juryrapport 1e ronde jurering ontwerpwedstrijd nieuwe noord- en zuidentree eusebius 2016-03-08آ ...

Download JURYRAPPORT 1E RONDE JURERING ONTWERPWEDSTRIJD NIEUWE NOORD- EN ZUIDENTREE EUSEBIUS 2016-03-08آ  JURYRAPPORT

Post on 27-Apr-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • JURYRAPPORT 1E RONDE JURERING ONTWERPWEDSTRIJD NIEUWE NOORD- EN ZUIDENTREE EUSEBIUS A. BEOORDELINGSPROCES DOOR DE JURY

  1. Totaal zijn 93 goedgekeurde inzendingen ingediend, binnen de tijd en conform de instructies.

  2. Vanaf 2 februari kon door de juryleden een individueel bezoek worden gebracht aan de

  tentoonstelling van alle ontwerpen. De meeste juryleden hebben hiervan gebruik gemaakt. De tentoonstelling in de Annakapel van de Eusebius was voor het publiek te bezoeken tot 1 maart 2016.

  Alle ontwerpen zijn tevens digitaal toegezonden aan de juryleden. 3. De eerste jurybijeenkomst vond plaats in de Raadskapel van de Eusebius op woensdag 17

  februari van 11.00 – 15.30 uur. De jury heeft de situatie ter plekke bekeken. De jury was voltallig.

  Vlnr: Gijs Frencken, Saskia Bak, Ady Steketee, Job Roos, Kees van Esch, Hans Winters, niet op de foto Peter Koelewijn

  Voor de toetsing zijn de prijsvraagcriteria zoals genoemd in het prijsvraagprogramma, paragraaf

  4.1. van belang. Voorafgaand aan de beoordeling is van gedachten gewisseld over de verwachtingen aan de

  hand van de volgende begrippen: - respect voor het rijksmonument - relatie binnen/buiten - verrassend of ‘braaf’ ontwerp - ingetogen of uitbundige uitstraling - stedenbouwkundige relatie met de stad op verschillende niveaus: . de stad (ruime omgeving) . de straat . de plek van de entree zelf - route door de kerk informeel of juist benadrukt

 • 2

  - noord- en zuidentree gelijk of verschillend - toegankelijkheid van de binnenruimte met de auto - ontwerp beperkt zich tot de begane grond of ook in souterrain of verdieping - de twee entrees zijn hoofdzaak of bijzaak in het ontwerp - inschatting van de uitvoeringskosten. Alle plannen zijn tijdens de jurybeoordeling aan de orde gekomen. Er is binnen de jury over de

  inzendingen gecommuniceerd aan de hand van de inschrijvingsnummers. Tijdens de juryzitting zijn, behalve de criteria uit het prijsvraagprogramma, ook de volgende

  criteria van belang gebleken: - in hoeverre doet de ingreep iets met het monument en zijn geschiedenis

  - in hoeverre doet de ingreep recht aan de tegenwoordig ook wereldse functie van de Eusebius. De ingreep kan dus niet te sacraal zijn

  - in hoeverre brengt de ingreep een extra tijdslaag aan in de geschiedenis van het monument

  - biedt de ingreep een redelijk evenwichtige mix van gebruikswaarde (het gevraagde programma van eisen), de technische waarde (technische maakbaarheid, financiële haalbaarheid, innovatie) en geschiedenis (uniek voor dit gebouw, extra tijdslaag).

  - betreft de ingreep in hoofdzaak de gevraagde twee entrees.

  Tijdens de discussie is een eerste longlijst van ontwerpen tot stand gekomen. Een ontwerp

  moest minimaal de steun hebben van één jurylid. De meeste ontwerpen konden worden ingedeeld in een paar hoofgroepen, zoals de ontwerpen

  die alleen ingrijpen in het gemetselde plint, ontwerpen die ingrijpen tot aan de onderzijde van het glas-in-lood venster, ontwerpen die de hele zijgevel van het transept aanpakken, ontwerpen die sterk zijn gericht op het maken van een verbinding tussen de noord- en zuidzijde van het schip.

  De longlist is vervolgens besproken. Er is voor gekozen om ontwerpen uit meerdere hoofdgroepen te selecteren, van een bescheiden ingreep tot meer omvangrijke ingreep.

  Aan het eind van de bijeenkomst was overeenstemming over de selectie van vijf meest veelbelovende ontwerpen.

  Voor het ontwerp voor de noord- en zuidentree zal één ontwerper worden gevraagd.

 • 3

  4. In de week tussen beide jurybijeenkomsten, zijn de geselecteerde ontwerpen digitaal aan de

  juryleden toegezonden, alsmede een eerste raamwerk van het juryrapport. De mogelijkheid bestond om alsnog extra ontwerpen te nomineren voor de 2

  e jurybijeenkomst.

  5. De tweede jurybijeenkomst vond plaats op woensdag 24 februari van 12.00 – 14.00 uur in het

  bouwbureau van de Eusebius. Wegens vakantie was Job Roos afwezig, maar via de mail bereikbaar.

  Bespreking van de geselecteerde ontwerpen. Er is alsnog één ontwerp extra aan de selectie toegevoegd. Van de eerder geselecteerde ontwerpen is er geen een afgevallen.

