jednostavno pojasnjenje ideja rada na sebi - maurice nicoll

Download Jednostavno Pojasnjenje Ideja Rada Na Sebi - Maurice Nicoll

Post on 20-Jan-2016

20 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Page | 1

  Jednostavno pojanjenje Ideja Rada na Sebi

  - Maurice Nicoll -

  Prevod: Bhaerava Banja Luka, 25. maj 2011.

 • Page | 2

  Simbol Uspavanog ovjeka iz Liber Mutus (Tiha Knjiga) - Alhemiarski

  tekstovi - objavljeni u 17 vijeku.

 • Page | 3

  Jedan

  Svi ljudi su podjeljeni na "dva ovjeka" - ovjek koji mislimo da jesmo i ovjek koji stvarno jesmo. Samo uz pomod Svjesnosti moemo ovo shvatiti i primjeniti. Mi ne moemo shvatiti da smo "dva ovjeka" ukoliko ne Razumijemo ta se misli pod Posmatranjem Sebe. Mi vidimo spoljanji svijet: tj. ono to nam naa ula daju da vidimo. Ali ula su okrenuta ka spolja, od sebe, i ne mogu da vide to je neko u sebi, ne moemo da vidimo svoju unutranjost. Ali mi imamo jedan organ unutar sebe koji moe da posmatra tu stvar koju zovemo "sebe". Tj. on moe da vidi nae misli, emocije, raspoloenja. To je poetak postanka drugim ovjekom. Na ivot ovisi o toj stvari koju zovemo "sobom". Ako elimo da imamo drugaiji ivot, prvo to moramo jeste da shvatimo kakav ivot imamo trenutno. Sve dok ostajemo ovo "sebe" na ivot ne moe da se izmjeni. On de uvijek privlaiti iste situacije, nesporazume, razoarenja, itd. Rad poinje sa vienjem ta je ovjek sada, kakva vrsta ovjeka je on upravo sada. Na primjer: ako tretiramo ljudi bez uvaavanja njihovih osjedanja i ako ih uopte i ne znamo, mi demo uvijek patiti zbog njihovih elja, i zbog toga to ne ele da budu sa nama. Ali ne vidimo nai krivicu u tome i krivimo druge zbog toga. Ukoliko ne vidimo kakvi smo, krividemo druge. Drugi ljudi shvataju kakvi smo: ali mi ne vidimo kakvi smo - ukoliko ne ponemo da posmatramo sebe. Bez direktnog vienja toga kakvi smo, mi vjerujemo da nas drugi ne tretiraju onako kako smo zasluili ili kako mislimo da smo zasluili. Ako posmatramo ta mislimo i osjedamo, ta govorimo, kako se ponaamo, nakon nekog vremena pojavljuje se nova memorija, memorija o nama kakvi jesmo. Nakon toga poinjemo uviati da mi nismo onakvi kakvi mislimo da jesmo. Poedemo da se ponaamo drugaije, nedemo okrivljavati druge, nedemo osjedati da nam neko neto duguje ili da mi nekom neto dugujemo. Poedemo shvatati da smo "dva ovjeka" i da smo to oduvijek i bili. Sve to smo o sebi pretpostavljali bilo je imaginarno. Kada uvidimo kontradikciju izmeu naeg imaginarnog "sebe" i onog to stvarno jesmo, poedemo da se mjenjamo, zato to se

 • Page | 4

  poinjemo razdvajati od iluzije o nama samima. Poinjemo realizovati da se moramo odmoriti od lanog sebe i njegovog temelja. Kada posmatramo kakvi stvarno jesmo mi se otvaramo ka primanju Pomodi - Pomodi koja nas moe stvarno promjeniti. Pomod ne moe dodi ukoliko smo mi zadovoljni sobom. Rad govori da Pomod postoji samo za one koji poinju shvatati, u svakodnevnom ivotu, u svemu to govore i ine, da oni nisu ono to pretpostavljaju da jesu. Kada poeno da se posmatramo mnogo iskrenije, na cijeli ivot poinje da se mjenja. Ali to znai posmatranje tokom vedeg vremenskog perioda, naina na koji priamo, na koji mislimo, kako kritikujemo, kada smo ogoreni i nain na koji tada priamo, naina na koji reagujemo na druge, miljenja drugih na koja reagujemo, naina na koji se ulizujemo, naina na koji sudimo drugima, nau sujetu, okrutnost, raspoloenja, emocije. Sve dok ne razdvojimo sebe od ovih stvari, ostajemo mehanini. Na Psiholoki ivot, na unutranji ivot, je u tami, sve dok ne pustimo svijetlo u njega, nau Svjesnost. Da bi se to desilo moramo podjeliti sebe na dva dijela - na posmatraki dio, tj. ono to posmatramo i na Posmatraa. Kada je Posmatrako Ja uspostavljeno u nama, ono je forma "Ja" koju sva ostala "ja" sljede. On je u poetku mali i slab, ali je kao prozor kroz koji ulazi svjetlost.

