joإ  ؤŒetiri godine partnerstva i saradnje joإ  ؤŒetiri godine partnerstva i saradnje...

Download JOإ  ؤŒETIRI GODINE PARTNERSTVA I SARADNJE JOإ  ؤŒETIRI GODINE PARTNERSTVA I SARADNJE Pregled, 16.03.2017

Post on 03-Mar-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • JOŠ ČETIRI GODINE PARTNERSTVA I SARADNJE Pregled, 16.03.2017.

  Strategija saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini 2017.-2020.

 • koju je pripremio švicarski tim za saradnju...

  ......zajedno sa bh. partnerima

 • Humanitarna pomoć

  i obnova

  Srednjeročni program

  Srednjeročni program

  Strategija za zemlju

  Strategija saradnje

  Strategija saradnje

  1996.-1999.

  2000.-2003.

  2004.-2008.

  2009. – 2012.

  2013. – 2016.

  2017. – 2020.

  20 GODINA ISKUSTVA

 • 20 YEARS OF EXPERIENCE

  Zašto je Švicarska angažirana u BiH?

  Angažman Švicarske u BiH se zasniva na njenoj tradiciji solidarnosti i posvećenosti, kako bi svaka osoba živjela izvan siromaštva, u dostojanstvu i sigurnosti.

 • CILJ Više i bolje socijalne,

  ekonomske i političke mogućnosti

  i perspektive za sve osobe u Bosni i

  Hercegovini

 • 3 OBLASTI – 10 TEMA OBLAST I OBLAST II OBLAST III

  2. Općinske usluge

  1. Demokratska uprava

  3. Pravda

  4. Zdravstvo 5. Ekonomski razvoj

  6. Zapošljavanje mladih

  7. Migracije

  8. Smanjenje rizika od katastrofa

  9. Rodna ravnopravnost

  10. Kultura i razvoj

 • DEMOKRATSKA UPRAVA

  Radi se o... ...inkluzivnim,

  odgovornim lokalnim vlastima koje reagiraju

  na potrebe stanovništva

  ...učešću građana u procesima donošenja

  odluka

 • OPĆINSKE USLUGE Radi se o...

  ...pristupu ef ikasnim i kvalitetnim uslugama – uključujući infrastrukturu – za sve

 • PRAVOSUĐE Radi se o... ...ef ikasnom pravosuđu

  ...pristupu pravdi za sve, posebno za najranjivije osobe

 • ZDRAVSTVO Radi se o... ...pravednom pristupu kvalitetnim uslugama zdravstvene zaštite za sve

  ...poboljšanom znanju o zdravlju i zdravijem načinu života

 • EKONOMSKI RAZVOJ Radi se o... ...boljim okvirnim uslovima za poslovanje privatnog sektora

  ...poboljšanoj f inansijskoj pismenosti i smanjenoj zaduženosti

 • ZAPOŠLJAVANJE MLADIH Radi se o... ...većem broju i boljim poslovima za mlade žene i muškarce

  ... tržištu rada koje dobro funkcionira

 • MIGRACIJE Radi se o...

  ...upotrebi potencijala bh. dijaspore za razvoj zemlje

  ...stručnom upravljanju migracijama, uključujući podršku povratnicima

 • OČEKIVANI REZULTATI

  2020. godine...

  ...najmanje 50 općina je povećalo svoje prihode od investicija zahvaljujući pristupu

  strateškog razvoja

  Demokratsko upravljanje

 • ...najmanje 150,000 građana (40% žena, 10% socijalno isključenih osoba)

  učestvuje u procesima u zajednici

  OČEKIVANI REZULTATI

  2020. godine...

  Demokratsko upravljanje

 • ... 700,000 osoba (50% žena, 10% socijalno isključenih osoba)

  koristi kvalitetnije usluge

  OČEKIVANI REZULTATI

  2020. godine...

  Demokratsko upravljanje

 • Pravosuđe

  ... NE postoje neriješeni sudski predmeti stariji od 2 godine

  OČEKIVANI REZULTATI

  2020. godine...

 • Zdravstvo

  50%

  OČEKIVANI REZULTATI

  2020. godine...

  ...najmanje 50% pružatelja primarne zdravstvene zaštite primjenjuje standarde

  zaštite za hronične bolesti

 • ... na javnim mjestima u BiH se ne puši!

  OČEKIVANI REZULTATI

  2020. godine...

  Zdravstvo

 • Ekonomski razvoj

  ...84 start-up kompanija je osnovano i koriste poboljšane usluge najmanje 5 poslovnih inkubatora

  OČEKIVANI REZULTATI

  2020. godine...

 • Zapošljavanje mladih

  ...najmanje 40 javnih strukovnih škola sarađuju sa poduzećima koja pružaju praktičnu

  obuku za učenike

  OČEKIVANI REZULTATI

  2020. godine...

 • ...najmanje 4,000 mladih osoba je zaposleno kao direktan rezultat intervencija

  Švicarske

  OČEKIVANI REZULTATI

  2020. godine...

  Zapošljavanje mladih

 • Migracije

  ... bh. dijaspora investira, pored novčanih doznaka, u svoju zemlju porijekla: vještine, znanje, odnose,

  mreže, f inansijske investicije

  OČEKIVANI REZULTATI

  2020. godine...

 • NAŠI RESURSI Demokratska uprava, općinske usluge i pravda

  Zdravstvo

  75

  Ukupno u milionima KM

  25

  31

  4

  135

  Ekonomija i zapošljavanje

  *Ostale intervencije

  Ukupni budžet za period 2017.-2020.

 • Socijalna inkluzija

  Zajedno sa našim partnerima nastojimo postići sistematsku promjenu u cilju dobrostanja svih osoba u Bosni i Hercegovini, ne zanemarujući nikog!

 • ANGAŽMAN U CIJELOJ ZEMLJI

 • PRINCIPI SARADNJE

  Dugoročno partnerstvo

  Inovacije koristeći znanja

  Švicarske i BiH

  Orijentacija na potrebe i f leksibilnost

  Orijentacija na rezultate

  Osiguravanje kvalitete

 • KO STOJI IZA?

  U SARADNJI SA

  ŠVICARSKOM AGENCIJOM ZA

  RAZVOJ I SARADNJU (SDC)

  DRŽAVNIM SEKRETARIJATOM ZA EKONOMSKE POSLOVE (SECO)

  DRŽAVNIM SEKRETARIJATOM ZA

  MIGRACIJE (SEM)

  vlastima Bosne i

  Hercegovine

  organizacijama civilnog društva

  privatnim sektorom

  međunarodnim organizacijama

 • KO STOJI IZA?

Recommended

View more >