instructiuni 099

Download Instructiuni 099

Post on 16-Apr-2015

37 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MINISTERUL TRANSPORTURILOR CONSTRUC IILOR I TURISMULUI

Nr.099 INSTRUC IUNI PENTRU PROGRAMAREA I ANALIZA TEHNICO-OPERATIV A CIRCULA IEI TRENURILOR

APROBATE PRIN ORDINUL MINISTRULUI NR. 2122 DIN 6.12.2005

EDITURA FEROVIAR 2006

Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a RomnieiROMNIA. MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC IILOR I TURISMULUI.

Instruc iuni pentru programarea i analiza tehnico-operativ a circula iei trenurilor - nr. 099 Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului Bucureti: Editura Feroviar, 2005 Bibliografie ISBN 973-86627-6-1 629.4

EDITURA FEROVIAR Redactor-ef: ing. Marina Dejoianu Tehnoredactare Camelia erb, Gheorghi Daniela Grafic Bogdan Brnzan Corector Valeria Haidu Tiparul executat la Tipografia FILARET Str Fabrica de chibrituri nr.9-11 Sub comanda nr.

CUPRINSO R D I N U L nr. 2122 din 6.12.2005 pentru aprobarea Instruc iunilor pentru programarea i analiza tehnico-operativ a circula iei trenurilor- nr. 099 .... CAPITOLUL I Obiectul Instruc iunilor .....

5 9

PARTEA I PROGRAMAREA CIRCULA IEI TRENURILOR CAPITOLUL II Dispozi ii generale privind programarea circula iei trenurilor.

10

CAPITOLUL III CAPITOLUL IV

Programarea circula iei trenurilor de cltori.... 12 Programarea circula iei trenurilor de marf...... 17

PARTEA a II-a ANALIZA TEHNICO-OPERATV A CIRCULA IEI TRENURILOR CAPITOLUL V CAPITOLUL VI Dispozi ii generale privind analiza tehnicooperativ a circula iei trenurilor. Urmrirea i analiza realizrii programului de circula ie.... Urmrirea i nregistrarea ntrzierilor fa de graficul de circula ie ... Repartizarea ntrzierilor pe cauze . Analiza i tratarea ntrzierilor fa de graficul de circula ie ...

26 28

CAPITOLUL VII

32 36

CAPITOLUL VIII CAPITOLUL IX

39

3

CAPITOLUL X CAPITOLUL XI

PARTEA a III-a Sistemul informatic IRIS - Prezentare i mod de utilizare a aplica iilor .. Dispozi ii finale ANEXE

41 52

ANEXA 1 ANEXA 2

ANEXA 3 ANEXA 4

Defini ii folosite n programarea i analiza tehnicooperativ a circula iei trenurilor ... ndrumtor pentru completarea formularului INFORMARE OPERATIV PRIVIND ANALIZA EFECTURII PROGRAMULUI DE CIRCULA IE A TRENURILOR i exemple de nregistrare a ntrzieriloe fa de graficul de circula ie a trenurilor . Metodologia de calcul a indicatorilor care exprim cantitatea i calitatea circula iei trenurilor ... Formularul INFORMARE OPERATIV PRIVIND ANALIZA EFECTURII PROGRAMULUI DE CIRCULA IE A TRENURILOR

53

58 67

71

4

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC IILOR I TURISMULUI

ORDINUL Nr. 2122 din 6.12.2005 pentru aprobarea Instruc iunilor pentru programarea i analiza tehnico-operativ a circula iei trenurilor- nr. 099 n temeiul prevederilor art. 4 lit. e) ultima liniu din Regulamentul de organizare i func ionare a Autorit ii Feroviare Romne - AFER aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea i func ionarea Autorit ii Feroviare Romne - AFER i ale art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea i func ionarea Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului, cu modificrile i completrile ulterioare, Ministrul transporturilor, construc iilor i turismului, emite urmtorul O R D I N: Art. 1. - Se aprob Instruc iunilor pentru programarea i analiza tehnico-operativ a circula iei trenurilor- nr. 099 prevzute n anexa*) care face parte integrant din prezentul ordin. Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplic Companiei Na ionale de Ci Ferate CFR - S.A., n calitate de administrator al infrastructurii feroviare publice i operatorilor de transport feroviar .

*) Anexa va fi pus la dispozi ia celor interesa i de ctre CNCF CFR SA la cerere.

5

Art. 3. - Compania Na ional de Ci Ferate CFR S.A., va elabora i prezenta spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor, construc iilor i turismului, n termen de 30 de zile de la data publicrii prezentelor instruc iuni, metodologia privind concentrarea datelor la nivel de sec ie de circula ie, regulator de circula ie, structur regional i structur central a administratorului infrastructurii feroviare publice, n vederea completrii formularului . Informare operativ privind analiza efecturii programului de circula ie a trenurilor (2) Compania Na ional de Ci Ferate CFR S.A., n termen de 90 de zile de la aprobarea prezentului ordin va edita Instruc iunile pentru programarea i analiza tehnicooperativ a circula iei trenurilor- nr. 099. Art. 4. - La data intrrii n vigoare a Instruc iunilor pentru programarea i analiza tehnico-operativ a circula iei trenurilor- nr. 099, conducerea persoanelor juridice prevzute la art. 2 va asigura instruirea i examinarea personalului implicat n activitatea de circula ie a trenurilor din prevederile acestor instruc iuni. Art. 5 - Prezentul ordin intr n vigoare n termen de 90 de zile de la data publicrii sale n Monitorul Oficial. Art. 6. - Compania Na ional de Ci Ferate CFR S.A., Societatea Na ional de Transport Feroviar de Cltori CFR Cltori S.A., Societatea Na ional de Transport Feroviar de Cltori CFR Cltori S.A., Societatea Na ional de Transport Feroviar de Marf CFR Marf S.A., operatorii de transport feroviar, vor duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 7 - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage dup sine rspunderea juridic, n conformitate cu prevederile legale n vigoare. Art.8 - La data intrrii n vigoare a Instruc iunilor pentru programarea i analiza tehnico-operativ a circula iei trenurilor- nr. 099, Instruc ia pentru programarea circula iei 6

