korg pa80 prevod

Download Korg PA80 Prevod

Post on 22-Dec-2015

124 views

Category:

Documents

29 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Korg PA80 Prevod

TRANSCRIPT

VANE SIGURNOSNE INSTRUKCIJE

10.vel.03/10:31 am

Studio TON

ilekic@ptt.yu 063/633-543 VANE SIGURNOSNE

INSTRUKCIJE

(SAVE THESE INSTRUCTIONS)

Upozorenje-

Kada koristite elektronske ureaje,trebate pratiti sledee:

1.Proitajte kompletno uputstvo pre korienja ureaja.

2.Ne koristite ureaj blizu vode-npr.,blizu bazena za plivanje,u vlanom podrumu i sl.

3.Ovaj ureaj bi trebalo da se koristi iskljuivo sa stalkom koji je preporuen od strane proizvoaa.

4.Ovaj ureaj,bilo sam ili u kombinaciji sa pojaalom i slualicama ili zvunicima,moe da proizvede zvuni nivo koji moe da izazove trajan gubitak sluha.Nemojte raditi dugo sa visokim zvunim nivoom ili sa nivoom koji je neudoban.Ako imate iskustvo gubitka sluha ili zvonjave u uima,trebalo bi da se konsultuje sa audiologom.

5.Ureaj treba da bude smeten tako da nejgova pozicija nema interferenciju sa odgovarajuom ventilacijom.

6.Ureaj mora da bude smeten daleko od izvora toplote kao to su radijatori,grejalice,ili drugi proizvodi koji proizvode toplotu.

7.Ureaj treba da bude prikljuen na tip napajanja koje je opisano u prospektu ili je markirano na proizvodu.

8.Kabl za napajanje proizvoda treba da bude iskljuen iz strujne mree,ako se ureaj ne koristi due vreme.

9.Mora se voditi rauna da objekti ne padnu na njega i da tenost na bude prolivena kroz otvore.

10.Ureaj treba da bude servisiran od strane od kvalifikovanog osoblja kada:

a)Ako je kabl za napajanje oteen ili

b)Ako je objekat pao ili tenost prolivena na ureaj ili

c)Ako je ureaj izloen kii ili

d)Ako ureaj ne radi korektno ili

e)Ako je ureaj pao sa neke povrine.

11.Nemojte pokuavati da servisirate ureaj kao to je opisano na kraju uputstva.

BALANS SLAJDER

Kada ukljuite instrument,budite sigurni da je BALANS slajder postavljen u centar.

Ovo postavlja oba sekvencera na njihov maximalni nivo.

Ovo e spreiti da startujete pesmu,a da ne ujete nita.

KAKO DA..

1.Klavijatura

..selektujete Program Zvuka

...selektujete performans

..svirate program zvuka preko itave klavijature,kao na klaviru

...splitujete klavijaturu na dva dela

...dodate zvuke na 'desnu ruku'

...mjutujete/odmjutujete zvuke

2.Mod sviranja stila

...selektujete stil

...startujete/zaustavite Stil

...selektujete Fill ili Break ...selektujete Stil Vrijaciju

...vidite Stil trake

...reprodukujete pesme(Standard MIDI fajl)

3.Mod reprodukcije pesme

...vidite rei...selektujete Arabic skale ...startujete oba sekvencera u isto vreme4. Backing Sequencer mod

...snimite novu Backing Sequence(pesmu)5.Song Mod

...editujete Standard MIDI fajlove6.Generalno

...iskljucite zvunike...promenite Damper polaritet...vidite Song trake UVOD (INTRODUCTION)

1.DOBRODOLI!

(WELCOME!)

Dobrodoli u svet Korga PA-80,profesionalnog aranera!

PA-80 je najmoniji araner dostupan danas,zajedno za profesionalnu i kunu upotrebu.

Evo nekih mogunosti vaeg novog instrumenta:

Mona HI(hiper integrisana)Korg zvuni sistem,vien u naim najboljim profesionalinim sintisajzerima.

OPOS(ObjectivPortableOperatedSystem)polifunkcionalni operativni sistem,koji vam dozvoljava uitavanje podataka dok svirate va instrument.

Nadgradnja operativnog sistema,uitavanje novih funkcija sa diska.Ne dozvolite da va instrument ostari!

Hardverska proiranja,da dodate vie efekata,vokalni harmonajzer,video izlaz,interni hard disk.Uzmite sve vie i vie za novac!

SSD(SolidStateDisk),za bilo kakavo sistemsko unapreenje-pametan nain da zamenite uobiajenu ROM memoriju.

FLAH CARD drajver,da mozete da citate nove semplove i programe sa(kao opcija)FLASH CARD.

Direct style pristup sa flopi diska i hard diska.

General MIDI nivo 2 zvukova-kompatibilnost.

Vise od 660 zvukova.

etiri multi efekt procesora,svaki sa 89 tipova efekata.

Osamdeset performansi i 1216 single touch Settings(STS),za brzo setovanje klavijature zvukova i efekata.

304 stila.

XDS dupli sekvencer sa unakrsnim fejderom.

