IT prezentare proiect mapa - â„‘ sؤƒ facؤƒ parte din personalul didactic sau didactic auxiliar din أ®nvؤƒإ£ؤƒmأ¢ntul

Download IT prezentare proiect mapa - â„‘ sؤƒ facؤƒ parte din personalul didactic sau didactic auxiliar din أ®nvؤƒإ£ؤƒmأ¢ntul

Post on 12-Oct-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PROIECTUL

  „EXTINDEREA COMPETENŢELOR IT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR –

  UTILIZAREA EFICIENTĂ A LABORATOARELOR INFORMATIZATE”

  Scurtă prezentare

  DESPRE PROIECT

  Prin proiectul „Extinderea competenţelor IT în învăţământul preuniversitar – utilizarea

  eficientă a laboratoarelor informatizate”, peste 4.200 de cadre didactice şi didactice

  auxiliare din învăţământul preuniversitar au oportunitatea de a participa la cursuri

  destinate extinderii competenţelor IT, pentru dobândirea de competenţe digitale

  avansate necesare unor ocupaţii noi în sistemul de învăţământ.

  Proiectul a demarat la 1 septembrie 2010 și se va derula pe o perioadă de 3 ani, fiind

  implementat de către Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru

  Educaţie şi Cercetare (Agenţia ARNIEC - administrator şi dezvoltator al reţelei

  RoEduNet, care asigură servicii de comunicaţii de date pentru instituţiile de cercetare şi

  academice de toate gradele din România şi membru al consorţiului GEANT, reţea ce

  interconectează toate reţelele pentru cercetare şi educaţie din ţările membre ale Uniunii

  Europene), în parteneriat cu SIVECO Romania şi Europrojects Experts Groups.

  Parteneriatul din cadrul proiectului a fost dezvoltat în funcţie de activităţile proiectului,

  fiind selectate acele organizaţii care dispun de expertiza, experienţa şi resursele

  necesare atingerii obiectivelor proiectului în cele mai bune condiţii.

 • PROGRAMUL DE FORMARE

  Programul de formare în vederea extinderii competenţelor IT propus în cadrul

  proiectului este divizat în două părţi, fiecare dintre acestea având câte 2 module.

  Cursul I, modulul 1

  ℑ Arhitectura internă a unui calculator. Reţele de calculatoare

  Cursul I, modulul 2

  ℑ Proiectarea şi instalarea reţelelor

  Cursul II, modulul 1

  ℑ Routare. Securitatea reţelelor

  Cursul II, modulul 2

  ℑ Configurarea protocoalelor de routare avansate. Securitatea avansată a reţelelor

  Primul curs are durata de 89 de ore şi va fi urmat de cei peste 4.200 de membri din

  grupul ţintă. Cel de-al doilea curs are durata de 60 de ore şi va fi urmat de către 84 de

  cursanţi, aceştia fiind selectaţi dintre cei certificaţi după parcurgerea Cursului I. Aceştia

  din urmă vor fi preluaţi de către structurile sistemului de învăţământ, urmând să

  activeze pe post de resurse cheie la nivel de judeţ, în scopul administrării şi întreţinerii

  laboratoarelor de informatică şi furnizării de suport tehnic.

  Activităţile de formare vor fi realizate atât în mod direct, cât şi prin utilizarea unor

  aplicaţii software dezvoltate în cadrul proiectului.

  GRUP ŢINTĂ

  Grupul ţintă al proiectului „Extinderea competenţelor IT în învăţământul preuniversitar –

  utilizarea eficientă a laboratoarelor informatizate” este constituit din 4.278 de membri ai

  personalului didactic şi didactic auxiliar, din care:

  ℑ cel puţin 2.139 de femei

  ℑ cel puţin 210 persoane din mediul rural

 • BENEFICII PENTRU GRUPUL ŢINTĂ

  Proiectul oferă grupului ţintă:

  ℑ posibilitatea de a dobândi competenţe profesionale într-o nouă ocupaţie, anume

  administrator de reţea de calculatoare

  ℑ posibilitatea de a-şi completa norma şcolară şi de a avea stabilitate în sistemul de

  educaţie

  Participarea la studii este finanţată în cadrul proiectului, iar programele de formare

  propuse sunt moderne, adaptate nevoilor de formare ale cadrelor didactice şi didactice

  auxiliare din învăţământul preuniversitar, utilizând o aplicaţie e-learning şi conţinut

  digital interactiv.

