Łaska dla chwały boga

Download Łaska dla chwały Boga

Post on 24-Jun-2015

2.529 views

Category:

Spiritual

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. ASBaska dla chway BogaLIST DO EFEZJAN 1:3-14

2. A S B List do Efezjan 1:3-143. Niech bdzie bogosawiony Bg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, ktry nas w Chrystusie obdarzy szczciem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba.4. On wybra nas w Nim przed zaoeniem wiata, abymy wobec Niego byli wici, nienaganni i yli w mioci.5. Przeznaczy nas, abymy przez Jezusa Chrystusa stali si Jego dziemi zgodnie z yczeniem Jego woli,6. dla tym wikszej chway Jego aski, ktr nas obdarzy w Umiowanym.7. W nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadkw wedug ogromu Jego aski.8. Tej aski hojnie nam udzieli we wszelkiej mdroci i zrozumieniu,9. gdy nam oznajmi tajemnic swojej woli zgodnie ze swym yczeniem, ktre w Nim wyrazi. 3. A S B List do Efezjan 1:3-1410. Uczyni to ze wzgldu na plan obejmujcy peni czasw, azmierzajcy do poczenia w Chrystusie wszystkiego tego, co wniebie, i tego co na ziemi.11. W Nim te otrzymalimy dziedzictwo, jako przeznaczeni do tegozgodnie z zamiarem Boga, ktry czyni wszystko wedugpostanowienia swojej woli,12. abymy yli dla jeszcze wikszej Jego chway my, ktrzy juwczeniej zoylimy nadziej w Chrystusie.13. W Nim i wy, gdy usyszelicie dobr nowin o waszym zbawieniu idziki ktremu uwierzylicie zostalicie opiecztowani obiecanymDuchem witym.14. Ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymaniawasnoci dla pomnoenia Jego chway. 4. A S B Gwne tematy Bg wybra swj lud, wedug swojej woli,przed zaoeniem wiata. Plan Boga suy pomnoeniu Jego chway. W Chrystusie, chrzecijanie otrzymujwszystko, aby suy na chwa Bogu. 5. A S B Bg wybra swj lud, wedug swojejwoli, przed zaoeniem wiata4. On wybra nas w Nim przed zaoeniem wiata, abymy wobec Niego byli wici, nienaganni i yli w mioci.5. Przeznaczy nas, abymy przez Jezusa Chrystusa stali si Jego dziemi zgodnie z yczeniem Jego woli, 6. A S B Bg wybra swj lud, wedug swojejwoli, przed zaoeniem wiataA wiemy, e kochajcym Boga, to jest tym,ktrzy s powoani zgodnie z Jego planem,wszystko suy ku dobremu. Bo tych, ktrychwczeniej przygarn, przeznaczy, by posiedliobraz Jego Syna, aby On by pierworodnymwrd wielu braci. Tych za, ktrych do tegoprzeznaczy, tych rwnie powoa, a ktrychpowoa, tych te usprawiedliwi, a ktrychusprawiedliwi, tych te obdarzy chwa.Rzymian 8:28-30 7. A S B Bg wybra swj lud, wedug swojejwoli, przed zaoeniem wiataWybranie przez Boga to: Zaszczyt Pewno Jego ochrony Cel dla ycia, ktre zostao nam dane 8. A S B Bg dziaa dla swojej chway i takwyposay swj wybrany lud5. Przeznaczy nas, abymy przez Jezusa Chrystusa stali si Jego dziemi zgodnie z yczeniem Jego woli,6. dla tym wikszej chway Jego aski, ktr nas obdarzy w Umiowanym.7. W nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadkw wedug ogromu Jego aski. 9. A S B Bg dziaa dla swojej chway i takwyposay swj wybrany lud11. W Nim te otrzymalimy dziedzictwo,jako przeznaczeni do tego zgodnie zzamiarem Boga, ktry czyni wszystkowedug postanowienia swojej woli,12. abymy yli dla jeszcze wikszej Jegochway my, ktrzy ju wczeniejzoylimy nadziej w Chrystusie 10. A S B Bg dziaa dla swojej chway i takwyposay swj wybrany lud13. W Nim i wy, gdy usyszelicie dobrnowin o waszym zbawieniu i dzikiktremu uwierzylicie zostalicieopiecztowani obiecanym Duchemwitym.14. Ten Duch jest zadatkiem naszegodziedzictwa do czasu otrzymaniawasnoci dla pomnoenia Jegochway. 11. A S B Bg dziaa dla swojej chway i takwyposay swj wybrany lud aska odkupienia grzechw, Dziedzictwo ycia wiecznego, Duch wity, ktry jest zapowiedzitego ycia wiecznego ju tutaj naziemi. 12. A S B Co to znaczy y na chwa Boga?Jestemy Jego dzieem. Zostalimystworzeni w Chrystusie Jezusie dodobrych czynw. Bg przegotowa jeju wczeniej, by byy treci naszegoycia.List do Efezjan 2:10 13. A S B Co to znaczy y na chwa Boga?5. Ja jestem winorol wy pdami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze Mnie nie jestecie w stanie nic uczyni.8. Mj Ojciec zostanie uwielbiony przez to, e przyniesiecie obfity owoc i okaecie si moimi uczniami. Ew. Jana 15:5, 8 14. A S B Podsumowanie aska dana ludziom przez Chrystusama na celu powikszenie Boejchway. W Chrystusie, jako Boe dzieci,otrzymujemy wszystko. I mamy tegouywa, yjc dla Boga. Czy wykorzystujesz wszystko co maszdla Boej chway?