kunstkijkwijzerkaart staat soms overeind en soms niet. hoe kan dat? wat voor gevoel krijg je als je

Download Kunstkijkwijzerkaart staat soms overeind en soms niet. Hoe kan dat? Wat voor gevoel krijg je als je

If you can't read please download the document

Post on 05-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Colofon Kunstkijkwijzerkaart De Kunstkijkwijzerkaart is gemaakt in het kader van de expositie ‘Homo urbanus – homo sapiens?’, zomer 2008. De kaart is mede mogelijk gemaakt door Mv. Maya Meijer, MeyerBergman

  Opdrachtgever: Stadsdeel Westerpark, SVP-Kunst Concept: Mirjam Janse Vormgeving: Vorm3, Marcus Klück en Mirjam Janse Foto’s: Marcus Klück, Mirjam Janse en Harm Kuiper Teksten en logo: Mirjam Janse Tekstcorrectie: Jasper Woudenberg Gedrukt bij: Drukkerij SSP Oplage: 2500 De Kunstkijkwijzerkaart is een publicatie van Uitgeverij Nestor. ISBN: 978-90-77352-07-6 © Mirjam Janse, 2008

  Met dank aan: De ambassade van Letland in Nederland Stichting Kunsttraject Edwin de Leeuwerk voor de basisplattegrond

  www.westerpark.amsterdam.nl www.westerparkkunst.nl www.kunsttrajectamsterdam.nl/gezocht.html www.mirjanse.nl

  gezocht

  OrEN Er zit een man met toeters van oren op een gouden stoel. Wat een grote oren!Wat zou dit oor allemaal horen? Het hoort vast alle verhalen die in het park verteld worden. Wat zou jij in zijn oor willen fluisteren? Kun je hem vertellen waarom je in het park bent en met wie je in het park bent?

  Schrijf dit op en stuur het naar SVP-Kunst, Stadsdeel Westerpark, Antwoordnummer 10418, 1000 rA Amsterdam.

  En dan nog een hele moeilijke opdracht: teken een oor! Kijk goed naar het oor van iemand en probeer het na te tekenen. Maak het lekker groot, net zo groot als je tekenpapier. Vraag aan de persoon van wie je het oor tekent of hij ook jouw oor wil natekenen. Als ze klaar zijn leg je ze naast elkaar en kijk je naar de verschillen. Zie je dat iedereen het anders doet?

  KIRILS PANTEĻEJEVS, The Buddha of Suburbia

  gezocht

  DrOMEN Dit is een plekje om stil te

  liggen en naar de lucht te

  kijken. Niet zo groot, maar je

  past er vast wel op. Wat den k

  je: kun je dromen terwijl het

  klaarlichte dag is? Droom jij wel eens? Wat zag

  je in je droom? Zag je ook

  kleuren? Herinner je jouw

  droom? Maak een tekening

  in kleur van de droom.

  LEKKEr LIGGEN Ga lekker liggen op deze mat

  ras en kijk naar

  de lucht. Wat zie je? Zijn er wolken? Wat zie

  je voor figuren in de wolken? Probeer

  er eens tien verschillende te ontdekken. Wijs

  je vriendje of vriendinnetje a an wat je ziet.

  KrISTAPS GULBIS, Mobile C ity Case

  LetLand als je nou het noordz

  eekanaal afvaart, bij I Jmuiden de noordzee

  op

  gaat en dan rechtsaf n aar het noorden, lang

  s de Waddeneilanden

  en dan over zee langs de kust van duitsland

  , denemarken en dan

  nog langs Polen, dan kan je zó de haven va

  n Riga invaren. en Rig a

  is de hoofdstad van L etland. Letland grenst

  aan estland, Litouwe n

  en Rusland. Met de au to erheen rijden kan o

  ok. de afstand over d e weg is 1.670 kilome

  ter. Riga

  lijkt wel een beetje op amsterdam. er wone

  n evenveel mensen, h et heeft een belangrij

  ke haven

  en een oud centrum v ol mooie huizen. ams

  terdam en Riga hebbe n al 400 jaar een han

  dels- en

  stedenband en om da t te vieren is een tent

  oonstelling van Letse beeldende kunst geo

  rganiseerd in

  het Cultuurpark West ergasfabriek. Curator

  s Inese Baranovska en Maya Meijer-Bergma

  n hebben 9

  beelden van jonge ku nstenaars uit Riga gek

  ozen.

  Teken mij hier.

  Wat ben ik Vóórdat ik groot w

  as kon ik op korte pootjes tussen

  de grasprieten kru ipen. Daarna heb i

  k me een tijdje

  verstopt in een co con. nu ben ik gro

  ot en vlieg ik

  boven het gras en boven de struiken

  . en iedereen

  vindt mijn vleugels mooi. Rara, wat b

  en ik. een vlinder De tentoonstelling heet ‘Homo urbanus – homo sapiens?’ en is op 29 mei geopend do

  or de

  burgemeester van Riga, Jānis Birks en de burgemeester van Amsterdam, Job Cohen.

