Magazyn Employer Branding Q2 2014

Download Magazyn Employer Branding Q2 2014

Post on 01-Apr-2016

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Magazyn Employer Branding. Kwartalnik powicony tematyce budowania wizerunku pracodawcy. Wywiady, artykuy merytoryczne oraz inspirujce studia przypadkw zarwno z Polski, jak i z zagranicy. W numerze m.in. wywiad z prof. A. Bliklem, case studies firm Kainos, Phoenix Contact, HP czy Contact Center One, a take porady na temat targetowania kampanii employer bradingowych.

TRANSCRIPT

 • Numer 2(5)/2014

  Rekrutuj, dzielc si wiedz

  Dobra firma dla geja

  Z armaty do mrwki, czyli o targetowaniu dziaa EB

 • MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 2(5)/2014 # 2

  WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES ZWIZYT U

  Wydawca: MJCC Employer Branding Consultants ul. Stpiska 22/30,00-739 Warszawa www.mjcc.pl mjcc@mjcc.pl

  Kontakt: magazyn@employerbranding.pl

  2614

  PORADNIK

  14 Z armaty do mrwki, czyli o targetowaniu dziaa EB

  CASE STUDIES

  16 Zarzdzanie przez nauczanie 20 Dobra firma dla geja23 Rodem ze redniowiecza26 Wiele kultur jeden cel28 Edukacja szyta na miar

  Z WIZYT U

  31 Lemon Sky JWT

  Spis treciWIADOMOCI

  3 Najlepsi pracodawcy 6 Dobroczynne gotowanie 6 Para Prezydencka wspiera

  pracodawcw przyjaznych rodzinie 7 Rekrutacja bez ogosze 7 Stres w pracy? Nie, dzikuj!8 Wakacje z misj8 Sprawdzanie subowych maili

  po godz. 18 nielegalne we Francji8 Nowy konkurs dotyczcy EB! 9 Modzi ludzie w starciu z rynkiem

  pracy ju od liceum

  EB WEDUG

  10 Rekrutuj, dzielc si wiedz

  Korekta: STYLOGRAF, Magorzata Olszewska

  Projekt i skad: MJCC

  Wszystkie materiay znajdujce si w Magazynie s chronione prawem autorskim. Redakcja zezwala na cytowanie i publikowanie treci zawartych w Magazynie wycznie w celach niekomercyjnych pod warunkiem podania rda wraz z linkiem do elektronicznej wersji Magazynu. Treci nie mog by opracowywane i zmieniane bez wiedzy redakcji. W Magazynie wykorzystano zdjcia z biblioteki Shutterstock.com oraz zdjcia bdce wasnoci opisywanych firm.

  Drodzy EB-owcy!

  Drugi rok naszego istnienia rozpoczynamy niedugo po tym, jak pracodawcy odebrali nagrody za swoje kampa-nie employer brandingowe. Jako redaktorzy Magazynu cieszymy si, e s wrd nich ci, ktrych projekty opisy-walimy na naszych amach. Jeli chcecie np. wiedzie, dlaczego nagrodzono Luxoft, BCG czy PKO BP, wrcie do poprzednich numerw MEB-u i przeczytajcie, co o swoich dziaaniach powiedzieli nam przedstawiciele tych firm. Mamy nadziej, e ci, ktrych przypadki opi-sujemy teraz, swoje wyrnienia zdobd w kolejnych konkursach, ktre jeszcze w tym roku przed nami.Co przygotowalimy dla Was w wakacyjnym wydaniu? Z prof. Andrzejem Bliklem rozmawiamy m.in. o zaufaniu do pracownikw i filo-zofii zarzdzania jakoci; z Agnieszk Domaga o projekcie studiw dualnych oraz wsppracy z uczelniami. Natomiast Agnieszka Orowska, prezes Globalnego Centrum Biznesowego Hewlett-Packard, opisuje, jak HP pomaga obcokrajowcom zaaklimatyzowa si w Polsce i w firmie.Wdrwk po employer brandingowych kampaniach skoczymy tym razem od-poczynkiem na chabrowej sofie w biurze Lemon Sky. Wydaa si nam wietnym miejscem, by przysi i przez chwil pomyle o wyzwaniach, ktre czekaj nas po wakacjach.Niezalenie od tego, gdzie bdziecie spdza urlop, miejcie oczy szeroko otwarte. Poza biurem, kiedy nie goni terminy i nad gow nie wisz kolejne zobowizania, najatwiej o wietne pomysy. Szukajcie ich wic, a po wakacjach wrcie z energi, by je wdraa. I zdobywa kolejne nagrody za genialne kampanie.

