Magazyn Employer Branding Q3 2014

Download Magazyn Employer Branding Q3 2014

Post on 26-Jun-2015

1.384 views

Category:

Recruiting & HR

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Employer Branding Magazine. Polish employer branding quarterly. Inspiration, case studies and advice. Q3 2014 edition: EY, Kemira, KPMG, Ceneo, Citi, TBWA, Wyborowa Pernod Ricard and many more. Magazyn Employer Branding. Kwartalnik o budowaniu marki pracodawcy. Inspiracje, prezentacje case studies i porady. Wydanie Q3 2014: EY, Kemira, KPMG, Ceneo, Citi, TBWA, Wyborowa Pernod Ricard i inne.

TRANSCRIPT

  • 1. Numer 3(6)/2014ISSN: 2300-6684Milowy krokbrany EBPodrpo kandydatwRekrutacja na portalurandkowym

2. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT U142810Drodzy EB-owcy!Jesie to intensywny czas dla specjalistwod wizerunku pracodawcw. Przemierzamyca Polsk, z jednej uczelni na drug, ebyspotka si ze studentami i dowiedzie siczego wicej o pokoleniu Y. O tym, jakprzygotowa si do targw i jak si podczasnich wyrnia, pisze Aneta Tur z MJCC.Nie tylko na targach mona zaobserwowa,e brana EB nieustannie ewoluuje. Komuni-kacjaz grup docelow jest dzi na znaczniewyszym poziomie ni kiedy. Niestety niedotyczy to wszystkich, ale przynajmniej ronie wiadomo, e powinnotak by. A jak byo kiedy? Anna Woniak z EY wspomina czasy, kiedydo kandydatw dzwonio si na telefony stacjonarne. Opowiada teo tym, jak EY, ktry wydawa si modym ludziom niedostpny, ociepliswj wizerunek.Wiele organizacji staje przed wyzwaniem zrekrutowania osb ze zna-jomociniszowych jzykw obcych. Przedstawiciele Kemiry pojechalipo pracownikw biegle wadajcych fiskim do Skandynawii. Natomiastspecjalistw z niderlandzkim szukali wrd Polakw mieszkajcych w Ho-landii.Aby do nich dotrze, wybrali nietypowe kanay komunikacjiW tym numerze piszemy rwnie o tym, jak, zachcajc pracownikw doprzyjedania do biura na dwch kkach, promowa zdrowy styl ycia(i swoj firm). Pacenie rowerzystom za kady kilometr to tylko jedenz pomysw. Lektur Magazynu wsplnie skoczymy w barze firmyWyborowa Pernod Ricard, z ktrego jest pikny widok na Warszaw.redaktor Magazynu Employer BrandingWydawca:MJCC Employer Branding Consultantsul. Stpiska 22/30, 00-739 Warszawawww.mjcc.pl mjcc@mjcc.plKontakt:magazyn@employerbranding.plRedaktor prowadzca:Anna Tomczyk, MJCCPORADNIK14 Jesie targami pracy si zaczyna...17 Czytaem to w naszej firmowej gazecieCASE STUDIES20 Podr po kandydatw23 Studencka kuchnia od KPMG24 Poprawi komfort mylenia26 Kobieta potrafi28 Do pracy na dwch kkach30 Rekrutacja na portalu randkowymZ WIZYT U31 Wyborowa Pernod RicardSpis treciWIADOMOCI3 HR Solutions Trends3 Marketing w sukcesie HR4 Najlepsi wedug Aon Hewitt4 Career EXPO5 Bogowie5 Dobre przykady5 Kontrowersyjne benefity6 Jak znale programistw? Wyszkoli ich!6 Kariera na grillu6 Luxoft rzuca wyzwanie informatykom8 #ALSIceBucketChallengeEB WEDUG10 Milowy krok brany EBAnna TomczykProjekt okadki: MJCCProjekt i skad:MJCC i Pracownia Register,ul. Halczyna 7, 30-086 Krakwwww.pracowniaregister.plKorekta:Stylograf Magorzata OlszewskaWszystkie materiay znajdujce si w Magazynie EB s chronione prawem autorskim. Redakcja zezwala na cytowaniei publikowanie treci zawartych w Magazynie wycznie w celach niekomercyjnych, pod warunkiem podania rdawraz z linkiem do elektronicznej wersji Magazynu. Treci nie mog by opracowywane i zmieniane bez wiedzy redakcji.W Magazynie wykorzystano zdjcia z Shutterstock.com i Fotolia.com oraz fotografie bdce wasnoci opisywanych firm.MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 2Fot. Micha Msior, www.madmassa.com 3. