krompir brosura 2013

Download Krompir Brosura 2013

Post on 17-Jan-2016

243 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sygenta Zastita krompira brosura 2013 godina. Izdanje Sygenta.

TRANSCRIPT

 • Zatita krompira

 • Krompir je rado gajen u nas, bilo kao mladi, za ranu proizvodnju ili kasniju proizvodnju i potronju. Ovo je veoma prilagodljiva biljna vrsta, sa velikom reproduktivnom sposobnou. Krompir je i lako svarljiva namirnica, bogat izvor energije, skroba, vitamina, mineralnih materija, sa mnogostrukom primenom u domainstvu ili preraivakoj industriji.U cilju proizvodnje zdravog i kvalitetnog krompira, semenskog ili merkantilnog,postizanja visokih prinosa, neophodno je obezbediti primenu savremene tehnologije gajenja. Ona poinje od izbora parcele i sadnog materijala, preko mera nege i zatite do vaenja, skladitenja i uvanja krompira.Ogroman je znaaj izbora kvalitetnog i deklarisanog semenskog krompira.Nije svaki krompir malih krtola semenski, kako mnogi smatraju, ako nije potpuno ispotovana procedura proizvodnje semenskog krompira. Pri gajenju semenskog krompira obavljaju se kontrole useva na prisustvo znaajnih bolesti i tetoina, kako bi semenske krtole imale zakonom propisan kvalitet. Preventivne i direktne mere zatite krompira u ovom smislu dobijaju na ogromnom znaaju. Integralnom zatitom krompira suzbijaju se prouzrokovai bolesti, tetoine i korovi, obezbeujui kvalitetan rod semenskog i merkantilnog krompira.Dugogodinje iskustvo u proizvodnji i primeni sredstava za zatitu bilja vrhunskog kvaliteta kompanije Syngenta, prenosi se na stranice ove broure koja treba da prui dragocene osnovne informacije o zatiti krompira.

  Vaa

  UVOD

 • Plamenjaa je najznaajnije oboljenje krompira kod nas. esto se prema uslovima za pojavu i razvoj plamenjae odreuju rokovi zatite krompira. Pri povoljnim uslovima za pojavu i razvoj parazita tete su velike, esto i potpune.Razvoju oboljenja pogoduje toplo i vlano vreme, posebno kada su tokom letnjih meseci este tople kie. Simptomi bolesti se prvo pojavljuju u vidu maslinasto zelenih pega na ivici lista. U uslovima vee vlanosti na naliju pege, posebno na njenom ivinom delu, dolazi do sporulacije gljive i formiranja beliaste

  prevlake. Sline pege, vodenastog izgleda, a zatim nekrotine i mrke, pojavljuju se na stablu, posebno u sredinjem delu biljke gde je velika vlanost. Zaraene krtole na poprenom preseku imaju znake mrke nekroze tkiva, brzo propadaju i teko se uvaju. Temperature od 15C do 25C, uz este kie ili dugotrajne rose, pogoduju razvoju ovog oboljenja. Plamenjaa se najpre pojavljuje na zaklonjenim i senovitim mestima, u bujnim usevima, bez dovoljno provetravanja.

  Ciklus razvoja plamenjae krompira i mesto delovanja fungicida

  Plamenjaa krompira(Phytophthora infestans)

  Bolesti krompiraPlamenjaa krompira (Phytophthora infestans)

  250 g/l Mandiprompamid 250 g/l Difenokonazol

  Delovanje:Plamenjaa i crna pegavost listakrompira.Koliina primene:0,6 l/ha sa 400-600 l/ha,max. 3 x godinjeKarenca:7 dana.Prednosti:

  Preventivno na plamenjau i crnu pegavost i kurativno delovanje na crnu pegavost do 24 sata

  Aktivna materija se u roku od 30-60 minuta vee za za votane materije kutikule i naknadno reaktivira (Lok&Flo)

  Dizajniran za laku, ekonomski povoljniju kontrolu bolesti, otporan na ispiranje kiom

