k1 - i cenovnik 2016_2017... · quest 1 i 2 autori: jeanette corbett i roisin o`farrell osnovne...

Download K1 -  i cenovnik 2016_2017... · Quest 1 i 2 Autori: Jeanette Corbett i Roisin O`Farrell Osnovne komponente: •Udžbenik + CD-ROM •Radna sveska •Priručnik za nastavnike sa digitalizovanom

Post on 31-Jan-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2016/2017

 • 560,70

  Staro Sajmite 29 Beograd, Srbija Telefon: 011 31 31 044

  065 31 31 044

  KNJIARE

  BeogradStaro Sajmite 29 Telefon: 011 31 31 044

  www.englishbook.rs

  NiCara Duana 43 Telefon: 018 52 52 22

  Novi Sad Njegoeva 14 Telefon: 021 522 899

  OXFORD ENGLISH-SERBIAN STUDENTS DICTIONARYOxford University Press je povodom mnogobrojnih zahteva profesora, uenika i studenata, a u saradnji sa naom i zdavakom kuom, pripremio drugo izdanje ENGLESKO-SRPSKOG RENIKA.

  Sistematinom organizacijom sadraja, ENGLESKO-SRPSKI RENIK prua, ne s amo informacije o r eima, ve i ogromnu pomo u napredovanju i savladavanju engleskog jezika.

  OVAJ TAKOZVANI 3-U-1 RENIK SADRI:

  1. jednojezini renik sa definicijama i primerima na engleskom2. dvojezini renik sa srpskim prevodom svih znaenja koja ima navedena re ili izraz3. srpsko-engleski indeks koji olakava traenje engleskih ekvivalenata srpskih rei

  U OVOM RENIKU ETE NAI:

  - 95 000 rei, izraza i primera, 88 000 prevoda, 14 000 napomena i uputnica o jezikoj upotrebi- sve nephodne rei, idiome i izraze u savremenom engleskom jeziku kao i strune izraze koji se koriste u informatici, ekonomiji, geografiji, prirodnim naukama, matematici, medicini, umetnosti, poljoprivredi, pravu i politici i mnogim drugim oblastima- vodi kroz gramatiku, upotrebu rei i kolokacije- britanski i ameriki izgovor- jeziki prirunik i dodatke kao to su kratak pregled gramatike, izrazi sa brojevima, geografski nazivi i lani parovi- ilustracije koje vam pomau da razumete tee rei

 • Happy House 1 i 2Autori: Stella Maidment, Lorena Roberts

  Osnovne komponente: Udbenik Radna sveska+MultiROM Prirunik za nastavnike Audio CD Komplet dodatnog materijala za nastavnike

  Dodatne komponente: iTools (softver za interaktivnu tablu) Radna sveska za vebanje latininog pisma

  (Happy Alphabet Book)

  Happy House udbenik je namenjen upotrebi u prva dva razreda osnovne kole. Sadraj programa je u skladu sa nastavnim planom i programom Republike Srbije.

  Prvi nivo udbenika je u potpunosti bez itanja i pisanja, a usvajanje jezika vri se putem pesmica i pria koje ine okosnicu samog programa.

  Drugi nivo postepeno ukljuuje vetine pisanja i itanja, istovremeno nastavljajui zapoeti rad na razvijanju vetina sluanja i govora. Sav materijal koji se nalazi u udbeniku propraen je adekvatnim vebama u radnoj svesci, a nastavnicima je na raspolaganju i Happy Alphabet Book, dodatni matrijal za upoznavanje sa alfabetom.

  Raznovrsne aktivnosti, vesele pesme, zanimljive prie, interaktivne vebe na MultiROM-u i druenje sa simpatinim likovima, omoguavaju deci da na zabavan nain, kroz igru i pesmu, usvoje propisano gradivo bez potekoa i zavole engleski jezik.

  Korisnicima udbenika Happy House, kako uenicima, tako i nastavnicima, dostupni su posredstvom internet stranica i dodatni materijali u vidu pesmica, pria, igrica, testova i saveta autora.

