lineer tek serbestlik dereceli (tsd) sistemlerin tepki tek-serbestlik-dereceli (tsd) sistemlerin...

Download Lineer Tek Serbestlik Dereceli (TSD) Sistemlerin Tepki Tek-serbestlik-dereceli (TSD) sistemlerin tepki

If you can't read please download the document

Post on 07-Jun-2020

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Deprem Mühendisliğine Giriş – Doç. Dr. Özgür ÖZÇELİK

  Lineer Tek Serbestlik Dereceli (TSD) Sistemlerin Tepki Analizi

 • Deprem Mühendisliğine Giriş – Doç. Dr. Özgür ÖZÇELİK

  Sunum Anahat

  � Tek-serbestlik-dereceli (TSD) sistemlerin tepki analizi,

  � Hareket denklemi (Newton’nun 2. yasası ve D’Alembert

  Prensibi)

  � Gerçek deplasman, hız ve ivme tepki değerleri,

  � Pseudo-tepki spektrumları ve gerçek tepki değerleri ile ilişkileri,

  � Tepki spektrumlarının fiziksel yorumu,

  � Bir örnek: TSD bir sistemin spektrum analizi.

 • Deprem Mühendisliğine Giriş – Doç. Dr. Özgür ÖZÇELİK

  TSD Sistemlerin Tepki Analizi (Hareket Denklemi)

  � Hareket Denklemi (Equation of Motion): Newton’un ikinci yasası kullanılarak

  ( )ti i

  F mu t=∑ &&

  ( ) ( ) ( )tku t cu t mu t− − =& && ( ) ( ) ( ) 0 tmu t cu t ku t+ + =&& &

  ( ) ( )t gu u t u t= +&& && && Yukarıda yerine konursa

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )g effmu t cu t ku t mu t p t+ + = − =&& & &&

  c

  Hareket yönü ( )tu t

  2

  k

  2

  k

  m ( )u t

  ( )gu t

  Sabit Referans Ekseni

  ( )cu t&

  ( ) 2

  k u t

  m

  ( ) 2

  k u t

  (+)

  Serbest Cisim Diyagramı

 • Deprem Mühendisliğine Giriş – Doç. Dr. Özgür ÖZÇELİK

  TSD Sistemlerin Tepki Analizi (Hareket Denklemi) - Devam

  0I D Sf f f+ + =

  ( )Df t

  ( )Sf t

  (+)

  ( ) ( ) ( ) ( )gmu t cu t ku t mu t+ + = −&& & &&

  � Hareket Denklemi (Equation of Motion): D’Alembert presibi kullanılarak hareket denklemi

  bulunabilir. Bu prensip şöyledir: Sisteme hareketin tersi yönünde fiktif bir atalet kuvveti etkitilirse,

  sistem her an dinamik denge altındadır (statik denge denklemlerine benzer bir şekilde).

  ( )If t

  burada ( )tIf mu t= &&

  ( )( ) ( ) ( ) ( ) 0gm u t u t cu t ku t+ + + =&& && &

 • Deprem Mühendisliğine Giriş – Doç. Dr. Özgür ÖZÇELİK

  TSD Sistemlerin Tepki Analizi (Hareket Denklemi) - Devam

  2( ) 2 ( ) ( ) ( )gu t u t u t u tξω ω+ + = −&& & &&

  � Hareket denkleminin çözümü

  1. Gerçek relatif deplasman tepkisi (True relative displacement response):

  burada

  k

  m ω =

  2 2cr

  c c c

  c m km ξ

  ω = = =: doğal açısal

  titreşim frekansı : sönüm oranı

  � Hareket denkleminin standart formu (standard form of equation of motion):

  0

  ( ) ( ) ( )= −−∫ && t

  gu t u t h t dτ τ Genel olarak konvolüsyon integrali veya titreşim alanında kullanıldığı adıyla Duhamel integrali denir (başlangıç şartları: durağan – at rest conditions)

  (1)

  burada

  ( )( )1( ) sin ( )t D D

  h t e tξω ττ ω τ ω

  − −− = − Birim itki (unit impulse) tepki fonsiyonu veya Dirac-Delta etki fonsiyonuna karşılık gelen serbest titreşim fonksiyonu!

