kompletan prirucnik za nastavnike

Download Kompletan Prirucnik Za Nastavnike

Post on 04-Jul-2015

737 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PROGRAM ZAPOLJAVANJA MLADIH RADIONICE O IZBORU ZANIMANJA I RAZVOJU KARIJERE Prirunik za nastavnike

SadrajUvodna rije........................................................................................................................... 3 Uvodno pismo za nastavnike ................................................................................................. 4 Upoznajmo sebe .............................................................................................................. 14 Upoznajmo vjetine ..................................................................................................... 14 Adaptivne i prenosive vjetine ................................................................................ 14 Vjetine potrebne za posao i predstavljanje vlastitih vjetina ................................ 21 Upoznajmo sposobnosti .............................................................................................. 28 Sposobnosti ............................................................................................................. 28 Upoznajmo vrijednosti ................................................................................................ 36 Vrijednosti ............................................................................................................... 36 Upoznajmo profesionalne interese ............................................................................. 42 Profesionalni interesi ............................................................................................... 42 Upoznajmo radne i obrazovne mogudnosti .................................................................... 59 Studiranje .................................................................................................................... 59 ta je studiranje? ..................................................................................................... 59 Informiranost o fakultetima .................................................................................... 63 Rad ............................................................................................................................... 67 Svijet rada i informiranost o svijetu rada 1 ............................................................. 67 Svijet rada i informiranost o svijetu rada 2 ............................................................. 73 Volonterizam ............................................................................................................... 79 Volonterizam i funkcionalni ciljevi volonterizma .................................................... 79 Metode i tehnike aktivnog traenja posla ....................................................................... 86 Standardni dokumenti za prijavu na posao ................................................................ 86 Biografije ili Curriculum Vitae 1 .............................................................................. 86 Biografije ili Curriculum Vitae 2 .............................................................................. 93 Popratno pismo ....................................................................................................... 97 Reference............................................................................................................... 101 Kome se obratiti ........................................................................................................ 105 Neformalne veze 1 ................................................................................................ 105 Neformalne veze 2 ................................................................................................ 112 Kontaktiranje poslodavaca .................................................................................... 119 Pred poslodavcem ..................................................................................................... 126 Intervju 1 ............................................................................................................... 126 Intervju 2 ............................................................................................................... 129 Intervju 3 ............................................................................................................... 134

Sadraj

2

Uvodna rijeOvaj prirunik je nastao kao produkt sveobuhvatnog Programa zapoljavanja mladih (YEP Youth Employment Programme for Bosnia Herzegovina). YEP spada u novi pristup internacionalno sponzoriranih projekata. Suoeni sa masovnom nezaposlenodu mladih u dravi u kojoj egzistira niz sloenih problema, program ima za cilj koritenje lokalne ekspertize u privatnom i javnom sektoru kako bi se razvile realne i odrive strategije i rjeenja za mlade. Program je podijeljen u etiri komponente, a ovaj prirunik je dio Komponente 1. Komponenta 1 je prevencija da trenutna loa situacija u zapoljavanju ne postane jo gora. Cilj komponente 1 je da znaajno reducira broj nepripremljenih uenika u trenutku prelaska iz obrazovnog sistema u sektor rada. Mladi ljudi treba da znaju vie o sebi, da vide svoje opcije, da razumiju potrebe na tritu rada i pripreme se u skladu sa njima. Na taj nain uenici po zavretku kolovanja mogu praviti bolje izbore vezane za karijeru i biti pripremljeni za vie nivoe edukacije ili za rad. Zapoljivost u smislu posjedovanja potrebnih znanja i vjetina koje poslodavci trae predstavlja vaan preduslov za zapoljavanje. S druge strane, mladi ljudi po zavretku kolovanja koji posjeduju dobre strune kvalifikacije ne uspijevaju na tritu rada. Postoji puno razloga za to: nerealna oekivanja, nedostatak informacija o sebi i svijetu rada, slabe komunikacijske i samoprezentacijske vjetine. U zemljama koje prolaze dramatine promjene i u kojima obrazovanje ne prati dovoljno zahtjeve nove ekonomije, mladi ljudi nailaze na niz prepreka u zapoljavanju. Visoka stopa nezaposlenosti zahtijeva da mladi ljudi ved u toku svog kolovanja steknu dobre vjetine upravljanja karijerom, te snanu motivaciju i istrajnost u noenju sa potekodama. Za mlade ljude jedan od najvedih koraka u odraslo doba je prelaz iz obrazovnog sistema u svijet rada. Stoga je vano podrati ih u donoenju odluka vezanih za njihovo prvo zaposlenje ili odlazak na fakultet. kola je prirodno mjesto za razvoj vjetina upravljanja karijerom. Ovaj prirunik je samo dio naih nastojanja da pomognemo kolama u njihovim nastojanjima. Ovaj prirunik su priredili mr.Denana Husremovid, psiholog i Sidik Lepid, dipl. profesor pedagogije., lanovi organizacije proMENTE socijalna istraivanja, lokalnog partnera u Komponenti 1 i Komponenti 2 Progama zapoljavanja mladih.

