konana odluka o odabiru udžbenika i pripadajuih dodatnih ...gimnazija-bfrankopana- srednje Š kole...

Download Konana odluka o odabiru udžbenika i pripadajuih dodatnih ...gimnazija-bfrankopana- SREDNJE Š KOLE BIOLOGIJA, 1. ... 1603 MATEMATIKA 1 udžbenik sa zbirkom zadataka za 1 ... udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. raz. gimnazija i 4

Post on 06-Feb-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KAT. BR. NAZIV UDBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  EKONOMIST - 1. RAZRED SREDNJE KOLE

  BIOLOGIJA, 1. RAZRED EKONOMSKIH KOLA Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1632 BIOLOGIJA udbenik za prvi razred ekonomske kole Mauro tifani , Mirjana Miji , Roberto kara

  udbenik 97.20 Alka script d.o.o.

  EKONOMSKE KOLE, KNJIGOVODSTVO S BILANCIRANJEM 1, 1. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1727 KNJIGOVODSTVO S BILANCIRANJEM 1 udbenik za 1. razred ekonomske kole Maja Safret udbenik 79.00 kolska knjiga d.d.

  1726 KNJIGOVODSTVO S BILANCIRANJEM 1 radna biljenica za 1. razred ekonomske kole

  Branka Mari , Ljerka Dragovi -Kova

  radna biljenica 68.40 kolska knjiga d.d.

  EKONOMSKE KOLE, PODUZETNITVO 1, 1. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1745 PODUZETNITVO 1 udbenik za 1. razred ekonomske kole Ana Vrbanec, Bosiljka Vinkovi -Kukoli , Jadranka Bernik, Marija Tolui , Nikola Kuva i , Suzana

  ur evi

  udbenik 78.30 kolska knjiga d.d.

  EKONOMSKE KOLE, POSLOVNE KOMUNIKACIJE, 1. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1753 POSLOVNE KOMUNIKACIJE udbenik za 1. razred ekonomske kole Antun Kliment, Olivera Jurkovi -Mai

  udbenik 81.00 kolska knjiga d.d.

  ENGLESKI JEZIK, 1. RAZRED 4-GODINJIH STRUKOVNIH KOLA, 1. STRANI JEZIK; 2. I 3. RAZRED 3-GODINJIH STRUKOVNIH KOLA, 1. STRANI JEZIK; 3. I 4. RAZRED 4-GODINJIH STRUKOVNIH KOLA, 2. STRANI JEZIK

  Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3315 SUCCESS PRE-INTERMEDIATE udbenik engleskog jezika za 1. r. 4-g. struk. k., 1. str. jez., 6. g. u . : 2. i 3. r. 3-g. struk. k., 1. str. jez., 7. i 8. g. u . : 2. i 3. r. gimn., 2. str. jez., 2. i 3. g. u . : 3. i 4. r. 4-g. struk. k., 2. str. jez., 3. i 4. g. u .

  Bob Hastings, Stuart McKinlay

  udbenik s CD-ROM-om 103.50 V.B.Z. d.o.o.

  3314 SUCCESS PRE-INTERMEDIATE radna biljenica engleskog jezika za 1. r. 4-g. struk. k., 1. str. jez., 6. g. u . : 2. i 3. r. 3-g. struk. k., 1. str. jez., 7. i 8. g. u . : 2. i 3. r. gimn., 2. str. jez., 2. i 3. g. u . : 3. i 4. r. 4-g. struk. k., 2. str. jez., 3. i 4. g. u .

  Lindsay White, Rod Fricker

  radna biljenica s audio CD-om 63.00 V.B.Z. d.o.o.

  ETIKA, 1. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1700 ETIKA 1 udbenik za 1. razred gimnazije i srednje kole iril oh, Ksenija Matu, Marija Lamot

  udbenik 74.70 kolska knjiga d.d.