  Happy Street 1 i 2Autori: Stella Maidment, Lorena Roberts

  Osnovne komponente: Udbenik Radna sveska+MultiROM

  Prirunik za nastavnike Audio CD

  Komplet za nastavnike

  Dodatne komponente: iTools (softver za interaktivnu tablu)

  Happy Street je nastavak udbenika Happy House 1 i 2 i prati ve poznate likove koji sada proiruju svoje vidike i ue o svetu koji ih okruuje van kue. Namenjen je uenicimatreeg i etvrtog razreda. Sadraj programa je u skladu sa nastavnim planom i programom, a osmiljen je tako da nastavi rad na razvijanju vetina itanja i pisanja koji je zapoet u drugom razredu.

  Kako bi uenici zavoleli itanje uvedeni su tekstovi u stripu namenjeni aktiviranju pasivnog renika. Colin in Computerland je uzbudljiva avanturistika pria u stripu koja omoguava da uenici obnove gradivo, dok se u delu Extended reading nalaze interesantni tekstovi koji prate temu lekcije. Pesmice na audio materijalu ciljano su pisane za ovaj udbenik tako da prate renik i jezike strukture odreene nastavne jedinice.

  Korisnicima udbenika Happy Street, kako uenicima, tako i nastavnicima, dostupni su posredstvom internet stranica i dodatni materijali u vidu pesmica, pria, igrica, testova i saveta autora.

  Katalog udbenika za uenje engleskog jezika u osnovnim kolama

 • Quest 1 i 2Autori: Jeanette Corbett i Roisin O`Farrell

  Osnovne komponente: Udbenik + CD-ROM Radna sveska Prirunik za nastavnike sa digitalizovanom

  verzijom knjige (Digibook) Audio CD Slikovne kartice

  Quest 1 i 2 je novi program namenjen uenicima prvog i drugog razreda osnovne kole. Sadraj programa je u skladu sa nastavnim planom i programom Republike Srbije, tako da je prvi nivo u potpunosti bez itanja i pisanja, dok se u drugom nivou ove vetine uvode postepeno. Glavni junaci su blizanci Holi i Hari koji za roendan dobijaju konzolu za kompjutersku igricu iz koje se pojavljuje zmaj Didi. Njegova misija je da otkrije stvarni svet i da na svom tablet raunaru sakupi potrebne informacije, u emu mu pored blizanaca pomae i njihov maak Lio. U drugom nivou upoznajemo i Didijevu sestru Teknu.

  Kako glavni junaci takoe putuju i u Didi svet, uenici se stimuliu da porede stvarni i imaginarni svet kao i da poveu prie sa svojim iskustvom. Pored toga, udbenikom su obuhvaeni kultura i tradicija engleskog govornog podruja, a istaknuta je i veza sa nekim od ostalih obaveznih predmeta u koli. Programom su objedinjeni najbolji savremeni i tradicionalni pristupi u uenju jezika, a raznovrsnost materijala nastavniku omoguava da nastavu prilagodi realnim potrebama svih uenika. Detaljna uputstva iz prirunika za nastavnike olakavaju pripremu, a digitalizovana knjiga koja ide uz prirunik nudi jedan novi pristup nastavi.Radna sveska sadri aktivnosti koje su usmerene ka proirenju i poboljanju funkcionalnog znanja i koje podravaju jezik prethodno uveban sluanjem ili govorom u udbeniku. Animirane prie i pesmice na CD-ROMu koji se dobija uz udbenik oivljavaju prie i nude dodatne vebe za usvajanje gradiva.

  Super Me 1 i 2Autori: Lucia Tomas, Vicky Gil

  Osnovne komponente: Udbenik Radna sveska Prirunik za nastavnike sa dve knjige pria Slikovne kartice Audio CD

  Super Me je udbenik namenjen upotrebi u prva dva razreda osnovne kole. Prvi nivo je u potpunosti bez itanja i pisanja, dok se u drugom polako uvodi prepoznavanje rei i postepeno njihovo korienje. Sadraj udbenika je usklaen sa nastavnim planom i programom Republike Srbije.Glavni likovi su troje dece, Lusi, Stiv i Beba, pas Flafi, pliani meda i Eni, njihova prijateljica iz mate, koju samo oni mogu da vide. Uenici usvajaju jezik putem sluanja i ponavljanja rei i jezikih struktura pratei dogodovtine ove zanimljive druine kroz pesmu i priu.