  De kunstwerken staan de hele zomer van 2008 op de Kanaalpromenade en iedereen kan komen

  kijken. De toegang is gratis. De beelden blijven staan tot 21 september 2008.

  Alle beelden hebben als thema het leven in de grote stad. Ze gaan over het vinden

  van stilte in een drukke stad, over veilighe id en over architectuur. En over geluid.

  De kunstkijkwijzerkaart verschijnt ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘homo urbanus – homo sapiens?’, een tentoonstelling van beeldende kunst uit Letland. Deze kunstwerken zijn de hele zomer van 2008 te zien op de kanaalpromenade in cultuurpark Westergasfabriek in amsterdam. De toegang is gratis.

  gezocht

  STrEEPJES Wat zie je? Waar lijkt het op? Je mag in dit kunstwerk klimmen.

  Vind een lekker plekje om te zitten. Waarom vind je dit een lekker plekje? Als je om je heen kijkt, wat zie je dan? Als je goed wilt voelen wat de kunstenaar bedoelt kan je het dekbed natekenen en met de rode lijntjes de kuiltjes tekenen waar je zó in kan springen!

  Nog een vraag: hoe ziet jouw favoriete dekbed eruit? Welke kleuren heeft het? Maak een tekening van hoe jij vindt dat het eruit moet zien en kleur het dekbed in je favoriete kleuren.

  ASNATE BOČKIS, I am at Home

  kunstkijkWijzeRtje het kunstkijkwijzertje heeft een gat in zijn buik. Daar kan je doorheen kijken en dan zie je waar hij naar wijst. het kunstkijkwijzertje nodigt je uit met hem mee te gaan kijken naar de kunstwerken in het park.

  gezocht

  HELD Heel hoog op een blauwe sokkel staat een blauwe man. Wie zou het zijn? Deze man staat soms overeind en soms niet. Hoe kan dat? Wat voor gevoel krijg je als je naar deze man kijkt?

  De kunstenaar die dit beeld gemaakt heeft zegt: dit is een held. Maar wat is eigenlijk een held?

  Maak een tekening van jezelf als held, kleur ‘m in en stuur de tekening op naar SVP-Kunst, Stadsdeel Westerpark, Antwoordnummer 10418, 1000 rA Amsterdam.

  Een held is iemand waar je tegenop kijkt of die iets bijzonders heeft gedaan. Het is vaak iemand die je bewondert.

  gezoch t

  ACTIE!

  Stamp op de grond

  ! Loop er

  omheen, fiets erla

  ngs, zing ,

  trommel , laat ‘m

  heen en

  weer sch ommelen

  of wees

  stil en lu ister alle

  en maar.

  Wat geb eurt er?

  Probeer

  het beeld zoveel m

  ogelijk

  verschille nde gelu

  iden te

  laten ma ken.

  Dit beeld is een pl

  aat van

  staal die tegen je

  praat als jij

  er langs l oopt.

  Als jij er nou niet

  bent, ma akt

  het beeld dan ook

  geluid?

  Doen: zin g zo hard

  dat

  de man m et de gou

  den

  oren je h oren kan

  !

  KRISTAP S ĢELZIS

  & VOLD EMĀRS J

  OHANSO NS

  Let’s kee p in Touc

  h

  De kun stenaar

  die dit beeld

  heeft

  gemaak t zegt

  dat het beeld

  haar

  doet de nken a

  an het dekbed

  waar

  ze als k ind ond

  er sliep en waa

  r ze

  zich ve ilig voe

  lde. He t dekbe

  d had

  ook str eepjes. Vraag:Welk oor is het grootst: dat van jou of van dit beeld?

  Waar kunnen de meeste verhalen in?

  heb jij wel eens een hoofd dat helemaal vol zit met verhalen?

  Wat doe jij dan om het weer leeg te krijgen?

  De verha len aan i

  emand v ertellen,

  een eind je lopen,

  zwemme n, een lie

  dje zinge n, huilen

  , een tek ening ma

  ken,

  slapen.

  3

  7

  4

  6

  2

  kLeuRen Welke kleur kom j

  e het meeste tege n in het Westerpa

  rk?

  hoe komt dat, den k je?

  neem een kwast, e

  en vel papier en ee n beetje rode, bla

  uwe en

  gele verf en meng ze met elkaar. te

  lkens een beetje v an een

  kleur bij een ande re kleur. kijk wat

  er gebeurt.

  Welke twee kleur en moet je menge

  n om groen te krij gen?

  en welke twee kle uren om oranje te

  krijgen? en paars ?

  schilder op een ve l papier zoveel mo

  gelijk verschillend e kleuren.

  geel en blauw. Rood en geel. blauw en rood.

  groen. Planten en bomen hebben vaak groene bladeren en

  ook het gras is groen.

Recommended

View more >