interna medicina skripta po predavanjima za ispit 2013-2014

Download Interna Medicina Skripta Po Predavanjima Za Ispit 2013-2014

Post on 14-Dec-2015

291 views

Category:

Documents

22 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Stomatoloski fakultet

TRANSCRIPT

interna medicina

Prof Dr.Nenad Perii| Mirjana Markovi 16/12

stomatoloki fakultet pamevointerna medicina

PULMOLOGIJANA ISPITU PITA:1. PNEUMONIJA2. TUBERKULOZA PLUA3. APCES PLUA4. BRONHIJALNA ASTMA

PULMOLOGIJA PREDSTAVLJA GRANU INTERNE MEDICINE KOJA SE BAVI IZUAVANJEM BOLESTIMA PLUA I NJIHOVIM LEENJEM. DISAJNI ORGANI SE MOGU PODELITI NA:I. GORNJE DISAJNE PUTEVE1. NOSNI KANAL2. PARANAZALNE UPLJINE3. DRELO4. GRKLJANII. DONJI DISAJNI PUTEVI1. TRAHEJA2. BRONHI3. HRONHIOLEIII. PLUAIV. PLUNA MARAMICA(PLEURA)

FIZIOLOGIJA DISANJA: NORMALNO DISANJE NAZIVA SE EUPNEA I ONO MOE BITI ABDOMINALNO,KOSTALNO,MEOVITI.NORMALNA RESPIRACIJA JE 12-15,A DISAJNI VOLUMEN OD 500ml. TAHIPNEA,HIPERVENTILACIJA JE UBRZANO DISANJE SA RESPIRACIJOM VIE OD 15. BRADIPNEA,HIPOVENTILACIJA JE USPORENO DISANJE SA RESPIRACIJOM MANJOM OD 12(TUMOR MOGA,POVIEN INTERKRANIJALNI PRITISAK,KRVAVLJENJE) PERIODINO DISANJE:1. EJN-STOKSOVO DISANJE(CHEYNE-STOKES)TO SU UBRZANE RESPIRACIJE KOD PACIJENATA,NAKON EGA SE JAVLJA PRESTANAK DISANJE U PERIODU OD 10-60 KOJI SE ZOVE APNEA I NAKON KOGA SE JAVLJA PONOVNO UBRZANO DISANJE(MENINGITIS,TUMORI MOZGA)2. BIOTOVO DISANJE SE KARAKTERIE USPORENIM RESPIRACIJAMA SA JEDNIM PERIODOM APNEE. DISPNEA JE SUBJEKTIVNI OSEAJ NEDOSTATKA VAZDUHA I ONA MOE BITI INSPIRATORNA I EKSPIRATORNA.1. INSPIRATORNA DISPNEA SE JAVLJA KADA SE PROGUTA STRANO TELO,TUMOR,EKSTRAMURALNE KOMPRESIJE(GRUDNA LEZDA VRI PRITISAK NA TRAHEJU ILI TIREOIDNA LEZDA),KOD SPAZMA ILI EDEMA GLOTISA.2. EKSPIRATORNA DISPNEA SE JAVLJA KOD BRONHIJALNE ASTME I EMFIZEMA PLUA