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT UMarketing w sukcesie HRTemat employer brandingu cieszy si coraz wikszym za-interesowaniem,rwnie w rodowiskach akademickich.30 padziernika Koo Naukowe Zarzdzania ZasobamiLudzkimi wraz ze Szko Wysz Psychologii Spoecznejzorganizuje konferencj Marketing w sukcesie HR, ktrejtematem bd zagadnienia zwizane z marketingiem i HR.Osoby zainteresowane problematyk budowania wizerun-kupracodawcw specjalici, freelancerzy oraz studen-ci bd mogy najpierw wysucha prelekcji na tematemployer brandingu, a nastpnie wybra jedn z czterechrwnolegych cieek tematycznych: CSR (spoeczna od-powiedzialnobiznesu), metoda bada postaw utajonychpracownikw, personal branding, start-upy w sukcesie HR.Prelegentami bd m.in.: Joanna Kamiska (HR z pasj),dr Agnieszka Popawska (SWPS), Natalia Hatalska i AnnaMikulska z MJCC.Jak mwi przewodniczca KN ZZL Olga Muzyczuk,Marketing w sukcesie HR to wicej ni konferencja na-ukowa. Jako organizatorzy chcemy realnie wpynna promocj kultury organizacyjnej opartej o wartoci.Liczymy na to, e zintegrowanie dziaw marketingu i HRpozwoli im wsplnie stworzy now jako. Uczestnikwkonferencji bdzie goci Pomorski Park Naukowo-Tech-nologicznyw Gdyni, ktry jest rwnie partnerem strate-gicznymwydarzenia. Udzia w konferencji jest bezpatny,a chtni mog si rejestrowa na stronie wydarzenia.HR Solutions Trends27 listopada w Warszawie odbdzie si konferencja HRSolutions Trends. Zostan podczas niej zaprezentowanenowoczesne systemy i rozwizania informatyczne dladepartamentw Human Resources. Kluczowi gracze narynku przedstawi swoje produkty i usugi, a branowieksperci podziel si wiedz i dowiadczeniem. Sto-sowanienowoczesnych rozwiza informatycznych toklucz do sukcesu. Dlatego te s one coraz czciej wy-korzystywanerwnie w procesie zarzdzania zasobamiludzkimi. Coraz wicej szefw dziaw personalnychwdraa je i korzysta z nowych technologii oraz opro-gramowaniam.in. do oceny pracownikw zapewniajorganizatorzy.Kluczowe zagadnienia, ktre zostan poruszone podczas wydarzenia: Usprawnienie organizacji poprzez elektronicznyobieg dokumentw kadrowych Podniesienie wydajnoci poprzez wprowadzenieoceny efektywnoci z automatycznymwyliczaniem premii Systemy pracy grupowej Automatyzacja pracy i optymalizacja procesww dziaach HR Systemy suce do szybkiego i atwegoraportowania Narzdzia IT w procesach rekrutacyjnych korzyci i zalety Rozwizania wspierajce nauczanie na odlego e-learning, m-learning, wideokonferencje Najwaniejsze trendy w obszarze technologiidla HR Nowoczesne narzdzia e-rekrutacji Portale spoecznociowe w realizacji misjii zada HR Systemy automatyzujce zarzdzanie zasobamiludzkimi Potencjalne zagroenia ze strony technologiiIT dla skutecznej ochrony danych osobowychi prywatnoci pracownika zasady ichzabezpieczania Skutki karno-prawne naduy w zakresieujawniania lub nieujawniania danychosobowychKonferencja jest bezpatna, jednak trzeba si wczeniej zarejestrowa. Liczba miejsc jest ograniczona.Wicej na: www.hrtrends.plMAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 3 4. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT UBadanie Aon Hewitt: najwyej i najniej oceniane obszary rodowiska pracy rednio w Polsce i wrd Najlepszych PracodawcwWARUNKI PRACYADEKWATNOZARZD KARIERARWNOWAGAPRACA-YCIE PROCESYSPJNO MARKIPRACODAWCYWSPPRACOW-WARUNKI PRACYPACYADEKWATNORWNOWAGAPRACA-YCIEORIENTACJA NA PACYKARIERALUDZIPROCESYNAJLEPSI PRACODAWCY 2014Career EXPO,na jesie ju w trzech, a nawiosn w siedmiu miastachJu wkrtce rusza kolejna edycja Career EXPO targw pracyskierowanych do studentw, absolwentw i specjalistw. PozaPoznaniem (30.10) i Wrocawiem (19.11) list jesiennychlokalizacji uzupeni Krakw (27.11). Natomiast na wiosnbd to: Wrocaw, Pozna, Krakw, Warszawa, d, Gdaski Katowice.W ramach jesiennych wydarze odbywaj si szkolenia, debatyi prelekcje. Wrd tematw znalazy si m.in.: Personal bran-dingw social media, Jak osign sukces w yciu i w pracy,Nie musisz by jak Steve Jobs czego pracodawcy oczekujod modych? oraz Jakie mam szanse zosta prezesem?.Wicej informacji: www.careerexpo.plKontakt dla firm: wiktor.fiszera@careerexpo.pl, tel. 503 135 667-NICYWSPPRACOW--NICY ZADANIANajlepsi wedug Aon HewittW dziewitej edycji rankingu Najlepsi Pracodawcy zwyci-yli:Intel Technology Poland, Towarzystwo UbezpieczeLink 4 oraz Xstream odpowiednio w kategoriach bardzoduych (powyej 1000 pracownikw), duych (od 250 do1000 osb) oraz maych i rednich przedsibiorstw (do250 zatrudnionych). W projekcie wzio udzia 108 firm.Badanie Aon Hewitt mierzy wskanik zaangaowania za-trudnionych.U Najlepszych Pracodawcw uksztatowasi on na poziomie 77%, utrzymujc tym samym najwy-szyz dotychczasowych wynikw na polskim rynku. Wrdwszystkich przebadanych organizacji wskanik osignpoziom 50%. To o 1 punkt procentowy mniej ni w ubiegymroku, ale wicej ni w poprzednich latach, kiedy oscylowawok 4448%.Z badania wynika, e Najlepszych Pracodawcw wyrniajczonkowie zarzdu, ktrzy s postrzegani jako skuteczniREDNIO W POLSCE 2014realizatorzy firmowej strategii, rwnoczenie zorientowanina ludzi. Drugim wyznacznikiem firm, ktre osignywysokie rezultaty, jest wiarygodna i spjna marka. Na-tomiastnisko zostaa oceniona dbao o zachowanierwnowagi midzy yciem zawodowym a prywatnym,a to jest niezbdne, aby w dugim okresie utrzyma za-angaowaniei motywacj zatrudnionych.Przedstawiciele pracodawcw odebrali wyrnienia pod-czasgali, ktra odbya si 21 padziernika w Warszawie.Gociem specjalnym by John Shiels, CEO Manchester Uni-tedFoundation. Podzieli si on swoimi dowiadczeniamidotyczcymi tworzenia zwyciskich zespow, a takerozwijania liderw. John Shiels opowiedzia take o tym,jak biznes moe czerpa z dowiadcze sportu w obszarzeangaujcego przywdztwa.Pena lista laureatwMAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 4 5. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT UBogowie14 padziernika PZU zainauguro-waokolejn kampani employerbrandingow pod hasem PZU.Przycigamy najlepszych. Tymrazem bohaterem jest boski Thor,syn Odyna.Dobre przykadyMiasto Pozna nowy rok akademicki przywitao pro-jektemBusiness Mentor. W jego ramach jedenastuprzedstawicieli kadry zarzdzajcej poprowadzi wyka-dyotwarte dla studentw. Przedsibiorcy przedstawiwasne case studies, ktre pozwoliy im na osigniciesukcesu w biznesie.Do projektu Business Mentor wczyy si firmyzrzeszone w Konsorcjum Marki Pozna: Alba, Beyond,Century Link, DGA, Hama, INEA, NIVEA, Rule Finan-cial,TPA Horwath, Solaris oraz Volkswagen Pozna. Dla nas to szansa, by pokaza modym ludziom naprzykadzie DGA, ktre ma za sob prawie 25-letnihistori, e biznes to nie tylko sukcesy, ale te poraki,z ktrych naley zrobi dobry uytek. Chcielibymyw ten sposb zainspirowa uczestnikw do przemy-leoraz przekaza cenne wskazwki wynikajcez wielu lat praktyki, ktre na pewno wykorzystajw swojej pniejszej karierze zawodowej mwiAndrzej Gowacki, prezes firmy DGA.Dodatkowe informacje: www.marki.poznan.plKontrowersyjne benefityFirmy posuwaj si coraz dalej, wymylajc nowebenefity dla pracownikw. Facebook zdecydowasi refundowa zatrudnionym kobietom zamraa-niekomrek jajowych. Od stycznia podobn ofertwprowadza rwnie Apple poda Nbcnews.com. Tokosztowna procedura. W USA wie si z opat rzdu10 tys. dolarw i 500 dolarami rocznie za przetrzymy-waniekomrek. Zwolennicy takiego rozwizania pod-krelaj,e dziki niemu kobiety bd mogy odoydecyzj o macierzystwie i ksztatowa ycie wedugswoich potrzeb. Jednak nie brakuje komentarzy, eorganizacje, zamiast wprowadza takie rozwizania,powinny raczej budowa przyjazne rodowisko pracydla modych rodzicw.Przycigamy najlepszychstopada na 16 uczelniach w Polsce odbd si szkoleniaKampusu Ekspertw PZU. Pojawi si te stoiska targowepromujce jesienne konkursy oraz wiosenne stae i prak-tyki.Natomiast na pocztku grudnia rusz Dni OtwartegoBiznesu. Kady dzie pozwoli uczestnikom pozna kulisypracy w innym obszarze (inwestycje, sprzeda, marketing,projekty IT, zarzdzanie strategiczne i projekty). Ponadtochtni bd mogli rozwiza realne case study.PZU zaplanowao rwnie kolejn edycj konkursu Inwe-stycjaw Przyszo, polegajcego na prezentacji i pro-mowaniuwideo CV uczestnikw. Ubezpieczyciel pojawi sitake na konferencjach i szkoleniach wsppracujcych z nimorganizacji studenckich (m.in. AIESEC, SF BCC, NZS orazESN). Dziaania bd prowadzone take na YouTube orazna duych portalach spoecznociowych i rekrutacyjnych,m.in. na Pracuj.pl czy LinkedIn.O pomysach PZU na promocj marki pracodawcy przeczy-taszw rozmowie z Maciejem Hass, ktr opublikowalimyw 4. numerze Magazynu.Thor kandyduje do pracy w PZU i chce pokaza, na co gosta. Potrafi zrobi piorunujce wraenie i udzieli byska-wicznejpomocy. Jednak to, jak potoczy si jego kariera,zaley od internautw. Mog oni gosowa na filmiki pre-zentujcetalenty Thora, a przy okazji wygra tablet. Ponad-tona stronie kampanii: Przyciagamynajlepszych.pl monastworzy swoje CV godne wiecznej chway. Chcemyzachci odbiorcw kampanii do interakcji i podjcia kon-kretnychdziaa. Aplikacja jest niejako generatorem CV.Uytkownicy mog zmieni twarz Thorowi czy stworzykreatywny opis swoich boskich cech, ktre bd