informatieavond havo 5

Download Informatieavond Havo 5

If you can't read please download the document

Post on 21-Mar-2016

52 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Informatieavond Havo 5. Programma. Onderwijstijd Profielwerkstuk Schoolexamen P.T.A. Voortgang Begeleiding Het centraal examen. Onderwijstijd. Verplichting 640 uur LO LOB PWS Bijbaan???. PWS. ProfielWerkStuk (PWS) Per leerling 80 uur Onderwerp en vak - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Informatieavond Havo 5

 • Programma

  OnderwijstijdProfielwerkstuk Schoolexamen P.T.A.Voortgang BegeleidingHet centraal examen

 • OnderwijstijdVerplichting 640 uurLO LOBPWSBijbaan???

 • PWSProfielWerkStuk (PWS)Per leerling 80 uur Onderwerp en vak Onderzoeksplan VormBeoordeling

 • Het schoolexamen - 1

  Examen al gestart in 4e leerjaar!SE toetsen, POs en mondelingenDrie toetsperiodes: TP1 ma 4-11 t/m vr 8-11 TP2 woe 15-1 t/m di 21-1 TP3 woe 19-3 t/m di 25-3

 • Afwezigheid bij SE - toetsen Vr afname van een toets via de mail de leerlingcordinator op de hoogte stellen: m.mohlmann@hetlyceumvos.nl Tot 30 minuten na begin van de toets is de kandidaat toelaatbaar, echter verzuimde tijd mag niet ingehaald worden. Dus niet langer werken!Bij ziekte of ander geoorloofd verzuim (schriftelijk melden): toets alsnog inhalen.Ongeoorloofd verzuim:Cijfer 1.0. voor toets of PO

 • P.T.A.Percentages SE onderdelen Herkansbaar / niet herkansbaarExamenreglement

 • Herkansingen In het PTA is bepaald welke toetsen herkansbaar zijn.Er zijn twee herkansingen op maandag 14 april. Herkansingen kunnen ook plaatsvinden op tijden dat de leerling normaal vrij is.Hoogste cijfer telt.

 • Voortgangsrapportage

  Voortgangsrapportage en contactavonden: 22-11 uitdelen 3-12 avond 6-2 uitdelen 13-2 avond

 • Begeleiding 1Vakdocent Mentor Leerlingcordinator: M. Mohlmann: m.mohlmann@hetlyceumvos.nlDecaan: A. Hak hak@hetlyceumvos.nl

 • Begeleiding 2Zorgcordinator: N. de JongAfdelingsleiding: E. Slaa e.slaa@hetlyceumvos.nl Locatiedirecteur: F. Aalbregtaalbregt@hetlyceumvos.nl

 • Hulp Examenbijles Examentrainingen

 • Het Centraal Examen

  Examenbulletin en voorlichting aan leerlingen: 22 april Eerste tijdvak maandag 12 mei t/m vrijdag 23 mei Maandag 26 mei: Disney Tweede tijdvak 17 en 18 juni

 • Uitslag en diploma-uitreikingUitslag 1e tijdvak: Donderdag 12 juniUitslag 2e tijdvak: Woensdag 25 juniDiploma-uitreiking havo op donderdag 3 juli

 • Slaag-/zakregeling havo

  Je bent GESLAAGD als:Het gemiddelde van al je CE cijfers is 5.5 of hoger.EN Je voldoet aan de kernvakken regel: bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde komt ten hoogste n 5 voor (dus n 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger)ENDe vakken ckv en lichamelijke opvoeding zijn voldoende of goed

  EN

 • Slaag-/zakregeling havo

  Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, ofJe hebt n 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, ofJe hebt n vier en al je andere cijfers zijn 6 of hoger n het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0 of hoger, ofJe hebt twee 5-en of n 5 en n 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger n het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0 Een 3 mag niet! Ook niet voor n van de vakken van het combinatiecijfer.

 • RekentoetsWel op cijferlijstTelt niet mee voor examenuitslag

 • Voorbeeld 1

  Gemiddeld SE 1e tv: 5,6 maar drie 5-en Herkansing: onvoldoende compensatie

 • Voorbeeld 2

 • Bedankt voor uw aandacht

 • Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2013-2014Annelies Hak decaan HAVOhak@hetlyceumvos.nl

 • Studie is geen last minute vakantie

 • Wat kan ik na de HAVO doen?Studeren HBO, MBO Werken & leren Werken Uitstel van studie eventueel VWO

 • Hoger Beroeps OnderwijsKenmerken van een HBO opleiding

 • Bachelor Masterstructuur Master 1 of 2 jaar

 • Het studiekeuzeproces: Wat zijn de stappen? Loopbaan Orintatie Begeleiding (LOB)5 HAVO3 / 4 HAVO

 • Wat wil ik gaan studeren?Sluit opleiding aan bij mijn interesses?Welke vakken worden gegeven?Heb ik de juiste capaciteiten?Hoe is de studiebegeleiding?Stagemogelijkheden?Sfeer op de opleiding? Open dagen en Proefstuderen

 • Tips voor een goede studiekeuze:Ga naar meerdere Hogescholen

  Deelname aan open dagen en proefstudeerdagen

  Praat over de opleiding, maar ook over het latere beroep dat je hierna denkt te gaan doen

