponadto zatrudnieni mog nieodpatnie doskonalijzyk angielski. Maj te zapewnion opiek medyczn,bilety do kina, karnety na siowni oraz dopat do biletwkomunikacji miejskiej. O tym, e w Ceneo panuje wyjtkowaatmosfera, wiadcz czste nieformalne spotkania pracowni-kwpo godzinach, wysoka frekwencja na imprezach integra-cyjnychczy wsplne uczestnictwo w takich inicjatywach, jaknp. Bike Maraton. Chcemy by miejscem, gdzie ludzie czujsi dobrze. Dla firm innowacyjnych dziaajcych w zmienia-jcymsi otoczeniu wane s kreatywno, otwarto orazumiejtno wsppracy czonkw zespow. Kompetencjete musz by pielgnowane, dziaania firmy powinny wiczmierza do tworzenia takiej kultury organizacyjnej, ktra ichnie niszczy, ale wspiera wyzwalajc w ludziach to, conajlepsze.Serwis Ceneo od pocztku istnienia zwizany jestz Wrocawiem. Najpopularniejsza porwnywarkacen w Polsce powstaa dziewi lat temu i od tegoczasu prnie si rozwija. Firma zatrudnia obecnie140 pracownikw w siedmiu dziaach.Mateusz Kusz, ekspert ds. rozwoju treci w Ceneo.pl,wraz ze stworzon przez siebie grJoanna Biliska absolwentka dziennikarstwa i komunikacji spoecznejna Uniwersytecie Jagielloskim, marketinguinternetowego na AGH oraz Szkoy Trenerw Biznesuwe Wrocawiu. Z Ceneo zwizana od 2011 r. Zaczynaana stanowisku kierownika Dziau BezpieczestwaTransakcji. Obecnie peni funkcj dyrektora sprzedayi wsparcia biznesu, zarzdzajc prac piciudziaw firmy. Wczeniej w wydawnictwach Agorai Polskapresse realizowaa liczne projekty z obszaruprasy i internetu.MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 25 26. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT UKobieta potrafiProgram CitiWomen funkcjonuje w Polsce ju od ponad dekady.Dzi kobiety stanowi poow kadry kierowniczej i 1/3 cisegozarzdu Citi Handlowy, a take zajmuj 55% najwyszychstanowisk w Citi Service Center Poland. Za tymi liczbami kryjsi historie osb, ktre osigny niebyway sukces zawodowy.W jaki sposb kobiety zdoay rozbi szklany sufit?ANNA ZAWOCKAkoordynatorka programu CitiWomenW Citi Handlowy kobiety stanowi 65% zatrudnionych osb,w Citi Service Center Poland 45%. Ich rola w organizacji jestniezwykle istotna, dlatego w 2004 r., w ramach oglnowia-towegoprogramu CitiDiversity, postanowilimy wprowadziw Polsce inicjatyw CitiWomen. Pomysodawc tego przed-siwziciaby dowiadczony meneder Sunil Srinivasan.Projekt mia zwrci uwag na sytuacj zawodow kobietpracujcych w bankowoci, zapewni im moliwoci rozwojui umoliwi osiganie wyznaczonych celw zawodowych.Kolejnym zamierzeniem programu byo wspieranie kobietw rozwijaniu pasji i prowadzeniu zdrowego trybu ycia.W inicjatyw zaangaowao si 10 osb z rnych obszarwdziaalnoci Citi w Polsce z rozmaitym dowiadczeniem,zarwno eksperckim, jak i menederskim. Kobiety organizo-wayspotkania, szkolenia i warsztaty, w ktre rocznie an-gaowaosi okoo 400 uczestniczek i coraz wicej panw.Zbudowa sie kontaktwTerri Gerosa, obecnie dyrektor zarzdzajca Citi Service Cen-terPoland, jest gorc zwolenniczk programu CitiWomen.Sama jest beneficjentk przemylanej polityki Citi wobeckobiet. Jako jedna z 50 menederek, u ktrych dostrzeonoduy potencja, zostaa zaproszona na szkolenie dotyczceprzywdztwa. Szkolenie byo wartociowe, ale jeszczewaniejsze byo to, kogo na nim spotkaam. Z pewn Azjat-kodkryymy, e jestemy w podobnym punkcie karieryi mamy podobne decyzje do podjcia. To nas zbliyo. Popewnym czasie koleanka przedstawia mnie kilku osobom,ktre wpyny na to, e dzi jestem tu, gdzie jestem. Odrazu zaczam si