przy-datnepodczas pracy w PZU. Kady moe przygotowatakie CV, wydrukowa je lub udostpni znajomym mwiAgnieszka Kiewesz z dziau marketingu PZU. Kobiety przypomocy aplikacji mog zamieni si w bogini (wersj dlapa zamieszczono na stronie z opnieniem. Wczeniejnasza redakcyjna koleanka zostaa synem Odyna ).W ramach kampanii zaplanowane s eventy skierowanedo studentw i absolwentw. Od 13 padziernika do 5 li-MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3(6)/2014 # 5 6. WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT ULuxoft rzuca wyzwanieinformatykomLuxoft wpad na pomys, jak wyowi najwikszetalenty na rynku IT. Zorganizowa Java RecruitmentChallenge, podczas ktrego programici mogli spraw-dziswoj wiedz i umiejtnoci oraz porwna siz innymi. Aby wzi udzia w konkursie, trzeba byozarejestrowa si przez formularz na stronie firmy(zrobio to blisko 60 osb) i 14 lub 15 padziernikamidzy godzin 8 a 18 przyj do siedziby przed-sibiorstwaw Krakw Business Park. Na Java Re-cruitmentChallenge zdecydowao si 25 chtnych.Odpowiadali na pytania specjalistw z Luxoft i roz-wizywalijedno zadanie z kodowania. Kady otrzymaspersonalizowany raport opisujcy kompetencje orazkoszulk polo z logo firmy. Osoby, ktre uzyskay re-zultatpowyej 70 punktw (na 100), dostaway biletydo kina. Omiu uczestnikw otrzymao ofert pracy.Zwycizca wygra iPada.Dlaczego Luxoft zdecydowa si na tak akcj? Chy-badla kadego to, co zdobywane, co nie przychodziatwo, stanowi du warto. W dodatku programicito grupa spoeczna, ktra w wikszoci ceni sobierywalizacj. Du satysfakcj przynosi im znajdowaniebdw w zastanym kodzie, ulepszanie obecnych roz-wizai odkrywanie nowych. Poprzez konkurs chcie-limyte podkreli, e Luxoft to nie jest zwyczajnafirma. Stawiamy na wiedz i umiejtnoci, potrafimyje doceni mwi dr Ewelina Jurczak, Marketing Ma-nagerw Luxoft.Jak znale programistw? Wyszkoli ich!rozpoczli przygod z bran nowych technologii. Na40-dniowe stae przyjo ich osiem lokalnych przedsi-biorstw:Volanto, Quantum Lab, Foreto, SpeedNet, Atena,Dom Finansowy QS, Younity i HolonGlobe. Po tym okresieistnieje moliwo kontynuowania wsppracy z poszcze-glnymifirmami.Inicjatyw wspieraj: Gdaski Park Naukowo-Technologicz-ny,Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, InvestGDA,Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia, Great Vibes.Wicej o projekcie: www.code20.pl.rdo: IBM PolskaPodczas wydarzenia IBM przekaza Katedrze Informa-tykiAkademii Grniczo-Hutniczej rozwizanie PureDataSystem for Analytics, ktre umoliwia analiz ogromnychiloci danych w bardzo krtkim czasie. Studenci i dok-torancibd mogli z niego korzysta przy pisaniu pracdyplomowych oraz prowadzeniu projektw naukowych.W midzyczasie firma prezentowaa poszczeglne dzia-y,zachcaa do aplikowania na aktualne oferty praktyki pracy oraz zbieraa zapisy na warsztaty w IBM PolandSoftware Lab. Na potrzeby akcji zaoono stron inter-netow:www.grillowaniezibm.pl.Deficyt programistw doskwiera wielu przedsibiorstwom.Pomorska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych postanowiaznale na to lekarstwo i przy udziale lokalnych przedsi-biorstwzorganizowaa projekt CODE 2.0.Przez 54 dni 15 osb zarejestrowanych j...