Issue26 vn

Download Issue26 vn

Post on 16-Jul-2015

63 views

Category:

Design

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL - HANOI</p><p>TUN BONgy 3 thng 4 nm 2015| S 26</p><p>TRONG S NY</p><p>ng ip t thy Anthony Rowlandsng ip t thy Christopher Shortng ip t c Karen HanrattyTm hiu v nm mi ca ngi Sri LankaB mn Lch s cp Trung hcD ngoi Cc Phng - Khi Lp 5e Dracula Rock Showc n tunLin h</p><p>02030405</p><p>06-0708091011</p><p>S 26 | 1</p><p>S KIN SP DIN RA</p><p>6/4 Giao hu Bng Nam &amp; N khi KS4/5 vi Trng Concordia7/4 Giao hu Bng Chuyn Nam &amp; N khi KS3 vi Trng UNIS7/4 &amp; 8/4 Hc cng con - Khi Tiu hc9/4 Khi Lp 2 i d ngoi n Ch hoa Qung An, Vn hoa Bch Nht Giao hu Bng Nam &amp; N khi KS4/5 vi Trng SIS11 &amp; 12/4 Chuyn i d ngoi Gii ng Gii thng Quc t DoE15/4: Giao hu bng Nam khi KS416/4: Chng trnh biu din ca khi KS217/4: i u thao gia cc i cp Trung hc Tit Sinh hot chung Ton trng tng kt Hc k 2 Hc sinh tan hc v ra v vo lc 12h25.20/4 -1/5 Trng ng ca (ngh ht Hc k 2 v ngh l)4/5 Hc sinh ton trng i hc tr li Hc k 3 bt u.</p><p>THNG 4</p></li><li><p>Ti thng ni vi cng ng Trng v tm quan trng ca nn gio dc mang tnh tng th, trong cc em hc sinh ca chng ta c tri nghim cht lng ging dy cao, cc mn th thao, m nhc, ngh thut, cc hot ng dch v cng ng v nhiu kha cnh khc. Tuy nhin, khng km phn quan trng, l </p><p>cc k thi vn tip tc gi vai tr thit yu l thc o mc thnh cng trong vic hc tp. Cc em hc sinh chu trch nhim cho vic cc em th hin ra sao trong cc k kim tra v con ng s nghip trong tng lai ca cc em cng ph thuc vo mc thnh cng ny ca cc em. S thnh cng ca mt hc sinh trong k thi gip cho cc trng i hc, cc nh tuyn dng v nhng ngi khc c th nh gi nng lc tr tu hay kh nng chung ca em hc sinh . Ngoi ra, s thnh cng ring ca mt ngi trng thng c o lng bi kt qu thi ca hc sinh. Cuc sng ngy nay tr nn phc tp hn rt nhiu, n ni cc k thi cng tr nn gi vai tr quan trng trn con ng hc tp v s nghip ca mi ngi. Cc k thi c coi trng n mc mt s em hc sinh tr nn s thi. Ti Trng Quc t BIS H Ni, chng ti lun n lc m bo rng cc em hc sinh c trang b nhng iu cn thit, nhng k nng, thi v s kin tr khng cm thy s khi phi ngi lm bi thi. t trong cc k thi l mt iu qu bu. N cho thy rng hc sinh c th th hin suy ngh v nhng tng ca cc em theo cch m nhng ngi khc c th hiu c. N cng cho thy l hc sinh t c s lng kin thc nht nh trong mt lnh vc hc tp c th.</p><p>Trong vi thng ti, cc em hc sinh khi lp 11 v khi lp 12, cng vi mt s em hc sinh xut sc khi Lp 10, s tri qua nhng k thi quan trng. Mt nhm nh cc em hc sinh xut sc khi lp 10 cng vi tt c hc sinh khi lp 11 s i din vi th thch trong cc bi thi IGCSE ca mnh. Cc em hc sinh khi lp 12 s lm cc bi thi AS Level. Cc thy c gio cng ban lnh o nh trng v ang rt n lc m bo rng cc em sn sng i mt vi nhng th thch m cc em s gp phi trong cc k thi. Tuy nhin, cui cng th, kt qu s ph thuc phn ln vo tng c nhn mi hc sinh, ph thuc vo vic cc em chun b tm th c mt bc tin xa hay cha. i vi hu ht cc em, trong mt vi thng ti, cc em s cn phi tp trung cao m bo rng cc em t c thnh cng xng ng vi thc lc ca cc em.