izolatorski lanci - katalog

Download Izolatorski lanci - KATALOG

Post on 19-Feb-2015

516 views

Category:

Documents

23 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

P R E D G O V O R Razvoj ovesne i spojne opreme za izolatorske lance otpoeo je istovremeno sa proizvodnjom prikljunih stezaljki za Al, Al i Cu uad -1997 god. Praktina izrada i isporuka pojedinih elemenata ove opreme za manje preseke provodnika uradjena je za potrebe nekih trgovinskih kua za elektrodistribucije i Minel koji je vrio sklapanje lanaca. Ve 1999. god. proizvedena je zatezna izma stezaljka za do tada najvei presek Cu provodnika od 560 mm, za potrebe Elektroistok-a za TS 220/110 kV Beograd 3. Od tada se poelo intenzivno raditi na proirenju proizvodnje kompresionih zateznih i izma stezaljki za Al, Ale i e uad svih preseka. Krajem 2001 god. poelo je sklapanje i isporuka ovesne opreme za izolatorske lance napona do 110 kV. U tu svrhu, pored IKS-ove opreme , korieni su kovani elementi koje je proiozvodio PROLETER A.D. Arilje. Obzirom da je u to vreme NHBG IKS HARD bio ozbiljan proizvodja i isporuilac prikljunih stezaljki u Srbiji poeli su pristizati zahtevi za izradu i isporuku prikljune i ovesne opreme na zajednikim specifikacijama od raznih korisnika. To je iniciralo ozbiljne pripreme dokumentacije i tehnologije za izradu i kontrolu kvaliteta ovesne opreme. Odabrani su pouzdani kooperanti i strateki partneri kao to su , ProleterA.D. Arilje i Rai komerc Mionica. Dogovorena je strategija izrade i kontrola kvaliteta. Probna proizvodnja je svakodnevno podvrgnuta kontroli, a naroito povrinska zatita toplim cinenjem kao i mehanika ispitivanja u laboratoriji Tehnikog fakulteta u aku i IMS-u u Beogradu. Sve ove mere dovele su do visokog kvaliteta ove opreme to je podstaklo dalju proizvodnju. Ve 2008 god. NHBG IKS HARD, preko Elnos-a Banja Luka uestvuje na tenderu za izradu i isporuku velike koliine ovesne i spojne opreme za zatezne i nosee izolatorske lance 110, 220 i 400 kV za razne preseke provodnika i zatezne sile i do 320 kN za potrebe EMS-a Beograd . Napravljena je ozbiljna organizacija proizvodnje i svakodnevna kontrola kvaliteta izrade. Svi elementi su pojedinano podvrgnuti mehanikim ispitivanjima, a zatim i celi lanci sa odgovarajuim zateznim i noseim stezaljkama. Sve je ovo rezultiralo dobrim kvalitetom cele koliine ove opreme to se potvrdilo na prijemnim kontrolama i ispitivanjima. Slobodni smo istai , da je pored ovog tehnikog kvaliteta same opreme, ostvaren i komercijalni kvalitet , jer je cela koliina od oko 55 tona ove opreme isporuena za manje od ugovorenih 60 dana. Zato smatramo da je osvajanje ove proizvodnje vrlo znaajno kako za Elektroprivredu Srbije tako i za celu privredu, jer je Elektroprivreda dobila pouzdanog proizvodjaa ove opreme na sopstvenom pragu, kako za male koliine potrebne za sanacije kvarova ili rekonstrukcije, tako i za velike projekte. Izrada ovog kataloga je takodje potvrda ozbiljnog opredeljenja firme NHBG IKS HARD i KOOPERANATA da i dalje ulau u razvoj ove proizvodnje zvanino pokazavi postignute rezultate i omoguivi svim korisnicima odabir potrebne vrste opreme, u katalogu prikazane, ili sline. Ovo je drugo izdanje kataloga, u kome smo mnogo obuhvatnije i kompletnije prili realizaciji istog, tako da se nadamo, da e kako nai kupci tako i nai strateki partneri, mnogo lake i jednostavnije reavati svoje potrebe i aktivnosti vezane za ovu vrstu opreme. I dalje ostajemo otvoreni za sve vrste primedbi kao i sugestija, koje bi unapredile sledee izdanje kataloga, na opte zadovoljstvo. Beograd, Direktor Septembar 2012. Bogi Vlaovi,dipl.ing.met. 1ALUMOCELICNA UZAD ALUMINIUM CONDUCTORS STEEL REINFORCED NHBG ZIKS HARD D.O.O. PREDUZECE ZA PROIZVODNJU,INZENJERING I KONSALTINGPresek uzeta mm Al CeIikPrecnik Masa Racunska siIa uzeta uzeta kidanja (mm) (kg/km) (daN) 15.27 2.54 5.40 61.94 580.2 43.98 31.67 11.20 374.61 4423.7 45.62 26.61 11.00 338.57 3934.4 47.71 24.25 10.80 325.47 3695.5 48.25 