k1 - ?· project 1,2,3,4, 5 3rd edition autor: tom hutchinson osnovne komponente: •udžbenik...

Download K1 - ?· Project 1,2,3,4, 5 3rd Edition Autor: Tom Hutchinson Osnovne komponente: •Udžbenik •Radna sveska sa CD-ROMom •Priručnik za nastavnike sa testovima

Post on 31-Jan-2018

227 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2017/2018

 • 560,70

  Staro Sajmite 29 Beograd, Srbija Telefon: 011 31 31 044

  065 31 31 044

  KNJIARE

  BeogradStaro Sajmite 29 Telefon: 011 31 31 044

  www.englishbook.rs

  NiCara Duana 43 Telefon: 018 52 52 22

  Novi Sad Njegoeva 14 Telefon: 021 522 899

  OXFORD ENGLISH-SERBIAN STUDENTS DICTIONARYOxford University Press je povodom mnogobrojnih zahteva profesora, uenika i studenata, a u saradnji sa naom i zdavakom kuom, pripremio drugo izdanje ENGLESKO-SRPSKOG RENIKA.

  Sistematinom organizacijom sadraja, ENGLESKO-SRPSKI RENIK prua, ne s amo informacije o r eima, ve i ogromnu pomo u napredovanju i savladavanju engleskog jezika.

  OVAJ TAKOZVANI 3-U-1 RENIK SADRI:

  1. jednojezini renik sa definicijama i primerima na engleskom2. dvojezini renik sa srpskim prevodom svih znaenja koja ima navedena re ili izraz3. srpsko-engleski indeks koji olakava traenje engleskih ekvivalenata srpskih rei

  U OVOM RENIKU ETE NAI:

  - 95 000 rei, izraza i primera, 88 000 prevoda, 14 000 napomena i uputnica o jezikoj upotrebi- sve nephodne rei, idiome i izraze u savremenom engleskom jeziku kao i strune izraze koji se koriste u informatici, ekonomiji, geografiji, prirodnim naukama, matematici, medicini, umetnosti, poljoprivredi, pravu i politici i mnogim drugim oblastima- vodi kroz gramatiku, upotrebu rei i kolokacije- britanski i ameriki izgovor- jeziki prirunik i dodatke kao to su kratak pregled gramatike, izrazi sa brojevima, geografski nazivi i lani parovi- ilustracije koje vam pomau da razumete tee rei

 • Happy House 1 i 2Autori: Stella Maidment, Lorena Roberts

  Osnovne komponente: Udbenik Radna sveska+MultiROM Prirunik za nastavnike Audio CD Komplet dodatnog materijala za nastavnike

  Dodatne komponente: iTools (softver za interaktivnu tablu) Radna sveska za vebanje latininog pisma

  (Happy Alphabet Book)

  Happy House udbenik je namenjen upotrebi u prva dva razreda osnovne kole. Sadraj programa je u skladu sa nastavnim planom i programom Republike Srbije.

  Prvi nivo udbenika je u potpunosti bez itanja i pisanja, a usvajanje jezika vri se putem pesmica i pria koje ine okosnicu samog programa.

  Drugi nivo postepeno ukljuuje vetine pisanja i itanja, istovremeno nastavljajui zapoeti rad na razvijanju vetina sluanja i govora. Sav materijal koji se nalazi u udbeniku propraen je adekvatnim vebama u radnoj svesci, a nastavnicima je na raspolaganju i Happy Alphabet Book, dodatni matrijal za upoznavanje sa alfabetom.

  Raznovrsne aktivnosti, vesele pesme, zanimljive prie, interaktivne vebe na MultiROM-u i druenje sa simpatinim likovima, omoguavaju deci da na zabavan nain, kroz igru i pesmu, usvoje propisano gradivo bez potekoa i zavole engleski jezik.

  Korisnicima udbenika Happy House, kako uenicima, tako i nastavnicima, dostupni su posredstvom internet stranica i dodatni materijali u vidu pesmica, pria, igrica, testova i saveta autora.

  Happy Street 1 i 2Autori: Stella Maidment, Lorena Roberts

  Osnovne komponente: Udbenik Radna sveska+MultiROM

  Prirunik za nastavnikeAudio CD

  Komplet za nastavnike

  Dodatne komponente: iTools (softver za interaktivnu tablu)

  Happy Street je nastavak udbenika Happy House 1 i 2 i prati ve poznate likove koji sada proiruju svoje vidike i ue o svetu koji ih okruuje van kue. Namenjen je uenicimatreeg i etvrtog razreda. Sadraj programa je u skladu sa nastavnim planom i programom, a osmiljen je tako da nastavi rad na razvijanju vetina itanja i pisanja koji je zapoet u drugom razredu.

