jaarverslag 2013 (2mb)

Download Jaarverslag 2013 (2MB)

Post on 11-Jan-2017

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2

  1 Voorwoord..................................................................................................................................... 5

  2 Bestuurder brengt verslag uit ...................................................................................................... 6

  2.1 Terugblik op 2013 .................................................................................................................... 6

  2.2 Speerpunten: acties en stand van zaken ................................................................................. 7

  2.3 Governance ........................................................................................................................... 13

  2.4 In Control Statement .............................................................................................................. 13

  3 Verslag van de Raad van Commissarissen .............................................................................. 15

  3.1 Inleiding ................................................................................................................................. 15

  3.2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden .................................................................. 15

  3.3 Samenstelling ........................................................................................................................ 16

  3.4 Het werk van de RvC ............................................................................................................. 17

  3.5 Het functioneren van de RvC ................................................................................................. 19

  3.6 Auditcommissie ..................................................................................................................... 20

  3.7 Externe accountant ................................................................................................................ 20

  3.8 Remuneratiecommissie ......................................................................................................... 21

  3.9 Vastgoedcommissie............................................................................................................... 21

  3.10 De werkgeversrol van de RvC ............................................................................................... 21

  3.11 Tot slot .................................................................................................................................. 22

  4 Verslag van de Ondernemingsraad ........................................................................................... 23

  4.1 Dit is de Ondernemingsraad .................................................................................................. 23

  4.2 Dit kan en mag de Ondernemingsraad .................................................................................. 23

  4.3 De Ondernemingsraad in 2013 .............................................................................................. 23

  4.4 Achterban op de hoogte houden ............................................................................................ 25

  5 Huurdersplatform ....................................................................................................................... 26

  5.1 Stichting Platform Huurdersverenigingen Hoeksche Waard ................................................... 26

  5.2 Dit doet het Huurdersplatform ................................................................................................ 26

  5.3 Op de agenda ........................................................................................................................ 26

  5.4 HW Wonen neemt Huurdersplatform serieus ......................................................................... 26

  6 Missie, visie en strategische doelstellingen ............................................................................. 27

  6.1 Missie en visie ....................................................................................................................... 27

  6.2 Werkgebied ........................................................................................................................... 27

  6.3 Ondernemingsplan 2011-2014 .............................................................................................. 27

  6.4 Samenwerking ....................................................................................................................... 27

  7 HW Wonen Balans 2013 ............................................................................................................. 28

  8 Onze werkwijze ........................................................................................................................... 32

  8.1 HW Wonen Werken ............................................................................................................... 32

  8.2 Medewerkers ......................................................................................................................... 32

  8.3 Duurzame organisatie ............................................................................................................ 33

  8.4 KWH-Huurlabel ...................................................................................................................... 34

  8.5 Afhandelen van klachten ....................................................................................................... 34

 • 3

  9 Huisvesten van onze doelgroepen ............................................................................................ 36

  9.1 Scherp toewijzen ................................................................................................................... 36

  9.2 Mutaties en verhuringen ........................................................................................................ 36

  9.3 Verhuringen naar huurklasse en inkomen .............................................................................. 37

  9.4 Huurachterstanden ................................................................................................................ 37

  9.5 Ontruimingen ......................................................................................................................... 37

  10 Het woningbezit van HW Wonen ............................................................................................... 39

  10.1 Strategisch Voorraadbeleid.................................................................................................... 39

  10.2 Duurzaam bouwen en onderhouden ...................................................................................... 39

  10.3 Samenstelling woningbezit .................................................................................................... 40

  10.4 Verkochte woningen ......................................... 42

  10.5 Onderhoud ............................................................................................................................ 43

  10.6 Nieuwbouwprojecten ............................................................................................................. 45

  10.7 Grondposities ........................................................................................................................ 46

  11 Leven in een Nationaal Landschap ........................................................................................... 49

  11.1 Contacten met huurders en relaties ....................................................................................... 49

  11.2 Leefbaarheid, wonen, welzijn en zorg .................................................................................... 50

  12 HW Wonen financieel ................................................................................................................. 51

  12.1 Financieel dashboard ............................................................................................................ 51

  12.2 Jaarresultaat 2013 ................................................................................................................. 52

  12.3 Het vermogen per 31 december 2013 ................................................................................... 55

  12.4 Treasury ................................................................................................................................ 57

  12.5 Fiscaliteiten ........................................................................................................................... 60

  12.6 Risicomanagement ................................................................................................................ 61

  12.7 Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard........................................................................ 67

  13 De jaarrekening ........................................................................................................................... 68

  13.1 Balans per 31 december ........................................................................................................ 68

  13.2 Winst- en verliesrekening ...................................................................................................... 70

  13.3 Kasstroomoverzicht ............................................................................................................... 71

  13.4 Waarderingsgrondslagen ....................................................................................................... 73

  13.5 Toelichting op balans .........