lanci ishrane

Download Lanci ishrane

Post on 10-Aug-2015

284 views

Category:

Education

18 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. LANCI ISHRANE LANAC ISHRANE U PRIRODI PREDSTAVLJA SISTEM IVIH ORGANIZAMA KOJI SE HRANE JEDNI DRUGIMA DA BI OPSTALI.
 2. 2. LANCI ISHRANE SVAKA KARIKA TOG LANCA JE OD IZUZETNOG ZNAAJA, JER OD NJE ZAVISI OPSTANAK ITAVOG LANCA, ODNOSNO CJELOKUPNOG IVOG SVIJETA.
 3. 3. PROIZVOAI HRANE (PRODUCENTI) BILJKE (FITOPLANKTON I KRUPNE ALGE) SE NALAZE NA POETKU LANCA ISHRANE - ONE SU PROIZVOAI, JER STVARAJU HRANU PROCESOM FOTOSINTEZE.
 4. 4. ALGE
 5. 5. ZELENE ALGEZELENE ALGE
 6. 6. MRKA ALGA SARGASUM
 7. 7. POTROAI HRANE (KONZUMENTI) DRUGA KARIKA U LANCU ISHRANE SU BILJOJEDI - IVOTINJE KOJE SE HRANE BILJNOM HRANOM I ONI SU PRVI "POTROAI" U LANCU ISHRANE. U MORU TO JE ZOOPLANKTON.
 8. 8. ZOOPLANKTON
 9. 9. POTROAI HRANE (KONZUMENTI) BILJOJEDIMA SE HRANE MESOJEDI - SLEDEA KARIKA U LANCU TO SU "SEKUNDARNI POTROAI".
 10. 10. POTROAI HRANE (KONZUMENTI) U NEKIM EKOSISTEMIMA POSTOJE I "TERCIJARNI POTROAI" KOJI SE HRANE I MESOJEDIMA I BILJOJEDIMA, KAO I "SVATOJEDI" - KOJI SE HRANE KAKO BILJKAMA TAKO I IVOTINJAMA SVIH VRSTA .
 11. 11. MREE ISHRANE
 12. 12. MREE ISHRANE
 13. 13. MREE ISHRANE
 14. 14. RAZLAGAI (REDUCENTI) POSLEDNJA KARIKA LANCA SU "RAZLAGAI" - TO SU BAKTERIJE KOJE SE HRANE UGINULIM ORGANIZMIMA RAZGRAUJUI SLOENE MATERIJE U PROSTE. BAKTERIJE NA DNU OKEANA
 15. 15. BAKTERIJE NA DNU OKEANA
 16. 16. DA PONOVIMO... PITANJA 1. KOJI ORGANIZMI PROIZVODE HRANU U MORU? 2. KO JE POTROA PRVOG REDA U MORU? ODGOVORI 1. FITOPLANKTON I KRUPNE ALGE. 2. ZOOPLANKTON. PITANJA 1. NAVEDI JEDAN LANAC ISHRANE U MORU! 2. U EMU JE ZNAAJ BAKTERIJA NA DNU MORA? ODGOVORI 1. FITOPLANKTON, ZOOPLANKTON, PLAVI KIT. 2. ONE SU RAZLAGAI.