zastanawia, co mog zaoferowa jejw zamian, bo korzyci powinny by obustronne uwaaTerri. Na szkoleniu kadej osobie przypisano bardzo do-wiadczonegolidera z szeregw Citi, ktry mia pomc jejpj w odpowiednim kierunku. Zastanawiaymy si, jakama by rola liderw. Wytumaczono nam, e jeli mamyzamiar skoczy ze spadochronem, to mentor i trener po-mognam spakowa sprzt i podpowiedz, jak wyldowa,a taki opiekun po prostu wypchnie nas z samolotu, kiedynadejdzie odpowiednia pora mwi Terri. Mj opiekunodpowiada za ogromny obszar w Citi, ma szeroki punktwidzenia i myli strategicznie, wic mimo e program jusi skoczy, ja wci si z nim spotykam i mam jego zotemyli poprzyklejane do monitora komputera dodaje.Na przebieg kariery ma wpyw nie tylko to, co umiemy,lecz take to, kogo spotykamy na naszej drodze. Kobietymaj tendencj bd do pomniejszania swoich sukcesw,bd do przypisywania ich grupie. Uwaa si te, e kobie-tyniechtnie podejmuj ryzyko, co moe spowalnia ichawans. Wane jest wic to, eby okazywa im wsparcieoraz promowa pozytywne zachowania.W Citi menederki wyszego szczebla uczestnicz w specjal-niedla nich przygotowanych globalnych programach roz-wojowych,jak np. Coaching for Success, w ramach ktrychbior udzia w szkoleniach i kilkumiesicznych projektach.Panie s te zapraszane na midzynarodowe spotkania,np. do Nowego Jorku, gdzie zapadaj decyzje o strategiinaszej organizacji.Coaching na ywo i w sieciKobiety w polskim zespole take mog liczy na pomocwykwalifikowanych trenerw. Grono 20 menederek przezp roku spotykao si z doradcami, ktrzy mieli przyspieszytempo ich rozwoju i poprawi efekty dziaania. Rwnocze-nieco miesic panie miay okazj uczestniczy w wyda-rzeniach,ktre odbyway si w swobodniejszej atmosferze.Bya to rwnie doskonaa moliwo, aby porozmawiaz osobami zajmujcymi najwysze stanowiska w Citi Han-dlowyczy Citi Service Center Poland i poszuka inspiracji dozmiany. Podczas spotka pojawiay si pytania dotyczceprzywdztwa, kluczowych kompetencji, czynnikw sukcesu,motywacji czy zarzdzania ludmi. Sprzyjao to nie tylkoMAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 26 27. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT Uposzerzaniu wiedzy, lecz take wzajemnemu poznaniu si,co moe okaza si istotne na drodze zawodowej.Naszym pracownikom dajemy te moliwo wysuchaniaspecjalistw spoza Citi, ktrzy pomagaj im w rozwoju oso-bistym.Na ostatnich warsztatach gocili m.in. psychologWojciech Eichelberger, Ewa Foley, ktra radzia, jak dbao form fizyczn, oraz Joanna Malinowska-Parzydo, ktraopowiadaa o tym, w jaki sposb budowa wasn mark.Sie kontaktw mona rozszerza zarwno poprzez osobi-stespotkania, jak i w internecie. Citi zainicjowao globalngrup na portalu LinkedIn pod nazw Professional WomensNetwork, ktra dzi liczy ponad 365 tys. czonkw. Monatam znale m.in. dyskusje o tym, jak zrobi kolejny krokw karierze, czy historie kobiet, ktrym udao si osignsukces. W Citi dziaa ponad 80 grup, w ramach ktrychjest aktywnych ponad 12 tys. kobiet. Citi wspiera takedziaalno organizacji Vital Voices w ramach programwszkoleniowych dla przedsibiorczych kobiet oraz FundacjCalverta w ramach programu Kobiety inwestuj w kobie-ty,na ktrego rzecz zosta przekazany grant w wysokocimiliona dolarw.Dzie kobiet sukcesuGrupa Citi obchodzi Midzynarodowy Dzie Kobiet w spo-sbwyjtkowy. W 2014 r. Citi byo gospodarzem ponad230 programw dla klientw i pracownikw w 173 miastachw 89 krajach, celebrujc Midzynarodowy Dzie Kobiet.8 marca w wielu oddziaach na wiecie