kps lwn mkzaz & lwn mkzaz...  menyampaikan ceramah dan dengan itu juga boleh dihukum...

Download KPS Lwn MKZAZ & lwn MKZAZ...  menyampaikan ceramah dan dengan itu juga boleh dihukum mengikut Seksyen

Post on 11-Mar-2019

229 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

KPS Lwn MKZAZ & MMR

[Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat, Selangor. Kes Jenayah Bil : 10002-136-0015-2011 &

10002-136-0016-2011] (Tuan Kamarulzaman Bin Ali, HMRS Gombak Barat)]

[02 Rabiulawal 1434H bersamaan 14 Januari 2013 M]

Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995 - Pertuduhan berdasarkan peruntukan Seksyen

12 (c) Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995 Menghina Pihak Berkuasa Agama (Fatwa

yang dikeluarkan oleh Mufti) Seksyen 46 (c) Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995-

sama ada elemen membantu pengembangan agama dan elemen menyampaikan ceramah dapat

dibutikan.

Fakta Kes

[1] Dalam kes ini, Tertuduh Pertama telah dipertuduhkan berdasarkan peruntukan Seksyen 12 (c)

Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995 di mana pada 15 Disember 2010 di antara

jam 9.00 malam hingga 10.40 malam di dalam sebuah premis beralamat XXX,Taman Seri

Gombak, 68100 Batu Caves dalam daerah Gombak Negeri Selangor didapati membantu dalam

mengembangkan kumpulan Syiah yang melanggar Fatwa Tentang Fahaman Syiah yang telah

diwartakan pada 24 September 1998.

[2] Tertuduh Kedua pula telah dipertuduhkan berdasarkan bawah Seksyen 46 (c) dibaca bersama

Seksyen 12 (c) Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995 kerana didapati bersubahat

dengan Tertuduh Pertama membantu dalam mengembangkan kumpulan Syiah yang melanggar

Fatwa Tentang Fahaman Syiah yang telah diwartakan pada 24 September 1998 dengan cara

menyampaikan ceramah dan dengan itu juga boleh dihukum mengikut Seksyen 12 (c)

Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995.

Diputuskan

Setelah Mahkamah mendengar dan meneliti pertuduhan, fakta kes yang dibentangkan, alasan rayuan

Tertuduh serta hujahan Pendakwa Syarie dan setelah Mahkamah menimbangkan perkara tersebut,

maka Mahkamah memerintahkan seperti berikut:

(1) Mahkamah membatalkan pensabitan ke atas Tertuduh Pertama di bawah Seksyen 12 (c) dan

Tertuduh Kedua di bawah Seksyen 46 (c) yang dibaca bersama Seksyen 12 (c) Enakmen

Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995.

(2) Mahkamah memerintahkan Tertuduh Pertama dan Tertuduh Kedua dilepaskan dan dibebaskan.

Pendakwaan : diwakili oleh Ketua Pendakwa Syarie

Peguam Syarie Tertuduh 1 & 2 : diwakili oleh Tn. Abdul Halim bin Bahari dari Tetuan Azra &

Associates.

Kitab-kitab yang dirujuk

1. Kitab Imam Ibnu Farhun , Jilid 1, mukasurat 17.

2. Kitab , Jilid 8, muka surat 122

3. Kitab karangan Syeikh Ibnul Qayyim Al-Jawziyyah.

Undang-undang yang dirujuk

1. Seksyen 12 (c) Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995.

2. Seksyen 46 (c) Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995.

3. Seksyen 54 Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

4. Seksyen 96 (f) Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

3

Kes-kes yang dirujuk

1. Emperor v. Khwaja Nazir Ahmad [1945] AIR PC 18

2. Hanumat's v. State of M.P. [1953] SCR 1091.

3. Mukhlis Jafar v. PP [2010] 7 CLJ 696

4. Positive Well Marketing Sdn. Bhd. v. Oka Concrete Industries Sdn. Bhd. [2011] 1 LNS 836

5. PP v. Balveer Singh [2009]

6. PP v. Che Saufi Kadir [2005] 8 CLJ 455

7. PP v. Foong Chee Cheong [1970] 1 MLJ 97

8. PP v. KK [2007] 6 CLJ 367

9. PP v. Mohammad Terang bin Amit [1999] 1 MLJ 154

10. PP v. Muhamad Nasir Shaharuddin [1994] 2 MLJ 576

11. Public Prosecutor lwn. Tai Mei Yuen [1990] 1 CLJ 1208

12. Sharad Birdhi Chand Sarda v State Of Maharashtra [1984] AIR 1622

13. Tan Cheng Kooi v. PP [1972] 2 MLJ 115

Lain-lain sumber rujukan

1. Fatwa No. 20 bertarikh pada 24 September 1998.

Penghakiman Tuan Kamarulzaman Bin Ali, HMRS Gombak Barat

[3] Kes ini merupakan kesalahan jenayah syariah berkaitan dengan kesalahan menghina pihak

berkuasa agama sama ada dalam bentuk mengingkari, melanggar atau mempertikaikan

perintah atau arahan Mufti yang dinyatakan melalui Fatwa berdasarkan peruntukan Seksyen

12 (c) Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995 dan kesalahan bersubahat dengan

sengaja membantu perkara itu di bawah Seksyen 46 (c) dan dibaca bersama Seksyen 12 (c)

Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995.