  Kako bi uenici zavoleli itanje uvedeni su tekstovi u stripu namenjeni aktiviranju pasivnog renika. Colin in Computerland je uzbudljiva avanturistika pria u stripu koja omoguava da uenici obnove gradivo, dok se u delu Extended reading nalaze interesantni tekstovi koji prate temu lekcije. Pesmice na audio materijalu ciljano su pisane za ovaj udbenik tako da prate renik i jezike strukture odreene nastavne jedinice.

  Korisnicima udbenika Happy Street, kako uenicima, tako i nastavnicima, dostupni su posredstvom internet stranica i dodatni materijali u vidu pesmica, pria, igrica, testova i saveta autora.

  Katalog udbenika za uenje engleskog jezika u osnovnim kolama

 • Project 1,2,3,4, 53rd Edition

  Autor: Tom Hutchinson Osnovne komponente: Udbenik Radna sveska sa CD-ROMom Prirunik za nastavnike sa testovima Audio CDDodatne komponente: Kulturoloki DVD iTools (softver za interaktivnu tablu)

  Udbenik Project je usklaen sa zahtevima nastavnog plana i programa Republike Srbije i namenjen je upotrebi u viim razredima osnovne kole (od 4. do 8. razreda). Program ima est nastavnih jedinica sa po etiri lekcije iza kojih slede dodatne lekcije koje su u skladu sa temom: Culture, English Across the Curriculum, Project i Song. Raznovrsnost materijala i aktivnosti koje nudi ovaj program podstie autonomiju uenika i olakava rad nastavnicima sa uenicima razliitih nivoa znanja i sposobnosti.

  S tim u vezi, u radnoj svesci se mogu nai vebanja prilagoena razliitim sposobnostima uenika i nivoima znanja, kao i stranice na kojima uenici mogu samostalno da proveravaju svoj napredak. CD ROM koji se nalazi u radnoj svesci omoguava uenicima da vebaju gramatiku i renik kroz veliki broj igara, kao i da pogledaju odabrani materijal sa kulturolokog DVD-a. U priruniku za nastavnike, pored standardnih proceduralnih beleki, mogu se nai i dodatne ideje za nastavu, kulturoloke informacije i testovi za proveru znanja. Nastavnici takoe dobijaju i dodatne testove na CD-u. Project se moe pohvaliti i jako dobrom internet stranicom za korisnike ( nastavnike i uenike) na kojoj se moe pronai obilje dodatnog materijala i interaktivnih vebica.

  Katalog udbenika za uenje engleskog jezika u osnovnim kolama

  Project 1,2,3,4, 54th EditionAutor: Tom Hutchinson

  Osnovne komponente: Udbenik Radna sveska sa Audio CDom Prirunik za nastavnike sa Multi-ROMom Audio CDDodatne komponente: Kulturoloki DVD Testbuilder iTools (softver za interaktivnu tablu)

  etvrto izdanje udbenika Project, namenjeno viim razredima osnovne kole (od 4. do 8. razreda) u skladu je sa nastavnim planom i programom Republike Srbije. Sadri est nastavnih tema sa po etiri lekcije, propraene kulturolokim sadrajima, i materijalom

  povezanim sa ostalim kolskim predmetima. U sklopu svake nastavne teme nalazi se i sekcija Your Project, koja uenicima nudi mogunost da samostalno, ili u okviru svoje grupe, uestvuju u izradi projekta i na taj nain pokau svoju kreativnost. Udbenik nudi i dodatni materijal za vebanje izgovora i proirivanje vokabulara, kao i est pria na kraju knjige (forma mini lektire).

  Radna sveska prati sadraje iz udbenika i omoguava svakom ueniku da samostalno isprati stepen poznavanja odreene jezike vetine i/ili nastavne jedinice kroz gradativno obeleena vebanja i I Can odeljak na kraju svake nastavne teme. Na kraju radne sveske nalazi se kratak pregled gramatike i Wordlist sa fonetskom transkripcijom i prevodom svih rei i izraza. Audio materijal koji prati vebanja u radnoj svesci nalazi se na CDu koji ide uz ovu komponentu.

  Prirunik za nastavnike je interleaved, to uveliko olakava organizaciju i pripremu za as - svaka stranica iz udbenika je propraena preciznim proceduralnim belekama, savetima i idejama, reenjima i transkriptom audio vebanja. Tu je i Multi-ROM koji nudi interaktivna vebanja uz sve sadraje iz udbenika, i dodatni materijal za proveru znanja.

  Testbuilder je potpuno nova komponenta u sklopu ovog programa, koja nastavnicima omoguava da kreiraju, ureuju i tampaju testove za proveru znanja na veoma jednostavan nain, gde bi svaki test bio usklaen prema znanju i potrebama jednog uenika/ grupe/ odeljenja.

  03