  Odlino izbalansiran miks dve pouz-dane i kvalitetne aktivne materije

  Efikasna kontrola dve najvanije bolesti krompira

  Fungicidi reenjaPlamenjaa krompira (Phytophthora infestans)

  720 g/l Hlorotalonil

  Delovanje:Plamenjaa i crna pegavost lista, sa sporednim delovanjem na sivu plesan.Koliina primene:2 l/ha.Karenca:14 dana (prema registraciji u Italiji)Prednosti:

  irok spektar delovanja. Odlino zadravanje na povrini

  lista, teko ispiranje padavinama Kontaktno delovanje, odlian u

  preventivi u uslovima estih kia Nema opasnosti od rezistencije

  , (SC),

  1 litar

  .

  50

  750 g/kg Bakar iz bakar (I)oksida Cu20

  Delovanje:Plamenjaa krompira.Koliina primene:1 kg/ha (10 g na 100 m2) sa 400 l/ha vode, max. 3 x godinje.Karenca:14 dana. Prednosti:

  Bakarni oksid je neorganskog porekla, postojan je na suncu i ne podlee fotodegradaciji i uticaju visokih temperatura

  WG formulacija - jednostavnost pri rukovanju (ne prai)

  Ima odlina svojstva spore preras-podele to mu za vreme jaih padavina osigurava bolje i due zadravanje na biljci

  Niska koliina primene250 g/l Azoksistrobin

  Delovanje:Plamenjaa i crna pegavost krompira.Koliina primene:0,75 l/ha, sa 200-400 l/ha vode,max. 3 x godinje.Karenca:14 danaPrednosti:

  Odlian u preventivnoj zatiti irok spektar delovanja Specifian nain delovanja Ravnomerna distribucija na licu i

  naliju lista, usvaja se na licu idospeva do nalija lista

  40 g/kg Metalaksil-m640 g/kg Mankozeb

  Delovanje:Plamenjaa krompira, sa delovanjemi na crnu pegavost lista.Koliina primene:2,5 kg/ha, sa 200-400 l/ha vode,max. 3 x godinje.Karenca:21 dan. Prednosti:

  Odlina sisteminost irok spektar delovanja Kurativno delovanje Formulacija u obliku granula

  koje se odlino rastvaraju

  10 x 1 kg ili , ALLIANCE FRAMESYNGENTA logo i PURPOSE ICON Syngenta GrImena proizvoda oznaena sa su zatiena trgovaka imena

  , (WG), .

  , ,

  Nordox 75 WG

  Zatita od plamenjae mora biti preventivna, sa kvalitetnom primenom preparata na sve nadzemne delove biljaka.Na poetku vegetacije koristiti kontaktne preparate (Bravo, Nordox). U vreme intenzivnog razvoja nadzemne mase, pre i tokom cvetanja, koristiti sistemine fungicide (Ridomil Gold), a potom zatitu nastaviti sa fungicidom Revus

  Top, kojim se postie efikasna zatita zelene mase i krtole

  do kraja vegetacije. Inter-vali primene fungicida su

  krai u uslovima toplog i kiovitog vremena!

  Razmaci izmeu primene fungicida

  prilagoavaju se vremenskim

  uslovima i krai su u uslovima

  povoljnim za razvoj

  oboljenja.

  sporangija

  oospora

  A1A2

  R!

  klijanje

  seksualno razmnoavanje

  sporangiofore na krtoli u prolee

  direktno klijanje iz

  sporangije

  zoospore inficiraju

  krtole

  inficirana krtola

  inficirana biljka

  sporangiofore na listu

  zoosporangija

  rast micelije

  klijanje zoospora

  zoospora

  sporulacija

  inficirani list

  preventivno

  eradikativno(antisporulantno)

  kurativno

  54

 • 40 g/kg Metalaksil-m640 g/kg Mankozeb

  Delovanje:Plamenjaa krompira, sa delovanjemi na crnu pegavost lista.Koliina primene:2,5 kg/ha, sa200-400 l/ha vode,max. 3 x godinje.Karenca:21 dan. Prednosti:

