kava samenwerken 09nov2011

Download Kava samenwerken 09nov2011

Post on 07-Feb-2015

481 views

Category:

Self Improvement

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Op 9 november nam de cyclus ‘samenwerking’ een vliegende start met de infosessie ‘Maak werk van samenwerken’.

TRANSCRIPT

 • 1. 18 november 2011 Omdat uw expertise verder reikt
 • 2. Maak werk van samenwerken Infosessie KAVA 9 november 2011 Antwerpen
 • 3. Starten = kiezen van organisatievorm
  • Soloapotheek
  • Samenwerken/associren
  18 november 2011
 • 4. Samenwerkingsvormen in cijfers 18 november 2011 (FVIB-enqute bij 810 vrije beroepers - 2006)
 • 5. Samenwerkingsvormen bij apothekers (cijfers KAVA) 18 november 2011 Totaal BVBA 108 Eenmans- zaak 62 NV 22
 • 6. Keuze voor soloapotheek 18 november 2011 Eenmans- zaak EBVBA Geen rechtspersoon Wel rechtspersoon JURIDISCHE VORM
 • 7. Voordelen soloapotheek
  • Eigen baas
  • Vrijheid
  • Onafhankelijk
  • Zelf beslissingen nemen ondernemersschap
  • Strategie
  18 november 2011
 • 8. Beperkingen soloaptheek
  • Economische beperkingen : dragen van risicos, kosten, investeringen
  • Beperkt antwoord op pieken en groei : geen tijd meer voor nieuwe patinten
  • Beperkte vakinhoudelijke flexibiliteit : niet kunnen specialiseren
  • Beperkte leefwereld : geen directe sociale steun, geen permanente mogelijkheid tot advies
  • !! Beperkte continuteit : wat bij ziekte ? Eindeloopbaanplanning ?
  18 november 2011
 • 9.
  • Mentale drempels
  • Individualistisch beroep
  • Conflicten en mislukken
  • Vermenging beroep en priv
  • Praktische drempels
  • Tijdsdruk
  • Financile rentabiliteit
  • Lacune aan informatie en kennis over het hoe
  • Klassieke motieven
  • Specialiseren
  • Steun van collega
  • Sparen van kosten
  • Nieuwe motieven
  • Strategische positie
  • Werkdruk
  • Overdracht van praktijk
  18 november 2011 Samenwerken : drempels en motieven
 • 10. Keuze voor samenwerken : mogelijkheden
  • Wil ik op een structurele manier samenwerken?
  • Wil ik samen ondernemen met collegas?
  18 november 2011 Verticale Samenwerking met zelfstandigen Integrale samenwerking Kostendelende samenwerking Losse samenwerking Niet structureel delen van werk Wel structureel delen van werk Niet delen van ondernemerschap Wel delen van ondernemerschap
 • 11. Losse samenwerking
  • Kenmerk : geen structureel delen van werk, geen delen van ondernemerschap
  • Ad hoc
  • Collegiale samenwerking zonder impact (juridisch, financieel, structureel)
  • O.b.v. vertrouwen professionele kameraden
  • Voorbeeld:
   • Advies
  18 november 2011
 • 12. Keuze voor samenwerken : mogelijkheden
  • Wil ik op een structurele manier samenwerken?
  • Wil ik samen ondernemen met collegas?
  18 november 2011 Verticale Samenwerking met zelfstandigen Integrale samenwerking Kostendelende samenwerking Losse samenwerking Niet structureel delen van werk Wel structureel delen van werk Niet delen van ondernemerschap Wel delen van ondernemerschap
 • 13. Verticale samenwerking met zelfstandigen
  • Omschr. :
   • Gevestigde apotheker
   • Aantrekken van collegas als zelfstandige mdws
   • aantrekken van bedienden
  • Kenmerken
   • Vakinhoudelijke ondersteuning
   • Uiteenlopende carrireperspectieven
  • Voordelen
   • Gevestigde apotheker: specialisatie, capaciteit, benutting ruimte van de apotheek
   • Mdw: werkzekerheid, inkomenszekerheid, ervaring opdoen
  18 november 2011
 • 14. Verticale samenwerking bis
  • Nadelen
   • Verticale verhouding
    • Beheer apotheek eindverantwoordelijkheid
    • Verwachtingen mdw
   • Juridische risicos
    • Schijnzelfstandigheid
  18 november 2011
 • 15. Keuze voor samenwerken : mogelijkheden
  • Wil ik op een structurele manier samenwerken?
  • Wil ik samen ondernemen met collegas?
  18 november 2011 Verticale Samenwerking met zelfstandigen Integrale samenwerking Kostendelende samenwerking Losse samenwerking Niet structureel delen van werk Wel structureel delen van werk Niet delen van ondernemerschap Wel delen van ondernemerschap
 • 16. Kostendelende samenwerking
  • Omschrijving : op duurzame wijze financile voordelen boeken door 2 apothekers
   • Bv: 2 apothekers doen gezamenlijke aankopen van cosmetica
    • Niet voor medicijnen! Groothandel
   • Bv: 2 apothekers verdelen de personeelskosten
  • Kenmerken
   • Instrumentele verhouding
   • Ondersteunende activiteiten
   • Onafhankelijk werken
  • Nadelen
   • Beperkte schaalvoordelen
   • Geen deling ondernemersrisicos
   • Management en engagement
  18 november 2011
 • 17. Methoden voor kostendeling
 • 18. Kostendeling in andere beroepsgroepen
  • Multidisciplinaire groepspraktijk met kinesitherapeut, psycholoog, ditiste en logopediste
   • Gemeenschappelijke kosten worden gedeeld (huur, nutsvoorzieningen, marketing, )
   • Inkomsten worden door de individuen gend
   • Meerwaarde door het doorverwijzen van patinten
   • Overleg
    • Inhoudelijke toetsing
    • Praktijkgerichte afspraken
  18 november 2011
 • 19. Kostendeling in andere beroepsgroepen
  • Architectenbureau (3 architecten)
   • Erelonen van alle architecten worden centraal gend
   • Kosten worden door 3 gedeeld
   • Urenlonen worden gefactureerd obv prestaties
   • Meerwaarde door samenwerking voor grote bouwprojecten, wedstrijden, specialisatie
   • Vennootschap: CVBA
  18 november 2011
 • 20. Keuze voor samenwerken : mogelijkheden
  • Wil ik op een structurele manier samenwerken?
  • Wil ik samen ondernemen met collegas?
  18 november 2011 Verticale Samenwerking met zelfstandigen Integrale samenwerking Kostendelende samenwerking Losse samenwerking Niet structureel delen van werk Wel structureel de