kien truc may tinh _ bkhn

Download Kien Truc May Tinh _ BKHN

If you can't read please download the document

Post on 23-Oct-2015

30 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CU TRC MY TNH

  Computer Architecture

  Hong Vn Hip

  B mn K thut my tnh,Khoa CNTT,HBK H Ni

  Mob. 0916093209

  Email. hiephv@soict.hut.edu.vn

 • 2

  Ch v bn quyn

  Ton b slide mn hc Cu trc my tnh c xy dng da trn slide ca Thy Nguyn Kim Khnh v Thy Nguyn Ph Bnh, b mn K thut my tnh, khoa Cng ngh thng tin, i hc Bch Khoa H Ni.

  Yu cu ngi hc khng ph bin, chnh sa ni dung ca slide ny nu cha c s cho php ca tc gi.

  XIN CM N!

 • 3

  Ti liu tham kho

  Stallings, W. Computer Organization and Architecture,

  6th ed, Prentice Hall, 2003

  Ytha Yu, Charles Marut - Lp trnh assembly v my tnh IBM-PC - 1992.

  Vn Th Minh K thut vi x l Nh xut bn Gio dc, 1997.

  Walter A. Triebel, Avtar Singh - The 8088 and 8086

  Microprocessors: Programming, Interfacing, Software,

  Hardware and Applications - 1997.

  a ch download bi ging, bi thc hnh v phn mm

  ftp://dce.hut.edu.vn/hiephv

 • 4

  Ni dung mn hc

  Chng 1: Gii thiu chung

  Chng 2: Biu din d liu v s hc my tnh

  Chng 3: H thng my tnh

  Chng 4: H my tnh IBM-PC

  Chng 5: Lp trnh hp ng trn PC

 • 5

  Cu trc my tnh

  Chng 1

  Gii thiu chung

 • 6

  Ni dung chng 1

  1. My tnh v phn loi my tnh

  2. S tin ha ca my tnh

 • 7

  My tnh v phn loi my tnh

  nh ngha my tnh:

  Thit b in t thc hin cc cng vic sau: Nhn thng tin vo

  X l thng tin theo chng trnh c nh sn bn trong

  a thng tin ra

  My tnh hot ng theo chng trnh.

 • 8

  My tnh v phn loi my tnh

  M hnh my tnh c bn

 • 9

  My tnh v phn loi my tnh

  M hnh phn lp ca my tnh

 • 10

  Phn loi my tnh

  Phn loi truyn thng:

  My vi tnh (Microcomputer)

  My tnh nh (Minicomputer)

  My tnh ln (Mainframe Computer)

  Siu my tnh (Supercomputer)

 • 11

  Phn loi my tnh

  Phn loi hin i:

  My tnh c nhn (Personal Computer)

  My ch (Server)

  My tnh nhng (Embedded Computer)

 • 12

  My tnh c nhn

  L loi my tnh ph bin nht i vi ngi dng thng thng.

  Thit k theo hng ti u c v gi thnh v hiu nng

  Mt s loi: My tnh bn (Desktop)

  My tnh xch tay (Notebook)

  My trm lm vic (Workstation)

  Gi thnh: t vi trm n vi nghn USD

 • 13

  My tnh c nhn

 • 14

  My Server

  My ch (Server)

  Thc cht l my phc v

  Dng trong mng my tnh theo m hnh Client/Server

  Tc v hiu nng tnh ton cao

  Dung lng b nh ln

  tin cy cao

  Gi thnh: t hng chc nghn n hng triu USD.

 • 15

  My Server

 • 16

  My tnh nhng

  My tnh nhng (Embedded Computer)

  c t trong thit b khc (bao gm c phn cng v cc kt cu c kh) iu khin thit b lm vic

  c thit k chuyn dng V d:

  in thoi di ng

  B iu khin trong my git, iu ha nhit

  Mt s thit b mng: Switch, Router,

  Gi thnh: t vi USD n hng trm ngn USD

 • 17

  My tnh nhng

 • 18

  Kin trc my tnh

  Kin trc tp lnh

  (Instruction Set Architecture ISA)

  T chc my tnh

  (Computer Organization)

  Kin trc my tnh

 • 19

  Kin trc tp lnh

  Nghin cu cu trc v hot ng ca my tnh theo cch nhn ca ngi lp trnh.