8.04 9.60 195.42 1680.9 51.17 29.85 11.65 379.76 4298.0 61.07 10.18 10.80 247.27 2096.8 69.89 10.99 12.05 282.60 2579.1 69.89 11.40 11.72 284.06 2626.8 74.79 78.94 16.10 840.13 10308.0 94.39 10.99 13.25 350.26 2985.3 94.39 15.33 13.61 383.14 3493.0 96.51 56.30 16.00 716.31 7785.1 105.67 75.55 17.45 899.04 10582.3 121.57 19.48 15.77 493.41 4348.1 121.57 19.85 15.46 494.26 4449.7 127.92 29.85 16.31 591.94 5641.1 148.86 24.25 17.10 604.76 5367.4 148.86 24.35 17.53 608.23 5306.3 171.77 40.08 18.90 794.87 7489.0 183.78 29.85 18.99 745.93 6526.9 183.78 30.54 19.76 756.41 6483.3 209.10 34.09 20.27 849.72 7336.1 212.06 49.48 21.00 981.32 9245.7 230.91 29.85 20.99 875.61 7212.5 23.86 34.35 3.98 6.75 96.70 894.6 5.73 8.10 139.18 1236.7 122.15 71.25 18.00 906.58 9792.0 243.05 39.49 21.84 986.61 8511.9 243.05 40.72 22.49 1000.80 8489.0jezgra (mm)Presek uzeta mm 1.80 7.20 6.60 6.30 3.20 6.99 3.60 4.65 4.32 11.50 4.65 5.01 9.60 11.25 6.01 5.70 6.99 6.30 6.73 8.10 6.99 7.76 7.47 9.00 6.99 2.25 2.70 10.80 8.04 8.69 16/2.5 44/32 46/26 48/24 50/8 50/30 61/10 70/12 70/12 75/80 95/15 95/15 95/55 105/75 120/20 120/20 125/30 150/25 150/25 170/40 185/30 185/30 210/35 210/50 230/30 25/4 35/6 120/70 240/40 240/40 4 NHBG ZIKS HARD D.O.O. PREDUZECE ZA PROIZVODNJU,INZENJERING I KONSALTINGBAKARNA UZAD (prema DIN 48201) COPPER CONDUCTORS (acc. to DIN 48201)Presek uzeta mmNazivni RacunskiPrecnik Masa Racunska siIa uzeta uzeta kidanja (mm) (kg/km) (daN) 16 15.89 5.10 145 574 25 24.25 6.30 221 875 25 25.21 6.50 230 820 35 34.40 7.50 314 1372 35 40.08 8.10 365 1447 50 49.48 9.00 451 1786 50 53.86 9.50 491 1745 50 59.69 10.00 545 1930 70 65.81 10.50 601 2326 70 72.20 11.00 658 2340 70 78.94 11.50 720 2790 70 85.03 11.79 775 3341 95 93.20 12.50 850 3724 95 108.78 13.50 995 3515 120 117.00 14.00 1068 4135 120 134.31 15.00 1225 4335 150 152.76 16.00 1392 5000 150 162.45 16.50 1485 6500 185 181.60 17.50 1655 6212 185 211.85 18.90 1930 6860 185 228.00 19.60 2080 9276 240 243.00 20.25 2219 6696 240 261.52 21.00 2385 8460 300 299.00 22.50 2725 11956 300 329.40 23.58 3000 13517 16 16 18.05 5.50 164 580 21.50 6.00 197 690 150 147.10 15.75 1340 5031 300 354.70 24.48 3235 14424 400 400.14 26.00 3640 16042 400 430.70 27.00 3930 17372 500 499.83 29.10 4545 20038 500 633.35 32.71 5775 25251 500 759.99 35.83 6940 29864 5CELICNA UZAD (prema DIN 48201) STEEL CONDUCTORS (acc. to DIN 48201) NHBG ZIKS HARD D.O.O. PREDUZECE ZA PROIZVODNJU,INZENJERING I KONSALTINGPresek uzeta mmNazivni RacunskiPrecnik Masa Racunska siIa uzeta uzeta kidanja (mm) (kg/km) (daN) 16 15.89 5.10 127.98 2022.6 25 24.25 6.30 195.30 3086.4 25 24.13 6.65 198.22 3071.4 35 34.36 7.50 276.78 4276.2 35 34.02 7.89 279.52 4331.2 35 36.21 8.14 297.46 4609.1 35 35.85 7.75 290.80 4563.9 50 49.48 9.00 398.57 6157.8 50 49.86 9.56 409.61 6204.7 50 48.35 9.00 392.17 6154.8 70 71.25 10.80 573.94 8731.8 70 68.71 11.22 564.47 8550.5 70 65.81 10.50 533.79 8377.4 70 69.82 10.85 567.82 8887.6 95 93.52 13.09 768.30 11460.6 95 93.27 12.50 756.51 11607.0 95 94.15 12.60 765.76 11985.7 120 122.15 14.96 1003.49 14968.9 120 116.99 14.00 948.96 14559.8 120 116.24 14.00 945.38 14797.2 150 148.07 15.75 1201.03 18145.9 150 147.11 15.75 1196.50 18727.7 150 148.40 15.84 1209.77 17897.5 185 182.80 17.50 1482.75 22402.3 185 181.62 17.50 1477.16 22603.0 185 184.05 17.64 1500.33 22196.2 240 244.39 20.30 1987.67 30414.6 240 242.54 20.25 1977.16 29250.4 300 297.57 22.40 2420.18 36467.4 300 299.43 22.50 2440.93 35303.2 6 NHBG ZIKS HARD D.O.O. PREDUZECE ZA PROIZVODNJU,INZENJERING I KONSALTINGKAPASTI IZOLATORI ( STAKLO ILI PORCELAN ) CAP AND PIN INSULATORS ( GLASS OR PORCELAIN ) U 40 BL U 70 BL J 70 KP J 100 DP T I P 175 255 255 280 Precnik izoIacionog deIa - R 110 146 127 170 Ugradbena visina - H (mm) 11 16A 16A 16A 185 290 292 300 110 120 110 110 41 52 52 56 (mm) Standardna veIicina sprege (mm) EIektromehanicko preIomno opterecenje (kN) 16 28 28 40 Ispitno mehanicko opterecenje (kN) 40 70 70 100 Duzina strujne staze