Digitalno pojaalo sa automatskom jainom,za najverniju zvunu reprodukciju.

Veliki displej.

IVI NASTUP

PA-80 je paljivo dizajniran za izvoenje uivo.Rei 'realno vreme' imaju puno znaenje u ovom instrumentu.

Performanse dozvoljavaju instant selekciju svih traka na klavijaturi i odgovarajuih stilova;STS dozvoljava instant selekciju traka klavijature; i stilovi su pratnje u realnom vremenu za vae sviranje.

O OVOM UPUTSTVU

Ovo uputstvo je podeljeno u tri sekcije:

1.Osnovni vodi,koji sadri opti pregled instrumenta,kao i seriju praktinih saveta,nazvanih 'tutorials'.

2.Vodee preporuke,sa svakom stranom i parametrom objanjenim u detaljima.

3.Prilog,koji sadri listu podataka i korisnih informacija za naprednije korisnike.

Sa ovim uputstvom,naiete sledee skraenice:

PERF parametar moe biti sauvan u performansu pritiskom na WRITE dugme.

Style parametar moebiti sauvan u okviru postojeeg stila performansa pritiskom na WRITE dugme.

STS parametar moe biti sauvan u okviru single touch setting pritiskom na WRITE dugme.

GBL parametar moe biti sauvan u okviru global,tako to se ode u globalno okruenje(pogledaj 'Globalno Okruenje'),pritiskom na WRITE dugme.

PRAVLJENJE BEKAPA SISTEMSKIH FAJLOVA

Pre nego sto svirate va PA-80,mi predlaemo da napravite kopiju svih sistemskih podataka,ukljuujui programe,performanse i stilove,u sluaju da se interni podaci otete.Da bi ste bekapovali operativni sistem,pogledajte 'CuvanjeOS-a'(OperativniSistem).

Da bi ste bekapovali fabrike podatke(stilove,programe...),pogledajte 'Bekapovanje Podataka'.

UITAVANJE OPERATIVNOG SISTEMA

Va PA-80 moe konstantno da bude unapraeen novim verzijama operativnog sistema koje izdaje Korg.Moete skinuti operativni sistem sa www.korgpa80.com.Molim vas,proitajte 'read me' file koji ide uz operativni sistem.Moete da vidite koja verzija operativnog sistema je instalirana u vaem PA-80 tako to drite dugme Shift i pritisnete zajedno dugmad Enter i Exit.Broj verzije operativnog sistema e se pojaviti na displeju.

Pritisnite Exit da biste zatvorili prozor sa porukom.Da biste uitali novi sistem,pratite nove instrukcije:

1.Kopirajte tri fajla operativnog sistema na praznu ,MS-DOS formatizovanu ,HD tip flopi disketu.

Ovo su potrebni fajlovi:

OSPA 80.lzx

BPA80.sys

NBPA80.sys

2.Iskljuite instrument i ubacite disketu sa operativnim sistemom u disk drajv.

3.Ukljuite instrument.Poruka e se pojaviti na displeju,koja vas pita da li elite da li elite da uitate operativni sistem.

4.Pritisnite Enter za uitavanje ili Exit za ponitavanje procedure.Ako pritisnete Enter,saekajte dok uitavanje ne bude zavreno.

Kada operatini sistem bude uitan,poruka e se pojaviti,pitajui vas da izvadite flopi disketu i pritisnete bilo koje dugme

5.Izvadite flopi disketu i pritisnite bilo koje dugme.

UITAVANJE FABRIKIH PODATAKA

Ako su podaci u internalnoj memoriji oteeni,moete ih ponovo uitati sa bekap diskete.Vidi 'RestoriranjePodataka'.

2.STARTOVANJE

UKLJUIVANJE KABLA ZA NAPAJANJE

Ukljuite kabl za napajanje u odgovarajui prikljuak na pozadini instrumenta.

Zatim drugi kraj kabla ukljuite u struju.Ne morate da brinete o lokalnoj voltai jer PA-80 koristi univerzalni adapter.

UKLJUIVANJE I ISKLJUIVANJE INSTRUMENTA

Pritisnite digme POWER na pozadini instrumenta da biste ukljuili instrument.Displej e zasvetleti,pokazivajui poruku dobrodolice.

Protisnite ponovo dugme POWER na pozadini instrumenta i instrument e se iskljuiti.Upozorenje:Kada iskljuujete instrument,svi podaci sadraani u RAM-u(naponska memorija,koja se koristi za editovanje pesme)bie izgubljeni.Suprotno,podaci na SSD disku(non-volatile memorija koja se koristi za fabrike u juzer podatke)e biti sauvana(pogledaj 'ModoviMemorije').

KONTROLISANJE JAINE(GLAVNOG I PRATNJE/SEKVENCERA)

Koristite glavni volumen slajder da kontroliete generalni volumen instrumenta.Taj slajder kontrolie volumen internih zvunika,glavnih(L/Mono&Right)izlaza,i konektora za slualice.Izlazi 1i 2 nisu pod uticajem ovog slajdera.Koristite mikserov ili zvunikov nivo da podesite volumen.

Beleka:Ponite sa nekim srednjim niv