  21Dω ω ξ= − : sönümlü açısal titreşim frekansı

  2 T

  π ω

  = : doğal titreşim periyodu

  Hatırlatma - 1

 • Deprem Mühendisliğine Giriş – Doç. Dr. Özgür ÖZÇELİK

  TSD Sistemlerin Tepki Analizi (İtki Tepki Fonksiyonunun Bulunması) - Devam

  2 1( ) 2 ( ) ( ) ( )u t u t u t t m

  ξω ω δ+ + =&& & (0 ) 0 ve (0 ) 0x x− −= =&

  (0 ) 0 ve (0 ) ?u u+ += =&

  Lineer Momentum Değişimi = Etkiyen Dış Kuvvet!!!!

  ( ) ( )

  d mu t

  dt δ=

  &

  0 0

  0 0

  ( ) ( )

  d mu dt t dt

  dt δ

  − −

  + +

  =∫ ∫ &

  1 1

  (0 ) m u u u m

  +∆ = ∆ = =& & &

  ( ) ( ) ( )h pu t u t u t= + sonra yükleme olmadığı için 0 +

  ( ) 0pu t =

  ( ) ( )(0) (0)( ) (0)cos sinnt nD D D

  u u u t e u t t

  ξω ξωω ω ω

   + = + 

   

  & Başlangıç şartlarından

  ( )1( ) ( ) sin−= = nt D D

  h t u t e t m

  ξω ω ω

 • Deprem Mühendisliğine Giriş – Doç. Dr. Özgür ÖZÇELİK

  TSD Sistemlerin Tepki Analizi

  � Pratikte Duhamel integrali nümerik quadrature yöntemi ile bulunur.

  0

  ( , , ) ( ) ( )

  t

  g u t u t h t dω ξ τ τ= − −∫ && : Duhamel İntegrali

  2. Gerçek rölatif hız tepkisi (True relative velocity response):

  ( ) ( )

  2 0 0

  ( , , ) ( ) sin( ( )) ( ) cos( ( )) 1

  t t

  t t

  g D g Du t u e t d u e t d ξω τ ξω τξω ξ τ ω τ τ τ ω τ τ

  ξ − − − −= − − −

  − ∫ ∫& && &&

 • Deprem Mühendisliğine Giriş – Doç. Dr. Özgür ÖZÇELİK

  TSD Sistemlerin Tepki Analizi

  3. Gerçek mutlak ivme tepkisi (True absolute acceleration response): (2) no’lu ifadenin

  bir kez daha türevini almak mümkün ancak farklı bir yoldan sonuca daha kolay

  ulaşmak mümkün, 2( ) 2 ( ) ( ) 0tu t u t u tξω ω+ + =&& &

  2( ) 2 ( ) ( )tu t u t u tξω ω= − −&& &

  Biliniyor (1 ve 2 nolu ifadeler yerine konup düzenlenir!

  ( )2 ( )

  2 0

  ( )

  0

  1 2 ( , , ) ( ) sin( ( ))

  1

  2 ( ) cos( ( ))

  t

  t t

  g D

  t

  t

  g D

  u t u e t d

  u e t d

  ξω τ

  ξω τ

  ω ξ ω ξ τ ω τ τ

  ξ

  ξω τ ω τ τ

  − −

  − −

  − = − +

  && &&

  &&

  (3)

 • Deprem Mühendisliğine Giriş – Doç. Dr. Özgür ÖZÇELİK

  TSD Sistemlerin Tepki Analizi (Tepki Spektrumu Tanımları)

  � Spektral Rölatif Deplasman: değerlerine sahip TSD bir sistemin deprem hareketinin

  belli bir bileşenine vermiş olduğu maksimum relatif deplasman değerine denir.