CIJANOZA JE PLAVIASTA PREBOJENOST KOE,NOKTIJU I VIDLJIVIH SLUZNICA(USNE),MOE BITI:1. PERIFERNA CIJANOZAa) SRANA INSUFICIJENCIJAb) OKc) TROVANJE ANILINSKIM BOJAMA ILI NITROBENZENOM2. CENTRALNA CIJANOZAa) HRONINE BRONHOPULMONALNE BOLESTIb) SATURACIJA HEMOGLOBINA KISEONIKOM MANJE OD 80%c) PaO2 MANJI OD 6,5kPa HIPOKRATIZAM PREDSTVLJA NOKTE NA PRSTIMA KAO OD SAHATNOG STAKLA,JAVLJA SE KOD BOLESNIKA SA BRONHIEKTAZIJAMA,KARCINOMOM PLUA,PLUNI APCES,ARTERIOVENSKE MALFORMACIJE,IDIOPATSKA FIBROZA PLUA,CISTINA FIBROZA,ALI MOE DA SE JAVI I NASLEDNO BEZ IKAKVOG OBOLJENJA. U DIJAGNOSTICI PLUNIH BOLESTI KORISTE SE:1. RADIOLOKE RADIOSKOPIJA RADIOGRAFIJA TOMOGRAFIJA CT MRI ULTRASONOGRAFIJA PLUNA ANGIOGRAFIJA BRONHOGRAFIJA2. NUKLEARNO MEDICINSKE METODE PERFUZIJSKA SCINTIGRAFIJA VENTILACIJSKA SCINTIGRAFIJA(EMBOLIJA PLUA)3. INVANZIVNE METODE BRONHOSKOPIJA BIOPSIJA PLUA BIOPSIJA LEZDA TORANOCENTEZA SLEPA BIOPSIJA PLEURE TORAKOSKOPIJA I MEDIJASTINOSKOPIJAPATOFIZIOLOGIJA: DISAJNA FUNKCIJA PODRAZUMEVA DVE STVARI:1. VENTILACIJU:TRANSPORT KISEONIKA IZ SPOLJNE SREDINE DO ALVEOLA I UGLJEN DIOKSIDA U SUPROTNOM SMERU.2. RESPIRACIJU:RAZMENA GASOVA NA ALVEOLO-KAPILARNOJ MEMBRANI.

ISPITIVANJE VENTILACIJEA. SPIROMETRIJA SE KORISTI ZA MERENJE PLUNOG VOLUMENA I BRZINE PROTOKA VAZDUHA PRILIKOM UDAHA I IZDAHA(ASTMA,ALERGIJE,HOBP)B. KRIVA PROTOKA VOLUMENAC. TELESNA PLETIZMOGRAFIJAD. BRONHOPROVOKACIJSKI TESTOVI,SPECIFINI I NESPECIFINIE. BRONHODILATACIJSKI TESTOVI PARAMETRI DISAJNE FUNKCIJEA. VRNI EKSPIRIJUMSKI PROTOK(PEF)B. FOKUSIRANI IZDAHNUTI VOLUMEN U JEDNOJ SEKUNDI(FEV1)C. VITALNI KAPACITET (VC)D. TIFNU INDEKS FEV1 I VC%E. MAKSIMALNI EKSPIRIJUMSKI PROTOCI PRI 75,50,25% VOLUMENA PLUA(MEF75,MEF50,MEF25) RESTRIKCIJA PLUNOG VOLUMENA JAVLJA SE KOD:a) PLUNE FIBROZE,b) OBOLJENJA PLEURE,c) MASIVNE PNEUMONIJE,d) ATELEKTAZA,e) MIASTENIJA GRAVIS,f) GOJAZNOST OPSTRUKCIJA PROTOKA VAZDUHA U DISAJNIM PUTEVIMA:a) TEKA OPSTRUKCIJA DONJIH DISAJNIH PUTEVA-EMFIZEM,b) LAKA OPSTRUKCIJA DISAJNIH PUTEVA-ASTME,c) NEFIKSIRANA OPSTRUKCIJA DISAJNIH PUTEVA-STRANO TELO,d) FIKSIRANA OPSTRUKCIJA GORNJIH DISAJNIH PUTEVA-STENOZA TRAHEJE ISPITIVANJE RESPIRACIJSKE FUNKCIJE:a) DIFUZIJA-ODREIVANJE DIFUZNOG KAPACITETA ZA UGLJENDIOKSID(DLCO) I TRANSFER FAKTORA(DLCO/VA)b) GASNE ANALIZE-TO JE ODREIVANJE PROCENTA CO2 I O2 U ARTERIJSKOJ KRVI,a.radialis,a.brachialis,RADI SE U MIRU PRI NAPORU.