  Anna Mikulska Employer Branding Director & Partner, MJCC

  20

 • MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 2(5)/2014 # 3

  WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT U

  CertyfikatyGreat Place to WorkInstytut Great Place to Work 26 marca po raz szsty ogosi List Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce. Wrd zwycizcw rankingu znalazo si najwicej firm z brany IT i sektora handlu detalicznego. Nagrody przyznano w trzech kategoriach, w zalenoci od liczby zatrudnionych osb. W tym roku Instytut w patnym badaniu przeanalizowa i oceni funkcjonowanie 70or-ganizacji, o 40% wicej ni w 2013 r. Ewaluacja obejmowaa dwa obszary: wskanik zaufania w firmie stanowicy 2/3 wagi oceny oraz audyt kultury organizacyjnej w 1/3 decydujcy o wyniku. W rezultacie na Licie Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce w 2014 r. znalazy si 24 firmy trzy w kategorii do 50 pracownikw (pierwsze miejsce dla EDP Renewables Polska), 16 zatrudniajcych do 500 osb (zwycizc okaza si SAS Institute Sp. z o.o.) i pi z przedziau powyej 500 pracownikw (na pierwszym miejscu Grupa IKEA w Polsce).

  Randstad AwardPlebiscyt organizowany przez agencj doradztwa personalnego i pracy tymczasowej Randstad obejmuje 150 najwikszych pracodawcw w Polsce. Przebadano 8000 potencjalnych pracowni-kw, prb reprezentatywn dla polskiego spoeczestwa ze wzgldu na wiek i pe. Najwyej ocenion firm zosta Mercedes-Benz Polska za wysokie zarobki, przyjazn atmosfer oraz moliwoci rozwoju zawodowego. Na drugim miejscu w rankingu znalaza si Toyota Motor Manufacturing Poland, wyrniona za wysokiej jakoci szkolenia, silne kierownictwo oraz inte-resujce zadania w pracy. Dziki dobrej sytuacji finansowej i tworzeniu warunkw do rozwoju w ramach struktury firmy trzecie miejsce na podium zaj Samsung Electronics Polska. Z pierwszej pozycji na czwart spada w rankingu polska spka KGHM Polska Mied.

  Pracodawca JutraPolska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci we wsppracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarzdza-nia Kadrami po raz drugi zorganizowaa konkurs Pracodawca Jutra. Jego celem jest wyrnienie pracodawcw, ktrzy z zaangaowaniem podchodz do edukacji osb wchodzcych na rynek pracy. Tytu Pracodawcy Jutra podczas wrzeniowej gali otrzymaj: Animex Food, ArcelorMittal Poland, Famot Pleszew, Fluor, JCommerce, JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzewska (kategoria

  Najlepsi pracodawcy

  W ostatnim czasie najwiksze instytuty i organizacje ogosiy wyniki bada pracodawcw w Polsce. Rozdano take nagrody employer brandingowe. Czas na krtkie podsumowanie.

 • MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 2(5)/2014 # 4

  WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT U

  MSP), KGHM Polska Mied, Krajowy Rejestr Dugw Biuro Informacji Gospodarczej, Sabre Polska. Z list wyrnionych firm mona zapozna si na stronie projektu.

  Studenckie wyrnieniaUniversumWizerunek pracodawcw w oczach studentw odzwierciedla m.in. ranking publikowany przez Universum. Tegoroczne wyniki opracowano na podstawie 23 599 ankiet wypenio-nych przez studentw 71 polskich uczelni. Zaprezentowa-no rwnie oddzielne rankingi dla siedmiu bran. Wyniki ogoszono w czasie majowej Gali Universum Awards 2014. W kategoriach biznes i IT zwyciya firma Google, gosami przyszych inynierw wygraa Skanska. Liderem w dziedzi-nie nauk przyrodniczych zostaa firma Bayer. Najwikszym uznaniem studentw nauk humanistycznych cieszy si TVN. Prawnicy docenili prac w EY. Natomiast w brany medycz-nej pierwsze miejsce zajo Centrum Medyczne Enel-Med.

