khi nao spa nen mua phong xong hoi hong ngoai

Download Khi nao spa nen mua phong xong hoi hong ngoai

Post on 05-Jul-2015

107 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. CNG TY VIN M - Mang n gii php ton din cho Spa T vn - Thit k - Thi cng - Thit b - M phm - o to Spa in thoi: (08) 62 99 11 66 - 38 444 144 - Hotline: 0908 603 189 Chi nhnh 3: 362 Cao Thng, phng 12, qun 10, TP.HCM Chi nhnh 1: 38 Hong vn Th, phng 9, qun Ph Nhun, TP.HCM Website: http://www.vienmy.vn | Mail: info@vienmy.vn KHI NO SPA NN MUA PHNG XNG HI HNG NGOI?

2. CNG TY VIN M - Mang n gii php ton din cho Spa T vn - Thit k - Thi cng - Thit b - M phm - o to Spa in thoi: (08) 62 99 11 66 - 38 444 144 - Hotline: 0908 603 189 Chi nhnh 3: 362 Cao Thng, phng 12, qun 10, TP.HCM Chi nhnh 1: 38 Hong vn Th, phng 9, qun Ph Nhun, TP.HCM Website: http://www.vienmy.vn | Mail: info@vienmy.vn KHI NO SPA NN MUA PHNG XNG HI HNG NGOI? Xng hi ng tia ng i nh c xng n i ng ch ng i nh ng u su o da, m ng n c th t m hi, p i n n n u, c y ti to t o i. nh c hng th y rt ph bin nhiu Spa. 3. CNG TY VIN M - Mang n gii php ton din cho Spa T vn - Thit k - Thi cng - Thit b - M phm - o to Spa in thoi: (08) 62 99 11 66 - 38 444 144 - Hotline: 0908 603 189 Chi nhnh 3: 362 Cao Thng, phng 12, qun 10, TP.HCM Chi nhnh 1: 38 Hong vn Th, phng 9, qun Ph Nhun, TP.HCM Website: http://www.vienmy.vn | Mail: info@vienmy.vn KHI NO SPA NN MUA PHNG XNG HI HNG NGOI? Khi c nhu cu nhng khng th ci ni, Spa nn mua phng xng hi hng ngoi Nhit trong phng xng truyn thng duy tr 40 45 C v m khong 80%. Do , xut hin qu trnh ngng ng, nc nh xung khu vc quanh. 4. CNG TY VIN M - Mang n gii php ton din cho Spa T vn - Thit k - Thi cng - Thit b - M phm - o to Spa in thoi: (08) 62 99 11 66 - 38 444 144 - Hotline: 0908 603 189 Chi nhnh 3: 362 Cao Thng, phng 12, qun 10, TP.HCM Chi nhnh 1: 38 Hong vn Th, phng 9, qun Ph Nhun, TP.HCM Website: http://www.vienmy.vn | Mail: info@vienmy.vn KHI NO SPA NN MUA PHNG XNG HI HNG NGOI? Khi c nhu cu nhng khng th ci ni, Spa nn mua phng xng hi hng ngoi V iu kin nhit c bit nh vy, nn phng xng truyn thng phi c xy dng bng g thng cao cp, gch, cm thch hoc knh cng lc. hon thnh yu cu trn, ci ni hoc p ph mt vi khu vc tr nn tt yu. 5. CNG TY VIN M - Mang n gii php ton din cho Spa T vn - Thit k - Thi cng - Thit b - M phm - o to Spa in thoi: (08) 62 99 11 66 - 38 444 144 - Hotline: 0908 603 189 Chi nhnh 3: 362 Cao Thng, phng 12, qun 10, TP.HCM Chi nhnh 1: 38 Hong vn Th, phng 9, qun Ph Nhun, TP.HCM Website: http://www.vienmy.vn | Mail: info@vienmy.vn KHI NO SPA NN MUA PHNG XNG HI HNG NGOI? Khi c nhu cu nhng khng th ci ni, Spa nn mua phng xng hi hng ngoi Ngy nay, vi s pht trin ca phng xng hi hng ngoi, lp t phng xng tr