  Datum ispisa: 20.6.2011

  Kona na odluka o odabiru udbenika i pripadaju ih dodatnih nastavnih sredstava za ustanovuGIMNAZIJA BERNARDINA FRANKOPANA

 • KAT. BR. NAZIV UDBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  GEOGRAFIJA, 1. RAZRED EKONOMSKIH KOLA Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2893 GEOGRAFIJA 1 udbenik za prvi razred ekonomskih kola Emil okonaj, Ruica Vuk, Vedran iki

  udbenik 97.00 Meridijani, izdava ka ku a

  GEOGRAFSKI ATLAS ZA SREDNJE KOLE Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2321 GEOGRAFSKI ATLAS ZA GIMNAZIJE I STRUKOVNE KOLE za 1.-4. razred Snjeana Haiman geografski atlas 116.10 kolska knjiga d.d. i Hrvatska kolska

  kartografija

  HRVATSKI JEZIK ZA 4-GODINJE STRUKOVNE KOLE - JEZIK I JEZI NO IZRAAVANJE, 1. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1402 HRVATSKI JEZIK 1 udbenik za 1. razred srednjih strukovnih kola Snjeana Zrinjan udbenik 63.00 ALFA d.d. za izdava ke, grafi ke i trgova ke

  poslove

  1401 HRVATSKI JEZIK 1 radna biljenica uz udbenik hrvatskog jezika za 1. razred srednjih strukovnih kola

  Snjeana Zrinjan radna biljenica 29.70 ALFA d.d. za izdava ke, grafi ke i trgova ke

  poslove

  HRVATSKI JEZIK ZA 4-GODINJE STRUKOVNE KOLE - KNJIEVNOST, 1. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1392 ITANKA 1 za 1. razred etverogodinje srednje strukovne kole Davorka Horvatek-Modri , Marija uri , Rua Krian-Sirovica, Sanja Duevi -epac, arko Gazzari

  udbenik 87.30 kolska knjiga d.d.

  3121 KNJIEVNOST 1 radna biljenica za 1. razred etverogodinjih srednjih strukovnih kola Andreja JurekoviPerkovi

  radna biljenica 35.10 kolska knjiga d.d.

  INFORMATIKA ZA OP U, JEZI NU, KLASI NU I PRIRODOSLOVNO-MATEMATI KU GIMNAZIJU, 1. I 2. RAZRED

  Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3103 INFORMATIKA I RA UNALSTVO udbenik iz informatike i ra unalstva za gimnazije i srednje kole

  Dragan Kova , Gordana Sokol, Lidija Kralj, Ljiljana Mileti , Milan Kora , Predrag Bro anac, Sanja Grabusin, Snjeana Babi , Vinkoslav Galeev, Zlatan Soldo

  udbenik s CD-om 144.00 SysPrint d.o.o.

  KEMIJA ZA 1-GODINJE PROGRAME, 1. RAZRED EKONOMSKIH KOLA Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2927 KEMIJA udbenik s video DVD-om za 1. razred srednjih ekonomskih kola Beata Gabri , Marko Hrgar

  udbenik s DVD-om 89.10 Neodidacta d.o.o.

  2926 KEMIJA radna biljenica za 1. razred srednjih ekonomskih kola Beata Gabri , Marko Hrgar

  radna biljenica 49.50 Neodidacta d.o.o.

  MATEMATIKA ZA 4-GODINJE PROGRAME, 1. RAZRED EKONOMSKIH KOLA Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1603 MATEMATIKA 1 udbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred ekonomske kole Biljana Jankovi , Ivan Mrkonji

  udbenik i zbirka zadataka 124.20 Neodidacta d.o.o.

 • KAT. BR. NAZIV UDBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  NJEMA KI JEZIK, 1. I 2. RAZRED 4-GODINJIH STRUKOVNIH KOLA, 1. STRANI JEZIK Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2245 AUSBLICK 1, BRCKENKURS udbenik njema kog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola, 1. strani jezik

  Anni Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papanikolaou

  udbenik 88.00 Algoritam d.o.o.

  2244 AUSBLICK 1, BRCKENKURS radna biljenica njema kog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola, 1. strani jezik

  Anni Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papanikolaou

  radna biljenica s CD-om 73.50 Algoritam d.o.o.

  POVIJEST ZA 4-GODINJE STRUKOVNE KOLE, 1. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1690 HRVATSKA I SVIJET od prapovijesti do Francuske revolucije 1789. godine : udbenik iz povijesti za 1. razred srednjih strukovnih kola

  Ivan Pekli , Vesna uri

  udbenik 76.50 Profil International d.o.o.

