listen louder bogen

Download Listen Louder bogen

Post on 24-Jul-2016

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

En lille og rap bestseller om iværksætteri, innovation og autentisk markedsføring.

TRANSCRIPT

 • Jonathan taler ikke

  bare om innovation,

  men lever det!

  - Paula Larrain,

  forfatter og tv-vrt

  Jonathan inspirerer mig. Hans engagement

  er unikt. - Thomas Adamsen,

  ejer Pilgrim Smykker

  En lille bog om innovation og om at lytte hjere

  af

  Jonathan Lw

  LISTENL0UDER

 • WHYHOW

  WHAT

 • 3

 • Most people do not listen with the intent to understand; they

  listen with the intent to reply.

  Stephen R. Covey

 • listen louderEn lille bog om innovation og om at lytte hjere

  Jonathan Lw

  www.jonathanloew.dk

  2014 Listen Louder

  Note: Hvis du er p SU eller p anden mde har begrnsede midler, s kopier denne bog fra n af dine venner. Jeg skal som forfatter nok overleve alligevel, og det er vigtigere for mig at gre andre gode til at lytte hjere end at tjene p salget af bogen.

  Illustrationer og design: Christian Forman-Ankjr

  ISBN: 978-87-997323-0-2

  Tryk: LaserTryk.dk A/S

  1. udgave, 1. oplag

  5

 • Jeg tager forordet 8

  INNoVatIoN 104 grundsten for innovation 12

  skab en innovationskultur 18

  arbejd hjere 28

  sdan tester du den gode id 32

  listen louder innovationsmodel 38

  IVrkstterI 488 vrdifulde erfaringer som leder og ivrkstter 50

  10 gode rd sdan bliver du en succesfuld og lykkelig ivrkstter 54

  business model canvas ivrksttervrktj 62

  forklaring af business model canvas 64

  indhold

 • aUteNtIsk MarkedsfrINg 68de flsomme brands 70

  fra brand til bevgelse 76

  human brands score-card 79

  forklaring af human score-card 82

  (Jeg tager forordet) og lader aNdre f det sIdste ord 86

  7

 • Gode gamle Ernest Hemmingway sagde de vise ord: When people talk, listen completely. Most people never listen.

  Ordene er rammende, ikke kun som en krlig re-minder i dagligdagen, men ogs for den tilgang, som har domineret alt for lnge indenfor bde innovation, ivrkstteri og markedsfring.

  Indenfor innovation ved vi i dag, at nglen til succesfulde forandringer ligger i at lytte hjere til andre mennesker for at forst dem bedre. Virk-somheder kalder det at vre kundecentreret og andre fine ord, men det handler dybest set om at

  skabe udvikling og fornyelse ved oprigtigt at ville forst kundernes behov, og hvordan man ud fra den viden og forstelse skaber vrdi.

  Indenfor ivrkstteri opstr stadigt flere virk-somheder ved at lytte hjere til markedet fra starten af. Vi henter ider til nye produkter eller services igennem skaldte crowdsourcing sider, vi skaffer finansiering igennem crowdfunding

  sider, og i det hele taget opfatter den moderne ivrkstter sine hrdeste konkurrenter som

  mulige samarbejdspartnere. Dette udtrykker en grundlggende ny forstelse for og erkendelse af, at vi ikke kan udvikle det hele selv, men kon-stant er i et afhngighedsforhold til andre men-nesker. Og i forhold til disse mennesker er det alfa og omega, at vi lytter til og prver at forst dem bedre.

  Indenfor markedsfring er raen ovre, hvor reklamebureauerne sad p guldet og vidste bedst. Autentisk markedsfring, Human Brands-be-vgelsen, handler om at forst, fr man kan gre sig forstelig. Den handler om at lytte hjere og dybere til kundernes behov og vrdier og om at g fra at ville overbevise modtagerne til at ville forst dem. Reklame er blevet et fyord, hvori-mod dialog, interaktion og menneskelighed er de nye mantraer. Igen: Listen Louder!

  Denne lille bog indeholder artikler, jeg har skrevet om mine tre professionelle passioner: Innovation, ivrkstteri og autentisk markeds-fring.

  Det er omrder, jeg har interesseret mig for og

  Jeg tager forordet

 • arbejdet professionelt med de sidste 17 r.

  Det er ogs store omrder, som naturligvis umuligt kan behandles indgende i en udgivelse som denne. Derfor har jeg i stedet valgt at bruge min baggrund som ivrkstter, marketingchef og leder til at lave nogle nedslag i de forskellige omrder nedslag nje udvalgt efter hvad jeg mener er allermest interessant indenfor om-rderne i skrivende stund.

  Selvom omrderne i litteraturen og i praksis ofte behandles srskilt, hnger de faktisk gan-ske nydeligt sammen. Enhver innovationskultur krver et strre eller mindre entreprenant mind-set, ligesom enhver dygtig ivrkstter er ndt til at kunne tnke i innovation og vrdiskabelse. Endvidere fylder kommunikation stadigt mere i virkeligheden for langt de fleste virksomheder

  og organisationer, og evnen til at tnke holistisk og skabe en autentisk, transparent og rlig kom-munikation og markedsfring er et nglepara- meter i fremtidens konkurrencesituation.