  Svaka linost u knjizi, odnosno tema koja se obrauje, propraena je priom u jednoj od knjiga pria koje ine osnovni deo programa.

  Radna sveska nudi propratne vebe, a nastavnici u priruniku, pored proceduralnih beleki, dobijaju i dodatne materijale za vebu, kao i testove za proveru znanja.

  Katalog udbenika za uenje engleskog jezika u osnovnim kolama

 • Katalog udbenika za uenje engleskog jezika u osnovnim kolama

  Learning StarsAutori: Jeanne Perrett i Jill Leighton

  Learning Stars je udbenik namenjen uenicima prvog i drugog razreda osnovne kole. Ima dva nivoa: Learning Stars 1 i Learning Stars 2. Akcenat je na ranom i uspenomsavlaivanju glasova i njihovom pravilnom i toprirodnijem izgovoru. Udbenik obiluje ilustracijama likova i njihovih avantura predstavljenih kroz pesmice, prie i dramske dijaloge, koji istovremeno prezentuju jezik i razliite kontekste unutar jedne nastavne teme.

  Deca se postepeno i sistematski upoznaju sa svetomfonema, rei i fraza kroz zanimljive avanture glavnogjunaka ovog programa Horsey-a, koji je vrlo armantan,radoznao i po malo nespretan, i esto upada u nevolje alizna da kae 'izvini' i 'hvala'.

  Osnovne komponente: Udbenik + CD-ROM Radna sveska Digitalna verzija udbenika (Digibook) Audio CD

  Brilliant 1 i 2Autor: Jeanne Perrett

  Osnovne komponente: Udbenik Radna sveska Prirunik za nastavnike Audio CD Slikovne kartice Alphabet Book (PDF) i Test Booklet (testovi)

  Brilliant je internacionalni udbenik stranog izdavaa koji poseduje verziju namenjenu srpskom tritu. Prilagoen je zahtevima nastavnog plana i programa za 3. i 4. razred osnovne kole. Prati avanture interesantne druine: mede Brila, papagaja Freda, uiteljice Nore i dece Alise i Denzila. Kroz njihove prie i dijaloge uvode se potrebne gramatike strukture i renik, tako da deca tog uzrasta sa lakoom usvajaju gradivo ve na asu.

  Svaka lekcija poinje novom epizodom stripa kroz koji se uvodi ciljna gramatika partija i renik; na sledee tri strane data su odgovarajua, dobro izbalansirana vebanja, a svaka lekcija na poslednjoj stranici u Adventure Notebook odeljku kroz zanimljive tekstove iz razliitih oblasti uvodi decu u vetinu itanja. Akcenat je na razvijanju vetine pisanja, pa deca ve u treem razredu mogu da piu kratke tekstove pratei model dat u knjizi.

  Radna sveska prati lekcije iz udbenika, a vebanja mogu da se rade na asu ili samostalno kao domai zadatak.

  U priruniku za nastavnike se nalaze detaljna uputstva za rad na asu, dodatne aktivnosti, uvebavanja vetine pisanja i veliki broj testova, a posebnu dra mu daju metodoloki saveti autorke udbenika koji predstavljaju pravo blago kako nastavnicima koji se po prvi put nau u uionici, tako i onima sa dugogodinjim iskustvom.

  Program je odlian za praenje napretka uenika i njihovogpsihofizikog razvoja, i pored osnovnih jezikih vetina natom uzrastu, upoznaje ih i sa veoma bitnim sadrajima kao tosu ponaanje u drutvu i u svakodnevnom okruenju,drutvene vrednosti kao i logiko zakljuivanje.

 • Project 1,2,3,4, 53rd Edition

  Autor: Tom Hutchinson Osnovne komponente: Udbenik Radna sveska sa CD-ROMom Prirunik za nastavnike sa testovima Audio CDDodatne komponent