logan mcv manual cze

Download Logan MCV Manual Cze

Post on 10-Apr-2015

3.180 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dacia logan MCV

TRANSCRIPT

Vtejte na palub vaeho novho vozu DACIATento nvod k pouit a drb sdruuje informace, kter vm umon: lpe poznat svj vz znaky DACIA, a tak za optimlnch provoznch podmnek pln vyut vech technickch zlepen, ktermi je vybaven, doshnout optimlnho provoznho vkonu prostm, avak pesnm dodrovnm pokyn pro drbu, bez plin ztrty asu elit drobnm problmm, kter nevyaduj zsah odbornka. as strven tenm tohoto nvodu vm bohat vynahrad informace, kter v nm naleznete, a technick novinky, kter dky nmu objevte. Pokud vm i po peten nvodu nebudou nkter body jasn, bude pro techniky na prodejn st potenm poskytnout vm jakkoli dal informace, kter budete potebovat. Abychom vm ten tohoto nvodu usnadnili, uvdme nsledujc symbol: Oznaen rizika, nebezpe nebo bezpenostnho pokynu.

Popis model, kter jsou uvedeny v tomto nvodu, byl vypracovn na zklad technickch daj znmch v dob sepisovn tohoto dokumentu. Nvod sdruuje soubor vybaven (sriovho nebo volitelnho), kter je k dispozici pro tyto modely. Jeho ptomnost ve vozidle zvis na proveden, vybranch volitelnch prvcch a zemi prodeje. Stejn tak me bt v tomto dokumentu popsno nkter vybaven, kter by se mlo objevit v prbhu nsledujcho roku. astnou cestu za volantem vaeho vozu DACIA.

Rozmnoovn nebo pekldn tto dokumentace, by jen sten, je bez psemnho souhlasu fy DACIA 2006 zakzno.

0.1

Strun pehled

Tlak v pneumatikch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.4 Nastavovn sedadel a msta idie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9 Dtsk zdrn prostedky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.22 Kontroln svtilny (panel pstrojov desky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.37 Zvukov a svteln signalizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.46 Odmrazovn/odmlovn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.51 3.6 Zbh, jzda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Topen/klimatizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Oteven kapoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Hladiny npln (motorovho oleje, kapaliny do ostikova atd.) . . . . . . . . 4.3 Rezervn kolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Praktick rady (vmna rovek, pojistek, odstraovn poruch, funkn poruchy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2

0.2

O

B

S

A

HKapitoly

Seznamte se svm vozidlem Jzda

...............................

1 2 3 4 5 6 7

...................................................................... .........................................................

Vae pohodl drba

................................................................... ...................................................... ...................................

Praktick rady

Technick charakteristiky Abecedn rejstk

..................................................

0.3

TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKCH ZASTUDENA (v bar)Rozmry pneumatik Bn provoz Pedn Zadn Provoz pi plnm zaten a/nebo na dlnici (1) Pedn Zadn Rezervn kolo Rozmry rfk Bezpenost pneumatik a mont etz Informace o drb pneumatik a o pouvn snhovch etz (podle proveden) naleznete v odstavci Pneumatiky v kapitole 5. 185/70 R14 88T 2,4 2,6 2,4 2,6 3 5,5 J 14 185/65 R15 88T 2,4 2,6 2,4 2,6 3 6 J 15 185/65 R15 92T 2,4 3,2 2,4 3,2 3 6 J 15

(1) Zvltnost provozu vozidel pi plnm zaten (pi maximln ppustn hmotnosti) a pi taen pvsu. Maximln rychlost nesm pekroit 100 km/h a tlak v pneumatikch mus bt zven o 0,2 bar. Pro informace o hmotnostech viz odstavec Hmotnosti v kapitole 6. 0.4

Kapitola 1: Seznamte se svm vozidlem

Kle / Radiofrekvenn dlkov ovldn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dvee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Systm blokace startovn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oprky hlavy - Sedadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpenostn psy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doplkov zazen k pednm bezpenostnm psm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bon ochrann zazen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpenost dt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zptn zrctka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Msto idie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontroln pstroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palubn pota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vnj osvtlen a signalizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seizovn svtlomet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zvukov a svteln vstran zazen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strae/Ostikova/Odmrazovn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palivov ndr (tankovn paliva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 1.4 1.7 1.8 1.10 1.16 1.20 1.22 1.34 1.35 1.37 1.42 1.45 1.46 1.48 1.49 1.50 1.521.1

KLE A RADIOFREKVENN DLKOV OVLDNA 2

Zamknut a odemknut dvePo dobu asi jedn sekundy stisknte tlatko 2 dlkovho ovldn A k proveden uzamknut a tlatko 3 k proveden odemknut. Zamknut je signalizovno dvojm bliknutm vstranch svtel a bonch smrovch svtel.