organizujemy r-norodnewydarzenia dla naszych pracownikw i klientw,ktre maj budowa pozycj kobiet. W Polsce zaprosilimyna wsplny spacer nasze dyrektorki zarzdzajce i koleankiGrono 20 menederek przez proku spotykao si z doradcami,ktrzy mieli przyspieszy tempo ichrozwoju i poprawi efekty dziaania.aspirujce do zdobycia stanowisk kierowniczych. W piknejscenerii parku Ujazdowskiego mentorki i ich podopiecznemiay okazj porozmawia o swoich dowiadczeniach, otrzy-macenne wskazwki i wzajemnie si pozna od zupenieinnej strony ni na co dzie. Tych kilka godzin dao impotn dawk energii oraz wiedz, ktr trudno naby naszkoleniach. Wiemy, e wiele pa wci si spotyka i wza-jemnieinspiruje.Si daje nam rwnie pomoc innym, dlatego w krajach,w ktrych kobiety s dyskryminowane czy stawiaj pierwszekroki w biznesie, prowadzimy szkolenia, jak zarzdza swoimifinansami, i proponujemy wsparcie mentalne. Natomiastw Polsce w ramach CitiWomen panie kilkakrotnie w ciguroku wczaj si w akcje charytatywne albo same je or-ganizuj.Kobiety kieruj swoj pomoc do domw dziecka,domw samotnej matki oraz orodkw wspomagajcychosoby niepenosprawne. Wierzymy, e nasza dziaalnoprzekada si rwnie na zadowolenie z zatrudnienia w ban-ku.rednia dugo stau pracy kobiety wynosi u nas po-nadosiem lat komentuje Anna Skulimowska, dyrektorkaCentrum Korporacyjnego w Citi Handlowy, ktra razem zemn przewodniczy CitiWomen.MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 27Inicjatywa CitiWomen dziaa w Polsce od 2003 r.Powstaa w ramach szerszego programu CitiDiversitywdraanego przez Citigroup na caym swiecie. Jejmisj jest tworzenie sprzyjajcych warunkw rozwojuzawodowego kobiet i pomoc w pokonywaniu barier.Zakres dziaalnoci obejmuje m.in.: organizowanieszkole, prowadzenie mentoringu, organizowaniespotka, profilaktyk zdrowia i propagowanie pro-kobiecegopodejcia w Citi.Anna Zawocka z Citi Service Center Poland zwizana od 2008 r. Od 2012 r. wspprzewodniczyinicjatywie CitiWomen w Polsce. Absolwentka Wydziau Nauk Politycznychi Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku stosunkimidzynarodowe. Ukoczya studia podyplomowe z zakresu zarzdzaniazasobami ludzkimi. Wczeniejsze dowiadczenia zdobywaa, pracujc dlaPolskich Linii Lotniczych LOT, w ramach portugalskiej grupy finansowejEspirito Santo Investment oraz jako dziennikarka i prezenterka radiowa.W Citi odpowiada za Biuro Wsparcia Biznesu i Komunikacji. 28. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT UMAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 28ANNA TOMCZYKMJCCZalet jazdy na rowerze jest wiele, podobnie jak benefi-cjentw.Osoby, ktre regularnie wybieraj dwa kka, szazwyczaj w lepszej kondycji fizycznej ni uytkownicy sa-mochodwi rzadziej bior zwolnienia lekarskie. Wielu z nichporanna przejadka wprowadza te po prostu w dobrynastrj, co moe przekada si na efektywno w pracy.Ponadto cyklici zmniejszaj natenie ruchu, co jest zba-wiennezarwno dla nich (nie frustruj si, stojc w kor-kach),dla innych uczestnikw ruchu drogowego (mniej sifrustruj, stojc krcej w korkach), jak i dla rodowiska (niewzrasta zanieczyszczenie powietrza). Co wicej, rowerzycinie ponosz wydatkw na paliwo, a nawet mog zarobi.Bonusy finansowe za dojedanie do pracy na rowerze wpro-wadziowiele firm m.in. w Niemczech, Belgii, Danii, Holandiiczy Wielkiej Brytanii. W niektrych takie rozwizanie zaczofunkcjonowa ju w drugiej poowie lat 90., nowoci jestwe Francji. Dopaty wynosz od 15 eurocentw za kilometrw Holandii do 25 