  Uanset om du arbejder direkte eller indirekte med nogle af disse omrder, eller blot interesse- rer dig for dem og mske er lidt nrdet som jeg selv, hber jeg, at Listen Louder vil kunne inspire- re dig.

  Jeg hber derudover, at du vil kunne hente in-spiration i hele filosofien bag Listen Louder,

  som du vil kunne lse mere om p hjemmesiden www.listenlouder.dk

  Du vil i bogen, p min hjemmeside, til mine foredrag og workshops kunne f indspark til, hvordan du ved at lytte hjere kan:

  Skabe en strkere kultur for innovation og entreprenrskab.

  Lre at kommunikere og markedsfre dine budskaber p en autentisk mde, der skaber lydhrhed og resultater.

  Omstte get lydhrhed til effektive feedback-processer, der efterflgende kan anvendes til forretningsudvikling & vkst.

  Mde nuet med get opmrksomhed og nysgerrighed.

  Med nsket om en god og meningsfyldt dag,Jonathan Lw

  Mail: hamselv@jonathanloew.dkTwitter: jonathanloew

  9

 • INNOVATION

 • 11

 • Det private erhvervsliv er bedre gearet til ny-tnkning og kreativitet end det offentlige. Sdan lyder en fordom, der tager sit afst i det faktum, at der i det private erhvervsliv er ind-bygget en konomisk gulerod for den enkelte ivrkstter. Guleroden, kombineret med den ofte mindre intense konkurrencesituation i det offentlige, skulle angiveligt vre vsentlige stop- klodser for offentlig innovation.

  Men fordommen er udtryk for manglende ind-sigt i, hvad der i virkeligheden driver innovation. Kreativitet handler om, hvordan vi mennesker dels bliver bedre i stand til at omstte ider (kreativitet) til praksis (innovation), og dels hvor-dan vi kan nedbryde gamle strukturer for i stedet at opbygge nye og mere bredygtige af slagsen. Nedenfor kan du lse en gennemgang af de fire

  grundsten i offentlig innovation og en uddyb-ning af, hvad det krver af dig som leder.

  fire vsentlige grundsten i innovation

  Succesfulde, innovative mennesker og organi- sationer, finansiel gulerod eller ej, drives frem

  af fire vsentlige forudstninger lad os kalde

  dem innovative grundsten:

  1. Kreativitet og evnen til at eksperimentere

  2. En strk feedback-kultur

  3. Incitamenter til at forandre status quo

  4. Evnen til at repetere og skalere

  4 grundsten for innovation

 • 1. Kreativitet og evnen til at eKsperiMentere

  Mange mennesker opfatter ikke sig selv som kreative. De tror p myten om, at kreativitet og innovation er forbeholdt de f, og de ser op til de skaldte genier eller enere, der gang p gang opfinder nye og hidtil usete produkter, services

  og lsninger.

  Hvis man dykker lidt dybere, opdager man i- midlertid, at ingen af disse nye tiltag eller ider er nye. Ej heller er de blevet skabt af eneren uafhngigt af andre mennesker. De er tvrti-mod opstet p baggrund af en strk evne til at kombinere hidtil kendte ting, processer eller me-kanismer p nye mder samt i kraft af strke og forskelligartede netvrk af mennesker, som den udrbte ener byggede op eller var en del af. Kreativitet og innovation handler dermed ikke om talent, men om trning.

  Innovation er en kompetence, der kan tillres, og det glder for os alle sammen. Nglen til at

  lykkes afhnger af vores evne til at tnke i kom-binationer, vores villighed til at sammenstte forskelligartede teams samt vores mod til at ek-sperimentere. Og det forudstter, ligesom fod-boldspilleren der drmmer om at n til VM-fi-nalen, at vi stter tid, ressourcer og lyst af til at trne og forbedre os. Det er frste forudstning for offentlig innovation i fremtiden.

  2. en strK feedbacK-Kultur

  Anden grundforudstning kan benvnes Lis-ten Louder. Begrebet refererer til en indstilling til livet og andre mennesker. En tilgang hvor man lytter hjere og derved ger sin benhed overfor, hvad andre har at byde ind med. Det vre sig ens kolleger, samarbejdspartnere, borgere etc.

  Nglen til at etablere en Listen Louder-kultur er, udover ens personlige mindset, at man i organi- sationen fr etableret en strk feedback-kultur. Dvs. en kultur med korte og effektive kanaler til

  13

 • kontinuerlig feedback fra alle ens interessenter samt p tvrs af arbejds- og ansvarsomrder.

  En sdan kultur vokser som oftest frem p bag-grund af en anerkendende ledelsesform, en get lydhrhed samt til dels et opgr med ens eget ego, der ofte har en tendens til at flge det sikre og sge en bekrftelse af det, man allerede ved og tnker i forvejen.

  Ovennvnte feedback-kanaler hjlper de an-satte med at afdkke, hvorvidt fokus skal lgges p at forbedre eksisterende services eller redu- cere omkostninger eller i det ideelle innova-tionsscenarie ofte en kombination. Dette skaber den anden grundsten indenfor fremtidens of-fentlige innovation, og man fr etableret et flow

  bestende af

  3. incitaMenter til at forandre status quo

  Hvor det private erhvervsliv har den frnvnte profit-gulerod, str det anderledes til i det of-fentlige. Her er den mulige gevinst ikke helt s benlys, men i praksis deler privat og offentligt