3 1

Odemknut je signalizovno jednm bliknutm vstranch svtel a bonch smrovch svtel. Poznmka: pokud jsou nkter otevrac sousti vozidla (dvee nebo vko zavazadlovho prostoru) patn zaveny nebo zstanou oteveny, nedojde k blikn vstranch svtel.

1 Kdovan kl ke spnac skce, dvem a uzvru hrdla palivov ndre.

Radiofrekvenn dlkov ovldn AZamykn nebo odemykn dve zajiuje dlkov ovldn A. Je napjeno jednou bateri, kterou je vhodn vymnit piblin kad dva roky (viz odstavec Radiofrekvenn dlkov ovldn: baterie v kapitole 5.).

Odpovdnost idie Nikdy neopoutjte sv vozidlo s klem ve spnac skce, pokud uvnit zstv dt (anebo zve). Mohlo by toti dojt ke sputn motoru nebo nkterch elektrickch zazen (napklad ovldn oken), co by vedlo k nebezpe piven sti tla (krku, pae, ruky apod.). Mohlo by tak dojt k vnm zrannm. 1.2

KLE / RADIOFREKVENN DLKOV OVLDN (pokraovn)Poznmka: U nkterch vozidel se dvee opt automaticky zamknou, pokud nejsou piblin do 30 sekund od odemknut oteveny dn dvee.

RuenV zvislosti na blzkm okol (vnj zazen nebo pouit pstroj, kter pouvaj stejnou frekvenci jako dlkov ovldn) me bt funkce dlkovho ovldn ruena.

V ppad ztrty nebo pokud si budete pt dal sadu kl nebo dlkov ovldn se obracejte vhradn na svho zstupce fy DACIA. V ppad vmny dlkovho ovldn bude nutn dovzt vozidlo k vaemu zstupci prodejn st DACIA za elem proveden inicializace celho systmu. Pro jedno vozidlo je mon pouvat a tyi dlkov ovldn. Porucha dlkovho ovldn Zkontrolujte, zda je vae baterie v dobrm stavu, zda mte jej sprvn model a zda je sprvn vloena. ivotnost baterie je piblin 2 roky. Viz odstavec Radiofrekvenn dlkov ovldn: baterie v kapitole 5.

Dosah dlkovho ovldnJe rzn podle prosted: pozor na manipulaci s dlkovm ovldnm, pi n by mohlo dojt k nechtnmu zamknut nebo odemknut dve!

1.3

OTEVEN DVE3

Zvukov signalizace pi nezhasnutch svtlechPi oteven dve idie, kdy je vypnuto zapalovn, se ozve zvukov signl jako upozornn, e zstala rozsvcena svtla (nebezpe vybit akumultoru).

2

4 1

Run oteven dve zvenPodle proveden vozidla ovld kl zamykn/odemykn dve idie nebo ty dve. Pomoc kle odemknte jeden ze zmk 2. Dejte ruku pod kliku 1 a pithnte ji smrem k sob.

Run oteven dve zevnitVythnte zevnit odjiovac tlatko 3 a zathnte za kliku 4 dve. Odpovdnost idie Nikdy neopoutjte sv vozidlo s klem ve startovacm spnai, pokud uvnit zstv dt (nebo zve). Mohlo by toti dojt ke sputn motoru nebo nkterch elektrickch zazen (napklad ovldn oken), co by vedlo k nebezpe piven sti tla (krku, pae, ruky apod.). Mohlo by tak dojt k vnm zrannm.

1.4

ZAMKNUT DVE

1

2 3

Run ovldnZven pouijte kl nebo stisknte zevnit kolk 1, pokud jsou dvee zamen.

Elektrick centrln zamyknUmouje souasn zamknut zmk vech ty dve. Zamknut provedete zatlaenm na doln st ovladae 2. Pi otevench dvech neme bt provedeno zamknut pednch dve.

Bezpenostn dtsk pojistkaPro zamezen oteven zadnch dve zevnit pemstte pku 3 obou dve a zevnit zkontrolujte, zda jsou dvee sprvn zamknuty.

Pokud se rozhodnete jet se zamenmi dvemi, je nutno si uvdomit, e to znesnadn pstup zchran do kabiny v ppad nouze.

1.5

ZAMKNUT DVE (pokraovn)

5 4 6

Recommended

View more >