  Trendence Graduate BarometerRanking ma na celu wyonienie wymarzonych miejsc pracy dla wieo upieczonych absolwentw. Badane s dwa ob-szary biznes oraz IT/inynieria. W tym roku w obu z nich pozycj lidera zajo Google Poland. W biznesie na drugim miejscu znalazo si EY, natomiast w IT/inynierii Microsoft. W zestawieniu w poszczeglnych kategoriach pojawio si odpowiednio 19 i 16 nowych firm.

  PotetnialparkBadanie zrealizowane przez firm Potentialpark bierze pod uwag 325 kryteriw. Na podstawie 1211 odpowiedzi re-spondentw wyoniono list 30 podanych pracodawcw. W pierwszej trjce zwycizcw znalazy si kolejno KPMG, Deloitte i EY. KPMG zostao take uhonorowane tytuem Top Career Website 2014. Firm, ktra wedug respondentw najbardziej efektywnie wykorzystuje potencja social media, okazao si Deloitte.

  Nagrody HR Innovator7 maja podczas pierwszego dnia Kongresu Kadry rozdano statuetki HR INNOVATOR w dwch kategoriach: organizacje

  biznesowe i organizacje spoza biznesu. Celem konkursu byo wyonienie innowacyjnych sposobw na rozwizanie proble-mw i wyzwa personalnych w organizacjach. Wyrniono projekty Lot ku przyszoci ciek rozwoju eksperckiego w WSK PZL-Rzeszw za tworzenie szans promocji i zawo-dowego awansu inynierom, MAM! pomys i wchodz do GRY Grupy Onet.pl za wysokie zaangaowanie pracowni-kw w gry na platformie oraz pozabiznesowy POZnajmy si w akcji Action Learning Urzdu Miasta Poznania za budowanie kapitau spoecznego w administracji publicznej.

  EB Excellence AwardW czasie Employer Branding Management Summit rozdano tegoroczne Employer Branding Excellence Awards. Zgosze-nia mona byo nadsya w czterech kategoriach. Doskona Wewntrzn Kampani Wizerunkow wedug jury wdroyo PKO BP Biegajmy razem to jeden z wyrazw poparcia firmy dla pasji pracownikw. Zwycizc w kategorii Dosko-naa Kampania Offline zosta UBS Krakw za akcj Mwimy jzykiem kandydata. Za Doskona Kampani Internetow uznano projekt Grupy PZU, o ktrym pisalimy w poprzednim numerze Magazynu. Nagroda za Doskona Strategi EB powdrowaa do Mondelz International w Polsce za projekt przeprowadzony w czasie rebrandingu firmy.

  EB StarsW konkursie Employer Branding Stars nagradzane s dziaa-nia z zakresu budowania wizerunku pracodawcy na terenie Polski. Wedug jury Najlepsz Kampani EB opracowa Luxoft (o tej firmie moglicie ju przeczyta na naszych amach), a Najlepsz Wewntrzn Kampani EB wdroono w PKO Banku Polskim. Komisja konkursowa docenia te stron i materiay rekrutacyjne mBanku. Najlepszymi Wydarzeniami Offline okazay si spotkania Przetrwaj sesj organizo-wane przez Mondelz International w Polsce. Nagrod za wykorzystanie social media w swoich dziaaniach zdobya Grupa PZU, ktra otrzymaa rwnie nagrod specjaln jury.

  Michalina Abramowicz

  O certyfikatach Top Employers i wynikach Badania Praco-dawca Roku przeprowadzonego przez AIESEC pisalimy w poprzednim numerze.

  Jakie s kryteria oceny w konkursach dla pracodawcw?

  Katarzyna Wilga, Marketing Specialist, GoldenLine, jurorka w konkursie EB Stars

  Oceniajc dziaania suce budowaniu wizerunku pra-codawcw, komisje najczciej bior pod uwag nast-pujce kryteria: W jaki sposb zostaa okrelona grupa docelowa

  i jak dostosowano do niej przekaz? Jaki by cel kampanii? Czy bya ona pomysowa i innowacyjna? Czym wyrniay si jzyk i forma komunikatu? W jaki sposb dobrano kanay komunikacji? Czy byy

  one skuteczne? Jak mona oceni efekty d