kasim etkinlik

Download kasim etkinlik

Post on 30-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kasım takvim

TRANSCRIPT

 • KASIM 2011

  konserler - sergiler - yarmalar - sinemalar - ocuk sinemalar

  sylei - seminer - konferans - tiyatrolar - ocuk tiyatrolar

 • www.pendik.bel . tr

 • Kenan ahin

  Belediye Bakan

  Sevgili Pendikliler,

  Kltr ve sanat yaadmz kenti bir cazibe merkezi

  haline getirdii kadar, toplumu da deitiriyor,

  dntryor. Bu ift ynl etkileim srecinde kent

  ve toplum arasndaki ba ne kadar glenirse,

  gelecee ynelik umutlarmz da o kadar glenmi

  olacaktr. Pendik Belediyesi yllardr bu dorultuda

  yapm olduu almalarla ilemizi, stanbulda ykselen

  bir deer konumuna getirmitir.

  Pendik, ev sahiplii yapt kltrel ve sanatsal etkinliklerle

  artk bir marka haline gelmi durumda. Tm bu

  etkinliklerin yan sra; mzik kurslar, el sanatlar kurslar

  ve hobi kurslar ile sahne sanatlar kurslarmz ile bu

  alandaki ykseliine devam ediyor.

  Dnyadaki ve lkemizdeki kltrel ve sanatsal faaliyetleri

  yakndan takip ederek oluturduumuz programlarmz

  her kesimden Pendikli hemerilerimizin ilgi ve beeni

  ile takip edeceine inancm tamdr. Bu duygu ve

  dnceler ile kasm ay etkinliklerimiz iin hepinize iyi

  seyirler diler, sayglar sunarm.

 • BU AY

  SYLE, SEMNER, KONFERANS

  TYATROLAR

  OCUK TYATROLARI

  KONSERLER

  SNEMALAR

  GRME VE TME ENGELLLER N FLM GSTERM

  OCUK SNEMALARI

  KTPHANE PROGRAMLARI

  0518

  232732

  3538

  42

 • SYLESEMNERKONFERANS

 • sosyoloji okumalar

  Fatma BarbarosoluFatma Barbarosolu ile gndelik hayatmz

  farkl bir gzle okumak...

  Giyim ve kuamdan, yeme imeye, evlilik hayatmzdan

  adab- muaeret kurallarna dair

  sosyoloji okumalar.

  04 KASIMCUMASAAT: 19:00

  Mehmet Akif ErsoySanat Merkezi

  06PENDK KLTR SANAT BLTEN

 • insan ruhunun serveni

  Sufiler insan kevn-i cami', yani kuatc-toplayc varlkolarak tarif etmilerdir. Bunun anlam alemdeki her eyininsanda bulunmasdr. Mantku't-tayr'da kularn kemaleulamak zerindeki tartmalarndan ve mcadelelerindenhareketle insan ruhunun inceliklerini ve kemale ulamaabasn gzler nne serer.

  Ekrem Demirli

  10 KASIMPEREMBESAAT: 19:00

  Mehmet Akif ErsoySanat Merkezi

  08PENDK KLTR SANAT BLTEN

  Konu: Mantkut-tayr (Kularn Konumas)

 • niyzi-i msr

  Trke'nin ve tasavvuf edebiyatnn en etkileyici ak

  iirlerinin sahibi, bu yzden de hemen her iiri bestelenen

  byk mutasavvf Niyzi-i Msr'nin imdiye kadar hi

  bilinmeyen bir menkblar, tasavvuf aratrmalarnn son

  elli yln en veld aratrmacs sayn Dr. Mustafa Tatc'nn

  dilinden tasavvuf takipilerine, Msr aklarna...

  Mustafa Tatc

  11 KASIMCUMASAAT: 19:00

  Mehmet Akif ErsoySanat Merkezi

  09PENDK KLTR SANAT BLTEN

 • irfan yolculuu

  . Turul naner. Turul naner, hayatn nmze kardetrefilli yollarda; akl ve gnl dengesini kurarakilim, musiki, tasavvuf, kltr ve medeniyetkprlerinden geirip, kendine has slubu ilebizleri hikmet ve hakikate gtren birirfan yolculuuna karyor.

  16 KASIMARAMBASAAT: 19:00

  Yunus EmreKltr ve Sanat Merkezi

  14PENDK KLTR SANAT BLTEN

 • yaz ve iir atlyesiA. Ali Uralair ve yazar A.Ali Uraln ynetimindeki atlyealmalar bir hafta iir, bir hafta Yaz olmak zerednml olarak her Cumartesi edebiyatseverleribekliyor. Pendik le Milli Eitim Mdrlnnkatklaryla zenginleen program, gen kabiliyetlerinyazarlk eilimlerinin belirlenmesi ve desteklenmesini,ayrca okuma bilinci ve birikimini kazandrmayhedefliyor.