  Odlina sisteminost irok spektar delovanja Kurativno delovanje Formulacija u obliku granula

  koje se odlino rastvaraju

  720 g/l Hlorotalonil

  Delovanje:Plamenjaa i crna pegavost lista, sa sporednim delovanjem na sivu plesan.Koliina primene:2 l/ha.Karenca:14 dana (prema registraciji u Italiji).Prednosti:

  irok spektar delovanja. Odlino zadravanje na povrini

  lista, teko ispiranje padavinama Kontaktno delovanje, odlian u

  preventivi u uslovima estih kia Nema opasnosti od rezistencije

  250 g/l Mandiprompamid 250 g/l Difenokonazol

  Delovanje:Plamenjaa i crna pegavost listakrompira.Koliina primene:0,6 l/ha sa400-600 l/ha,max. 3 x godinje.Karenca:7 dana.Prednosti:

  Preventivno na plamenjau i crnu pegavost i kurativno delovanje na crnu pegavost do 24 sata

  Aktivna materija se u roku od 30-60 minuta vee za za votane materije kutikule i naknadno reaktivira (Lok&Flo)

  Dizajniran za laku, ekonomski povoljniju kontrolu bolesti, otporan na ispiranje kiom

  Odlino izbalansiran miks dve pouz-dane i kvalitetne aktivne materije

  Efikasna kontrola dve najvanije bolesti krompira

  Fungicidi reenjaBolesti krompira

  Crna pegavost se pojavljuje na svim nadzemnim delovima krompira, a retko su zaraene i krtole. Prvi simptomi se javljaju na donjem, starijem liu u vidu pega. One su u poetku sivo mrke boje, sitne (1-2 mm) i uglavnom okrugle. Kasnije se uveavaju (5 -7mm), posta-ju crne i na njima se istiu zone u vidu koncentrinih krugova, to je specifian simptom oboljenja. Oko pega na liu javlja se hloroza, odnosno oreol ute boje, usled razgradnje hlorofila. Vre-menom je zahvaen vei deo lista, koji nekrotira, sui se, ali ne opada ve ostaje

  na stablu. Pege na stablu su po pravilu ovalnog oblika i znatno krupnije od pega na listu. U mnogim sluajevima prostiru se du stabla i mogu prstenasto da ga obuhvate. Neiskusni proizoai otee-nja lako zamene sa simptomima bakterij-ske bolesti. Bolest preivljava iz sezone u sezonu na nekim korovskim vrstama ili ostacima zaraenih biljaka u tlu. Za razvoj trai visoku temperaturu 24 - 29 0C i visoku vlanost vazduha (veu od 90%). Razvoju glijive pogoduje gusti sklop bi-ljaka, uestale padavine i navodnjavanje oroavanjem.

  Siva plesan predstavlja veliki problem u uslovima dugotrajnog vlanog i toplog vremena. Pri infekciji mladih biljaka ova gljiva prouzrokuje simptome poleganja biljaka. Tada se na prizemnom delu stabla mladih biljaka uoava vodenasta nekrotina pega koja zahvata neno tkivo

  stabla sa svih strana.Najee se simptomi oboljenja pojav-ljuju na listovima. Na listu najee na njegovom vrhu, pojavljuju se vodenaste pege, koje se u uslovima vee vlanosti brzo ire i nekrotiraju sa razvojem obilne sive sporulacije

  Pri infekciji mladih biljaka gljiva prouzro-kuje simptome poleganja biljaka. Tada se na prizemnom delu stabla mladih biljaka uoava vodenasta nekrotina pega, koja zahvata neno tkivo stabla sa svih strana.Na odraslim biljkama, najee na prizemnom delu stabla, nastaje prostrana vodenasta pega. Ona se postepeno iri, 5-10 cm u duinu, zahvatajui stablo sa

  svih strana.U okviru pege formira se paperjasta, beliasta micelija. Obolele biljke se po-vijaju, venu i za kratko vreme se osue. U daljem toku razvoja gljiva formira telaca crne boje (sklerocije), najee u sri obolelog stabla. Sklerocije dalj