1.AKUTNI BRONHITIS AKUTNA KRATKOTRAJNA PROLAZNA UPALA SLUZNICE TRAHEOBRONHIJALNOG STABLA,OBINO SAMOOGRANIENO I SA KONANIM POTPUNIM IZLEENJEM I NORMALIZACIJOM F-JE. EPIDEMIOLOGIJA:EE JE ZIMI,POSLE PREHLADE U KOLEKTIVIMA ETIOLOGIJA:BROJNI VIRUSI,BAKTERIJE,IRITANSI(PRAINA,PARE JAKIH VIRUSA) PATOGENEZA:HIPEREMIJA SLUZNICE,DESKVAMACIJA,EDEM,LEUKOCITNA INFILTRACIJA SUBMUKOZE I PRODUKCIJA LEPLJIVOG MUKOZNOG EKSUDATA. KSL:KIJAVICA,JEZA,DRHTAVICA,TEMPERATURA,MIALGIJA,BOLOVI U LEIMA,GUOBOLJA,SUV KAALJ KOJI POSTAJE PRODUKTIVAN-ZELEN,RETROSTERNALNO PEENJE. DG:RTG PLUA NITA NE POKAZUJE,FIZIKALNI PREGLED(ASKULTACIJA)-RANO INSPIRIJUMSKI PUKTOVI KAO DA SE NETO ODLEPILO) TH:OBINO PROE LAGANO,NEKAD ANTIBIOTICI NISU POTREBNI,SIMPTOMATSKA TERAPIJA,MUKOLITICI,REHIDRATACIJA,ANALGETICI,ANTIPIRETICI.UKOLIKO BOLEST NE PROE DAJU SE ANTIBIOTICI-POLUSINTETSKI PENICILINI(AMPICILIN,AMOKSICILIN),ERITROMICIN.2.PNEUMONIJA JE ZAPALJENSKI PROCES U PLUNOM PARENHIMU PROUZROKOVAA INFEKCIJOM.ONA MOE BITI:1. NA OSNOVU GDE SE JAVLJA:NOZOKOMIJALNA,VANBOLNIKA,IMUNOKOMPROMITOVANIH.2. TA KOD PLUA ZAHVATA:SEGMENT,LOBARNA,FOKALNA,INTERSTICIJSKA.3. NA OSNOVU KSL:TIPINA I ATIPINA EPIDEMIOLOGIJA:EA KOD DECE I STARIJIH,ZIMI,AEROZAGAENJA,PUENJE,ALKOHOLIZAM,PRIDRUENA OBOLJENJA. ETIOLOGIJA:BAKTERIJE G- I G+(G- STREPTOKOKUS PNEUMONIAE),VIRUSI,GLJIVICE,RIKECIJE,PROTOZOE PATOGENEZA:KADA PATOLOKI AGENS UE U ALVEOLE,ASPIRACIJOM U OROFARINGEALNOG SADRAJA-FLIGEOVE KAPI,HEMATOGENO,DIREKTNO(PER CONTINUITATEM(IZ NEPOSREDENE BLIZINE)KOD OSOBA KOJE IMAJU SUBFRENINI ABCES),POSLE VAENJA SLEZINE.POSLE INFEKCIJE IMAMO EDEM,HIPEREMIJU,ALVEOLE SE PUNE FIBRINOM,LEUKOCITIMA,ERITROCITIMA,I NAKON LEENJA IMAMO REZOLUCIJU INFILTRATA. KSL:BURNIJA OD BRONHITISA,NAGLO NASTAJE,MALAKSALOST,FEBRRILNOST,GUBITAK APETITA,KAALJ,ISKALAVANJE,TAHIKARDIJA,BOL U STOMAKU ZBOG KALJANJA,DISPNEA,POVRAANJE. DG:FIZIKALNI NALAZ-JAVLJAJU SE KREPITACIJE(KASNO INSPIRIJUMSKI PUKOTI),DISPNEJA,TAHIPNOJA,FEBRILNOST,RUMENILO;RTG PLUS;ANAMNEZA;LAB.ANALIZE:FAKTORI UPALE SU POVIENE(SE,FIBRINOGEN,CRP),NA RTG SNIMKU PLUA SU NORMALNO VAZDUASTA,I CRNO PREBOJENA,UKOLIKO JE BELE BOJE TO ZNAI DA TU VAZDUHA NEMA I DA JE TO ATELEKTAZA,PNEUMONIJA. TH:KAUZALNA TERAPIJA-ANTIBIOTICI(PANKLAV),CEFAKOSPORINI 2 I 3 GENERACIJE,ERITROMICIN;SIMPTOMATSKA TERAPIJA-ANALGOANTIPIRETICI(FEBRICET,PARACETAMOL,DIKLOFEN),ANTITUSICI KOD UPORNOG KALJA.

