kesaksamaan (teori).ppt

Download KESAKSAMAAN (TEORI).ppt

Post on 09-Dec-2015

17 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ANALISIS KONSEP-KONSEP DALAM PENDIDIKANPendidikan mempunyai pengertian luas kerana istilah ini merangkumi:

  - proses dan tugas-matlamat dan hasil yang boleh merupakan kejayaan atau kegagalan-penyampaian ilmu dan kemahiran-penerapan ilmu

  Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail

 • Perbezaan pengertian dari sudut sosiologi, psikologi dan falsafah

  Pengertian sosiologi :

  - sistem dan institusi persekolahan- fungsi keluarga dan masyarakat- sekolah dan masyrakat

  Pengertian psikologi :

  - aspek jiwa, perasaan dan emosi individu- jiwa, pertumbuhan fizikal - kematangan

  Pengertian falsafah:

  - mengemukakan persoalan asas dan sejagat - manusia atau insan yang hendak dididik;- arah dan hala tuju sesuatu sistem pendidikan;- mengapa manusia perlu dididik

 • Copyright (C) 2004 Dr.Habsah IsmailHuraian dari sudut falsafah menumpukan kepada penganalisisan konsep pendidikan dan konsep-konsep lain berkaitan dengannya

  Analisis konsep pendidikan oleh R.S Peters

  Analisis konsep bermaksud:- penghuraian dan penganalisisan sesuatu konsep dengan menggunakan bahasa biasa atau ordinary language analysis (tidak menggunakan simbol seperti dalam logik dan matematik)

  Analisis konsep pendidikan oleh R.S. Peters agak lengkap berbanding analisis konsep itu oleh tokoh lain

  Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail

 • Copyright (C) 2004 Dr.Habsah IsmailBagi Peters Pendidikan sebahagian besar mempunyai maksud satu istilah pencapaian (achievement term)

  - tidak merujukj kpd satu aktiviti khusus - dilihat drp keseluruhan proses mendidik - beza dengan mengajar dan melatih

  Pendidikan sbg proses menyeluruh:

  - tidak disempitkan kpd perspektif institusi, keluarga, sistem- merangkumi keseluruhan elemen yang terlibat dlm proses mendidik manusia

  Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail

 • Copyright (C) 2004 Dr.Habsah IsmailUngkapan saya telah berjaya mendidik murid itu bermaksud:

  - merangkumi pelbagai aktiviti yang terlibat yang mengarah kpd satu pencapaian

  Peters dlm bukunya,Ethics and Education (1966) mengemukan kriteria berikut untuk menganalisis konsep pendidikan

  1Pendidikan

  - penyampaian dan pencapaian sesuatu yang berfaedah dan manfaat (matlamat, proses, kandungan ilmu, hasil). - Implikasinya ialah proses mendidik SEMESTINYA bermoral dan beretika. Ini membezakan mendidik drp mengajar, melatih dan mengarah

  Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail

 • Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail2.Pendidikan menghasilkan individu terdidik yang mempunyai perspektif kognitif yang tidak lembam. Menurut Peters, we do not call a person educated who has simply mastered a skill (eg pottery). For a man to be educated it is sufficient that he should possess a mere-know how or knack. He must also have some body of knowledge and some kind of conceptual scheme to raise above the level of a collection of disjointed facts. This implies some understanding of principles for the organization of facts

  Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail

 • Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail-Implikasi - perlunya guru memahami epistemologi dan pedagogi (struktur ilmu, konsep ilmu, pengintegrasian ilmu)

  Kriteria kaedah atau prosedur yang digunakan dlm pendidikan:

  -kaedah mesti bertujuan menghasilkan pencapaian yang diharapkan

  - kaedah mestilah direla oleh pelajar - guru tidak boleh mendenda atau mendera sewenang-wenangnya; - tidak boleh mengarah tanpa disertakan rasionalnya, tidak boleh memaksa tanpa alasan munasabah

  Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail

 • Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail-Guru juga tidak boleh brain wash atau mengugut, mengindoktrinasi

  Analisis dan kritikan tentang kriteria pendidikan oleh R.S. Peters:

  a.Kriteria 1- penyampaian sesuatu yang berfaedah, persoalannya, Siapa yang menentukan apa yang berfaedah? Berfaedah dari aspek apa?

  b.Kriteria 2 penyampaian sesuatu yang berfaedah memang tidak dapat dipertikai

  c.Kriteria 3 adakah semua kaedah yang direla pelajar direla oleh guru; adakah semua kaedah yang direla oleh guru direla oleh pelajar? Sejauhmanakah kaedah seperti indoktrinasi, arahan, latihan bertentangan dgn nilai murni pendidikan?

  Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail

 • Copyright (C) 2004 Dr.Habsah IsmailKesimpulan drp analisis konsep pendidikan R.S. Peters:

  Pendidikan mestilah dimulakan dgn sesuatu matlamat yang berteraskan falsafah pendidikan sesebuah negara

  Kurikulum/kandungan ilmu sentiasa terkini selaras dgn perkembangan semasa; tafsiran perlu luas; penguasaan IT dlm p&p

  Perbezaan antara mendidik, mengarah, Mengajar. melatih, melatih tubi, melazim

  Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail

 • Copyright (C) 2004 Dr.Habsah IsmailHasil sesuatu proses mendidik gagal atau berjaya

  Pendidikan satu proses yang mempunyai ciri-ciri tertentu:

  -jangka masa panjang (pendidikan sepanjang hayat; pendidikan dari buaian hingga ke liang lahad)

  - perubahan keseluruhan diri individu dari sudut jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI)

  Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail

 • Copyright (C) 2004 Dr.Habsah IsmailAnalisis Konsep Pengajaran dan Pembelajaran

  Penyampaian sesuatu kandungan -tugas utama pendidikan

  -pembentukan peribadi mulia; -matlamat- perubahan sikap; tingkah laku- sistem nilai yang mempengaruhi tindakan- peningkatan intelek

  Kriteria penyampaian sesuatu yang berfaedah (Peters) menekankan penguasaan ilmu pengetahun, p& p berkesan

  Jika proses p&p berjalan dgn lancar dan berkesan dgn kaedah yang beretika, proses berikut akan terlibat:

  Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail

 • Copyright (C) 2004 Dr.Habsah IsmailProses mengetahui dan mempercayai (istilah kognitif)Proses pengajaran dan pembelajaran yang mengarah kepada pencapaian/kejayaan (istilah pendidikan)

  Kaitan 1dan 2 - guru yang mengajar perlu mengetahui dan mempercayai kebenaran ilmu yang disampaikan;- murid yang belajar akan mengetahui dan mempercayai apa yang disampaikan oleh guru)

  Oleh itu, proses P & P menuntut kepada syarat-syarat kebenaran, kepercayaan dan bukti dalam ilmu pengetahuan iaitu;

  Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail

 • Copyright (C) 2004 Dr.Habsah IsmailIlmu pengetahuan yang berbeza perlu dibuktikan secara berbeza untuk kebenaran dan kepercayaan pelajar yang diajar

  Ilmu pengetahuan berteraskan taakulan atau a priori - guru perlu mahir dalam membina konsep dan berfikiran kritis dan logikal - ilmu yang banyak diselesaikan secara deduktif

  Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail

 • Copyright (C) 2004 Dr.Habsah IsmailIlmu menekankan aspek kemahiran - guru perlu banyak melibatkan murid aspek penguasaan kemahiran dan juga teoriIImu yang menekankan teori perlu juga dilihat dari perspektif praktis atau pragmatis

  Ilmu pengetahuan perlu diintegrasikan antara pengetahuan berasaskan teori dgn praktis; konsep dengan fakta; konsep dgn persoalan

  Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail

 • Copyright (C) 2004 Dr.Habsah IsmailProses pembelajaran di kalangan pelajar hasil dari pengajaran :

  -Kesediaan pelajar-Konteks (contextual learning)-Ilmu pengetahuan berteraskan inquiry-pemikiran kritis dan kreatif- kegunaan dapatan (discovery learning)

  Penganalisisan konsep pengajaran dan pembelajaran- perlu dianalisis dari sudut pencapaian, tugas, proses dan hasil secara serentak

  Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail

 • Copyright (C) 2004 Dr.Habsah IsmailANALISIS KONSEP DISIPLIN DAN DENDAANDisiplin walaupun berkaitrapat dengan dendaan, tidak dapat di samakan dgn dendaan

  Konsep disiplin- penyerahan kepada sesuatu peraturan yang bersifat akademik (disiplin ilmu)- disiplin kendiri; -disciples yang bermaksud pengikut seseorang pemimpin/ketua

  Disiplin berasal daripada istilah Latin discipulus- bermaksud penyerahan kepada sesuatu autoriti atau peraturan- individu yang menjadi pemimpin sesuatu fahaman

  Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail

 • Copyright (C) 2004 Dr.Habsah IsmailKonsep disiplin tidak semestinya berkaitan hanya dengan peraturan atau undang-undang-juga bermaksud melakukan peraturan yang tidak melibatkan berkaitan dengan hubungan etika/moral dgn individu lain-Cth. Disiplin kendiri atau self-discipline dapat mewujudkan peraturan dan tanggung jawab dalam mengurus diri, masa dan aktiviti

  Dalam pendidikan, disiplin yang baik menggalakkan autonomi dlm diri pelajar di samping menyuburkan peribadi mulia

  Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail

 • Copyright (C) 2004 Dr.Habsah IsmailDendaan Dendaan ditakrifkan:

  mengenakan sesuatu kesakitan atau perkara yang tidak menyenangkan ke atas diri seseorang yang telah melakukan kesalahan atau melanggar peraturan

  Implikasi pernyataan di atas :

  1)Sesuatu tindakan mendenda sememangnya disengajakan

  Sesuatu bentuk dendaan semestinya melibatkan kesakitan atau kesan yang tidak menyenangkan

  Tindakan mendenda mestilah dilakukan oleh seseorang yang mempunyai autoriti

  Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail

 • Copyright (C) 2004 Dr.Habsah IsmailTindakan mendenda dan autoriti

  -mestilah dilakukan oleh seseorang yang mempunyai autoriti (seseorang mangsa bulli yang bertindak balas ke atas orang yang membulinya dianggap bukan mendenda orang itu kerana mangsa tersebut tidak mempunyai autoriti utk melakukan demikian

  - tindakan ini lebih merupakan reaksi yang bersifat balas dendam atau mempertahankan diri

  Tindakan yang menyakitkan atau tidak menyenangkan

  - mestilah dilakukan ke atas orang yang melanggar perturan pembuat kesalahan (sebab tindakan juga kadang kala dikenakan ke atas orang lain yang tidak bersalah sbg membalas dendam . Cth tindakan ke atas sauda