 • Page | 5

  Dva

  Cilj Posmatranja Sebe jeste da nam ono omogudi da se promjenimo. Ali prvi Cilj je da nas uini svjesnijim nas samih. Samo ako sebi omogudimo da postanemo Svjesniji omogudavamo poetak promjene sebe. U svakodnevnom ivotu mi vidimo samo ono to je izvan nas, i ne primjedujemo ono to se zbiva u nama, kako mislimo, kako osjedamo, govorimo, i ne primjedujemo da to sve radimo na isti nain. Ali mi imamo unutranje ulo. Ono je nerazvijeno, ali se moe razviti, i tada nam pokazuje kakvi smo - i pomodu njega moemo da se promjenimo. Ne moemo da se promjenimo ukoliko ne vidimo kakvi smo. Praktikujemo Posmatranje Sebe, Svjesnost, u cilju povedanja nae Svjijesti, a bez povedanja Svjesti nita u nama - ili u ovjeanstvu - ne moe da se promjeni. Praktina strana Rada poinje Samo-Posmatranjem, a ne pokuavanjem da promjenimo spoljanje okolnosti ili ljude; ono mora biti nekritino Samo-Posmatranje. Prirodno imamo malu mod Samo-Posmatranja, koje nikada ne ide iza odreene take. Poinjemo kritikovati sebe. Tada se zaustavljamo i stavljamo sebe u pravedniki poloaj, da bi povratili svakodnevni osjedaj sebe samih. Moramo prodi ovu taku, i moramo stedi snage da se suoimo sa onim to posmatramo, potpuno oputeno. Ovo je teko zato to smo Identifikovani, zato to smo vezani za sebe i, prirodno, mi smo uvijek zainteresovani samo da ne ispadnemo glupi ili smijeni. Moramo se posmatrati, ne samo kada uinimo neto pogreno, ved i ono to se zbiva unutar nas nakon toga. Ne moe da bude nikakve promjene ukoliko ne prestanemo sa samo-kriticizmom. Da bi zapoeli Samo-Posmatranje moramo poeti sa neim specifinim; na primjer, prianje i ponaanje pod odreenim okolnostima. Moramo znati te stvari istinski, objektivno i bez kriticizma. Kada primjetimo rijei koje izlaze iz naih usta bez nae volje podinjemo uviati kako nemamo svjesnosti, i kako u nama postoji neto to nismo mi i to ne moemo kontrolisati. Moramo prouavati sebe kao da smo neka druga osoba, nezavisna od nas samih.