  Vraag persoonlijk studieadviesgesprek aan bij een van de hogescholen

 • Kiezen Ga naar: www.tkmst.nl

 • www.studiekeuze123.nl

 • www.kiesjestudie.nl

 • Orinteren in de regio:

  Open dagen en proefstuderen

 • Haagse Hogeschool

  ActiviteitDatumVestigingTijdenOpen DagZaterdag 2 november 2013HoofdvestigingDelftLaan Van PootZoetermeer10.00 14.00 uur10.00 14.00 uur10.00 14.00 uur10.00 14.00 uurOpen DagZaterdag 1 februari 2014HoofdvestigingDelftLaan Van PootZoetermeer10.00 14.00 uur10.00 14.00 uur10.00 14.00 uur10.00 14.00 uurOpen DagVrijdag 11 april 2014HoofdvestigingDelftLaan Van PootZoetermeer16.00 20.00 uur16.00 20.00 uur16.00 20.00 uur16.00 20.00 uur

  ActiviteitDatumVestigingTijdenProefstuderenDonderdag 12 december 2013Vrijdag 13 december 2013HoofdvestigingDelftLaan Van PootZoetermeerAfhankelijk per opleidingProefstuderenDonderdag 6 maart 2014 Vrijdag 7 maart 2014HoofdvestigingDelftLaan Van PootZoetermeerAfhankelijk per opleiding

 • Hogeschool Rotterdam

  ActiviteitDatumOpen Dag9 november 2013 - 10.00 tot 14.00 uurOpen Dag25 januari 2014 - 10.00 tot 14.00 uurOpen Dag15 maart 2014 - 10.00 tot 14.00 uurOpen Dag26 maart 2014 - 16.00 tot 20.00 uur (open avond, alleen voor deeltijd en contractonderwijs)Open Dag9 april 2014 - 16.00 tot 20.00 uur

  ActiviteitDatumProefstuderenDonderdag 31 oktober 2013ProefstuderenDonderdag 12 december 2013ProefstuderenDinsdag 11 februari 2014ProefstuderenDonderdag 3 april 2014

 • InHolland Rotterdam

  ActiviteitDatumOpen avonden15 januari en 2 april (17.00 tot 20.00 uur)Open dagen2 november en 8 maart (10.00 tot 14.00 uur)

  ActiviteitDatumProefstuderen21 november, 6 februari en 24 april (9.30 tot 15.00 uur)

 • 40 SLU

  Exameneis

  Logboek Qompas

  Excursies en voorlichting :

  30 oktober 2013 excursie HRO

  Zelf: Open dagen proefstuderen/meelopen

  LOB uren HAVO leerjaar 4 + 5

 • Bij voorkeur voor 1 december 2013

  Studies met aanvullende eisen voor 15 januari 2014

  Opleidingen met numerus fixus voor 15 mei 2014

  Wanneer aanmelden?

 • Waar aanmelden ?

  Via www.studielink.nl , een digitale aanmelding. Vergeet je DigiD niet !

 • Studieduur / Financiering

 • Wat kost studeren ? 400 aan huisvesting (bron:studiekeuze123.nl) 250 aan boodschappen 40 aan de kosten voor studieboeken 85 aan vervoer (naast de OV-kaart) 110 aan ontspanning, uitgaan en sport 100 aan kleding 95 aan verzekeringen

  Het collegegeld voor 2013/2014 bedraagt1.835,-. dat komt neer op een bedrag van 152,92 per maand.

  www.nibud.nl

 • Wie gaat dat betalen? Huidige situatie:

  Basisbeurs(voor iedereen)

  Aanvullende beurs(inkomens-afhankelijk)

  Rentedragende lening

  Collegegeldkrediet

 • Maandbedragen 2013 studiefinancieringBedragen per maand geldig van sept. 2013 t/m dec. 2013

  UitwonendThuiswonend

  Basisbeurs 272,46 97,85Aanvullende beurs 252,17 231,78Lenen 288,66 288,66Collegegeldkrediet 152,92 152,92Totaal 966,21 771,21

 • Toekomst studie financiering??Vanaf 2015 sociaal leenstelselGeen basisbeurs meerWel aanvullende beurs en collegegeldkredietAfschaffen OV kaart

  Nog veel onbekendEr gaat veel veranderen

 • De studiefinanciering moet nog wel worden aangevraagd bij de DUO-IB groep

 • Hoe lang kan / mag ik studeren?4 (of 5) jaar een prestatiebeurs en daarna nog maximaal 3 jaar een lening.Regel is nu dat je binnen 10 jaar moet afstuderen; anders betaal je de financiering (prestatiebeurs + OV jaarkaart) ook geheel terug (met rente!!). Langstudeer maatregel:Geldt voor alle studenten in het hoger onderwijs. Na regulier studieduur mag elke student n jaar extra studeren tijdens de bacheloropleiding Als de studie nog langer duurt, treedt de langstudeerboete in werking.(extra hoog collegegeld)

 • Meer informatie:www.studie-kosten.nlwww.duo.nl

 • Studie is geen last minute vakantie

 • Oh ja, eerst nog even het examen

 • Bedankt voor uw aandacht

  PWS: Het profielwerkstuk heeft betrekking op n of meer vakken van het eindexamen. Ten minste n van deze vakken heeft een omvang van 400 uur of meer voor vwo en 320 uur of meer voor havo**

Recommended

View more >