Uvodna rije

3

Uvodno pismo za nastavnikePotovane kolege i koleginice, Pred Vama je prirunik za pomod uenicima u razvoju njihove karijere. Sadraj prirunika bazira se na idejama moderne nauke i prakse savjetovanja za odabir i razvoj karijere. To je proces asistiranja osobama u razvoju vlastitih potencijala, procjene sebe i svoje okoline, te u donoenju informiranih odluka o nastavku karijere. Dakle, sutina je u tome da je svako sposoban i odgovoran za vlastiti rast i razvoj, a da je zadatak nas pomagaa ne da biramo puteve karijere za nae uenike nego da im pomognemo da se osnae kako bi u bududnosti bili spremni da donose kvalitetne odluke o svojoj karijeri na svakodnevnoj osnovi. Stoga su ciljevi ovog prirunika: Pomod uenicima u spoznavanju vlastitih karakteristika vanih za odabir zanimanja i razvoj karijere Informisanje uenika u svijetu studiranja, rada i volontiranja Obuavanje uenika praktinim metodama i tehnikama aktivnog traenja posla

Prirunik je podijeljen je u tri logike cjeline pri emu je svaka cjelina osnova za rad u narednoj cjelini. Bez obzira na to, prirunik je pripremljen tako da vi, kao osobe koje najbolje poznaju svoje uenike, moete prilagoavati koje jedinice elite da obradite i na koji nain. Prvi dio nazvan je Upoznajmo sebe. Glavni cilj ovog dijela je pomod uenicima da steknu uvid u vlastite snage i karakteristike bitne za odabir zanimanja i razvoj vlastite karijere. Sadri jedinice koje se odnose na upoznavanje vlastitih sposobnosti, vrijednosti i profesionalnih interesa. U ovom dijelu uenici sebe upoznaju uglavnom kroz popunjavanje upitnika i testova, odnosno kroz samoprocjene i vrnjake procjene. Napominjemo da je svrha svih upitnika i testova da uvedu uenika u razmiljanje o samom sebi, a nikako da daju konane dijagnoze. U tom smislu ih treba i koristiti i poticati uenike da promiljaju o vlastitim snagama i osobinama. Drugi dio prirunika odnosi se vie na okolinu, odnosno na svijet studiranja i rada i nazvan je Upoznajmo radne i obrazovne mogudnosti. U ovom dijelu uenici imaju priliku da kroz tri osmiljene podcjeline Studiranje, Rad i Volonterizam uvide prednosti i nedostatke svih opcija koje imaju u okviru nastavka razvoja svoje karijere nakon srednje kole. U tredem dijelu koji je nazvan Metode i tehnike aktivnog traenja posla uenici se upoznaju i vjebaju kljune elemente uspjene potrage za poslom. Ue i pripremaju svoju biografiju, uviaju vanost neformalnih veza u pronalasku posla, te vjebaju sve elemente intervjua kao kritinog dijela u dobivanju zaposlenja.

Uvodno pismo za nastavnike

4

STRUKTURA PRIRUNIKA U okviru tri modula nalazi se 20 jedinica rasporeenih prema shemi na kraju ovog pisma. Jedinice su pripremljene tako da obuhvate jednu cjelinu koja se moe obraditi u okviru jednog kolskog asa. Svaka jedinica je nastavak ili nadogradnja ranije obraenih sadraja. S druge strane, svaka jedinica je pripremljena tako da se moe obraivati kao izdvojena lekcija. U zavisnosti od raspoloivog vremena vi moete prilagoditi i to dete obraivati sa uenicima u okviru jednog asa. Tako dete neke od jedinica odluiti da obradite u okviru 45 minuta, ali neke jedince, za koje Vi procjenjujete da su bitne za vae uenike, moete produiti na 2 kolska asa. Svaka jedinica sadri pripremljene materijale, ali i vi