  Prin parcurgerea primului curs, cursanţii vor obţine un număr de 25 de credite

  profesionale transferabile, în timp ce, pentru cel de-al doilea curs, se acordă 15 credite

  profesionale transferabile.

  BENEFICII PENTRU SISTEMUL EDUCAŢIONAL ÎN GENERAL

  ℑ îmbunătăţirea sistemului de formare continuă a personalului didactic şi didactic

  auxiliar din licee şi abilitarea acestora atât în sensul dobândirii de competenţe

  necesare unor ocupaţii noi în sistemul de învăţământ, precum şi în sensul

  formulării unei oferte educaţionale actuale, de calitate

  ℑ folosirea la capacitate maximă (folosirea de platforme e-learning, dezvoltarea de

  lecţii pe aceste platforme, dezvoltare de soft etc.) a laboratoarelor de informatică

  cu care au fost dotate toate liceele din România prin intermediul Sistemului

  Educaţional Informatizat (S.E.I.)

  ℑ programul de formare dezvoltat, inclusiv aplicaţiile software, vor rămâne la

  dispoziţia sistemului educaţional şi după finalizarea proiectului

 • ℑ suportul de curs şi modul de implementare a programului de formare pot

  constitui un model generic, în vederea multiplicării demersului pentru întreg

  personalul didactic şi didactic auxiliar responsabil de administrarea laboratoarelor

  de informatică, dar şi pentru alte categorii de personal din educaţie/alte sectoare

  de activitate

  CRITERII DE SELECŢIE

  Profilul cursantului este definit prin criteriile de selecţie următoare:

  ℑ să facă parte din personalul didactic sau didactic auxiliar din învăţământul

  secundar inferior (şcoli de arte şi meserii), secundar superior (colegii, grupuri

  şcolare, licee, seminarii) şi postsecundar non-terţiar (şcoli postliceale)

  ℑ să aibă cunoştinţe de operare PC

  ℑ să fie interesat de domeniul administrării reţelelor de calculatoare

  ℑ să aibă spirit de iniţiativă

  Selecţia participanţilor la curs se realizează:

  ℑ la nivel judeţean

  ℑ alegându-se, în medie, 3 persoane din fiecare unitate de învăţământ

  ℑ conform criteriilor unitare de selecţie enumerate mai sus

  ℑ conform experienţei aplicantului în domeniu

  ℑ respectându-se indicatorii proiectului menţionaţi mai sus

  Cadrele didactice sau didactice auxiliare îşi pot manifesta interesul de a urma cursurile

  oferite în cadrul proiectului, prin completarea unui formular online de preînscriere, pe

  site-ul proiectului, www.competente-it.ro

 • ALTE ACTIVITĂŢI DIN CADRUL PROIECTULUI

  ℑ elaborarea şi acreditarea curriculum-ului de formare şi a modulelor de curs

  ℑ selecţia şi formarea echipei de formatori

  ℑ dezvoltarea şi implementarea de aplicaţii software destinate programului de

  dezvoltare profesională

  ℑ realizarea şi diseminarea studiului privind dezvoltarea programelor de formare a

  personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

  Contextul în care se dezvoltă proiectul este conturat de tendinţele inovatoare în sistemul

  formării continue, de flexibilizarea şi diversificarea structurii programelor de formare, de

  generalizarea sistemului de credite transferabile în conformitate cu standardele

  naţionale şi europene şi de utilizarea de strategii de formare interactive, centrate pe

  rezultat şi pe cursant.

  Proiectul răspunde concret cerinţelor atât de actuale ale dezvoltării durabile şi, implicit,

  exigenţelor politicilor şi strategiilor stabilite la nivel european privind formarea continuă

  a cadrelor didactice şi asumarea responsabilităţii faţă de generaţiile viitoare.

  În determinarea grupului ţintă al proiectului, precum şi în elaborarea şi implementarea

  proiectului, au fost şi sunt promovate egalitatea de şanse, nediscriminarea şi incluziunea

  socială.

  Finanţarea proiectului este asigurată din fondurile Programului Operaţional

  Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS-DRU), prin

  contractul de finanţare POSDRU/87/1.3/S/62260, şi se înscrie în Axa Prioritară 1,

  Domeniul Major de Intervenţie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi

  formare profesională”.

  Site-ul proiectului: www.competente-it.ro

Recommended

View more >