3.VIRUSNE PNEUMONIJE OBINO SE JAVLJAJU KAO KOMPLIKACIJE VIRUSNIH INFEKCIJA GORNJIH DISAJNIH PUTEVA,EE SE JAVLJAJU KOD DECE I INE 8% SVIH PNEUMONIJA. NAJEI UZRONIK JE VIRUS INFLUENCE A I B,ADENOVIRUSI,VIRUS PARAINFLUENCE. PATOGENEZA:MESTIMINA NEKROZA SLUZNICE U INTERSTICIJUMSKOM EDEMU I LIMFOPLAZMOCITNA INFILTRACIJA,U ALVEOLAMA JE EKSUDAT OD FIBRINA,POLIMORFONUKLEARNA HIJALINA MEMBRANA U ALVEOLAMA. DG:FIZIKALNI PREGLED ASKULTACIJOM PLUA KOJI NIJE TIPIAN,RTG PLUA JE KAO SLIKE LEPTIRA-ZASENENJA U VIDE LEPTIRA,SEROLOGIJA NA NEKI VIRUSNI MARKER. TH:SIMPTOMATSKA,ANTIBIOTICI KOD SUPER INFEKCIJA,ACIKLOVIR4.Q-GROZNICA TO JE ZONOZA,IZAZIVA JE COXI EKKA BURNETTI,RIKECIJA,G-KOKOBACIL.ASIMPTOMATSKA JE KOD DOMAIH IVOTINJA,A LJUDI MOGU DA SE INFICIRAJU PUTEM MLEKA ILI EKSKRETA OBOLELIH IVOTINJA. INKUBACIJA JE 3 NEDELJE I INI JEDAN MULTISISTEMSKI POREMEAJ KOJI DOVODI DO RAZVOJA GRANULOMA U PLUIMA. KSL:SUVI KAALJ,KONJUKTIVITIS,FARINGITIS,HEPATOMEGALIJA DG:FIZIKALNI NALAZ JE UREDAN,SEROLOKA ISPITIVANJA, TH:TETRACIKLIN I HLORAMFENIKOL5.PNEUMOCISTIS CARINII PNEUMONIA PNEUMONIJA SE ESTO MOE JAVITI KOD IMUNOKOMPROMITOVANIH OSOBA,KOD ZDRAVIH LJUDI JE NIKADA NEMA I ESTA JE KOD BOLSENIKA SA SIDOM. UKOLIKO JE PACIJENTU DIJAGNOSTIKOVANA OVA UPALA PROTOZOOM,OBAVEZNO URADITI TEST NA HIV!!!6.APCES I GANGRENA PLUA TO JE NEKROZA PLUNOG PARENHIMA SA STVARANJEM UPLJINA KOJE SADRI TKIVNI DETRITUS I IZAZVAN JE PIOGENIM KLICAMA,A GANGRENA PLUA PODRAZUMEVA NASTAJANJE MULTIAPCESA MANJIH OD 2cm. ESTO SE JAVLJA KOD IMUNOKOMPROMITOVANIH OSOBA. NAJEI UZRONICI SU ANAEROBNE BAKTERIJE,MEOVITA FLORA,PARAZITI,GLJIVICE. JAVLJA SE ASPIRACIJOM PARADONTOPATIJA,HEMATOGENO AKO IMAMO PACIJENTA SA GNOJNOM KOLEKCIJOM KORENA ZUBA,SEPSA,PER CONTINUITATEM-SUBDIJAFRAGMALNI PROCESI. KSL:DOSTA JE BURNA,POVIENA TEMPERATURA,FETOR EX ORE-NEPRIJATAN ZADAH ILI HALITOSIS,PRODUKTIVAN KAALJ SIVE BOJE,JAKOG MIRISA,BRZ RAZVOJ HIPOKRATIZMA,JAVLJA SE OSLOBLJENO DISANJE TO JE ZNAK EMPIJEMA TJ.IZLIVA. DG:KSL,ANAMNEZA,FIZIKALNI PREGLED,RTG,BAKTERIOLOKOG NALAZA. TH:ENERGINA ANTIBIOTSKA TERAPIJA(METRONIDAZOL-ANAEROBNA TH),POSTURALNA DRENAA-KVINKEOV DRENANI POLOAJ I HIRURKO LEENJE.