  12 Kasm: Cemil Meri'in yazma mcadelesi.19 Kasm: Italo Calvino'da kurgu.26 Kasm: Attila lhan'n iir anlay.

  12-19-26KASIMCUMARTES

  SAAT: 10:30

  Mehmet Akif ErsoySanat Merkezi

  10PENDK KLTR SANAT BLTEN

 • 12-19-26KASIMCUMARTES

  SAAT: 15:00

  Gzelyal Semt Kona Konferans Salonu

  yaz ve iir atlyesi

  Aslan Eyi

  Tuna Yukay

  12-19-26KASIMCUMARTES

  SAAT: 15:00

  Kavakpnar Genlik Merkezi

  yaz ve iir atlyesi

  11PENDK KLTR SANAT BLTEN

  A.Ali Uraln ynetimindeki Yaz ve iir Atlyesi almalar,iki yeni isim ve iki farkl mekanda her Cumartesi edebiyatseverleri bekliyor.Pendik le Milli Eitim Mdrlnn katklaryla zenginleenprogram, gen kabiliyetlerin edebiyat dnyasna kazandrlmas,okuma bilinci ve birikimi kazandrmay hedefliyor.

 • mesnevi okumalar

  2007 Yln UNESCOnun Mevlana Yl lan etmesisebebiyle dzenlenen programlar dizisi

  Herkes k dr mand ez asl- hiBz cyed rzgr- vasl- hMen beher cem'iyyet nln demCft-i bedhln hohln demHerkes ez zann-i hod d yr-i menVez dern-i men necst esrr-i men

  M. Fatih tlak

  12-19-26KASIMCUMARTES

  SAAT: 14:00

  Yunus EmreKltr ve Sanat Merkezi

  12PENDK KLTR SANAT BLTEN

 • tarih ve kltr sohbetleri

  Kltr tarihilerimizden Dursun Grlekle tarihe, kltre ve medeniyetedair ibret verici bilgi ve olaylarn anlatld samimi bir sohbetedavetlisiniz. Tarihin yapraklar arasnda gzden kam, unutulmuveya unutturulmu pekok ilgi ekici anekdot... Muhteem bir kltrve medeniyet tarihinden, hassas bir aratrmacnn titiz gzlemleri...

  Dursun Grlek

  14-21-28KASIMPAZARTESSAAT: 19:00

  Mehmet Akif ErsoySanat Merkezi

  PENDK KLTR 13 SANAT BLTEN

 • krkkandil sohbetleriMustafa zdamarve Zuhurat EkibiHikmet Hocamzn gl bahesinde Mustafa zdamar szgllerinden datr katlanlara. Muhabbettir illaki muhabbet.Aka giden yolda binilen aratr muhabbet.Muhabbetin nemini bize ulatrd bir iirinde,

  Gel arkada senin ile,Sohbet edelim sohbet,Var git ona onun ile,Sohbet edelim sohbet!

  Mustafa zdamar sevenlerine, hocamzn kelamyla " Ya Selm! "

  30 KASIMARAMBASAAT: 19:00

  Mehmet Akif ErsoySanat Merkezi

  15PENDK KLTR SANAT BLTEN

 • gnl esintileri

  Tp doktoru, yazar, radyo ve televizyon programlaryapmcs ve sunucusu, sevilen isim Senai Demircikeyifli sohbeti ile Pendiklilerle buluuyor. Hayatadair derinlemesine zmlemeler... Hayatn vekalbin gndemine gndermeler... Senai Demirci ilescak ve sahici bir sohbete elik etmek istiyorsanzGnl Esintileri programna mutlaka katln...

  Dr. Senai Demirci

  24 KASIMPEREMBESAAT: 19:00

  Yunus EmreKltr ve Sanat Merkezi

  16PENDK KLTR SANAT BLTEN

 • anadolu mayas

  Anadolunun ruhunu oluturan kltrel ve estetik unsurlar,kiiler, eserler etrafnda her ay bir kltrel-tarihsel gezintiyekacaksnz. Sadk Yalszuanlarn dilinden bu kadimtopraklarn byk hikayesini kuran, Anadolu mayasnmayalayan kiilerin, eserlerin hikayelerini dinleyeceksiniz.