  De geselecteerde ontwerpen zijn in volgorde van inschrijvingsnummer: 1. Van Hoogevest Architecten, Jan Roest en Ron Verduijn 73. Nexit Architecten, Addy de Boer 78. ODC Architecture, Laurens de Boer en Suzanne Linders 91. Niels Ponjee en Pieter de Ruijter 113. LFOA architects, Laura Font en O.J. (Oscar) Andrade 146. GAJ|VBW architecten/K3 architectuur, Alex Brouwer e.a. Per geselecteerd ontwerp zijn besproken: de specifieke kwaliteiten, kansen, bedreigingen en

  aanbevelingen voor verdere uitwerking. 6. Op 1 maart zijn alle inzenders geïnformeerd over de winnaars van de 1

  e ronde.

  Kort hierna is het concept-juryrapport naar de juryleden verzonden. 7. 8 maart: verzending van het juryrapport naar alle deelnemers. Start individuele gesprekken van de SEA met de prijswinnaars van de 1

  e ronde over de

  uitwerking tot een voorlopig ontwerp met plan van aanpak en prijsaanbieding.

 • 4

  B. SELECTIE INZENDINGEN 1E RONDE IN VOLGORDE VAN INSCHRIJFNUMMER 1. Van Hoogevest Architecten, Jan Roest en Ron Verduijn

  Mooi poëtisch concept dat, alhoewel het nog vele vraagtekens oproept, waard is om verder uitgewerkt te worden. Vragen en opmerkingen van de jury in verband met de uitwerking in de 2

  e ronde tot voorlopig ontwerp,

  plan van aanpak en prijsaanbieding: - Het concept biedt kansen voor verbetering van de akoestiek van het schip. - In hoeverre kan het concept een rol spelen bij de verhoging van de behagelijkheid in het schip

  en het terugdringen van het energieverbruik t.b.v. van de verwarming. - Aanbevolen wordt de feitelijke entreehal niet buiten de gevel te plaatsen en meer ondergeschikt

  te maken aan de wolk. - Kan gestreefd worden naar hetzelfde effect met zo min mogelijk materiaal, b.v. door lichte

  stoffen in combinatie met lichttoepassingen. - Aandacht voor praktische consequenties: onderhoud (binnen en buiten), duurzaamheid. Is het

  materiaal opvouwbaar, flexibel, op te bergen. - Het ontwerp moet worden ingepast in de laatste ontwerptekeningen van de gemeente voor de

  aansluitende openbare ruimte, waarbij voor de bovengrondse Jansbeek extra aandacht wordt gevraagd.

  - Is het ontwerp te voorzien van een voor auto’s berijdbare transportdoorgang van 3x4 m (bxh). - Met welke partners wordt in het verdere proces van ontwerp en engineering samengewerkt.

  Vooral specifieke deskundigheid op het gebied van de warmtewolk en de constructie is belangrijk.

 • 5

  73. Nexit Architecten, Addy de Boer

  Heldere architectonische oplossing. De combinatie van de doorbraak van de gevel, het terugbrengen van het metselwerk in andere posities en de ‘eenvoudige’ lichtlijn, die binnen en buiten verbindt, zijn overtuigend. Vragen en opmerkingen van de jury in verband met de uitwerking in de 2

  e ronde tot voorlopig ontwerp,

  plan van aanpak en prijsaanbieding: - Het ontwerp moet worden ingepast in de laatste ontwerptekeningen van de gemeente voor de

  aansluitende openbare ruimte, waarbij voor de bovengrondse Jansbeek extra aandacht wordt gevraagd.

  - Is het ontwerp te voorzien van een voor auto’s berijdbare transportdoorgang van 3x4 m (bxh). - Met welke partners wordt in het verdere proces van ontwerp en engineering samengewerkt.

 • 6

  78. ODC Architecture, Laurens de Boer en Suzanne Linders

  Het subtiele gebruik van de oude vensters van de transepten als ‘etalage’ voor activiteiten in het gebouw wordt zeer gewaardeerd. De lichttoepassing is sterk. Vragen en opmerkingen van de jury in verband met de uitwerking in de 2

  e ronde tot voorlopig ontwerp,

  plan van aanpak en prijsaanbieding: - De jury is benieuwd naar de mate van en wijze waarop voorzien is in de transparantie van de

  vensters. - Door de lichttoepassing is vooral de nachtsituatie sterk. Kan gewaakt worden voor een

  uitstraling die teveel doet denken aan een theater. Er wordt aandacht gevraagd voor de dagsituatie.

  - Is het mogelijk om een vaste invulling van de ‘etalage’ te maken, die alleen in incidentele gevallen hoeft te worden aangepast ten behoeve van specifieke activiteiten.

  - Het ontwerp moet worden ingepast in de laatste ontwerptekeningen van de gemeente voor de aansluitende openbare ruimte, waarbij voor de bovengrondse Jansbeek extra aandacht wordt gevraagd. Aanbevolen de catwalk op een meer bescheiden manier aan te laten aansluiten op de openbare ruimte.

  - Is het ontwerp te voorzien van een voor auto’s berijdbare transportdoorgang van 3x4 m (bxh). - Met welke partners wordt in het verdere proces van ontwerp en engineering samengewerkt.

  Vooral specifieke deskundigheid op het gebied van de lichttoepassing is belangrijk. - Is voor de ingreep aan de noordzijde een meer bescheiden oplossing mogelijk.

 • 7

  91. Niels Ponjee en Pieter de Ruijter

  Overtuigend, met name door de heldere wijze waarop in één hand een verschil wordt aangebracht tussen de noordzijde en de zuidzijde. De interne koppeling tussen noord- en zuidentree is effectief en passend. De suggestie om middels ‘crowd-funding’ de zerkenvloer te vernieuwen lijkt realistisch. Vragen en

Recommended

View more >