  ω ve ξ

  0 ( , ) max ( )

  d

  d t t

  S u tξ ω ≤ ≤

  = (1) no’lu denklem

  � td : yer hareketinin süresi (güçlü yer hareketi - strong motion süresi de denir). Genellike 0.05g

  değerini ilk ve son kez aştığı noktalar arasındaki zaman veya %5 < IA < %95 arasında kalan süredir.

  2

  0

  ( )

  t

  A gI u t dt g

  π = ∫ && : Arias intensity

  � Spektral Rölatif Hız: değerlerine sahip TSD bir sistemin deprem hareketinin belli bir

  bileşenine vermiş olduğu maksimum relatif hız değerine denir.

  ω ve ξ

  0 ( , ) max ( )

  d

  v t t

  S u tξ ω ≤ ≤

  = & (2) no’lu denklem

 • Deprem Mühendisliğine Giriş – Doç. Dr. Özgür ÖZÇELİK

  TSD Sistemlerin Tepki Analizi (Tepki Spektrumu Tanımları)

  � Spektral Mutlak İvme: değerlerine sahip TSD bir sistemin deprem hareketinin belli bir

  bileşenine vermiş olduğu maksimum mutlak ivme değerine denir.

  ω ve ξ

  0 ( , ) max ( )

  d

  t

  a t t

  S u tξ ω ≤ ≤

  = && (3) no’lu denklem

 • Deprem Mühendisliğine Giriş – Doç. Dr. Özgür ÖZÇELİK

  TSD Sistemlerin Tepki Analizi (Tepki Spektrumu Özellikleri)

  1. TSD bir sistemin yer ivmesine göstermiş olduğu maksimum tepki değerlerini verir (Sd, Sv, Sa),

  2. Bir yer hareketine maruz çok-serbestlik-dereceli sistemlerin her bir modunun maksimum tepki

  değerini verir (örn: ),

  3. Herhangi bir deprem yer ivmesi hareketinin sismik enerjisinin (seismic energy) frekans

  dağılımını gösterir,

  ( , )a n nS T ξ

  ( , )aS T ξ

  1,( )aS T ξ

  2,( )aS T ξ

  1 T

  2T T

  %5ξ =

  Mutlak ivme tepki spektrumu (bir deprem hareketine ait)

  h1(t) ( )gu t&& 1 ( )

  tu t&& 1,( )aS T ξ

  h2(t) ( )gu t&& 2

  ( )tu t&& 2,( )aS T ξ

  1, 2,( ) ( )a aS T S Tξ ξ>

 • Deprem Mühendisliğine Giriş – Doç. Dr. Özgür ÖZÇELİK

  TSD Sistemlerin Tepki Analizi (Pseudo- Tepki Spektrumları)

  � Pseudo-hız Tepki Spektrumu: İnşaat mühendisliği yapılarında sönüm oranı değerleri, genellikle

  küçüktür ( ). Bu durumda, şu kabulü yapmak mümkündür: . Ayrıca küçük periyot

  değerleri için (T 2 ve =0 ξ ξ

  ( ) ( )

  2 0 0

  ( , , ) ( ) sin( ( )) ( ) cos( ( )) 1

  t t

  t t

  g D g Du t u e t d u e t d ξω τ ξω τξω ξ τ ω τ τ τ ω τ τ

  ξ − − − −= − − −

  − ∫ ∫& && &&

  cos( ( ))D tω τ− sin( ( ))D tω τ−

  � Yukarıdaki kabuller altında bu ifade aşağıdaki hale gelir:

  ( )

  0

  ( , , ) ( ) sin( ( ))

  t

  t

  g Du t u e t d ξω τω ξ τ ω τ τ− −≅ − −∫& &&

  � Yukarıdaki ifade gerçek relatif deplasman formülü denklem (1) ile karşılaştırılırsa:

Recommended

View more >