  Sadk Yalszuanlar

  25 KASIMCUMASAAT: 19:00

  Mehmet Akif ErsoySanat Merkezi

  17PENDK KLTR SANAT BLTEN

 • Eitim ve retime ecdadmz tarafdan tarihte ne derece nemverildiinin anlatlmaya alld bu programda grsel malzemezerinden konu izah edilmeye allr. Gerek hayattan alnmabir hadisenin nda balayan programda bir gen, aklna taklanbir sorunun cevabn bulamamann verdii skntyla kendisini birmezarln kapsnda bulur. Aklna taklan ey, Osmanly bukadar byk yapan eyin ne olduu, bugn bizim neden bylebyk bir medeniyet haline gelemediimiz sorusudur. nnekan bu eski mezarla girip, grd her bir kabirdeki tarihiahsiyete bu soruyu sormaya karar verir. Urad her bir kabirdebu gne kadar hi farketmedii detaylar yakalamaya balar.Sanki oradaki zatlar lisan halleri ile kendisi ile konumaktadrlar.Nihayet sorusunun cevabn bulur. Ama bu kez ikinci bir sorutaklr aklna. Peki bugn bizim de byle eitim sevdallarmzolmayacak m? Cevab aniden alan telefonunun ucundadr

  Talha Uurluel

  08 KASIMSALISAAT: 19:00

  Yunus Emre Kltr veSanat Merkezi

  07PENDK KLTR SANAT BLTEN

  interaktif konferanslar dizisitarihte eitime gnl verenler

 • TYATROLAR

 • 05 KASIMCUMARTESSAAT: 20:00

  Yunus Emre Kltr veSanat Merkezi

  Gurbet2 Perde Lirik Dram - 95 dk.

  Yazar : Kerim DERMANYnetmen : Hilali MAHMUTOLUYardmc Yn. : Hakan TERMEOyuncular : Mustafa CANKILI, Mehmet Sabri ARAFATOLU,

  Hakan TERME, lhan NAN, Levent YILDIRIM, Turgay ZGN, Mehmet EK, Erkin HALE,

  Ik : Kamil DEMRSes - Mzik : Mustafa ALGLGenel Sanat Yn. : Hilali MAHMUTOLU

  Bir eitim gnllsnn bandan geen olaylardan yola karak, vatanndanuzakta vatan iin alan binlerce gnllnn hikayesini anlatmaktadr. lkesiiin ismini bilmedii, haritada yerini bulmakta zorland corafyalara gidenve vuslat ak ile gurbete katlanan fedakar eitim gnlllerinin yaadklarile ve zdrap dolu, bir o kadar da nee ve sevin dolu yklerini greceksiniz...

  Oyun b i l e t l e r i n i www.pend i k . be l . t r ad r e s i nden on - l i n e v e yaY u n u s E m r e K l t r v e S a n a t M e r k e z i n d e n c r e t l i o l a r a ktem in edeb i l i r s i n i z .

  19PENDK KLTR SANAT BLTEN

  cret : 2 TL.

  tiya

  tro

 • 12 KASIMCUMARTESSAAT: 20:00

  Yunus Emre Kltr veSanat Merkezi

  Mansur El Sabah - Tiyatro RadyosuTek Perde Komedi

  Yazan : Mansur El SabahYneten : Barbaros UzunnerOynayan : Mansur El SabahDramaturg : Erdal AtakDekor : Sevil MehmetoluKostm : Merve Bykstn

  Mansur El Sabahtan muazzam bir komedi. Radyo Tiyatrosu vard ama TiyatroRadyosu tam anlamyla bir ilk. Mansur El Sabah sahneye radyosunu alarakkyor ve radyo tiyatro sahnesi ile buluuyor. KANAL 7de yapt programlarile adndan sz ettiren, seviyeli tarz ile kaliteli bir komedi sunan Mansur ElSabah bu oyunla da adndan sz ettirecek. lk radyo yayn, nl radyocularnkomik anlar ve radyo stdyosunda yaananlarn da anlatld gsteri glmekisteyen herkes iin bire bir. Barkovizyona yanstlan komik grntler vevideolarn eliinde sunulan oyun glnesi ne varsa seyirci ile buluturuyor.Trafikte yaananlar, sanat dnyas, ilikiler, ilgin haberler, insanmz farklklan zel ve mizahi davranlar... Hepsi bu oyunda. 17 yllk yaynclk tecrbesisahneye tannca seyirciler seviyeli ve ziyadesiyle komik bir oyun ile tanyor.

  Oyun b i l e t l e r i n i www.pend i k . be l . t r ad r e s i nden on - l i n e v