eurocentw (ok. zotwki) wanie weFrancji (decyzj rzdu ta kwota jest wolna od podatku).Niektre kraje wprowadzaj do systemu ograniczenia, np.Belgowie otrzymuj 20 eurocentw za kilometr przejecha-nyw drodze do i z pracy maksymalnie za 15 km dziennie.W niektrych organizacjach w Wielkiej Brytanii czy Holandiipracownicy maj do dyspozycji rowery subowe (zakupjednoladw firmy mog zaliczy do kosztw).Ile osb jest chtnych, eby korzysta z takich przywile-jw?Jak podaje portal www.polskanarowery.pl, regularnedojedanie do biura na jednoladach deklaruje 4,5% Fran-cuzw,a 25,7% mieszkacw kraju twierdzi, e tak formtransportu wybiera przynajmniej raz w tygodniu (dane zadziennikiem ekonomicznym Les Echos). W Belgii w 2011 r.odsetek pracownikw docierajcych do firm na rowerzewynosi 8,7%, natomiast w Wielkiej Brytanii 0,24%, alei tak by to dwukrotny wzrost w porwnaniu z 2001 r. (danebrytyjskiego urzdu statystycznego).Na dopaty coraz czciej decyduj si take polskie firmy.Poniej przedstawiamy kilka ciekawych przykadw. Bio-rcpod uwag zamiowanie Polakw do rowerw (wedugbadania CBOS z 2012 r. na rowerze jedzi 70% dorosychPolakw, w tym poowa w celach komunikacyjnych), moeby to prawdziwy hit.Do pracyna dwchkkachJazda na rowerze jest nie tylko bardzoprzyjemna, ale te dobra dla zdrowia tprawd odkrywa coraz wicej pracodawcwi zachca zatrudnionych do korzystania z tejformy transportu do biura. Przy okazji budujewizerunek organizacji przyjaznej rodowisku. 29. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT UKarma rowerzystwBank BG od piciu lat w maju organizuje tzw. niadaniarowerowe. Wybranego dnia do centrali banku przyjedasi wasnych mini ok. stu pracownikw, ktrzy maj namiejscu zapewnione poywne niadanie oraz bezpatnyserwis rowerowy. W akcj angauje si najwysze kierow-nictwo,chociaby Geert Embrechts, pierwszy wiceprezesZarzdu Banku BG, ktry sam regularnie dojeda do pracyrowerem. Cyklici mog liczy na porady ekspertw doty-czcenp. bezpieczestwa. Gomi specjalnymi byli m.in.Marek Konkolewski z Komendy Gwnej Policji oraz RyszardSzurkowski, ekspert kolarstwa i mistrz olimpijski. Podczasostatniego niadania zatrudnieni przejechali w drodze dopracy ponad 1000 km.niadanie rowerowe to tylko cz przemylanej strategiibanku. Od 2012 r. Fundacja BG prowadzi program eduka-cyjnyJed z gow, ktry ma na celu pogbianie zna-jomocizasad ruchu drogowego wrd modziey z mniej-szychmiejscowoci. Duy nacisk pooony jest wanie nabezpieczestwo jazdy na rowerze. Na Facebooku pracownicyprowadz fanpage Kocham rower, majcy ponad 200 tys.likew. Przed oddziaami Banku BG w caej Polsce poja-wiajsi kolejne stojaki rowerowe, a przed gwn siedzibjest nawet strzeony parking dla jednoladw. Firma chtniewcza si te w oglnopolskie lub midzynarodowe akcje,takie jak np. Dzie bez Samochodu. Pracownicy, ktrzydotarli tego dnia do biura bez szkodzenia rodowisku, li-cz,o ile zmniejszyli tzw. odcisk wglowy. Ostatnio byoto ponad 60 kg CO2.Pomaraczowe GazelleING Bank lski ustawi stojaki z rowerami (po pi sztuk)w korporacyjnym pomaraczowym kolorze przed siedzi-bamifirmy w Warszawie i w Katowicach oraz przed od-dziaamiw odzi przy ul. Kopciskiego i w Szczecinie przyul. Wyszyskiego. Pracownicy, jeli tylko maj na to ochot,mog z nich korzysta w godzinach pracy dojedajc naspotkania, wybierajc si na lunch lub w dowolnym innymcelu. Wystarczy, e zgosz to na recepcji, podadz danei wezm kluczyk do zabezpieczenia. Firma zainwestowaaw porzdne rowery marki Gazelle. Zwracaj one uwag,zarwno