informator o organizaciji i radu organa grada organizaciona struktura – narativni prikaz...

Download INFORMATOR O ORGANIZACIJI I RADU ORGANA GRADA ORGANIZACIONA STRUKTURA – NARATIVNI PRIKAZ GRADSKA UPRAVA

Post on 25-Dec-2019

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • INFORMATOR O ORGANIZACIJI I RADU ORGANA GRADA BEOGRADA

  BEOGRAD, Mart 2019.

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 2

  SADRŽAJ

  OSNOVNI PODACI O ORGANIMA GRADA BEOGRADA U INFORMATORU ...................................... 3  ORGANIZACIONA STRUKTURA ................................................................................................................. 5 

  GRAFIČKI PRIKAZ ORGANIZACIONE STRUKTURE ................................................................ 5  KONTAKT PODACI ........................................................................................................................ 31  ORGANIZACIONA STRUKTURA – NARATIVNI PRIKAZ ....................................................... 42 

  OPIS FUNKCIJA STAREŠINA ..................................................................................................................... 68  OPIS PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA ........................................................................................ 73  SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA ........................................... 85  OPIS NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENJA I OBAVEZA .................................................................................. 90  OPIS POSTUPANJA U OKVIRU NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENJA I OBAVEZA ..................................123  NAVOĐENJE PROPISA ...............................................................................................................................201  USLUGE KOJE SE PRUŽAJU ZAINTERESOVANIM LICIMA ...............................................................230  POSTUPAK RADI PRUŽANJA USLUGA ..................................................................................................254  PREGLED PODATAKA O PRUŽENIM USLUGAMA ..............................................................................273  PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA ..................................................................................................280  PODACI O JAVNIM NABAVKAMA ..........................................................................................................293  PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI ...............................................................................................................298  PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ..................................300  PODACI O SREDSTVIMA RADA ..............................................................................................................302  ČUVANJE NOSAČA INFORMACIJA .........................................................................................................305  VRSTE INFORMACIJA U POSEDU ...........................................................................................................311  VRSTE INFORMACIJA KOJIMA ORGANI OMOGUĆAVAJU PRISTUP ..............................................321  INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA ..................................329  INFORMATOR O RADU GRADONAČELNIKA GRADA BEOGRADA I GRADSKOG VEĆA GRADA BEOGRADA ..................................................................................................................................................332 

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 3

  OSNOVNI PODACI O ORGANIMA GRADA BEOGRADA U INFORMATORU

  SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA

  Adresa sedišta: BEOGRAD, DRAGOSLAVA JOVANOVIĆA 2

  GRADONAČELNIK GRADA BEOGRADA

  Adresa sedišta: BEOGRAD, DRAGOSLAVA JOVANOVIĆA 2

  GRADSKO VEĆE GRADA BEOGRADA

  Adresa sedišta: BEOGRAD, DRAGOSLAVA JOVANOVIĆA 2

  GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA

  Adresa sedišta: BEOGRAD, KRALjICE MARIJE 1 Matični broj: 17565800 Poreski identifikacioni broj: 100065430 Datum prvog objavljivanja informatora: septembar 2014. godine. Datum poslednje izmene: mart 2019. godine.

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 4

  Uvid u Informator može se ostvariti u Kabinetu predsednika Skupštine grada, Trg Nikole Pašića br. 6, kancelarija broj 102.

  Na istom mestu se može nabaviti štampana kopija Inforamtora uz naknadu stvarnih troškova. U skladu sa tačkom 5. Stav 3. Uputstva za izradu i objavljivanje Informatora o radu državnog organa

  („Sl.glasnik RS”, br.68/2010), za tačnost i potpunost informacija i redovno ažuriranje dela Informatora iz nadležnosti rada organizacionih jedinica, odnosno službi, odgovornan je rukovodilac organizacione jedinice, odnosno, rukovodilac službe.

  Veb adresa Informatora sa koje se može preuzeti elektronska kopija informatora je http://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1722728-informator-o-organizaciji-i-radu-organa-grada-beograda//

  Povratak na sadržaj.

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 5

  ORGANIZACIONA STRUKTURA

  GRAFIČKI PRIKAZ ORGANIZACIONE STRUKTURE

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 6

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 7

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 8

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 9

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 10

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 11

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 12

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 13

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 14

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 15

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 16

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 17

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 18

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 19

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 20

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 21

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 22

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 23

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 24

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 25

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 26

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 27

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 28

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 29

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 30

  Povratak na sadržaj.

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 31

  KONTAKT PODACI

  GRAD BEOGRAD

  Dragoslava Jovanovića 2 Centrala: 322 9678 www.beograd.rs

  SKUPŠTINA GRADA BEOGRAD Dragoslava Jovanovića 2 Centrala 322 9678

  Nikola Nikodijević 321 6481 Predsednik Skupštine 322 9915 Trg Nikole Pašića 6

  Andrea Radulović 321 6214 Zamenik predsednika Skupštine 323 3937

  KABINET PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA Trg Nikole Pašića 6 Centrala: 322 9678 e -mail: predsedniksgb@beograd.gov.rs

  Nebojša Jakovljević 321 6443 Šef Kabineta

  Nenad Batković 321 6024 Zamenik šefa Kabineta

  Biljana Živković 321 6216 Sekretar Skupštine

  Ana Ivanković 321 6456 Zamenik sekretara Skupštine

  ODBORNIČKE GRUPE Trg Nikole Pašića 6 Centrala: 322 9678

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 32

  GRADONAČELNIK

  Dragoslava Jovanovića 2 Centrala 322 9678 www.beograd.rs

  Prof. dr Zoran Radojičić 321 6104 Gradonačelnik

  Goran Vesić 321 6141 Zamenik gradonačelnika

  Andreja Mladenović 321 6157 Pomoćnik gradonačelnika 321 6488

  Aleksandar Marković 321 6157 Pomoćnik gradonačelnika

  Aco Petrović 321 6100 Pomoćnik gradonačelnika

  Marko Stojčić 321 6105 Pomoćnik gradonačelnika i glavni urbanista

  KABINET GRADONAČELNIKA Dragoslava Jovanovića 2 Centrala 3229-678

  321 6461 Šef Kabineta gradonačelnika

  Dobrila Ponorac 322 6347 Šef Protokola

  GRADSKO VEĆE Trg Nikole Pašića 6

  Miloš Dangubić 321-6262 Član

  Gavrilo Kovačević 321 6458 Član

  Zoran Adamović 321 6179 Član

  Stevo Marušić 321 6345 Član

 • Informator o radu Organa grada Beograda Mart 2019. 33

  Elena Bilić 321 6111 Član

  Filip Marjanović 321 6229 Član

  Dragomir Petronijević 321 6112 Član

  Fadilj Eminović 321 6243 Član

  Tanja Popović 321 6113 Član

  Slobodan Šolević 321 6492 Član

  Vojin Vučićević 321 6212 Član

  Vladimir Jestratijević 321 6122 Član

  Milan Janković-Žire 321 6137 Član

  POSEBNE SLUŽBE GRADA BEOGRADA (van Gradske uprave)

  SLUŽBA ZA BUDžETSKU INSPEKCIJU Kraljice Marije 1/VI e-mail: budzetska.inspekcija@beograd.gov.rs

  Nada Pavlović Smolović 715 7135 Direktor

  Aleksandra Obradović 715 7149 Zamenik direktora

  Marina Miljković 715-7137 Zamenik direktora

  Miomir Ivanović 715-7136 Zamenik direktora

  Aleksandar Bazić 715-7833 Zamenik direktora