jo també, bona pràctica

Download Jo també, bona pràctica

Post on 06-Jul-2015

406 views

Category:

Travel

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. NOM DE LA JO TAMB!BONA PRCTICA Aula dInclusi de nens i nenes amb altres capacitatsENS PROMOTORAJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT Escola Municipal de Msica Blai Net Programa Municipal Transversal per a Persones amb Discapacitat (PMTPD)ALTRES Centres Educatius de Sant BoiPARTICIPANTSDATES CLAUS Curs 2008 2009: sobre lAula dInclusi Mar 2009 mar 2010: Curs Musicoterpia i NecessitatsEducatives Especials a lEscola de Msica Mar 2009: Jornada Escola de Msica i Necessitats EducativesEspecials Curs 2009 - 2010: Contractaci dun segon musicoterapeuta Curs 2009 2010: Follet Valent, primera activitat dEscola obertaa la participaci dels alumnes de lAula Curs 2010- 2011: participaci de ms del 50% del claustre a lAula Curs 2010 2011: Owambo, projecte de collaboraci amb elCentre dEducaci Especial Balmes I.Descripci Programa deducaci musical per a nens i nenes amb altressinttica capacitats, a partir dun model dinclusi a lEscola de Msica, queprioritza la supressi de barreres als aprenentatges i laparticipaci. Laccs i seguiment dels alumnes compta amb la collaboraci delPrograma Municipal Transversal per a Persones ambDiscapacitat. LAula dInclusi actua com a aula dacollida, derivant els alumnescap a una via dadaptaci als programes generals de lEscola(Sensibilitaci, Bsic), o b cap a una via datenciindividualitzada (Musicoterpia). El seguiment i avaluaci es realitza conjuntament amb el PMTPC iels centres educatius de la ciutat (tutors/es). La tasca principal de lAula es complementa amb un seguitdactivitats adreades a compartir i difondre la problemtica ambaltres professionals i institucions: cursos, jornades,collaboracions.Necessitats Existncia duna demanda no atesa, donada la dificultat dadmetredetectadesnens i nenes amb altres capacitats dins duna Escola de Msicatradicional. Necessitat de transformar lEscola de Msica per a atendre lademanda i fer real el principi Escola de Msica per a tothom. Manca de formaci del professoratObjectius A. Oferir un servei adequat a la demandaplantejatsB. Transformar lEscola cap a un model ms inclusiuC. Oferir formaci al professorat

2. D. Vncer pors i prejudicis E. Compartir la problemtica amb altres professionals, escoles iinstitucionsMetodologia Direcci de lAula des de lEquip Directiu (Cap dEstudis), juntempradaamb la coordinaci de lAcci Tutorial i el Suport. Coordinaci amb el professorat participant, amb seguiment peridic i suports puntuals. Coordinaci peridica amb la tcnica del PMTPD: accs, seguiment, avaluaci, relaci amb les famlies. Coordinaci amb els centres educatius (tutors/es): seguiment i avaluaci. Prioritzant le persones per davant de les matries Prioritzant els processos per davant dels resultatsAccions portades Creaci de lAula, entesa com a servei dEscola de Msica per aa termenens i nens amb altres capacitats. Contractaci dun 2n musicoterapeuta Discussions a Claustre Difusi entre usuaris, institucions, professionals, escoles. Jornada Escola de Msica i Necessitats Educatives Especials Owambo, projecte de collaboraci amb lEscola dEducaci Especial Balmes I Inici, interromput, dun Llibre Blanc sobre Escola de Msica i Necessitats Educatives Especials Inici dun conveni de prctiques amb ESMUC.Recursos Professorat del centre, amb i sense formaci prviautilitzats Nou professor de Musicoterpia, una tarda setmanal Dedicaci horria i recursos del PMTPD Petites despeses: Partida de despeses de lEscola de Msica Instruments: Partida de compra dinstruments de lEscola de Msica Suport de lentitat Joventuts Musicals del Baix Llobregat en lorganitzaci del curs de musicoterpiaResultats Augment dalumnes amb altres capacitats matriculats a lEscola (obtingutsde 4 alumnes el curs 2007/2008 a 14 alumnes el 2010/2011 Augment de la demanda, que arriba tamb de persones de fora del municipi. Millor cohesi dalguns grups-classe: la diversitat com a valor. Participaci creixent dels alumnes de lAula a les activitats generals de lEscola Implicaci de ms del 50% del professorat Alt nivell de satisfacci de les famlies Altres professionals, escoles i institucions mostren inters pel projecte. 3. Difusi de la Com a servei, se nha fet difusi a tots els mitjans municipals, i alsbona prctica propis de lEscola de Msica i del PMTPD. Tamb sha difs entreels centres educatius de Sant Boi. Com a projecte, sha presentat a diverses trobades i jornades delsector, organitzades per diferents institucions i escoles del pas:Diputaci, Generalitat, ESMUC, ACEM... El projecte tamb estpenjat al web de lEscola de Msica. El curs de Musicoterpia i la Jornada, es van difondre entre totesles escoles, institucions i professionals corresponents Obrir el servei dEscola de Msica a persones que en quedavenAspectes claus aexclosesressaltar (positiusi negatius) LAula com a motor de transformaci i millora de lEscola deMsica. Bona valoraci per part dels usuaris, lAjuntament i la majoria delclaustre. El projecte ens ha perms compartir la problemtica i incrementarrelacions i collaboracions amb altres professionals, centres iinstitucions. Com a aspecte problemtic, loposici inicial al projecte, per partdun sector del claustre.Aquests sn els aspectes que considerem ms rellevants. Tot i aix,seguint el gui que ens heu posat a lexemple dels Cercles:INNOVACI: es pot parlar duna certa novetat en el sentit quesintenta aplicar un model inclusiu, provinent de lEducaci General,a un mbit en que potser no shavia aplicat; tamb s relativamentnoveds lmbit de la Musicoterpia en lEscola de Msica.INTERS PBLIC: pensem que lactivitat ha generat valor pblic, haarribat a ms gent i contribueix a millorar en aspectes dequitat icohesi social.SOSTENIBILITAT: els recursos sn mnims, no s ms car quequalsevol especialitat instrumental.IMPACTE: no noms sobre els usuaris, sin sobre lescola mateixa,el claustre, i tamb sobre altres professionals i institucions. Al cursde musicoterpia hi va participar professorat descoles de msicadarreu del pas, i a la jornada hi van assistir representants dunaquarentena descoles i institucions.APRENENTATGE I TRANSFERIBILITAT. Laspecte formatiu delAula ha estat fonamental des del principi. A ms del cursassenyalat, cal esmentar lintercanvi de formaci entre els claustresde lEscola de Msica i lEscola dEducaci Especial Balmes 1, en elcontext del projecte Owambo. Pel que fa a transferibilitat, pensemque el projecte s transferible a qualsevol escola o municipisensibilitzat en el tema de la inclusi educativa.