</p><p>Ti xin chc cc Qu v mt dp ngh cui tun tht vui v.</p><p>S 22 | 2</p><p>ng ip t thy Anthony Rowlands - Hiu trng Trng Quc t BIS H Ni</p><p>S 26 | 2</p></li><li><p>S 26 | 3</p><p>ng ip t thy Christopher Short - Hiu ph ph trch Trung Hc</p><p>Tun ny, chng ti phi dng n nhng con s c 1 ch s m ngc n k thi IGCSE v A Level. Nhm hc sinh Lp 10 nng cao, hc sinh Lp 11 v 12 u ang c gng ht sc trong nhng tit hc cui cng vi gio vin trc khi bt u 2 tun n tp (chnh l K ngh Ma Xun i vi cc hc sinh khc trong trng!)</p><p>Vi s h tr ca thy Wolstenholme, thy Byrne lm vic rt tn tm trong nhng tun va qua chun b cho phng thng tin Hng nghip v i hc. Mc d cc em phn ln s tm hiu v trng i hc mnh quan tm trn mng, chng ti vn cho rng cn thit phi to cho cc em mt phng ring vi cc ti liu tng hp v cng l ni truyn cm hng cho cc em trong nhng bc quan trng tip theo trn con ng hc tp. y Tng, thy gio tr ging mn M thut hon thnh mt cng vic v cng c sc gn thng hiu cho cn phng khin chnh cc em hc sinh cng nghi ng v mc ch ca n. Phng thng tin Hng Nghip v i hc s l ni i din ca cc trng i hc gp g cc em hc sinh. </p><p>Tun va qua, chng ti c chng nhn tr thnh trung tm kim tra BMAT (Bi kim tra tuyn sinh ngnh Y Sinh). Bi kim tra ny c cc trng tt nht Anh, Singapore v mt s nc chu u c dng lm bi kim tra u vo cc trng i hc Y. Vic ny chng t thm cam kt ca chng ti v vic cho php cc em hc sinh ng k v thi vo nhng trng tt nht trn th gii. Nh Qu v bit, chng ti tham gia vo nhng v tr nh di y:</p><p>- K thi Quc t Cambridge chng trnh c cng nhn u vo cho cc trng i hc danh ting th gii- UCAS h thng tuyn sinh Vng Quc Anh- Hi ng cc trng i hc ng k m CEEB h tr nh hng du hc M v cc h s thng thng.- SAT trung tm t chc thi- IELTS tha thun vi Hi ng Anh n v t chc thi ti Trng Quc t BIS</p></li><li><p>Ch cn cha y hai tun na khi KS2 s biu din v kch Bui biu din nhc rock ca Ma C Rng, cc khu chun b ang c tin hnh. Cc em hc sinh ang bn rn tp ht, tp nhy, hc li thoi, tp din xut, lm o c v phi cnh, thit k trang phc v nhn chung cc em u rt thch th. Nh trng c </p><p>rt nhiu hc sinh ti nng v tht th v c xem cc em ta sng trong cc lnh vc m thng ngy cc em khng c dp th hin nhiu trong cc hot ng trng. Bui biu din ha hn s rt th v v nh trng mong c cho n tt c cc Qu v Ph huynh v cc thnh vin trong gia nh khi Tiu hc n tham d chng trnh vo ngy Nm 16/4/2015 lc 1h15 chiu. </p><p>Tun ny l mt tun c bit i vi ring khi Lp 5, cc em c i tham quan Cc Phng. Chuyn i 3 ngy 2 m cho thy mt tri nghim b ch cho cc em hc sinh. Cc em thch th vi nhiu tri nghim mi; c bit thch th khi n thm Trung tm cu h Linh Trng v Trung tm bo tn ra. Chuyn i b vo chiu ngy th hai l mt th thch i vi nhiu em, cc em cm nhn c rt nhiu sau khi hon thnh qung ng i b. Cc em cm thy hi lng khi c th thch mt mi trng