internationellt samarbete med fallstudie - icg.isy.liu.se .it-arkeologi rakel skytte...

Download Internationellt samarbete med fallstudie - icg.isy.liu.se .IT-arkeologi Rakel Skytte Datorundersökningar

Post on 30-Jul-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1 Anders Haglund, 2017-03-15

  1

  2018-05-04 Anders Haglund

  NOA/SC3/TG1

  Internationellt samarbete med fallstudie

 • 2 Anders Haglund, 2017-03-15

  Agenda

  Organisationen

  Internationella samarbetsformer

  Operation Atelje

 • 3 Anders Haglund, 2017-03-15

  Polismyndigheten

 • 4 Anders Haglund, 2017-03-15

  Polisregion

  Bergslagen

  Polisregion

  Stockholm

  Polisregion st

  Polisregion Mitt

  Polisregion Syd

  Polisregion Nord

  Polisregion Vst

  Rikspolischef

  HR-avdelningen

  Ekonomi-

  avdelningen

  Kommunikations-

  avdelningen

  It-avdelningen

  Rttsavdelningen

  Nationella

  operativa

  avdelningen

  Nationellt

  forensiskt

  centrum

  Rikspolischefens

  kansli

  Avdelningen fr

  srskilda

  utredningar

  Internrevision

  Polismyndigheten

 • 5 Anders Haglund, 2017-03-15

  Nationella operativa avdelningen

  Ekobrottskansli

  Kansli

  Operativ

  verksamhet

  Underrttelse

  Beredning

  Utredning

  Kontakt

  Internationell

  verksamhet

  Chef

  Utvecklingscentrum

  Bergslagen

  Utvecklingscentrum

  Stockholm

  Utvecklingscentrum

  st

  Utvecklingscentrum

  Mitt

  Utvecklingscentrum

  Syd

  Utvecklingscentrum

  Nord

  Utvecklingscentrum

  Vst

 • 6 Anders Haglund, 2017-03-15

  Utredningsenheten NOA

  BORTTAGET INNEHLL

 • 7 Anders Haglund, 2017-03-15 Nationella Operativa Avdelningen

  Organisation SC3

  Navet i verksamheten

  Desk

  Internetinhmtning och -avlyssning

  Inhmtning manuell och teknisk

  Strategiska frgor, verksamhetsspecialister

  Samordning

  Inhmtning och analys av digitala informationsbrare

  Teknik 1 & 2

  ISB och komplex IT-brottslighet

  Underrttelse

  SB* och komplex IT-brottslighet

  Utredning

 • 8 Anders Haglund, 2017-03-15

  Teknikgrupp 1

 • 9 Anders Haglund, 2017-03-15

  Uppdrag

  Teknikgrupp 1 ska i Polismyndighetens, eller annan

  brottsutredande myndighets, renden bitrda med

  inhmtning och analys av digitala informationsbrare

  av icke handhllen typ. Fr att vidareutveckla, egen

  och nationell, frmga skall metodutveckling samt

  kunskapsfrmedling ske dr s behvs.

 • 10 Anders Haglund, 2017-03-15

  Kompetens

  Operativsystem

  Komplex

  IT-milj

  Live

  forensics

  Polistaktik

  Dekryptering

  Ntverk

  IT-arkeologi

  Rakel

  Skytte

  Datorunderskningar

  Nationell omrdesexpert Instruktr

  Databas

  E-post

  Programmering Skadlig kod Minnesanalys

  CBRNE

 • 11 Anders Haglund, 2017-03-15

  Exempel p brottstyper

  Dataintrng

  Sexuella vergrepp mot

  barn

  Korruption

  Mord

  Rn

  Kulturarvsbrott

  Bedrgeri

  Narkotika

  Terror

  Krigsbrott

  Artskyddsbrott

  Rttshjlp

 • 12 Anders Haglund, 2017-03-15

  Typer av arbeten

  Datoranalys

  Minnesanalys

  Live forensics

  Dekryptering

  Skadlig kod

 • 13 Anders Haglund, 2017-03-15

  Teknikgrupp 2

 • 14 Anders Haglund, 2017-03-15

  Uppdrag

  Teknikgrupp 2 ska i Polismyndighetens, eller annan

  brottsutredande myndighets, renden bitrda med inhmtning

  och analys av digitala informationsbrare av handhllen

  typ eller innehll av audiovisuell typ. Fr att vidareutveckla,

  egen och nationell, frmga skall metodutveckling samt

  kunskapsfrmedling ske dr s behvs.

 • 15 Anders Haglund, 2017-03-15

  Teknikgrupp 2 Mobilunderskning

 • 16 Anders Haglund, 2017-03-15

  Vad gr mobillabbet?