  Kin trc tp lnh ca my tnh bao gm Tp lnh: tp hp cc chui s nh phn m ha cho cc

  thao tc m my tnh c th thc hin c.

  Kiu d liu: cc kiu d liu m my tnh c th x l.

  Ch a ch

 • 20

  T chc my tnh

  Nghin cu cu trc phn cng ca my tnh.

  Cc thnh phn c bn ca my tnh B x l trung tm (Central Processing Unit): iu khin

  hot ng ca my tnh v x l d liu.

  B nh chnh (Main Memory): cha cc chng trnh v d liu ang c s dng.

  H thng vo ra (Input/Output System): trao i thng tin gia my tnh v bn ngoi.

  Lin kt h thng (System Interconnection): kt ni v vn chuyn thng tin gia cc thnh phn vi nhau

 • 21

  T chc my tnh

  Cu trc c bn ca my tnh

 • 22

  Ni dung chng 1

  1. My tnh v phn loi my tnh

  2. S tin ha ca my tnh

 • 23

  Cc th h my tnh

  Th h 1: My tnh dng n in t chn khng (1946 - 1955)

  Th h 2: My tnh dng transistor (1956 - 1965)

  Th h 3: My tnh dng mch tch hp (1966 - 1980)

  Th h 4: My tnh dng mch tch hp VLSI (1981 - nay)

 • 24

  My tnh dng n chn khng

 • 25

  Kin trc Von Neumann

  Da trn tng chng trnh c lu tr (stored-program concept)

 • 26

  My tnh dng transistor

  My PDP-1 v CDC 6600

 • 27

  My tnh dng mch tch hp

  Mch tch hp (Integrated Circuit IC) hay cn gi l vi mch, l cc chip bn dn trong cha cc transistor v cc linh kin khc.

  So vi th h trc, cc my tnh th h ny: Nh gn hn

  Nhanh hn

  Tiu th t nng lng hn

  R tin hn

 • 28

  Siu my tnh CRAY-1

 • 29

  My tnh dng mch tch hp VLSI

  Cc cng ngh mch tch hp: SSI (Small scale integration) t 1965

  Tch hp ti 100 transistor trn mt chip

  MSI (Medium scale integration) cho n 1971

  Tch hp t 100 n 3,000 transistor trn mt chip

  LSI (Large scale integration) t 1971 n 1977

  Tch hp t 3,000 n 100,000 transistor trn mt chip

  VLSI (Very large scale integration) t 1978 n nay

  Tch hp t 100,000 n 100,000,000 transistor trn mt chip

  ULSI (Ultra large scale integration)

  C hn 100,000,000 transistor trn mt chip

 • 30

  My tnh dng mch tch hp VLSI

  Cc sn phm ca cng ngh VLSI: B vi x l (Microprocessor): CPU c ch to trn

  mt chip.

  Cc vi mch iu khin tng hp (Chipset): cc vi mch thc hin c nhiu chc nng iu khin v ni ghp.

  B nh bn dn, gm hai loi: ROM, RAM

  Cc b vi iu khin (Microcontroller): my tnh chuyn dng c ch to trn mt chip.