trenurilor de marf, aprobat prin Ordinul adjunctului Ministrului Transporturilor i Telecomunica iilor nr. 1660/1975, Instruc ia pentru analiza tehnico-operativ a cicula iei trenurilor, aprobat prin Ordinul adjunctului Ministrului Transporturilor i Telecomunica iilor nr. 1661/1975, precum i orice alte dispozi ii contrare i nceteaz aplicabilitatea. Art. 9 Prezentul ordin se va publica n Monitorul Oficial Partea I, Foaia Oficial CFR i n Buletinul AFER.

MINISTRU GHEORGHE DOBRE

7

CAPITOLUL I OBIECTUL INSTRUC IUNILOR Art. 1. - Prezentele instruc iuni stabilesc obliga iile i rspunderile administratorului infrastructurii feroviare i ale operatorilor de transport feroviar privind: a) solicitarea, ntocmirea, aprobarea i difuzarea programului de circula ie; b) urmrirea i analizarea realizrii programului de circula ie; c) stabilirea i analizarea cauzelor ntrzierii trenurilor; d) calculul indicatorilor specifici activit ii de transport feroviar. Art. 2. - Defini iile unor termeni folosi i n prezentele instruc iuni n legtur cu programarea i analiza tehnicooperativ a circula iei trenurilor se gsesc n ANEXA 1.

9

PARTEA I PROGRAMAREA CIRCULA IEI TRENURILOR

CAPITOLUL II DISPOZI II GENERALE PRIVIND PROGRAMAREA CIRCULA IEI TRENURILOR

Art. 3. - (1) Trenurile pot s circule pe infrastructura feroviar numai dac sunt prevzute ntr-un program de circula ie, au atribuit un numr i au un orar dinainte stabilit. (2) De la aplicarea prezentelor instruc iuni privind programarea circula iei sunt exceptate urmtoarele categorii de trenuri solicitate i puse n circula ie n mod operativ i care sunt eviden iate n programul de circula ie: a) trenurile mixte; b) trenurile de interven ie; c) trenurile macara; d) trenurile de ajutor; e) trenurile de lucru; f) trenurile de prob; g) alte categorii de trenuri puse n circula ie de administratorul infrastructurii feroviare n vederea efecturii transporturilor prevzute de lege n interesul su propriu pentru nevoile urgente ale exploatrii; h) trenuri puse n circula ie la cererea justificat a operatorilor de transport feroviar. Art. 4. - (1) Planul de mers reprezint totalitatea traselor prevzute ntr-un interval de timp, de regul un an. 10

(2) Planul de mers se compune din graficul de circula ie al trenurilor de marf i cltori, planul de compunere al trenurilor de cltori i se materializeaz prin livretele de mers. Art. 5. - Scopul ntocmirii planului de mers al trenurilor este organizarea i dirijarea circula iei n vederea satisfacerii echitabile i nediscriminatorie a cererilor operatorilor de transport feroviar, utilizarea ra ional a capacit ii de circula ie a infrastructurii feroviare i organizarea traficului feroviar n condi ii de siguran a circula iei trenurilor i a manevrei vehiculelor feroviare, securitatea transporturilor i regularitatea circula iei trenurilor, asigurndu-se i intervale libere de circula ie pentru lucrri la liniile de cale ferat i la instala iile feroviare. Art. 6. - (1) Programul de circula ie reprezint adaptarea/modificarea operativ periodic a planului de mers n func ie de starea infrastructurii feroviare i de solicitrile operatorilor de transport feroviar. (2) Prin programul de circula ie, administratorul infrastructurii feroviare, n baza solicitrilor operatorilor de transport feroviar, stabilete care dintre trasele de circula ie ale trenurilor alocate acestora, urmeaz s fie folosite ntr-o anumit perioad de timp: lun, decad, zi.

11

CAPITOLUL III PROGRAMAREA CIRCULA IEI TRENURILOR DE CLTORI

Art. 7 - (1) Circula ia trenurilor de cltori se face conform traselor alocate prin planul de mers, ntocmit de regul anual i reprezint programul de circula ie anual. (2) Pentru preluarea creterii volumului de trafic cauzat de anumite srbtori sau evenimente, operatorii de transport feroviar de cltori pot solicita administratorului infrastructurii feroviare introducerea n circula ie a unor trenuri suplimentare. (3) Trenurile prevzute n programul anual pot circula, dup caz, pe toat durata de valabilitate a planului de mers, sezonier i/sau numai n anumite zile ale sptmnii. Art. 8 - La cererea operatorului de transport feroviar de cltori, administratorul infrastructurii feroviare poate modifica operativ circula ia trenurilor d