 • Page | 6

  Rad kae da je ovjek Mehanian, i da na ivot reaguje Mehaniki. Prvi korak u promjeni sebe jeste postepeno shvatanje da smo Maina. Mi ne gledamo u sebe. ivimo u Stanju Unutranje tame, i nita se ne moe promjeniti ukoliko ne pustimo svijetlo u tu tamu. Zamiljamo da sebe znamo. Ali reagujemo automatski na ivot u svakom trenutku. Samo-Posmatranje nam pokazuje nas same dio po dio; i Samo-Posmatranje, putanjem svijetla, zapoinje promjenu u nama samim svojim postojanjem: zato to je ta Svjetlost sama Svjesnost, pod uslovom da je ne-kritika. Iluzija da smo Svjesni i da smo Jedno spreava nas da se promjenimo. Mi vjerujemo da imamo jedno nepromjenjivo "Ja". Prvo moramo ne-kritiki Posmatrati sebe. Kada ponemo da shvatamo da je ono to priamo i da su akcije koje se deavaju unutar nas, bez nae svjesnosti o tome, poinjemo da zadobijemo novo vienje sebe. Ali mi mislimo da znamo sebe, da se poznajemo i da pamtimo sebe, sve dok nam Samo-posmatranje ne pokae da nismo svjesni sebe i da sebe zamiljamo te da smo maine. Tada, nekritino Samo-Posmatranje de spreiti mnoge stvari da ne zauzmu mjesto u nama, i pokazade nam ta nismo. Pokazade nam da je naa uspavanost omogudavala da se ponaamo i ivimo na mehanian nain. Rad poinje sa nama samima, i njegov Cilj je da nas promjeni. Promaidemo poentu ako mislimo o tome kao spoljanjem dogaaju. Svako ima mogudnost da se promjeni, i promjena, sebe ili svijeta, lei u ovom. Ako se mi promjenimo, pravimo mogudnost da se i drugi promjene. Ali mi se ne moemo promjeniti ukoliko ne pone posmatrati sebe. Obamnuti smo miljenjem da ono to je izvan nas mora da se promjeni. Kroz nae stavove o drugima deavaju se svi mogudi sukobi, i ne vidimo da smo mi odgovorni za te situacije. Ali moemo postati svjesni naeg kriticizma, i da ono to drugi o nama govore moe biti istina. To moe znaiti da smo posmatrali sebe mnogo ire nego inae, da smo postali mnogo svjesniji samih sebe i to je ono to mjenja situaciju. Samo-Posmatranje nam omogudava da budemo mnogo svjesniji sebe, i to je polazna taka Rada.

 • Page | 7

  Tri

  Promjena znai promjenu onog to smo sada. ovjek ne moe vie ostati sa istim miljenjima, ili osuivanjima drugih na isti nain kao prije. Stvar nije u tome da se neto doda na ono to je ovjek u ovom trenutku, ved je u tome da se promjeni razina ljudskog bivanja. Sa take gledita Rada, ovjek se smatra nesvjesnim. Povedanje Svjesnosti moemo razviti putem istinskog znanja o sebi, putem Samo-Posmatranja. Mi zamiljamo da smo potpuno svjesni. Rad kae da ivimo u svijetu uspavanog ovjeanstva, i mi smo sami uspavani. Svata se moe desiti u tom svijetu, i sve se inae deava. Oduvijek je tako bilo i bide ukoliko se ne probudimo. Ako se probudimo, novi svijet de postati mogud. Prvo, ovo zahtjeva potvrdu da smo uspavani, i nakon toga zahtjeva odustajanje od iluzije i slike o sebi. Sve nae terije o poboljanju svijeta, dok smo i dalje uspavani, samo pojaavaju uspavnost ovjeanstva. Ovo su etri Stanja Svijesti koja su moguda ovjeku: 4. Stanje Objektivne Svijesti, 3. Stanje Samo-svijesti, ili Svjesnosti Sebe, ili Svijesti o samom sebi, ili Budnosti, 2. Tzv. budno stanje, 1. Duboki San. U Prvom Stanju Svijesti mi spavamo, bukvalno, u krevetu, tj. mi smo u Dubokom Snu. U Drugom Stanju Svijesti mi hodamo svijetom, okupirani smo dnevnim zbivanjima, zamiljamo da smo budni, i slino. Ali tek u Tredem Stanju Svijesti smo u Istinskom Budnom Stanju, koje je nae Istinsko pravo. etvrto Stanje Svijesti je Svijest o Istinskom Stanju stvari, kakve one stvarno jesu. Ukoliko ne dospijemo u Trede Stanje Svijesti ne moemo primiti Pomod. Pomod nas moe desegnuti samo ako shvatimo da smo Uspavani. Uspavani ovjek ne moe dobiti Pomod.

 • Page | 8

  Radna Ideja Pomoi

  Pomod moemo primiti samo ako Radimo na Sebi, i kroz Samo-Pamdenje raste nivo Svijesti u nama samima u Vie Stanje Svijesti. Tada nas Pomod moe dosegnuti. Kada ovjek shvati da je Uspavan, on shvata da mora imati Pomod. Postoji parabola u Radu koja ilustruje situaciju ovjeka u sadanjosti. ovjeanstvo je vrsto Uspavano, i hoda rubom ambisa ali to ne vidi. Ali ovjek kao individua moe da se probudi i shvati da se nalazi na rubu ambisa; i ako je otvo