 • 31

  My tnh dng mch tch hp VLSI

 • 3. S tin ha ca my tnh

  Computer architecture HiepHV KTMT

  Th h 1: My tnh dng n in t chn khng (1946 - 1955)

  Th h 2: My tnh dng transistor (1956 - 1965)

  Th h 3: My tnh dng mch tch hp IC (1966 - 1980)

  Th h 4: My tnh dng mch tch hp VLSI (1981 - nay)

  Th h 5: My tnh dng ULSI,

 • Th h 1: My tnh dng n in t chn khng

  Computer architecture HiepHV KTMT

  c im Xy dng trn c s cc n in t chn khng

  Kch thc, trng lng v cng sut tiu th rt ln nhng c tc rt chm

 • V d my tnh ENIAC

  Computer architecture HiepHV KTMT

  My tnh in t u tin

  D n ca b quc phng M

  Bt u nm 1943, kt thc nm 1946

  c im Nng 30 tn,

  18.000 n in t

  1500 rle,

  Cng sut tiu th 140KW

  Tc : 5000 php cng mi giy

 • V d my tnh ENIAC (tip)

  Computer architecture HiepHV KTMT

  B nh ch lu tr d liu

  Lp trnh bng cch thit lp cc chuyn mch v cc cp ni

 • V d my tnh Eniac

  Computer architecture HiepHV KTMT

  Di 10m, rng 3m, cao 3m

 • Kin trc Von-Neumann

  Computer architecture HiepHV KTMT

  Khi nim nh chng trnh (stored program) c a ra (1947)

  c trng c bn: D liu v cc lnh (chng trnh) c cha trong mt

  b nh c ghi.

  B nh c nh a ch theo tng ngn nh, khng ph thuc vo ni dung ca n.

  My tnh thc hin lnh mt cch tun t.

 • Kin trc Von neumann

  Computer architecture HiepHV KTMT

 • Kin trc Von neumann

  Computer architecture HiepHV KTMT

  Trn c s kin trc ny cc my tnh thng mi ra i

  1947: UNIVAC 1 (Universal automatic computer)

  1950s: UNIVAC 2

 • UNIVAC 1

  Computer architecture HiepHV KTMT

 • IBM

  Computer architecture HiepHV KTMT

  IBM: International Business Machine

  1953: ra i my tnh IBM 701

  1955: IBM 702

 • IBM 701

  Computer architecture HiepHV KTMT

 • Th h 2: My tnh dng transistor

  Computer architecture HiepHV KTMT

  Trn c s pht minh ra transistor Bell Labs vo

  nm 1948.

  Transistor c kch thc nh hn nhiu, tc

  nhanh hn v tiu th nng lng t hn nhiu

  thay th bng n in t

  My tnh th h transistor c kh nng thc hin

  hng trm nghn php tnh cng trong mt giy

  Cc ngn ng lp trnh bc cao ra i

 • My tnh TRADIC

  Computer architecture HiepHV KTMT

  My tnh u tin s dng hon ton bng bn dn:

  8000 transistors

  Nhanh hn

  Nh hn

  R hn.

 • Th h 3: My tnh dng mch tch hp (1966 - 1980)

  Computer architecture HiepHV KTMT

  Da trn cng ngh mch tch hp, cn gi l vi mch (Integrated Circuit - IC)

  Cc vi mch c SSI/MSI/LSI (small scale, Medium scale, )

  Xut hin cc siu my tnh nh CRAY-1, VAX

  Cc b vi x l - CPU c ch to trn mt chip - cng ra i v bt u pht trin

 • My tnh th h 3

  Computer architecture HiepHV KTMT

  Hng t

  php ton/s

 • Th h 4: My tnh dng mch tch hp VLSI (1981 - nay)

  Computer architecture HiepHV KTMT

  Pht trin trn c s cc mch tch hp c mt tch hp siu ln VLSI.

  Cc sn phm ca cng ngh VLSI: B vi x l (Microprocessor): CPU c ch to trn mt

  chip

  Cc vi mch iu khin tng hp (Chipset): cc vi mch thc hin c nhiu chc nng iu khin v ni ghp.

  B nh bn dn (Semiconductor Memory): ROM, RAM

  Cc b vi iu khin (Microcontroller): my tnh chuyn dng c ch to trn mt chip

 • Th h th t Vi x l (Microprocessor)

  Computer architecture HiepHV KTMT

  Mcroprocessor = Central Processing Unit (CPU) thit k trong 1 chip n

  1971 : Intel 4004

  tn s 108KHz , cha 2300 transistors

 • Th