nn d dng hn. Hu ht cc kiu phng xng hi hng ngoi hin nay cho php ngi c nhu cu t lp t. 6. CNG TY VIN M - Mang n gii php ton din cho Spa T vn - Thit k - Thi cng - Thit b - M phm - o to Spa in thoi: (08) 62 99 11 66 - 38 444 144 - Hotline: 0908 603 189 Chi nhnh 3: 362 Cao Thng, phng 12, qun 10, TP.HCM Chi nhnh 1: 38 Hong vn Th, phng 9, qun Ph Nhun, TP.HCM Website: http://www.vienmy.vn | Mail: info@vienmy.vn KHI NO SPA NN MUA PHNG XNG HI HNG NGOI? Khi c nhu cu nhng khng th ci ni, Spa nn mua phng xng hi hng ngoi Thit b c o ny, khng c cng c c bit, h thng ng nc hay cng trnh in i km, chng c c sn, iu ngi s dng phi lm ch l ghp mi th li vi nhau v t gn mt ngun in n nh. 7. CNG TY VIN M - Mang n gii php ton din cho Spa T vn - Thit k - Thi cng - Thit b - M phm - o to Spa in thoi: (08) 62 99 11 66 - 38 444 144 - Hotline: 0908 603 189 Chi nhnh 3: 362 Cao Thng, phng 12, qun 10, TP.HCM Chi nhnh 1: 38 Hong vn Th, phng 9, qun Ph Nhun, TP.HCM Website: http://www.vienmy.vn | Mail: info@vienmy.vn KHI NO SPA NN MUA PHNG XNG HI HNG NGOI? Khi kinh doanh cc dch v chm sc da, Spa nn trang b phng xng hi hng ngoi Xng hi hng ngoi s dng nhng tia hng ngoi (Infrared) xuyn su di da v to sc nng n ha t bn trong ra ngoi. 8. CNG TY VIN M - Mang n gii php ton din cho Spa T vn - Thit k - Thi cng - Thit b - M phm - o to Spa in thoi: (08) 62 99 11 66 - 38 444 144 - Hotline: 0908 603 189 Chi nhnh 3: 362 Cao Thng, phng 12, qun 10, TP.HCM Chi nhnh 1: 38 Hong vn Th, phng 9, qun Ph Nhun, TP.HCM Website: http://www.vienmy.vn | Mail: info@vienmy.vn KHI NO SPA NN MUA PHNG XNG HI HNG NGOI? Khi kinh doanh cc dch v chm sc da, Spa nn trang b phng xng hi hng ngoi Vi c tnh nu trn, ngi s dng c th ngi trong phng xng lu thi tr nhiu c t, cht thi n cha di da ra ngoi m khng s tnh trng l chn lng mt n to. ng thi, nhit to ra t phng xng hi hng ngoi tot m hi, thi tr c t 9. CNG TY VIN M - Mang n gii php ton din cho Spa T vn - Thit k - Thi cng - Thit b - M phm - o to Spa in thoi: (08) 62 99 11 66 - 38 444 144 - Hotline: 0908 603 189 Chi nhnh 3: 362 Cao Thng, phng 12, qun 10, TP.HCM Chi nhnh 1: 38 Hong vn Th, phng 9, qun Ph Nhun, TP.HCM Website: http://www.vienmy.vn | Mail: info@vienmy.vn KHI NO SPA NN MUA PHNG XNG HI HNG NGOI? Khi kinh doanh cc dch v chm sc da, Spa nn trang b phng xng hi hng ngoi Qua , ko di thi gian xng hi hn l chn lng tht s thng thong, cc dng cht tr liu d dng c thm thu vo da, nhanh chng pht huy tc dng nh mong mun. 10. CNG TY VIN M - Mang n gii php ton din cho Spa T vn - Thit k - Thi cng - Thit b - M phm - o to Spa in thoi: (08) 62 99 11 66 - 38 444 144 - Hotline: 0908 603 189 Chi nhnh 3: 362 Cao Thng, phng 12, qun 10, TP.HCM Chi nhnh 1: 38 Hong vn Th, phng 9, qun Ph Nhun, TP.HCM Website: http://www.vienmy.vn | Mail: info@vienmy.vn KHI NO SPA NN MUA PHNG XNG HI HNG NGOI? Khi kt hp vi dch v th dc thm m, spa nn trang b phng xng hi hng ngoi Hu ht cc Spa c phng tp Gym cc nc pht trin u trang b phng xng hi hng ngoi. Nghin cu cng nh thc tin cho thy khi tham gia cc bi tp luyn, tt c cc cht thi s c tch t ti c bp v khp xng. 11. CNG TY VIN M - Mang n gii php ton din cho Spa T vn - Thit k - Thi cng - Thit b - M phm - o to Spa in thoi: (08) 62 99 11 66 - 38 444 144 - Hotline: 0908 603 189 Chi nhnh 3: 362 Cao Thng, phng 12, qun 10, TP.HCM Chi nhnh 1: 38 Hong vn Th, phng 9, qun Ph Nhun, TP.HCM Website: http://www.vienmy.vn | Mail: info@vienmy.vn KHI NO SPA NN MUA PHNG XNG HI HNG NGOI? Khi kt hp vi dch v th dc thm m, spa nn trang b phng xng hi hng ngoi Ngoi ra, nhit trong phng xng hi cng c th lm gim cc cn au nhc, th gin c bp sau nhng bi tp luyn vt v. ng thi, nhp tim ca ngi s dng s tng ln ging nh ang vn ng nhp nhng v iu n 12. CNG TY VIN M - Mang n gii php ton din cho Spa T vn - Thit k - Thi cng - Thit b - M phm - o to Spa in thoi: (08) 62 99 11 66 - 38 444 144 - Hotline: 0908 603 189 Chi nhnh 3: 362 Cao Thng, phng 12, qun 10, TP.HCM Chi nhnh 1: 38 Hong vn Th, phng 9, qun Ph Nhun, TP.HCM Website: http://www.vienmy.vn | Mail: info@vienmy.vn KHI NO SPA NN MUA PHNG XNG HI HNG NGOI? Khi kt hp vi dch v th dc thm m, spa nn trang b phng xng hi hng ngoi Da trn nhng cng dng c o ny vi, xng hi hng ngoi kt hp cng cc phng cch tr liu trong Gym s to nn nhng dch v Spa c o, mang n tri nghim mi l tuyt vi cho khch hng. 13. CNG TY VIN M - Mang n gii php ton din cho Spa T vn - Thit k - Thi cng - Thit b - M phm - o to Spa in thoi: (08) 62 99 11 66 - 38 444 144 - Hotline: 0908 603 189 Chi nhnh 3: 362 Cao Thng, phng 12, qun 10, TP.HCM Chi nhnh 1: 38 Hong vn Th, phng 9, qun Ph Nhun, TP.HCM Website: http://www.vienmy.vn | Mail: info@vienmy.vn KHI NO SPA NN MUA PHNG XNG HI HNG NGOI? Lin h Vin M nhn c s t vn v lp t phng xng hi hng ngoi Vin M t ho l n v u tin ti Vit Nam gii thiu n ngi tiu dng c nhn v chuyn nghip nhng dng xng hi hng ngoi y tin ch t nm 2006 n nay. 14. CNG TY VIN M - Mang n gii php ton din cho Spa T vn - Thit k - Thi cng - Thit b - M phm - o to Spa in thoi: (08) 62 99 11 66 - 38 444 144 - Hotline: 0908 603 189 Chi nhnh 3: 362 Cao Thng, phng 12, qun 10, TP.HCM Chi nhnh 1: 38 Hong vn Th, phng 9, qun Ph Nhun, TP.HCM Website: http://www.vienmy.vn | Mail: info@vienmy.vn KHI NO SPA NN MUA PHNG XNG HI HNG NGOI? CNG TY VIN M Nh cung cp hng u thit b xng hi in thoi: (08) 62 99 11 66 38 444 144 | Hotline: 0908 603 189 Chi nhnh 1: 38 Hong Vn Th, phng 9, qun Ph Nhun, TP.HCM Chi nhnh 2: 362 Cao Thng, phng 12, qun 10, TP.HCM Website: www.vienmy.vn | Email: info@vienmy.vn