stojc przed biurem (zachwyciy m.in. blogeraArvinda), jak i poruszajc si po miecie dziki zatrudnio-nymw ING. Przejadki na rowerach maj wic nie tylkoRowery ING Banku lskiego przed siedzib firmy przyPlacu Unii Lubelskiej w Warszawiewpyw na zdrowie i dobre samopoczucie pracownikw, aleprzynosz te bankowi korzyci wizerunkowe.1000 km w drodze do pracyUdzia w kampanii Rowerem do pracy to dla zatrudnionychw Lufthansa Systems Poland nie pierwszyzna. Niektrzyz nich wczyli si w akcj Urzdu Miasta Gdask i w jed-nymtygodniu czerwca przesiedli si z samochodw lubkomunikacji miejskiej na jednolady. Kampania spotkaasi z duym zainteresowaniem w regionie. Zaangaowaosi w ni 61 firm. Aby zachci do aktywnoci fizycznej jaknajwicej osb, wprowadzono element rywalizacji. W Lu-fthansaSystems Poland proekologiczne nastawienie miaoblisko 40 pracownikw, ktrzy w cigu piciu dni, pokonujcdrog z domu do pracy, przemierzyli cznie prawie 1000km. Taki rezultat da firmie trzecie miejsce w kategorii du-ychprzedsibiorstw. W biurze do dyspozycji amatorwjednoladw s szatnie z zapleczem sanitarnym.EkobonyIKEA od dawna pracuje na opini firmy przyjaznej rodowi-sku.W jej strategi wpisuj si take rowery. Ju w 2008 r.firma w nagrod za osignicie dobrych wynikw finan-sowychsprezentowaa pracownikom 1600 jednoladw.Przykadowo krakowski oddzia wczy si w EuropejskiTydzie Zrwnowaonego Transportu, podczas ktregozatrudnieni przyjedajcy na rowerze otrzymywali dar-mowyobiad. Kuszono take bonami do sklepu o wartoci50 z. Zachcano do skorzystania z bezpatnego serwisu.Na zniki, bony do restauracji i sodkie upominki ze sklepikuszwedzkiego mogli liczy take klienci IKEA, ktrzy przedsklepem maj do dyspozycji zadaszony parking i narzdziado naprawy pojazdw.Serwis rowerowy dla mieszkacwDo wrocawian swoj akcj zaadresowaa Nokia Solutionsand Networks (obecnie Nokia), ktra wraz z deweloperemRED Real Estate, budujcym osiedle Nowa Papiernia, zor-ganizowaamobilny serwis rowerowy. Na pocztku sezo-nu w kwietniu i maju mg z niego skorzysta kadychtny. Napinanie acucha, naprawa wiateek, ataniedtek, pompowanie k, regulacja hamulcw m.in. takieprace nieodpatnie realizowali wykwalifikowani serwisanci,by zadba o bezpieczestwo jazdy. Dodatkowo policjanciproponowali oznaczenie rowerw, eby mc je atwiej zi-dentyfikowaw razie kradziey. Koordynatorzy akcji z NSNzapewniali, e wielu zatrudnionych w firmie przyjeda dopracy na rowerze.Nie tylko korporacjeRowerowe inicjatywy s nie tylko domen korporacji. Przy-kadowopracownicy Ganymede, krakowskiego deweloperagier, otrzymuj 3 z dziennie za przyjechanie na rowerzedo pracy. Podobno rekordzici zyskali po 700 z rocznie.Natomiast wielbiciele jednoladw z Blue Media, sopockiejspki IT, zarabiali zotwk za kady kilometr przejechanydo pracy i z pracy. Jednak najpierw musieli przekroczyprg 500 km. Chtnych byo sporo, bo firma przeznaczyana ten cel 23 tys. z. Do kieszeni najbardziej aktywnegopracownika trafio ponad 2600 z.Jeli jeszcze nie ogarna was moda na rowery, warto rozwa-yktr z powyszych opcji w przyszym sezonie. A moemacie inne pomysy?Anna Tomczyk dziennikarka, redaktor, copywriter. Absolwentkadziennikarstwa i komunikacji spoecznej orazlatynoamerykanistyki na Uniwersytecie Jagielloskim.Od czterech lat koncentruje si na publikacjachdotyczcych kariery zawodowej. Jest redaktor naczelnbranowych przewodnikw KarieraPlus. Wsptworzykampanie wizerunkowe pracodawcw. Z MJCC zwizanaod marca 2013 r. Uwielbia literatur faktu.MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 29 30. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT URekrutacjana portalu randkowymANNA WITKOWSKAStrategic Planner, TBWANie od dzi wiadomo, e agencje zdolnymi ludmi stoj.Budowanie zespou zmotywowanych i utalentowanychpracownikw to zadanie rwnie trudne jak dogadywaniesi z klientami w kwestii kreatywnych rozwiza, a czasemnawet trudniejsze. W przypadku rekrutacji na twrcze sta-nowiskapojawia si jedno zasadnicze pytanie: Jak dotrzedo najlepszych z brany?. Nie jest to atwe zadanie, bonasz target nie ma duo czasu na przeszukiwanie ofert.Nudne ogoszenia odrzuca z automatu, a bierze pod uwagjedynie te, ktre polecaj znajomi. W opisywanym przypadkutrudno bya podwjna, bo zaleao nam na znalezieniudwch niezalenych kreatywnych, ktrzy byliby w staniestworzy dobrze funkcjonujcy zesp. Zastanawiajc sinad tym, gdzie moemy spotka t idealnie dopasowanpar, uznalimy, e najlepiej szuka tam, gdzie partnerzyfaktycznie si cz na Tinderze.Wybr narzdzia nie by przypadkowy. Tinder to niszowaaplikacja, jednak wikszo osb z brany instaluje wszelkienowinki po to, by by na bieco. Dobr takiego kanaudojcia dawa nam pewno, e docieramy do tych, ktrzypodaj za trendami. Tinder wietnie wpisuje si w modna fast live kupujemy szybko, jemy w popiechu i takte poznajemy ludzi przy wykorzystaniu aplikacji mobilnychi portali spoecznociowych. Nie chcemy ju przez dwiegodziny uzupenia swojego profilu na Badoo czy Sympatiii potwierdza naszych danych na milion sposobw. Liczysi czas zakadasz konto przez Facebooka i po kilku mi-nutachjeste uytkownikiem Tindera. Pniej jest jeszczeatwiej widzisz zdjcie, przesuwasz palcem w lewo albow prawo, by wybra osob, z ktr masz ochot nawizaznajomo. Szybko dziaania idealnie dopasowana dobraku czasu ludzi kreatywnych.Zaleao nam na znalezieniu dwchniezalenych kreatywnych, ktrzy bylibyw stanie stworzy dobrze funkcjonujcyzesp. Uznalimy, e najlepiej szukatam, gdzie partnerzy faktyczniesi cz na Tinderze.Wiedzc, e udao nam si zidentyfikowa unikalny sposbdotarcia do grupy docelowej, rozpoczlimy planowaniecaej akcji. Stworzylimy profile Toli Boskiej i Witka Ambarasa(pierwsze litery imion i nazwisk to nie przypadek), ktrzynawizywali kontakty, prowadzili rozmowy i zachcali doprzesania swojego CV czy portfolio do TBWA. Scenariuszerozmw dopasowalimy do charakteru medium. Pracow-nicydziau kreacji, ktrzy kryli si za twarzami Witka i Toli,namierzali rozmwcw po ich zainteresowaniach, zadajckrtkie pytania, ktre weryfikoway, czy maj do czynie-niaz ludmi pracujcymi w brany reklamowej (np.: Lewczy miecz? wskazujce na nagrody w najwaniejszychkonkursach kreatywnych), i w ten sposb zapraszali ich dorekrutacji. By jeszcze precyzyjniej zawzi nasz grup, wy-korzystalimywaciwoci geolokalizacyjne Tindera. Witeki Tola przemieszczali si w okolicach najlepszych agencjii w ten sposb zawali promie swych poszukiwa. Mimoe nie mamy szczegowych danych mwicych o liczbieuytkownikw aplikacji w Polsce, to wiemy, e Witek i Tolamieli pene rce roboty przez cay czas trwania akcji.Rezultaty przeszy nasze najmielsze oczekiwania. Zacze-pianeosoby przejawiay due zainteresowanie i otwartowobec naszego pomysu. Ich entuzjazm da nam jeszczewicej energii do dziaania. Dotychczas przeprowadzilimyblisko 200 rozmw; Tola zostaa zaproszona 46 razy nakaw i usyszaa 89 komplementw w kocu nie mo-nazapomina o tym, do czego zosta stworzony Tinder.Najwaniejsze jednak, e udao nam si zebra ponad 70znakomitych zgosze, i to w pojedynczej turze rekrutacjitrwajcej miesic. Przed nami jeszcze drugi etap rozmw. Junie moemy si doczeka ich rezultatu i momentu, w ktrympoznamy team stanowicy nasz Perfect Creative Match.MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 30 31. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT UMAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 31Z wizyt uWyborowa Pernod Ricard 32. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT ULipiec 2008 r. przynis pracownikom Wybo-rowaPernod Ricard du zmian. Z budynkupowstaego w latach 70. przenieli si do nowoczesnegowieowca zwanego WarszawskimCentrum Finansowym. Jeli miabym jednymzdaniem okreli zmian, to powiedziabym,e wszystko jest inne zarwno standard, jaki aranacja przestrzeni. Wczeniej biuro znaj-dowaosi na dwch pitrach i pracowalimyw dwu-, trzy- lub czteroosobowych pokojach.Tu poow stanowi open space, a poow po-wierzchniazamknita. Jeli chodzi o materiay,to jest to gwnie szko (gdzieniegdzie uzupe-nioneo kamie), dziki ktremu mamy wrae-nieotwartej przestrzeni opowiada KrzysztofKrakowiak, kierownik Dziau Administracji.Taki wystrj nie jest przypadkowy. W kadymcalu ma odzwierciedla kultur i wartoci firmy.W poszczeglnych salach znajduj si odnie-sieniado marek. Charakter wystroju odda-jepresti biznesu Wyborowa Pernod Ricard,przedsibiorczo i kreatywno pracownikw,denie do doskonaoci i dynamizm, a takeotwarto i transparentno w prowadzeniubiznesu mwi Monika Marczak, HR BusinessPartner.Na nowe biuro pracownicy zareagowali entuzja-stycznie.Czy byo ono dla nich zaskoczeniem? Nie. Plan nowej siedziby zosta wypracowa-nyna spotkaniach architekta z menederamii czonkami zarzdu. Ale pozostali pracownicybyli na bieco informowani o postpie praci mogli zgasza swoje pomysy przeoonym zaznacza Krzysztof Krakowiak.W biurze oprcz open space jest sze sal kon-ferencyjnych,biura czonkw zarzdu i niekt-rychmenederw. Najwiksz zamknit salstanowi bar, w ktrym odbywaj si nie tylkofirmowe imprezy, ale przede wszystkim szko-leniai zebrania. Kiedy potrzebujemy zorga-nizowaspotkanie caego zespou, eby np.przekaza wane informacje, zapraszamy dobaru. Jest tu cae zaplecze techniczne: projek-tor,rzutnik, ekran oraz nagonienie. Natomiast MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 32 33. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT Uwieczorami mona uruchomi pen infrastruk-turdo profesjonalnego przygotowywaniakoktajli. A przy okazji spojrze na Warszaw,ktra mieni si rnymi barwami wiate mwiKrzysztof Krakowiak.Siedziba firmy Wyborowa Pernod Ricard jestnie tylko atrakcyjna, ale take funkcjonalna. Od momentu przeprowadzki kontakt midzyludmi jest duo bliszy, udao nam si bar-dziejzintegrowa, a nowoczesny wystrj dajenam duo energii. Stanowi on take wartodla nowych pracownikw. Ludzie pozycjonujpracodawcw zgodnie z tym, co widz, a kie-dyprzychodz do naszej siedziby, postrzega-jnas w kategorii premium. Uwaam, e nietylko pracownicy tworz atmosfer, ale takeprzestrze, wic mimo e urzdzenie obecnejsiedziby byo du inwestycj, byo warto komentuje Krzysztof.W warszawskim biurze pracuje obecnie120 osb. To o ponad 20 osb wicej niw momencie przeprowadzki, a firma dalej sirozwija. W pewnej chwili 2000 m moe namnie wystarczy, ale ju rozwaamy rne sce-nariusze koczy Krzysztof Krakowiak.A.T.MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 33 34. employerbrandingconsultants mjccSkutecznie budujemywizerunek pracodawcw534 550 534 mjcc@mjcc.pl www.mjcc.pl