7.TUBERKULOZA PLUA NEJEI IZAZIVAI M.TUBERCULOSIS,M.BOVIS-GOVEDA,KRAVE,M.AFRICANUM. INFICIRANA JE TREINA SVETSKE POPULACIJE,GODINJE OBOLI 7 MILIONA LJUDI,A UMRE 3 MILIONA. U NAOJ ZEMLJI INCIDENCA JE 42/100000,MORTALITET 2-3/100000. TBC JE BOLEST NISKOG SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA. TO JE KAPLJINA INFEKCIJA,TE KAPLJICE DOSPEVAJU U ALVEOLE,NJIH FAGOCITUJU ALVEOLARNI MAKROFAGI,DEO BACILA KOJI PREIVI POINJE DA SE RAZMNOAVA U MAKROFAGIMA.Ag MIKOBAKTERIJA STIMULIU T-HELPERE-OSLOBOENI CITOKINI PRETVARAJU MAKROFAGE U DINOVSKE LAGHANSOVE ELIJA KOJE SE BORE PROTIV TBC. POVOLJAN TOK TBC JE KADA SE ZARAEN ORGANIZAM SAM IZBORI SA INFEKCIJOM,A ZNAK TE INFEKCIJE SU SKLEROZE I KALCIFIKATI NA PLUNOM TKIVU,A TU SE MOGU NAI I PERZISTERI(PREIVELI BACILI) I U JEDNOM DELU PLUA ONI TINJAJU. NEPOVOLJAN TOK TBC JE KADA JE IMUNI ODGOVOR NEDOVOLJNO SNAAN PROTIV INFEKCIJE,RAZVIJAJU SE TBC UPALE,KAZEOZNA NEKROZA,BACILI SE UBRZANO RAZMNOAVAJU I MIGU SE DISEMINOVATI(LIMFOGENO,HEMATOGENO,BRONHOGENO).STVARAJU SE KAVERNE UKOLIKO SE BOLEST NE LEI.PROCES ZAPOINJE NA VRHOVIMA PLUA PA SE SPUTA NADOLE.OPTE STANJE BOLESNIKA SE POGORAVA. KSL:NIJE TIPINA,HRONIAN TOK BOLESTI,JAVLJA SE UMOR,NESANICA,PROMENE RASPOLOENJA,POVIENA TEMPERATURA 37-38,NONO ZNOJENJE,TAHIKARDIJA,ANOREKSIJA,BOLESNIK KALJE I ISKALJAVA GNOJNI SEKRET SA PRIMESAMA KRVI(HEMOPTIZIJE),BOLESNIK OTEANO DIE I IMA BOLOVE.UKOLIKO JE KRVAVLJENJE OBILNO TO JE HEMOPTOA(200ml KRVI U ISPLJUVKU).JAVLJAJU SE BOLNI NODULUSI,ERYTHEMA NODOSUM U PRETIBIJALNOM DELU I TE PROME