  Undersker handhllen utrustning

  Mobiltelefoner

  Surfplattor

  GPS:er

  Logisk eller fysisk underskning

  Underskning av informationsbrare i bilar

 • 17 Anders Haglund, 2017-03-15

  Mobilunderskningar

  Traditionella underskningar

  Cellebrite, XRY etc

  Ger logisk eller fysisk avbildning

  JTAG

  Direct EMMC

  Recovery flashing

  Chip off

 • 18 Anders Haglund, 2017-03-15

  Teknikgrupp 2 Bildanalys

 • 19 Anders Haglund, 2017-03-15

  TG2 - Videoforensik

  CSI

  Jmfrelseanalys (ej biometrisk)

  Grovklippning

  Brusreduktion

  Kontrastfrstrkning

  Justering av linsdistorsion

  Perspektivjustering

  Omsampling (konvertering av proprietrt format)

  Avhjlpa codec-problem

 • 20 Anders Haglund, 2017-03-15

  TG2 - Videoforensik

 • 21 Anders Haglund, 2017-03-15

  TG2 - Videoforensik

 • 22 Anders Haglund, 2017-03-15

  Internationella

  polisorganisationer

 • 23 Anders Haglund, 2017-03-15

  Polisirt samarbete ver grnser

  Viss del av brottsligheten internationell

  Varje lands polis befogenheter strcker sig bara inom det

  egna rikets grns

 • 24 Anders Haglund, 2017-03-15

  Interpol

  Aktivt sedan 1923 under namnet ICPC

  Sju databaser

  Individuals and notices

  Forensic data

  Travel and official documents

  Stolen property

  Firearms trafficking

  Organized crime networks

  Radiological and nuclear materials

 • 25 Anders Haglund, 2017-03-15

  Exempel Interpol individuals and

  notices DB

  Internationellt efterlysta brottslingar samt personer av

  intresse fr brottsutredningar

  Frsvunna personer

  ICSE bilddatabas

  Identifiera offer

  Identifiera grningsmn

 • 26 Anders Haglund, 2017-03-15

  Europol

  Aktivt sedan 1998

  Gemensamt meddelandesystem (SIENA)

  Utbildningar

  Utveckling av programvara (FREETOOL)

  Operativ hjlp i renden

  EC3

  Statistik

  Viss analys

 • 27 Anders Haglund, 2017-03-15

  Internationella

  former fr

  samarbete

 • 28 Anders Haglund, 2017-03-15

  Internationellt samarbete

  Olika lnder har olika lagstiftning gllande samarbete ver

  grnser

  Olika straffrttslig lagstiftning (dubbel straffbarhet)

  Reella problem med korruption

 • 29 Anders Haglund, 2017-03-15

  Lagen om internationell rttslig hjlp i

  brottsml (2000:562)

  Mutual legal assistance treaty (MLAT/MLA)

  verenskommelse mellan tv eller fler lnder fr

  insamling och utbyte av information rrande brottsml

  Lnder kan anska om hjlp enligt lagen frutsatt att

  tgrderna ryms inom en svensk FU alternativt rttegng

  Oftast krav p dubbel straffbarhet

  Olika lnder har olika krav, men ovan r vanligt

  Dessa tar oftast extremt lng tid

 • 30 Anders Haglund, 2017-03-15

  Lag (2003:1174) om vissa former av

  internationellt samarbete i brottsutredningar

  Gemensamma utredningsgrupper eller Joint investigation

  team (JIT)

  Polisir personal, domare, klagare samt annat relevant

  personal berrs

  Sammanfattningsvis kan sgas att i en JIT kan gruppen

  agera i samtliga JIT-lnder

 • 31 Anders Haglund, 2017-03-15

  Lagen om europeisk utredningsorder

  (2017:1000) (EIO)

  Lag som trdde i kraft december 2017 i Sverige

  EU-rdsdirektiv 2014/41/EU

  Erstter internationell rttshjlp inom Europa

  Frdel att kunna ange tidsfrist, jmfr med MLA

  Inget krav p reciprocitet

  Riktar sig till en annan medlemsstat och innebr att en

  utredningstgrd ska vidtas i denna medlemsstat i syfte

  att inhmta bevisning

 • 32 Anders Haglund, 2017-03-15

  Europeisk utredningsorder (EIO) forts.

  Mste ha meddelats eller godknts av en domare,

  domstol, underskningsdomare eller allmn klagare

  Trestegsraket

  Erknnande

  Verkstllighet

  Ska i normalfall ske skyndsamt och senast 90 dagar efter

  verkstllighetsfrklaring (VBF)

  verlmnande

  Provisoriska tgrder enligt artikel 32 ska, om mjligt, VBF

  meddelas inom 24 timmar samt verkstllas inom

  ytterligare 24 timmar.

 • 33 Anders Haglund, 2017-03-15

  Europeisk utredningsorder (EIO) forts 2.

  Med utredningstgrd avses bland annat

  4 4. beslag, kvarhllande av frsndelse enligt 27 kap. 9 RB

  eller en tgrd enligt 27 kap 15 RB

  4 5. husrannsakan och andra tgrder enligt 28 kap. RB

  4 6. HAK, HK, HKA och HRA

  4 9. kontrollerad leverans

  4 10. bistnd i en brottsutredning med anvndning av KSID

  4 11. inhmtande av bevis som finns hos en myndighet, eller

  4 12. andra tgrder som inte innebr anvndning av

  tvngsmedel eller ngon annan tvngstgrd.

 • 34 Anders Haglund, 2017-03-15

  Paus

 • 35 Anders Haglund, 2017-03-15

  Operation

  Atelje

 • 36 Anders Haglund, 2017-03-15

  BORTTAGET

  MATERIAL

 • 37 Anders Haglund, 2017-03-15

  Rttegng

 • 38 Anders Haglund, 2017-03-15

  Huvudfrhandlingen

  FUP:en helt klar den 17:e mars 2015

  Rttegngen startade den 21:a april 2015

  28 dagar inplanerade

  Sista rttegngsdag 2:a juli

 • 39 Anders Haglund, 2017-03-15

  Dom

 • 40 Anders Haglun