[4] Sebagai kemudahan rujukan, saya nyatakan di sini peruntukan Seksyen 12 (c), Seksyen 46 (c)

Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995 dan Fatwa tersebut yang telah ditanda sebagai

Eksibit P1 in pleno:

Seksyen 12. Menghina pihak berkuasa agama

Mana-mana orang yang bertindak dengan cara yang menghina kuasa yang sah,

atau mengingkari, melanggar atau mempertikaikan perintah atau arahan:-

a) Duli Yang Maha Mulia Sultan atas sifat Baginda

sebagai Ketua agama Islam;

b) Majlis;

c) Mufti, yang dinyatakan atau diberikan melalui fatwa,

adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak

melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua

tahun atau kedua-duanya.

Seksyen 46. Penyubahatan sesuatu perkara.

Seseorang menyubahati pelakuan sesuatu perkara jika dia perkara.

(a) ...

(b)

(c) dengan sengaja membantu, dengan apa-apa perbuatan atau

ketinggalan yang menyalahi undangundang, pelakuan perkara

itu.

Fatwa No. 20 bertarikh warta pada 24 September 1998

5

7

[5] Pertuduhan kes ini telah dibacakan kepada Tertuduh Pertama dan Tertuduh Kedua

sebagaimana berikut :-

Pertuduhan Pertama (Tertuduh Pertama)

Bahawa kamu pada 15 Disember 2010 di antara jam 9.00 malam hingga 10.40

malam, di dalam sebuah premis beralamat No. 9C, Jalan SG. 3/16, Taman Seri

Gombak, 68100 Batu Caves dalam daerah Gombak Negeri Selangor didapati

membantu dalam mengembangkan kumpulan Syiah yang melanggar Fatwa

Tentang Fahaman Syiah yang telah diwartakan pada 24 September 1998. Maka

dengan itu, kamu telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 12(c) Enakmen

Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995 dan boleh dihukum mengikut seksyen

dan enakmen yang sama

Pertuduhan Kedua (Tertuduh Kedua)

Bahawa kamu pada tarikh 15 Disember 2010 di antara jam 9.00 malam hingga

10.40 malam, di dalam sebuah premis beralamat No. 9C, Jalan SG. 3/16, Taman

Seri Gombak, 68100 Batu Caves dalam daerah Gombak Negeri Selangor

didapati bersubahat dengan Mohd Kamil Zuhairi Bin Abd. Aziz membantu

dalam mengembangkan kumpulan Syiah yang melanggar Fatwa Tentang

Fahaman Syiah yang telah diwartakan pada 24 September 1998 dengan cara

menyampaikan ceramah. Maka dengan itu, kamu telah melakukan kesalahan di

bawah Seksyen 46(c) dibaca bersama Seksyen 12(c) Enakmen Jenayah Syariah

Negeri Selangor 1995 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 12(c) Enakmen

Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995.

KES DI PERINGKAT PENDAKWAAN

[6] Dalam membuktikan kes pendakwaan, pihak pendakwaan telah memanggil 18 orang saksi

yang terdiri daripada pegawai-pegawai penyiasat yang terlibat secara langsung dengan serbuan

pada malam kejadian, pegawai yang menyelia barang rampasan, saksi awam dan saksi pakar.

Sebanyak 335 eksibit telah diterima masuk sebagai keterangan.

[7] Fakta kes mengikut keterangan saksi-saksi Pendakwa diringkaskan seperti berikut:-

1) Sekitar jam 9 malam pada 15 Disember 2010, taklimat berkaitan operasi

serbuan dibuat di Pejabat Agama Islam Gombak Timur, Keramat yang terdiri

daripada Pegawai-pegawai Penguatkuasa Agama, Polis, Pihak Berkuasa

9

Tempatan dan wartawan. Taklimat adalah berkaitan pembahagian tugas

untuk satu serbuan ke atas suatu kumpulan yang disyaki berfahaman Syiah

di Gombak.

2) Selepas taklimat, serbuan terus dibuat ke atas premis XXX, Taman Seri

Gombak, 68100 Batu Caves Selangor.

3) Serbuan ke premis tersebut mendapati terdapat seramai lebih kurang 200

orang hadir bagi satu majlis. Serbuan turut membuat tangkapan ke atas

tertuduh-tertuduh dan membuat rampasan ke atas beberapa barangan di

dalam premis tersebut.

DAPATAN MAHKAMAH

[8] Sebelum Mahkamah membuat apa-apa dapatan ke atas keterangan pihak pendakwaan,

Mahkamah terlebih dahulu ingin menarik perhatian kepada isu-isu yang dibangkitkan oleh

pihak Pembelaan sepanjang prosiding ini, seriatim.

Isu : Ketiadaan Borang 5

[9] Pihak pembelaan menghujjahkan ketiadaan Borang 5 seperti yang diperuntukkan oleh Seksyen

54 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah Negeri Selangor 2003 adalah kecacatan prosidur yang

fatal yang mengakibatkan pertuduhan ke atas tertuduh-tertuduh menjadi tidak berasas. Pihak

pendakwaan menghujjahkan sebaliknya. Mahkamah ini, data venia, tidak bersetuju dengan

hujahan Pembelaan.

[10] Mahkamah berpendapat bahawa ketiadaan Borang 5 di dalam kes ini tidak menjadikan kes

pendakwaan fatal dan bukanlah alasan pertuduhan dibuang begitu sahaja. Borang 5 adalah

penggerak kepada suatu siasatan (it sets investigation into motion). Akan tetapi Borang 5 bukan

pra-syarat sebelum suatu siasatan boleh dijalankan. Mahkamah merujuk kes Tan Cheng Kooi

v. PP [1972] 2 MLJ 115 di mana Chang Min Tat J menye