  UPRAVNE I BIROTEHNI KE KOLE, KOMPJUTORSKA DAKTILOGRAFIJA 1, 1.-2. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1320 KOMPJUTORSKA DAKTILOGRAFIJA 1 Duanka Ga ea, Milan Komor ec, Nermin Sre ko Montel

  udbenik s CD-om 117.00 Centar za dopisno obrazovanje Birotehnika

  VJERONAUK, 1. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1708 TRAITELJI SMISLA udbenik vjeronauka za 1. razred srednjih kola Duan Vuleti , Mirjana Vu ica, Nikola Milanovi , Rudi Palo, Viktorija Gada

  udbenik 49.00 Salesiana d.o.o.

  EKONOMIST - 2. RAZRED SREDNJE KOLE

  EKONOMSKE KOLE, ENERGETIKA, 2. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2121 ENERGETIKA udbenik s video DVD-om za 2. razred ekonomskih kola Branko Pasanovi , Hrvoje Pandi

  udbenik 89.10 Neodidacta d.o.o.

  2120 ENERGETIKA radna biljenica za 2. razred ekonomskih kola Branko Pasanovi , Hrvoje Pandi

  radna biljenica 49.50 Neodidacta d.o.o.

  EKONOMSKE KOLE, GOSPODARSTVO 1, 2. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2831 GOSPODARSTVO 1 udbenik za 2. razred ekonomske kole Blanka imundi , Lana Kordi , Ljiljana andrk, Pako Burna , eljko Mrnjavac

  udbenik 106.20 Alka script d.o.o.

  EKONOMSKE KOLE, KNJIGOVODSTVO S BILANCIRANJEM 2, 2. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3969 KNJIGOVODSTVO S BILANCIRANJEM 2 udbenik s CD-om za 2. razred ekonomske kole

  Marija Horvati -Kapelac, Mira Dimitri , Miran Novokmet

  udbenik s CD-om 88.20 Alka script d.o.o. Novo

  3505 KNJIGOVODSTVO S BILANCIRANJEM 2 radna biljenica za 2. razred ekonomske kole

  Marija Horvati -Kapelac, Mira Dimitri , Miran Novokmet

  radna biljenica 64.80 Alka script d.o.o. Novo

  AdminTypewritten textXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  AdminTypewritten textXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  AdminTypewritten textXX

  AdminTypewritten text2834

  AdminTypewritten textxxxxxxxxxxxx

  AdminTypewritten textGospodarstvo 2

  AdminTypewritten textXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  AdminTypewritten textXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 • KAT. BR. NAZIV UDBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  EKONOMSKE KOLE, NOV ARSTVO, 2. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2171 NOV ARSTVO udbenik za 2. razred ekonomske kole Marijana Ivanov udbenik 97.20 Alka script d.o.o.

  EKONOMSKE KOLE, PODUZETNITVO 2, 2. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1746 PODUZETNITVO 2 udbenik za 2. razred ekonomske kole Ana Vrbanec, Bosiljka Vinkovi -Kukoli , Ivan Roso, Jadranka Bernik, Nikola Kuva i , Suzana

  ur evi , Vinja Dor i -Kerekovi

  udbenik 78.30 kolska knjiga d.d.

  ENGLESKI JEZIK, DRUGI STRANI JEZIK, 4. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3395 SUCCESS INTERMEDIATE udbenik engleskog jezika za 1. i 2. raz. gimnazija i 4-god. struk. kola, prvi strani jezik, 6. i 7. godina u enja : 2. i 3. raz. 4-god. struk. kola, prvi strani jezik, 7. i 8. godina u enja : 4. raz. gimnazija, drugi strani jezik, 4. godina u enja

  Bob Hastings, Stuart McKinlay

  udbenik s CD-ROM-om 103.50 V.B.Z. d.o.o.

  3396 SUCCESS INTERMEDIATE radna biljenica engleskog jezika za 1. i 2. raz. gim. i 4-god. struk. kola, prvi strani jezik, 6. i 7. godina u enja : 2. i 3. raz. 4-god. struk. kola, prvi strani jezik, 7. i 8. godina u enja : 4. raz. gim., drugi strani jezik, 4. godina u enja

  Lindsay White, Rod Fricker

  radna biljenica s audio CD-om 63.00 V.B.Z. d.o.o.

  GEOGRAFIJA, 2. RAZRED EKONOMSKIH KOLA Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2894 GEOGRAFIJA 2 udbenik za drugi razred ekonomskih ko

Recommended

View more >