khc vi thng ngy v nhn thy rng mnh c th lm c nhng iu m trc kia cc em khng ngh l mnh </p><p>S 26 | 4</p><p>ng ip t c Karen Hanratty - Hiu ph ph trch Tiu hc v Mm non</p><p>c th lm c. Tt c cc em thm mt khi tr v chiu nay nhng rt thch th sau chuyn tham quan ca mnh. Cc gio vin cng mt cht cm thy thm mt khi tr v . </p><p>BN N DANH D</p></li><li><p>S 26 | 5</p><p>Lp 2 rt vinh d c mt v khch n thm tun ny. C Corera m ca bn Ivana Lp 2B n chia s v Tt ca t nc Sri Lanka vo ngy 14/4. Bi ni chuyn ca c rt hay, c cn mang theo mt b vy truyn thng v thm ch cn lm mt s mn n truyn thng rt ngon! t th v khi cc em hc sinh c hiu v mt s nn vn ha v phong tc truyn thng ca t nc ca bn mnh.</p><p>TM HIU V NM MICA NGI</p></li><li><p>S 26 | 6</p><p>Vo th By ngy 28/3, cc em hc sinh trong Cu lc b Lch s c chuyn thm quan tm hiu v ch chng ti tho lun trong thi gian gn y. Chng ti tranh lun v cu hi Cc kin thc t qu kh c s dng nh th no ti cc trng i hc hin nay?</p><p>Chng ti bt u chuyn thm quan t Vn Miu Quc T Gim. c hng dn bi mt ngi dn a phng giu kinh nghim, chng ti hc c rt iu v trng i hc xa. Ngi hng dn vin v cng ngc nhin v hi lng vi nhng kin thc hiu bit cc em c v s nhit tnh tm hiu v Khng gio. Chng ti dnh mt cht thi gian xem xt v vai tr, v tr ca Khng gio trong th k 21. Ti rt vui khi thy s am m ca mi em i vi ch ny. Khi Vn Miu tr nn ng ngi hn, ti thc s rt n tng vi s lch s v nh nhn ca cc em vi nhng du khch nc ngoi m chng ti gp. Trong mt khong thi gian ngn, chng ti chuyn s ch sang nhng im c v cha c ca khu di tch v gi tr gio dc ca n cn li n ngy hm nay. Chng ti u hc c rt nhiu v lch s ca di tch ny.</p><p>Sau , chng ti tip tc ti Trng i hc Anh quc ti Vit Nam thu thp nhng kin thc v mt t chc gio dc cao cp hin nay. Cc em hc sinh c tham gia vo mt gi hc thc t v tri nghim rt nhiu kin thc trong mi trng hc thut. Tip theo , cc em c chia theo nhm. Mi nhm c mi tham gia mt cuc thi sng to qung co. Nhim v ca cc em l dng ln mt bi qung co gii thiu v Vn Miu Quc T Gim hoc Trng i hc Anh quc ti Vit Nam. Khi tng sng to tun tro, cc em bt tay vo lm vic cng vi nhng g hc c trong cc bi hc v Vn Miu. Cc nhn vin ti trng i </p><p>hc Anh quc c bit n tng vi cc em hc sinh Trng Quc t BIS v s hng th mnh dn ca cc em c th hin trong cc hot ng c giao. Chng ti c bit thm mt ngi trng i hc hin i hot ng nh th no v v cng n tng vi nhng trang thit b cng ngh cao trng.</p><p>Ti cui bui, mt s em hc sinh thy rng nn gio dc hin nay vn cn lu gi rt nhiu nhng c im c trong qu kh, trong khi mt nhm nhng em khc li nhn ra c nhng thay i ln gia 2 giai on ny. Chng ti u ng rng y l mt ngy ht sc thnh cng. V mc d c l qu kh hay hin ti , gio dc lun lun c tm qua trng ln trong i sng v vn ha Vit Nam.</p><p>y Andrew OReillyGio vin Lch s</p><p>B MN LCH S CP TRUNG HC</p></li><li><p>S 26 | 7</p></li><li><p>S 26 | 8</p><p>D NGOI CC PHNG - KHI LP 5</p></li><li><p>Issue 24 | 8</p><p>the draculaROCK SHOW</p><p>KS2 PRESENTS</p><p>TIME:LOCATION: AUDITORIUM DATE:THURSDAY 16th APRIL 1.15pm</p><p>Contact Primary oce: Phone: 04 3946 0435 ext 220 Email: primaryoce@bishanoi.com</p></li><li><p>S 26 | 10</p><p>THC N TRNG QUC T BIS H NITun t ngy 6/4/2015</p><p> 26/4 7/4 8/4 9/4 10/4</p><p> 3 4 5 6</p><p>Hc sinh khi Lp 3 n Lp 12: Cc ba n gm 1 mn sa-lt hoc t chn sa-lt ti quy cng vi 2 la chn i vi mn rau, cm, nc canh theo kiu Vit Nam.</p><p>Hc sinh khi Lp 7 n Lp 12: Nh trng mi mquy bnh Sandwich phc v cc loi pho-mt, c ng ti, sa-lt trng, tht nng v cc nhn c bit khc n cng vi cc loi bnh m do nh bp t lm.</p><p>n nhsng</p><p>Ba tra</p><p>n nhchiu</p><p>M</p><p>M N</p><p>ON</p><p>TI</p><p>U H</p><p>C</p><p>TRU</p><p>NG</p><p> H</p><p>C</p><p>n nhsng</p><p>Ba tra</p><p>Ba tra</p><p>Bnh bao Cho sn Bnh m Nutella Cho g Bnh rn kiu M</p><p>Sa ti Nc p Sa ti Nc p Sa ti</p><p>Hoa qu Hoa qu Hoa qu Hoa qu Hoa qu</p><p>Xc xch nng vi khoai ty nghin</p><p>B hm kiu Hn Bn mc G cun kiu Php</p><p> Sushi cun trng Bnh p cho st s c la Sa chua Cookie yn mch Kem caramen</p><p>Nc p Nc p Hoa qu Nc p Hoa qu</p><p>Bnh bao Cho sn Bnh m Nutella Cho g Bnh rn kiu M</p><p>Sa ti Nc p Sa ti Nc p Sa ti</p><p>Xc xch nng vi khoai ty nghin M ng st tht G nng ng v G cun kiu Php</p><p>G tm bt chin B hm kiu Hn u ph st c chua Bn mc </p><p>Xc xch nng vi khoai ty nghin</p><p>B hm kiu Hn u ph st c chua G nng ng v G cun kiu Php</p><p>G tm bt chin M ng st tht chin</p><p>Bn xo chay cnh vi da Xi g Bn mc sn C ri rau c</p></li><li><p>S 26 | 11</p><p>Mi lin h cht ch gia gia nh v nh trng l iu rt quan trng, v nh trng mun m bo rng cc bc ph huynh c c cc knh lin h chnh xc gi ti khi cn thit:</p><p>S in thoi Trng Quc t BIS H Ni: 04 3946 0435</p><p>S my l:</p><p>L tn: 0(i vi nhng cu hi chung) </p><p>Vn phng Hiu trng: 208principaloce@bishanoi.com(Nu Qu v mun lin h vi Vn phng Hiu trng thng qua k Hiu trng)</p><p>Vn phng Ph Gim c:: 109thaonguyen@bishanoi.com</p><p>Vn phng khi Tiu hc: 220primaryoce@bishanoi.com(i vi tt c nhng cu hi lin quan n Khi Tiu hc)</p><p>Vn phng khi Trung hc: 215secondaryoce@bishanoi.com(i vi tt c nhng cu hi lin quan n Khi Trung hc)</p><p>Phng Tuyn sinh: 222/122/555/777/888bishanoi@bishanoi.comdessydelevaux@bishanoi.com (Trng phng Tuyn sinh)jinnyjung@bishanoi.com (Nhn vin tuyn sinh Hn Quc)hatruong@bishanoi.comtrambui@bishanoi.com(i vi tt c nhng cu hi lin quan n Tuyn sinh)</p><p>Phng Marketing: 189huyennguyenngoc@bishanoi.com(i vi tt c nhng cu hi lin quan n Marketing)</p><p>Phng K ton: 202(i vi tt c nhng cu hi lin quan n ng hc ph)</p><p>Phng y t:: 117/303linhdieu@bishanoi.com liennguyen@bishanoi.com (i vi tt c nhng cu hi lin quan n y t)</p><p>Ca hng ng phc: 221tamle@bishanoi.comnhungpham@bishanoi.com(i vi tt c nhng cu hi v ng phc hc sinh)</p><p>Ph trch xe But a n hc sinh: 218nganguyenthithuy@bishanoi.com(i vi tt c nhng vn lin quan n xe but)</p><p>LIN H</p></li></ul>